Zarejestruj    Zaloguj    Dział    FAQ

Strona główna forum » YOUTUB VIDEO » WYKŁADY- EWANGELIZACYJNE - NAUKA
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 3 ] 
Autor Wiadomość
 Tytuł: Pan mój i Bóg mój
 Post Napisane: 5 września 2013, o 18:17 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 17:54
Posty: 14336
SŁOWO WSTĘPNE


Umiłowanym braciom i siostrom oraz wszystkim starszym którzy znają prawdę i tym wszystkim ludziom którzy dzięki tym słowom prawdę poznają. Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa niechaj będzie z wami oraz prawda, która w nas mieszka i która pozostanie z nami na wieki, czyli na zawsze.Bardzo wielu ludzi na świecie chce znać prawdę o Panu Bogu naszym i jednocześnie niezmiernie trudno jest prawdę znaleźć, a to dlatego, że na całym świecie jest wiele religii, a jeszcze więcej wyznań chrześcijańskich. Każde z tych wyznań twierdzi, że prawda jest tylko u nich. A tak naprawdę to każda religia czy wyznanie jest tylko oszustwem. Ludzi, którzy nie wierzą w Pana Boga nie potrzeba zwodzić, natomiast kto ma zwieść ludzi wierzących? Po to właśnie są religie i wyznania, aby zwieść ludzi wierzących zgodnie z tym, co jest napisane w Biblii.

Mat.24,5 Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Jam jest Zbawiciel i wielu zwiodą. I tak na samym początku, kiedy Paweł mówi:

Dz.20,29-30 Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Nawet spomiędzy was samych powstaną mężowie, mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Tak przyszło odstępstwo od prawdziwej wiary i jednocześnie nastąpiło odstępstwo od prawdziwej nauki.
Trwało to do czasu, kiedy najpierw zaczęto przepisywać ręcznie Biblię i coraz więcej ludzi mogło porównać Biblię z praktyką i nauką istniejącego już wyznania. Tak powstaje prawosławie i protestantyzm, następnie kościół anglikański.
Trwa to do XIX w wtedy prawie, że lawinowo zaczynają mnożyć się wynalazki. Następuje eksplozja cywilizacji, ludzie stają się konstruktorami przeróżnych maszyn i urządzeń. Tu nadmienię maszynę papierniczą i maszynę drukarską. Nie muszę dodawać, że wszystkie maszyny i urządzenia są do dnia dzisiejszego poprawiane i ulepszane.
Kiedy ludzkość już ma papier i maszynę drukarską, następuje inwazja słowa pisanego, w tym nieskończona liczba książek a tym samym następuje niekończące się wznawianie nakładów Pisma Świętego we wszystkich językach świata. I oto właśnie chodzi, aby wśród wszystkich mądrych myśli zapisanych w księgach i wśród wszystkich głupot również zapisanych w księgach, nie zabrakło księgi Pisma Świętego.
I jak do tej pory Pismo Święte, czyli Biblia w Polsce do roku 1991 jest wznowiona dziewiętnaście razy, mówię o nowym przekładzie Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego tzw. Biblii Warszawskiej. Jest to Biblia zrozumiała dla wszystkich warstw społecznych. Największą zaletą tej Biblii są odsyłacze do tekstów paralelnych bez komentarza, czego nie można powiedzieć o Biblii Tysiąclecia, gdzie oprócz odsyłaczy dodano komentarz, który w niektórych wypadkach podważa prawdę zawartą w Biblii.

