Zarejestruj    Zaloguj    Dział    FAQ

Strona główna forum » BIBLIA dla KAŻDEGO- TWARDY POKARM » BIBLIA a DOGMATY
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
Autor Wiadomość
 Tytuł: MAŁŻENSTWO -Rozwód i małżeństwo
 Post Napisane: 19 czerwca 2013, o 17:41 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 17:54
Posty: 13857
Rozwód i powtórne małżeństwo

· Czy istnieją biblijne podstawy do rozwodu?
· Czy rozwód kończy małżeństwo lub czy w oczach Boga osoba rozwiedziona jest w dalszym ciągu osobą faktycznie zamężną?
· Jeżeli jestem rozwiedziony, czy mogę powtórnie wejść w związek małżeński?


Trzy stanowiska

Mimo istnienia obecnie różnych poglądów i ich odmian na problem rozwodu i powtórnego małżeństwa, w chrześcijaństwie ciągle istnieją jedynie trzy podstawowe stanowiska.

1. Ani rozwód, ani powtórne małżeństwo. Jest to tradycyjny katolicki pogląd, i chociaż osobiście nie jestem katolikiem, wyznaję go i będę go w tej broszurze bronił. W istocie małżeństwo jest dozgonnym (nie wiecznym, jak twierdzą mormoni) przymierzem uczynionym w obliczu Boga i w obecności innych świadków. Rozwód ma miejsce z powodu ludzkiego grzechu. Dążenie do rozwodu jest grzechem. Powtórne małżeństwo jest grzechem (w czasie, gdy poprzedni współmałżonek żyje).

2. Rozwód i powtórne małżeństwo z powodu zdrady. Jest to tradycyjny pogląd protestancki. Mówi, że małżeństwo ma trwać całe życie - z jednym wyjątkiem. Jeśli jeden ze współmałżonków popełni zdradę, drugi jest wolny, chociaż nie zobligowany, by się rozwieść i powtórnie wejść w nowy związek. Zakłada się, że wolność od małżeństwa jest wolnością do wejścia w nowy związek małżeński.

3. Rozwód i powtórne małżeństwo z różnych powodów. Jest to najbardziej rozpowszechniony pogląd w chrześcijaństwie postmodernistycznym. Mówi, że chociaż małżeństwo ma trwać całe życie, a rozwód nie jest Bożym ideałem, wiele grzechów sprawia, że rozwód jest nieunikniony i dlatego nie grzeszny.
Grzechy, jak zdrada, psychiczny stres, fizyczne lub psychiczne znęcanie się oraz uniemożliwianie współmałżonkowi samospełnienia się, mogą stanowić powód do rozwodu. Pogląd taki zawiera myśl, że łaska Boża stosuje się do rozwodu, tak jak do każdego innego grzechu.

Istota małżeństwa
Nim zrozumiemy rozwód, musimy wpierw zrozumieć małżeństwo. Wydaje się, że małżeństwo jest to:
(1) opuszczenie rodziny swojego dzieciństwa,
(2) przylgnięcie do współmałżonka, oraz
(3) uformowanie związku, w którym małżonkowie stanowią jedno ciało - jest to podstawa nowej rodziny.
Malachiasz (2,14-16) mówi: … Pan był świadkiem pomiędzy tobą a żoną twojej młodości … Ona była twoją towarzyszką i żoną twojego przymierza. …
Bo Jeśli ktoś nienawidząc oddalił żonę swoją - mówi Pan, Bóg Izraela - wtedy gwałt pokrywał swoją szatą. Mówi Pan Zastępów: Strzeżcie się więc w duchu waszym i nie postępujcie zdradliwie!.