Obj.1,10 W dzień Pański popadłem w zachwycenie. (B.T.- komentarz: tj. w niedzielę). Od kiedy sobota jest niedzielą? Biblia Warszawska ma jeszcze jedną wielką zaletę, a mianowicie, że numery wierszy są umieszczone na zewnątrz szpalty, co niezmiernie ułatwia odszukani danego wiersza w szpalcie. Natomiast w Biblii Tysiąclecia numery wierszy są w środku tekstu, co bardzo utrudnia odszukanie danego numeru wiersza. To tyle, co do zalet Biblii Warszawskiej. Wadą Biblii Warszawskiej jest sporo błędów tak oczywistych, że nie można przejść obok nich obojętnie. Dlatego na samym wstępie chcę je wynieść na światło dzienne, aby czytelnik miał jasny pogląd na całość Pisma Świętego, czyli Biblii. W oryginale pism hebrajskich imię Boże występuje jako cztery spółgłoski j h w h to dlaczego tłumacze Biblii Warszawskiej oddali je jako wyraz „Jahwe”? j h w h wcale nie znaczy „Jahwe”, nigdy nie znaczyło i nigdy nie będzie znaczyć!

2Moj.6,2-3 Odezwał się Bóg do Mojżesza i rzekł: Ja Jestem j h w h (Objawiłem im imię Twoje, które im dałeś mówiąc):Objawiłem się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi jako Bóg Wszechmocny, lecz imienia mojego j h w h im nie objawiłem. W całym Starym Testamencie Pan Bóg nikomu nie objawił, co znaczą te cztery spółgłoski, ani jak się je wymawia. Więc po co pisać i w ten sposób wprowadzać ludzi w błąd? Po prostu należało oddać w takiej formie jak zapisano w czterech spółgłoskach. Nie muszę tu dodawać, że z każdych czterech liter można ułożyć niezliczoną ilość haseł. Następnym bardzo poważnym błędem Biblii Warszawskiej jest:

Obj.6,17 Albowiem nastał ów wielki dzień ich gniewu. Oddano tu wyrazem „ich” w liczbie mnogiej, a przecież Pan Bóg jest jeden. Podam przykład:

Rzym.3,6 Bo jak Bóg ma sądzić ten świat?

1Kor.5,13 Tych tedy, którzy są poza nami, Bóg sądzić będzie. Stąd wynika, że Sędzią wszystkich jest Pan Bóg, to kiedy przeczytamy

2Kor.5,10 Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym. Pytanie samo się nasuwa: Czy ludzkość będzie stawać osobno przed sądem Bożym, a osobno przed sądem Chrystusowym? Dlatego powinno być napisane w:

Obj.6,17Albowiem nastał ów wielki dzień Jego gniewu. Następnym błędem jest nie rozróżnienie przez tłumaczy wyrazów: „duch” i „dusza”. I tak w:

Mat.10,28 I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą, a więc czy człowiek ma duszę, czy jest duszą żyjącą? Wyraz „dusza” znaczy dosłownie: ożywioną, czującą istotę. To też duszą jest żywy koń, pies, kot, ptak, człowiek i dlatego tłumaczenie Mat.10, 28 jest absurdem, gdyż w pełnym zrozumieniu brzmi ono tak: I nie bój się tych, którzy zabijają ciało, ale życia zabić nie mogą. A powinno pisać: I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale ducha zabić nie mogą; że ducha zabić nie mogą, to przytoczę dowód:

Kaz.12,7Wróci się proch do ziemi, tak jak nim był, duch zaś wróci do Pana Boga, który go dał. A zatem ducha zabić nikt nie może, bo gdyby było inaczej to do Pana Boga nie miałoby co wrócić. Inne znaczenie ma np. dech, inne zaś dusza a jeszcze inne duch.

Mat.11,25 Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Powinno pisać: a objawiłeś je prostym ludziom ponieważ prostaczek to prawie debil, natomiast prosty człowiek, nie odnosi się to do kształtu, figury, ale odnosi się to przede wszystkim do sposobu myślenia w sensie pozytywnym. Prosty człowiek to prostolinijny, mądry, bez wykształcenia świeckiego, mający mądrość wrodzoną. Dodam, że mądrość, która jest dana człowiekowi od Pana Boga, przewyższa wszystkie mądrości nabyte w jakiejkolwiek uczelni. Podobnie rzecz się ma z talentem albo się go ma, albo nigdy się go mieć nie będzie. Powracając do tematu:

Rzym.16,18 Tacy bowiem nie służą Panu naszemu, Chrystusowi, ale własnemu brzuchowi i przez piękne a pochlebne słowa zwodzą serca prostaczków. Jeżeli chodzi o ten wiersz jest on oddany prawidłowo, gdyż w tym wypadku zwieść można tylko głupców. Tak więc Pan Bóg objawia nie prostaczkom lecz prostym, mądrym ludziom. Następnie mam uwagę do dwóch tekstów, gdzie Biblia Warszawska tak oddaje:

Dz.9,7 A mężowie, którzy z nim byli w drodze, stanęli oniemiali, głos bowiem słyszeli, ale nikogo nie widzieli. Natomiast w Dz.22,9 Paweł mówi tak:

Dz.22,9 A ci, którzy byli ze mną, światłość wprawdzie widzieli, ale głosu tego, który rozmawiał ze mną, nie słyszeli. W ten sposób podważa się wiarygodność Pisma Świętego. Albo słyszeli głos, albo głosu nie słyszeli! Nowy Testament wydany przez PAX z 1987 r. tłumaczony przez ks. Kowalskiego w Dz.22, 9 tak oddaje:

Dz.22,9 Towarzysze moi widzieli, co prawda światłość, lecz nie rozumieli słów tego, który, ze mną mówił. Wniosek taki: głos słyszeli, tylko nie rozumieli tego co Pan Jezus mówił do Pawła. Dowód biblijny jest taki:

Dz.26,14A gdy wszyscy upadliśmy na ziemię, usłyszałem głos do mnie mówiący w języku hebrajskim: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? Trudno ci przeciw ościerniowi wierzgać. Czyli towarzysze Pawła w drodze do Damaszku nie znali języka hebrajskiego. Mogli nie znać, gdyż językiem urzędowym był język grecki. Nowy Testament został spisany właśnie w języku greckim i aramejskim. Następną taką sprawą, którą należy poruszyć to wyraz użyty w objawieniu Jana.
I tak: Obj.4, 4;4, 10;5, 5;5, 6;5, 8;5, 11;7, 11;7, 13; w tych wierszach wzięto wyraz „dwudziestu czterech starców”. Natomiast w Obj.11, 16 oraz Obj.14, 3 wzięto „dwudziestu czterech starszych”. Przecież chodzi o te same postacie, to dlaczego raz są starcami a drugi raz starszymi?. W dodatku wyraz starzec kojarzy mi się z kimś niedołężnym a ja bardzo wątpię, aby przed tronem było dwudziestu czterech niedołężnych. Inaczej by się rzecz miała, gdyby użyto wyrazu np. sędziwych, lub właśnie starszych. Proroctwo Izajasza 9, 5 wiersz ten jest niemiłosiernie przekręcony. Nie wiem czym kierowali się tłumacze kiedy w Biblii Tysiąclecia wyd. I. napisano „i nazwą go Bóg Wszechmocny”, natomiast w Biblii Warszawskiej ten sam tekst oddano „i nazwą go Bóg Mocny”. Dla ludzi myślących sam wyraz „Bóg” znaczy wszechmoc, gdyż bardzo dużo ludzi wie, że Bóg jest jeden, a jeżeli jest jeden to tylko Wszechmogący więc skąd tłumaczom przyszedł ten wyraz na myśl, nie wiem. Następnie „Książę Pokoju”. Dlaczego Książę? Czy do Jerozolimy na osiołku wjechał Książę czy Król?