Tak więc małżeństwo ma głębszy sens aniżeli tylko związek fizyczny.
Zasadniczo jest to przymierze czy też obietnica zarówno przed Bogiem jak i współmałżonkiem.
Małżeństwo to coś więcej niż małżeńska para i nie jest ono przez nią określane (częsta praktyka postmodernistyczna). To Bóg definiuje małżeństwo, a mężczyzna i kobieta do niego wstępują. (Na marginesie: tzw. małżeństwo homoseksualne nie jest żadnym małżeństwem, to po prostu grzech. Zobacz I List do Koryntian 6,9-10). Dlatego też można powiedzieć, że

Małżeństwo to przymierze, wzajemna obietnica pomiędzy mężczyzną a kobietą złożona przed Bogiem, w obecności świadków, w miejscu publicznym, która oznajmia opuszczenie, przylgnięcie i ustanowienie dozgonnej relacji, w której małżonkowie stanowią jedno ciało.

Rzeczywistość rozwodu
Księga Powtórzonego Prawa (24,1-4) mówi: Jeśli mężczyzna poślubi kobietę i zostanie jej mężem, lecz nie będzie jej darzył życzliwością, gdyż znalazł u niej coś odrażającego, napisze jej list rozwodowy. Jeśli ona wyszedłszy z jego domu, pójdzie i zostanie żoną innego, … nie będzie mógł pierwszy jej mąż, który ją odesłał, wziąć jej powtórnie za żonę jako splugawionej.Odwołując się do tego fragmentu uczniowie zapytali Jezusa: Czemu więc Mojżesz polecił dać jej list rozwodowy i odprawić ją? Jezus im odpowiedział: Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony, lecz od początku tak nie było. (Ewangelia wg Mateusza 19,7-8).

Zauważ, Mojżesz nie pozwolił na rozwód jako coś nie-grzesznego. Uznał on realność rozwodu i uregulował jego konsekwencje. Jeżeli cię zamorduję i ktoś wystawi ci świadectwo zgonu, nie oznacza to, że moje morderstwo jest w porządku, po prostu jest ono realnością. Trzy wiersze dalej Mojżesz napisał: Jeśli znajdą człowieka, porywającego kogoś ze swych braci, z Izraelitów … - taki złodziej musi umrzeć. (Księga Powtórzonego Prawa 24,7). To „jeżeli” uznaje jedynie realność uprowadzenia. Z pewnością nikt nie będzie sugerował, że Mojżesz aprobuje tutaj uprowadzanie, tylko wyłącznie dlatego, że uznaje jego realność. To samo także dotyczy uznania przez Mojżesza realności rozwodu.

Czego nauczał Jezus na temat rozwodu?

Istnieją trzy podstawowe fragmenty na ten temat:

Kto oddala swoją żonę - chyba w wypadku nierządu - a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo. (Ewangelia wg Mateusza 19,9, zobacz także 5,31-32).

Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. (Ewangelia wg Marka 10,11-12).Każdy, kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo; i kto oddaloną przez męża bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo. (Ewangelia wg Łukasza 16,18).Te trzy fragmenty nie uczą, że rozwód jest zawsze grzechem, jednak powtórne małżeństwo już tak.

Nigdzie w Biblii nie istnieje pojedynczy fragment, który usprawiedliwia, zezwala lub dopuszcza powtórne wejście w związek małżeński osobie rozwiedzionej, której współmałżonek żyje. Rozwód dopuszcza czasami; powtórne wejście w małżeństwo - nigdy.

Uwagi Marka i Łukasza są zrozumiałe. Jednak Mateusz dodaje: chyba w wypadku nierządu. Ta „klauzula wyjątku” stanowiła przedmiot wielu intensywnych dyskusji. Wspomniane wcześniej stanowisko drugie głosi, że klauzula ta usprawiedliwia rozwód i powtórne małżeństwo ze względu na zdradę współmałżonka (lub - jak niektórzy mówią -ze względu na jakąkolwiek perwersję seksualną). Stanowisko trzecie głosi, że usprawiedliwia ona rozwód i powtórne małżeństwo ze względu na rozmaite grzechy (w tym przypadku niemal każdy mógłby się rozwieść i powtórnie wejść w związek małżeński kiedykolwiek, z kimkolwiek chce).

Musimy tutaj jednak zauważyć, że klauzula wyjątku to rozwód, a nie powtórne małżeństwo. We wszystkich trzech fragmentach Jezus mówi, że powtórne małżeństwo jest cudzołóstwem.
Stanowiska drugie i trzecie, traktują fragment z Ewangelii Mateusza jak gdyby rozwód i powtórne małżeństwo były dozwolone (nie były grzechem) w przypadku zdrady małżeńskiej. Następnie przenoszą to znaczenie na fragmenty z Ewangelii Marka i Łukasza (i na każdy inny fragment, który dotyczy tych spraw), negując jasne nauczanie zawarte w tych fragmentach.Istnieje fundamentalna zasada interpretacji, której należy tutaj przestrzegać, a która mówi, że dany fragment tekstu objaśnia lub dodaje informację do innego, lecz nigdy nie może unieważnić lub zmienić jasnego nauczania tego drugiego fragmentu.

Na przykład, rozważania Jezusa na temat Trójcy w rozdziałach od 14-16 Ewangelii wg Jana dodają do treści, a nie unieważniają 4 werset z szóstego rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem - Panem jedynym. Zatem, Mateusz zapewne dodaje pewne informacje, lub coś wyjaśnia, lecz nie może zaprzeczać Markowi lub Łukaszowi. Marek mówi kto, a Łukasz każdy, oba słowa mają dokładnie to samo znaczenie, bez wyjątku. Jeżeli Mateusz wprowadzałby tutaj wyjątek, nie byłby on tylko wyjaśnieniem, lecz zaprzeczeniem.

Jako, że małżeństwa żydowskie obejmowały okres (po naszemu:) narzeczeństwa (Księga Powtórzonego Prawa 22,25-27), co Mateusz ilustruje historią Marii i Józefa (Ewangelia wg Mateusza 1,18-19), wydaje się, że najtrafniejszym zrozumieniem klauzuli Mateusza „z wyjątkiem rozpusty” jest odniesienie jej do rozpusty okresu narzeczeństwa, a nie do zdrady po ślubie. W każdym razie według wszystkich fragmentów rozwód dyskwalifikuje do powtórnego małżeństwa.

Co robić po rozwodzie?
Tym zaś, którzy trwają w związkach małżeńskich, nakazuję nie ja, lecz Pan: Żona niech nie odchodzi od swego męża.
Gdyby zaś odeszła, niech pozostanie samotną albo niech się pojedna ze swym mężem.
Mąż również niech nie oddala żony. (I List do Koryntian 7,10-11).
Podobnie też i kobieta zamężna, na mocy Prawa, związana jest ze swoim mężem, jak długo on żyje.
Gdy jednak mąż umrze, traci nad nią moc prawo męża.
Dlatego to uchodzić będzie za cudzołożną, jeśli za życia swego męża współżyje z innym mężczyzną. Jeśli jednak umrze jej mąż, wolna jest od tego prawa, tak iż nie jest cudzołożną, współżyjąc z innym mężczyzną. (List do Rzymian 7,2-3).

Co mamy zrobić, gdy jesteśmy rozwiedzeni?
Paweł mówi, byśmy zostali w pojedynkę, chyba że nasz były współmałżonek umrze. Większość ludzi widzi to jako wielkie obciążenie, lecz jeżeli tak rzeczywiści jest, dlaczego tak wiele ludzi pragnie się rozwieść?
Jeżeli już powtórnie wszedłeś w związek małżeński, wyznaj to jako grzech i idź naprzód. Błąd stanowiska drugiego i trzeciego polega na myśleniu, że łaska Boża eliminuje konsekwencje grzechu.
Gdy wyznajemy nasz grzech, Bóg obiecuje że odpuści go nam (I List św. Jana 1,9), lecz nie obiecuje, że wymaże jego konsekwencje.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

P: Czy istnieją biblijne podstawy do rozwodu?
O: Nie jest grzechem być rozwiedzionym. Grzechem jest dążenie do rozwodu lub zachęcanie współmałżonka by dążył do rozwodu.