Jan12,14-15 A Pan Jezus znalazłszy oślę, wsiadł na nie, jak napisano: Nie bój się, córko syjońska! Oto Król twój przychodzi, siedząc na źrebięciu oślicy.
Tak więc cały wiersz z Iz. 9, 5, powinien tak brzmieć:

Iz.9,5 Albowiem Dziecię narodziło się nam, Syn jest nam dany Doradca, Bóg Wszechmogący, Ojciec Odwieczny, Król Pokoju.
.
Jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, może najważniejsza ze wszystkich.
Wszyscy tłumacze, wszystkich przekładów biblijnych usilnie się starają rozdwoić Pana Boga.
I tak w Iz.43,11 w Biblii Tysiąclecia w II wyd. jest tak napisane:

Iz.43,11Ja Jahwe tylko Ja istnieję i poza mną nie ma żadnego Zbawcy.
.
Biblia Warszawska tak to oddaje: Ja, jedynie Ja jestem Panem, a oprócz mnie nie ma Wybawiciela. A Biblia Gdańska: Ja, Jam jest Pan, a nie masz oprócz mnie Zbawiciela. Trzy przykłady i trzy różne wyrazy: zbawca, wybawiciel i zbawiciel. Wiadomo, że chodzi o to samo, że poza Panem Bogiem nie ma Zbawiciela. Podobne stwierdzenie występuje w proroctwie Ozeasza, gdzie potwierdza według Biblii Warszawskiej.

Oz.13,4 Bo Ja Pan jestem twoim Bogiem od wyjścia z ziemi egipskiej, a Boga oprócz mnie nie powinieneś znać i poza mną nie ma Zbawiciela.
.
Jeżeli Sam Pan Bóg dokładnie oświadcza, że poza nim nie ma Zbawiciela,
to kto wierzy w Pana Boga powinien wierzyć też Panu Bogu a nie tłumaczom.
.
Fil.3,20 Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa,

2Piotr.1,11W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
Te dwa przykłady ze St. Testamentu i te dwa przykłady z N. Testamentu mówią o jednym Zbawicielu.
Teraz o tym wspomnianym rozdwojeniu Pana Boga przez tłumaczy. Według Biblii Gdańskiej:

Judy25 Samemu mądremu Bogu, Zbawicielowi naszemu niech będzie chwała, wielmożność, moc i zwierzchność i teraz i po wszystkie wieki. Amen.
.
Natomiast Biblia Warszawska ten sam wiersz tak oddaje: Jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu przez Jezusa Chrystusa Pana naszego niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz i po wszystkie wieki. Amen. W tym właśnie przykładzie jest widoczne rozdwojenie, gdzie Bóg jest jednym Zbawicielem, a Pan Jezus jest drugim Zbawicielem. A jak jest naprawdę? Drogi bracie i siostro przeczytaj to do końca, gdyż pod tym kątem jest napisana cała ta książka. Umiłowani mówiąc słowem proroka Ezechiela.

Ez.3,3 Nakarm swoje ciało i napełnij swoje wnętrzności tym zwojem, który ci daję! Wtedy zjadłem go a on był w moich ustach słodki jak miód.

http://www.panmojbogmoj.eu/index.php?op ... 2&Itemid=2

_________________
Obrazek
Isaj40/9
Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny Syjonie!
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judy: Oto wasz Bóg!


.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł:
 Post Napisane: 5 września 2013, o 18:17 
 


Góra 
  
 
 Tytuł: PAN MÓJ BÓG MÓJ
 Post Napisane: 8 października 2013, o 17:25 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 17:54
Posty: 14336
Pan Mój Bóg Mój
autor Roman Stachowicz

.
.

Pan Mój Bóg Mój - Słowo wstępne

.
.
Pan Mój Bóg Mój. Rozdział 1 część 1

.
.
Świadectwo o Panu Jezusie Chrystusie
Pan Jezus jest Jedynym Prawdziwym Panem Bogiem Wszechmogącym
Jedynie Panu Jezusowi nalezy oddawać wszelką Cześć i Chwałę.
Jedynie na Imie Pana Jezusa będzie się zginać wszelkie kolano .
Królestwo Boże jest pośród ludzi ,a ma być w ludziach.
Jest to tajemnica Chrystusowa.
"CHRYSTUS Pan Jezus w was ,nadzieja Chwały
"

.
.
Pan Mój Bóg Mój. Rozdział 1 część 2
.
.
Pan Mój Bóg Mój. Rozdział 2 część 2
https://www.youtube.com/watch?v=_qjTmsoHHPQ

Zakon jest Kodeksem karny a za przestrzeganie Kodeksu karnego
nikt nie otrzymuje nagrody.