P: Czy rozwód kończy małżeństwo lub czy w oczach Boga osoba rozwiedziona jest w nadal osobą faktycznie zamężną?
O: Nie można uwolnić się od swojego byłego współmałżonka, jak niektórzy by sobie tego życzyli. Niemniej jednak, wydaje się, że rozwód jest realny, ale dyskwalifikuje on osobę rozwiedzioną do powtórnego małżeństwa tak długo, jak długo jej były współmałżonek żyje. Fakt, że jesteś osobą samotną, nie kwalifikuje cię automatycznie do zawarcia małżeństwa. Rozwód, ta sama płeć lub bliskie pokrewieństwo dyskwalifikują do małżeństwa.

P: Jeżeli jestem rozwiedziony, czy mogę powtórnie wejść w związek małżeński?
O: Nie bez grzechu. Jeżeli grzeszysz, wyznaj swój grzech. Lecz pamiętaj, Bóg obiecuje że odpuści nam nasz grzech, ale nie wymaże jego konsekwencji.

Autor: David A. DeWitt

http://www.biblia-wnioski.pl/krotkie-ar ... estwo.html

_________________
Isaj40/9
Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny Syjonie!
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judy: Oto wasz Bóg!


.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł:
 Post Napisane: 19 czerwca 2013, o 17:41 
 


Góra 
  
 
 Tytuł: Re: Rozwód i powtórne małżeństwo
 Post Napisane: 26 czerwca 2013, o 08:17 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 30 maja 2013, o 11:42
Posty: 72
Rozwód i powtórne małżeństwo w dwóch przypadkach.
1. Zdrada.
2. Religia (szczegóły 1 Kor 7, 12-16).


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Rozwód i powtórne małżeństwo
 Post Napisane: 26 czerwca 2013, o 12:01 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 17:54
Posty: 13857
Marek napisał(a):
Rozwód i powtórne małżeństwo w dwóch przypadkach.
1. Zdrada.
2. Religia (szczegóły 1 Kor 7, 12-16).

Poważnie ?
To znaczy ze juz nic sie nie ostoi .
A tak bardziej przystepnie to ja bym powiedziała ,ze rozwód kiedy maz zneca sie nad
żona bo ma upodobanie w poniżaniu .
Przemoc psychiczna i fizyczna a potem obłudnie udaje innego w zgromadzeniu ,szkoda bo czesto zgromadzenie wie ,ale sie nie wtrąca w "cudze sprawy " a to by znaczyło ,
ze w zborze -zborach jak i wkościołach bracia i siostry to tylko wtedy gdy nic sie
nie dziejje

_________________
Isaj40/9
Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny Syjonie!
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judy: Oto wasz Bóg!


.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Rozwód i powtórne małżeństwo
 Post Napisane: 26 czerwca 2013, o 14:47 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 30 maja 2013, o 11:42
Posty: 72
Dlaczego uważasz, że już nic się nie ostoi? Zdradzasz? Ja nie.
Nieważne co "ja bym powiedziała", ważne co naucza Słowo Boże.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Rozwód i powtórne małżeństwo
 Post Napisane: 27 czerwca 2013, o 19:04 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 17:54
Posty: 13857
Marek napisał(a):
Dlaczego uważasz, że już nic się nie ostoi? Zdradzasz? Ja nie.
Nieważne co "ja bym powiedziała", ważne co naucza Słowo Boże.

Jesli zdrada ma byc wyznacznikiem to napisałam odwaznie Nic sie nie ostoi.
Moze z tego powodu jest tyle rozwodów a potem znowu sie łacza zeby sie rozejść.

Moze troche napisze co mam na mysli ,przedewszystkim chodzi o to czy istnieje
mozliwość ponownego związku kobieta - mezczyzna.
W zborach utarło sie ze kobieta rozwiedziona nie moze juz wyjsć za maz za innego
i podają werset z rzym jako poparcie by kobieta zostałą samotna.
Tymczasem zapomina sie ze kobieta samotna w wielu kulturach jest bezwartości
kazdy moze nia popychac nikt nie szanuje ,moze umrzec z głodu z przemocy i nikt sie
za nia nie ujmie.
Dlatego mówienie ze kobieta ma zabronione to tak jak by sie mówiło ze ma zabronione
zyc w poczuciu bezpieczenstwa.
Ap Paweł nic takiego nie mówi ale chętnie przypisuje sie jemu własne pomysły .
W Zborze zdarzaja sie sytuacje ze siostra samotna poznała brata i mogli sie pobrac
Niestety starsi zboru uznali ze ona nie moze no i stało sie ze trafiła do szpitala
psychiatrycznego z powodu załamania obmowy itp.
Nie był to jeden przypadek inne podobne .

Dziwi mnie ze meżczyźnie daje sie takie przyzwolenie ale kobiete kazdy by chciał mieć
dziewice jak muzułmanin w raju ..
Ja sie z takim tłumaczeniem nie zgadzam .
..
Co do twojego ze nie zdradzasz .... skoros taki 'wprost' to Pan Jeszuah powiedział
ze meżczyzna spojrzy i juz zgrzeszył w sercu swoim ...
Tak ,ze wiesz...

_________________
Isaj40/9
Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny Syjonie!
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judy: Oto wasz Bóg!


.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Rozwód i powtórne małżeństwo
 Post Napisane: 27 czerwca 2013, o 21:08 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 30 maja 2013, o 11:42
Posty: 72
noemi napisał(a):
Co do twojego ze nie zdradzasz .... skoros taki 'wprost' to Pan Jeszuah powiedział
ze meżczyzna spojrzy i juz zgrzeszył w sercu swoim ...
Tak ,ze wiesz...

Chyba nie doczytałaś. Tam pisze o spojrzeniu z pożądliwością.

A Ja wam powiadam, że każdy kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim.

Samo spojrzenie jeszcze nie jest cudzołóstwem.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Rozwód i powtórne małżeństwo
 Post Napisane: 28 czerwca 2013, o 08:29 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 27 maja 2013, o 08:57
Posty: 274
noemi napisał(a):

Moze troche napisze co mam na mysli ,przedewszystkim chodzi o to czy istnieje
mozliwość ponownego związku kobieta - mezczyzna.

Tymczasem zapomina sie ze kobieta samotna w wielu kulturach jest bezwartości
kazdy moze nia popychac nikt nie szanuje ,moze umrzec z głodu z przemocy i nikt sie
za nia nie ujmie.
Dlatego mówienie ze kobieta ma zabronione to tak jak by sie mówiło ze ma zabronione
zyc w poczuciu bezpieczenstwa.
Ja sie z takim tłumaczeniem nie zgadzam .
..

Rozwód dawano z różnych przyczyn .Zazwyczaj jeśli mąż lub żona nie dbali o dom i rodzinę. Z tym, że nie bez limitu.
Tu zaś mamy do czynienie z żądaniem rozwodu ,ze względu na pobranie się z innym partnerem.
Co według słów z ewangelii stanowiło przedmiot nadużycia ze strony głównie mężczyzn, znudzonych starzejącymi się żonami. :roll:
Warto w tym miejscu wspomnieć ,ze kobieta również mogła starać się o list rozwodowy, kierując sprawę przed sąd.
I pewnie taką kobietę mógł mieć na uwadze Jezus mówiąc ,że kto przyjmuje odprawioną również popełnia cudzołóstwo.
Można wysnuć wniosek ,iż kwestia poruszona przez Jezusa związana jest z rozwodem którego przyczyną była chęć poślubienia innego partnera. Kwestia jest rozwiązana zatem, jeśli do cudzołóstwa już doszło.
W innym przypadku rozwodu, jeśli jego przyczyna jest dostatecznie poważna, nic nie wskazuje przeciw ponownemu za mąż pójściu .Podobnie jak w przypadku wdowy.

_________________
"Celem naszego życia nie powinno być posiadanie bogactw, lecz bogactwo bycia."
Erich Fromm


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Rozwód i powtórne małżeństwo
 Post Napisane: 28 czerwca 2013, o 11:13 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 17:54
Posty: 13857
To odmładzanie sie mężczyzn przez porzucanie żony swojej młodości i branie sobie
młodszej .Stało sie juz tak 'modne ,ze chyba nie wypada sie zestarzec przy tej z która
przezyło sie 30 i więcej lat.
Niestety TV pokazuje nam takich 'młodzieniaszków' -dzidek-'wnuczka' a nawet prawnuczka.
Pewnie pewnie przeciez Biblia nie mówi ile lat ma miec zona ?
A muzułmanom tez nie mówi i biora sobie 4 latki co jest pedofilia ,ale to inny temat.