.
Pan Mój Bóg Mój. Rozdział 2 część 3
.
Co to jest ŁASKA
.
http://dodane.pl/user/panmojbogmoj
.

http://chwalaiuwielbienie.files.wordpre ... 5bcka1.pdf

_________________
Obrazek
Isaj40/9
Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny Syjonie!
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judy: Oto wasz Bóg!


.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Pan mój i Bóg mój
 Post Napisane: 31 maja 2019, o 12:47 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 17:54
Posty: 14336
Ostatnimi czasy dało i da się zauważyć szeroko zakrojoną akcję sprowadzającą Pana Jezusa do zwykłego człowieka.

Nie mam na myśli żadnej konkretnej witryny, bo jest ich co najmniej kilka, a część z nich wygląda na zorganizowaną akcję w duchu antychrysta. Część osób, myślę szczerze wierząca w Boga, jest po prostu zwiedziona. Jest także część niby outseiderów, którą zaliczyłbym do agentury plemienia żmijowego, o którym mówił Pan Jezus.

Według mojej subiektywnej oceny, najbardziej podejrzana grupą są twórcy strony antrynitarianie. Celowo nie podaję całego adresu.

Dlaczego uważam, że jest to szeroko zakrojona akcja?

Głównym powodem, dla którego tak myślę, jest przygotowanie ludzi na nadejście antychrysta. Otóż będzie on zwykłym człowiekiem z niezwykłymi osiągnięciami, cudami i etc. Będzie on przedmiotem boskiej czci. Będzie on kims takim jak karykaturalna postać Jezusa przedstawiona nam w filmie:

________________Poniżej fragment książki ”Pan mój Bóg mój” Romana Stachowicza. On tak to tłumaczy:


„Łuk.24,39 Spójrzcie na ręce moje i nogi moje, że to Ja Jestem. Dotknijcie mnie i patrzcie: Wszak duch
nie ma ciała ani kości jak widzicie, że Ja mam. Z tego tekstu bardzo jasno wynika, że duch nie ma
ciała, ani ziemskiego, ani niebiańskiego, a tym bardziej duchowego. Jedynie duch może ubrać się w
ciało i wtedy być widocznym. Teraz sumując całość wygląda to tak: Duch Święty jest bez początku i
bez końca co znaczy nieśmiertelny. I na samym początku rodzi sobie postać, aby w głowie tej postaci
zamieszkać. Postać ta z tej racji, że została zrodzona jest synem. I od tego momentu Duch Święty jako
Ojciec zrodzonego ciała wraz z ciałem, które jest Synem tworzą jedną postać Pana Boga
Wszechmogącego. Od tego też momentu nazywa Siebie Logosem (Słowem), gdyż dopiero jako Syn
może wypowiedzieć słowo i jako też Syn zasiada na swym świętym tronie, odtąd na wieki. I tej
postaci nikt nigdy nie widział. Natomiast kiedy stwarza człowieka ubiera swoją myśl w ciało
niebiańskie, w ciało anielskie gdyż aniołowie jako duchy mogą przybierać postać mężczyzny, które to
ciało nie jest ciałem ziemskim, lecz ciałem, które może się dematerializować. W tym też ciele stwarza
wszechświat, ziemię i na końcu człowieka, który wyglądem i umysłem jest całkowicie podobny do
swego Stwórcy. Dlatego też kiedykolwiek przychodzi na ziemię nazywa siebie aniołem Pańskim lub
wyciągniętym ramieniem. Gdyż tylko w takim ciele może zbliżyć się do człowieka. Pan Bóg jeden
jest niezależnie od tego w jakie ciało się ubiera. Rzecz ma się tak, jak człowiek może się ubierać w
kombinezon do pracy, jak również może się ubierać w garnitur świąteczny, tak samo Pan nasz i Bóg
nasz może zmieniać ciało jak człowiek ubranie. Umiłowani pierwszy warunek mamy spełniony, bo
przecież to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie jedynego, prawdziwego Boga i Pana Jezusa
Chrystusa, którego posłałeś. I tak dla powołanych jest jasne i wyraźne, że jedynym władcą
wszechświata i jedynym Panem Bogiem Wszechmogącym jest Pan Bóg (Logos). Następnym
warunkiem jest poznanie Pana Jezusa Chrystusa. Jeżeli poznamy kto to jest Pan Jezus Chrystus to
mamy drogę otwartą do życia wiecznego. ”