Duch tego świata stał sie bardzo aktywny a może zawsze taki był w innych rejonach świata
a teraz chce połknac europe.
Meżczyzna chce być głowa zbyt wiele rodzin naraz.
A kiedyś trwał do końca przy swojej gołąbce :)
Załącznik:
jeden drugiego podtrzyma.jpg


Nie masz wystarczających uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego postu.

_________________
Isaj40/9
Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny Syjonie!
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judy: Oto wasz Bóg!


.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Rozwód i powtórne małżeństwo
 Post Napisane: 29 czerwca 2013, o 11:29 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 27 maja 2013, o 08:57
Posty: 274
Zawarciu małżeństwa towarzyszy zakochanie,które z czasem gaśnie,przeradzając się w miłość.
Jak powiedziano stają się jednym ciałem.......nie wszystkim to jednak się udaje.
Często próżność i pragnienia doznawania czegoś nowego biorą górę nad tym co posiada prawdziwą wartość i nadaje sens naszemu życiu.
To tak jakby nie dokończyć jednej pracy zaczynając kolejne,a jak wiadomo sukces wieńczy dzieło :D:

_________________
"Celem naszego życia nie powinno być posiadanie bogactw, lecz bogactwo bycia."
Erich Fromm


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Rozwód i powtórne małżeństwo
 Post Napisane: 2 lipca 2013, o 11:24 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 17:54
Posty: 13857
gapik napisał(a):
Zawarciu małżeństwa towarzyszy zakochanie,które z czasem gaśnie,przeradzając się w miłość.
Jak powiedziano stają się jednym ciałem.......nie wszystkim to jednak się udaje.
Często próżność i pragnienia doznawania czegoś nowego biorą górę nad tym co posiada prawdziwą wartość i nadaje sens naszemu życiu.
To tak jakby nie dokończyć jednej pracy zaczynając kolejne,a jak wiadomo sukces wieńczy dzieło :D:

Niestety nie zakochanie jest tym co prowadzi do zawarcia związku ,chociaz zakochanie ,tez sie zdarza.
Najczęsciej tym co co skłania do związku to zysk przecież kobieta wnosi tzw 'wiano'
a nie meżczyzna.
Nie dosyc ,ze to ona powinna byc zakochana to jeszcze musi za to zakochanie wnieść haracz.
Mamy tego sporo przykładów np Indie .
To rodzina dziewczyny troi sie zeby znalazł sie nabywca dla ich córki a po smierci meza
ta kobieta jako wdowa jest juz bezwartości i najczęściej zostaje wygnana z domu nawet z małymi dziecmi , o ile jej nie zabiorą dzieci .
Moim zdaniem ,małżeństwo to Naczynie połączone Duchem Świętym i taki związek
zawsze będzie przed oczami miał Boga a nie bogów poganskich.
A Miłosc nie jest produktem ludzkim a Obecnością Szechiny .

_________________
Isaj40/9
Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny Syjonie!
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judy: Oto wasz Bóg!


.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: KOBIETA w SŁUŻBIE i religii - Paweł Apostoł
 Post Napisane: 22 marca 2018, o 04:08 
Offline
aktywni
aktywni
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 26 lutego 2013, o 10:01
Posty: 1202
Lokalizacja: In Christ Alone
dobre ma kazania ! bardzo madre ! ;>

_________________
wierze, ze PAN BOG nasz PAN JEDEN JEST, ze tym PANEM/YHVH jest JEZUS CHRYSTUS, BOG BLOGOSLAWIONY na wieki, CHRYSTUS, DUCH SWIETY objawiony w ciele ludzkim (sarx), Syn Bozy, Syn Czlowieczy. Wierze, ze OJCIEC jest w SYNU, a SYN w OJCU.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: KOBIETA w SŁUŻBIE i religii - Paweł Apostoł
 Post Napisane: 22 marca 2018, o 16:35 
Offline
aktywni
aktywni
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 26 lutego 2013, o 10:01
Posty: 1202
Lokalizacja: In Christ Alone
no ale tu co on mowi ? ;

_________________
wierze, ze PAN BOG nasz PAN JEDEN JEST, ze tym PANEM/YHVH jest JEZUS CHRYSTUS, BOG BLOGOSLAWIONY na wieki, CHRYSTUS, DUCH SWIETY objawiony w ciele ludzkim (sarx), Syn Bozy, Syn Czlowieczy. Wierze, ze OJCIEC jest w SYNU, a SYN w OJCU.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: MAŁŻENSTWO -Rozwód i małżeństwo
 Post Napisane: 23 marca 2018, o 09:04 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 17:54
Posty: 13857
Przeniosłam tu do tematu małzenstw ,tam zostaje usługa kobiet
______
agnieszka co masz na mysli piszac
co on tu mówi


nie wiem na które jego słowa mam sie wypowiedziec ale dobrze mówi
ze nie człowiek łaczy a Bóg.


czy Bóg Zbawiciel Jeszua Msjasz łaczy taka ohyde ?
.
download/file.php?id=613&t=1
.
download/file.php?id=625
.
viewtopic.php?f=75&t=1990&hilit=obrzydliwo%C5%9B%C4%87+spustoszenia

.czy Duch ŚWIETY YHVH uznaje to za Jego złaczenie ?
zatem kto ich łaczy kto zwiazał ?

_________________
Isaj40/9
Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny Syjonie!
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judy: Oto wasz Bóg!


.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: MAŁŻENSTWO -Rozwód i małżeństwo
 Post Napisane: 23 marca 2018, o 09:41 
Offline
aktywni
aktywni
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 26 lutego 2013, o 10:01
Posty: 1202
Lokalizacja: In Christ Alone
on mowi, ze nie kazde malzenstwo polaczone jest przez Boga .....

...... ze grzech to chybienie celu....
.... ze jesli ktos chybil celu w malzenstwie - wyszedl za maz /ozenil sie wbrew woli Boga -
to zeby nie trwac w grzechu nalezy pokutowac czyli rozwiesc sie ....

i na potwierdzenie tego czyta z ksiegi zdaje sie Ezdrasza rozdzial 9 i10 , ze Izraelici pojeli sobie poganki za zony, a potem masowo je odprawili wraz z dziecmi....

Jestem w szoku, ze on ma takie zrozumienie tego. :shock:


- aaaa i jeszcze, ze wspolzycie (seks) jest wyznacznikiem tego czy sie malzenstwem jest z woli Boga czy nie... - cos w ten desen, ale moze przekrecilam.... <geek>

i mowil , ze Pawlowi chodzilo o wspolzycie seksualne gdy pisal , ze jesli ktos ma zone poganke a ta zgadza sie z nim wspolzyc to niech sie nie rozstaje i odwrotnie

ale tu jest slowo zgadza sie z nim mieszkac, zyc po prostu, a nie wspolzyc seksualnie.
Oczywiscie mieszkajac razem, zyjac razem dochodzi do wspolzycia , ale nie o samo wspolzycie seksualne tu chodzi...

_________________
wierze, ze PAN BOG nasz PAN JEDEN JEST, ze tym PANEM/YHVH jest JEZUS CHRYSTUS, BOG BLOGOSLAWIONY na wieki, CHRYSTUS, DUCH SWIETY objawiony w ciele ludzkim (sarx), Syn Bozy, Syn Czlowieczy. Wierze, ze OJCIEC jest w SYNU, a SYN w OJCU.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: MAŁŻENSTWO -Rozwód i małżeństwo
 Post Napisane: 23 marca 2018, o 11:09 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 17:54
Posty: 13857
notki
______

Jezus mówi
mozecie przyjsc i czerpac z mojej wiedzy póki tu jestem
jest napisanea Ja wam powiadam