Fragment ten przytoczyłem ze strony 14 (ciekawa książka,można poczytać).A tu link:
https://chwalaiuwielbienie.files.wordpr ... 5bcka1.pdf* Bóg jest wszechmogący, może więc wstąpić w swoje stworzenie (pod postacią człowieka – Jezusa Chrystusa). („Słowo stało się człowiekiem i zamieszkało pośród nas”).
* Może też umrzeć – przyjmując naturę ludzką, bo ludzka natura może być uśmiercona (jest stworzona-stworzenie, nietrwała), ale wieczna, boska natura Boga jest wieczna.
* Boża miłość jest nieograniczona, a jego sprawiedliwość i miłosierdzie są doskonałe. Dlatego Bóg, który kocha także grzeszników (i zależy mu na wszystkich ludziach) zstąpił na ten świat aby oddać za nich życie (za grzechy grzeszników) i wypełnić swoją doskonałą sprawiedliwość.
Rzymian 5,6-8
„Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego; prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł.”
* Bóg tak bardzo kocha swoje stworzenie, że odłożył Swoją chwałę na bok i wstąpił w swoje stworzenie i zapłacił cenę za nasze grzechy

na podstawie filmiku
https://www.youtube.com/watch?v=izwYSDytFsE

Dlaczego więc Jezus Chrystus powiedział “Ojciec jest większy ode mnie”?

Jezus powiedział „(…) bo Ja idę do Ojca” (Jana 14,12), a dalej w wersecie 13: „I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię”
– Jezus nie powiedział tutaj „o cokolwiek poprosicie w imię moje, OJCIEC to uczyni”, powiedział „JA SAM” to uczynię.
I werset 14: „Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to.” – innymi słowy Jezus powiedział „módlcie się do mnie bezpośrednio, a wtedy ja to uczynię osobiście”. Tutaj Jezus czyni z siebie nie tylko osobę, do której mamy się modlić, co byłoby bluźnierstwem, gdyby był tylko stworzeniem, ale też mówiąc, że jest w stanie usłyszeć wszystkie modlitwy kierowane do niego oraz odpowiedzieć na nie, Jezus przyjmuje przymioty Boga (wynika z tego że Jezus musi być wszechwiedzący, wszechobecny wszechmocny).

Całe omówienie słów „Ojciec jest większy ode mnie”:

https://www.youtube.com/watch?v=GFLYWzS2sqw
.
http://detektywprawdy.pl/2016/02/02/jez ... JABzcZyWDQ

_________________
Obrazek
Isaj40/9
Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny Syjonie!
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judy: Oto wasz Bóg!


.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł:
 Post Napisane: 31 maja 2019, o 12:47 
 


Góra 
  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
 
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 3 ] 

Strona główna forum » YOUTUB VIDEO » WYKŁADY- EWANGELIZACYJNE - NAUKA


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości

 
 

 
Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Skocz do:  
cron
To forum działa w systemie phorum.pl
Masz pomysł na forum? Załóż forum za darmo!
Forum narusza regulamin? Powiadom nas o tym!
Tłumaczenie phpBB3.PL