Mówi ze pójdzie do Nieba a tu zostanie
posłany Duch Świety imozesz tak samorobic

15min-w kazdej chwili mozeszisc porozmwiac
zapytac powiedziec wytłumacz mi bo tu jest napisane
a ja tego nie rozumiem
Ty miobjaw powiedz mi jak sie sprawy maja
moze
Duch Świety jest dany by wyjasnic to czego nierozumiem

biblia jest fundamentem wiary
ale to Duch prowadzi instrukcja wiary

Duch świety nie wystąpi przeciwko Słowu
ale wasciwie je wytlumaczy
własciwie bedziesz interpretowac
własciwie zaczniesz podejmowac decyzje
nie bedziesz tworzył nauk doktryn
owoce czas
Chrzescijanie potrafia mordowac wersetami
dac mozliwosc to brali by miecz i scinali głowy
palili na stosach.

__________________
Co złaczyl Bóg a nie człowiek
nie imam ksiadz rabin pastor
to Bóg łaczy
sa kraje gdzie pastor kładzie rece nahomoseksualistów
Ezdrasza
9-10 rozdział

brali ich córki dla siebie
{telegonia}
popełnilismy wiarołomstwo biorac sobie żony
...
33min-kiedy Bóg nie laczy moze sie okazac ze jedyna molziwoscia jest rozwód
.
34-jezeli maja prawo łaczyc ludzi to sa bogami

ze Maria była w ciązy z Duchem Swietym :shock: to józef powinien ją
ukmieniowac

mat19/ faryzeusze kusili mówiac czy wolno oddalic zone dla kazdej przyczyny ?
Mojzesz dał wam mozliwosc oddalania zony.
bedziemy oddalac jak sie nam znudzi
Nie bo jest topołaczone z sexem
dobre małzenstwa sie nizdradzaja
nie z bozej woli nie ma miedzy wami tego cojest dla jednego ciała
tej miłosci eros.
diabeł dobrał sie do tego co jest tylko dla młzenstwa do seksu dlatego ten swiat tak epatuje sexem
43min-
jesli małzenstwo nie łaczy łózko to nie jest to małzenstwo.

1kor7/10
tym co zyja wmałzenstwie niech
a jesli opusciła to niech

__________

Musze przyznc ,że jest to zgodne z moim poznaniem które mam od dawna
Oczywiscie moje poznanie nie bylo zgodne z doktryna zborowa i smutne jest to
ze widziałam tragiczne zakonczenia takich nauk .
Jak mozna samotnej kobiecie zakzywac wyscia za maz bojuz miała meza
niepamietam jak totam bylo ale dowiedziałam sie ze siostra załamła sie po naukach
zborowych i trafiła do psychiatryka .
Dla tych co siedza przy korycie i żra nie wzne sa losy owiec wazne ze sami maja koryto
tak im mówiłam i mówie.

Bardzo dobrze ich podsumował jesli chodzi o ten temat
Trafnie podsumował jesli udziela sie slubu homoseksualistom i lesbijka
to by znaczyło ,ze Bóg ich złaczył?
Uwazam,ze slub nie jest żanym wyznacznikiem i uwazam ze tzw konkubinat?
moze byz zwiazkiem Bozym.Nie zgadzam sie jak to powiedział
Maria była w ciazy z Duchm Swietym ....ten jeden raz?

widocznie jeszcze nie zapytal Ducha ŚWIETEGO ale mówi tak mówia inni
Józef chciałja odprawic bo znał tylko jeden sposób zeby kobieta była
w ciazy .
Ale usłyszał ze TO sie STAŁO-POCZEŁO z DUCHA ŚWIETEGO
czyli Zaistniało .

ale to inny temat

_________________
Isaj40/9
Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny Syjonie!
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judy: Oto wasz Bóg!


.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł:
 Post Napisane: 23 marca 2018, o 11:09 
 


Góra 
  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
 
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona

Strona główna forum » BIBLIA dla KAŻDEGO- TWARDY POKARM » BIBLIA a DOGMATY


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

 
 

 
Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Skocz do:  
cron
To forum działa w systemie phorum.pl
Masz pomysł na forum? Załóż forum za darmo!
Forum narusza regulamin? Powiadom nas o tym!
Tłumaczenie phpBB3.PL