Zarejestruj    Zaloguj    Dział    FAQ

Strona główna forum » MISTYCYZM WSZELAKI » GNOZA-REINKARNACJA-MISTYCYZM » KILKA POJĘĆ KABALA
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 5 ] 
Autor Wiadomość
 Tytuł: SZECHINA
 Post Napisane: 22 listopada 2012, o 11:30 
Offline
admin
admin

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 14:33
Posty: 1012
18. Co to jest Szhina?

Szhina jest to miejsce, gdzie otwiera się Szohen, czyli Stwórca, jak napisano: „Chwała Stwórcy napełnia całą ziemię”.
Jest ukrycie Stwórcy, lecz tam, gdzie jest Jego otwarcie - to miejsce nazywa się Szhina.
Ponieważ mówimy w stosunku do Szhiny, to nazywamy Stwórcę Jego imieniem, czyli według Jego otwarcia w Szhinie.

Innymi słowy, to, co otwiera się w malchut, otwiera się w celu przekazania otwartego niższym.
Czyli miara otwarcia Stwórcy określa się wyłącznie w stosunku do stworzeń.
A w stosunku do Stwórcy zupełnie nie istnieje takie pojecie jak ukrycie lub otwarcie.

Tak na przykład niemożliwe jest powiedzieć w stosunku do samego człowieka, że on ukryty lub otwarty, te pojęcia można zastosować wyłącznie w stosunku do obcego, który obserwuje go.
Podobnie do tego jest w duchowym: określenie otwarcia lub ukrycia dotyczy wyłącznie stworzeń.

Dlatego kiedy mówimy w stosunku do Szhiny, czyli tej miary, w której Stwórca otwiera się niższym stworzeniom, to Szhina i Stwórca uważani są jako jedna całość, a kiedy mówi się o Stwórcy, to określa się poziom ukrycia, a kiedy mówi się o Szhinie, to określa się poziom otwarcia, że Szohen – Stwórca, znajduje się w otwarciu.
I kiedy mówimy o jedności Stwórcy i Jego Szhiny, to mamy na uwadze przejście od stadium ukrycia do otwarcia.
Tak, kiedy mówi się o człowieku, który stał się godny obecności Szhiny, to mówi się, że stał się godny otwarcia Stwórcy, i miara tego otwarcia nazywa się Szhina.

I kiedy nazywamy Szhinę zebraniem dusz narodu Izraela, to, jak było powiedziane wyżej, określa się otwarcie Stwórcy w stosunku do stworzeń.

W ten sposób Szhina nazywa się miarą otwarcia niższym – Stwórcy, obłaczającego się w ich życzenia.
Przecież życzenia mają odniesienie do stworzeń i dlatego dusza nazywa się częścią Stwórcy.
Czyli pojęcie – część, jest wtedy, kiedy życzenie otrzymywać obraca się naprawione w życzenie oddawać, na skutek czego otwiera się w nim światło Stwórcy.

Lecz poprzez stworzenie otwiera się wyłącznie część tego światła, czyli tylko ta miara, w której Stwórca życzy sobie, aby stworzenia poznały Go.

Z tego wynika, że dusza jest to otwarcie Stwórcy w tej mierze, w której stworzenie jest w stanie otrzymać to otwarcie.
Dlatego dusza jest częścią Szhiny, która nazywa się „zebranie dusz narodu Izraela”.
Innymi słowy, w tej mierze, w której Stwórca zażyczył sobie, żeby stworzenia poznały Go, co nazywa się życzeniem Stwórcy nasłodzić swoje stworzenia, w tej mierze dusza jest to część Stwórcy, czyli ta część, którą stworzenia mogą odczuć na miarę swojej przydatności do tego.

Dlatego powiedziano poprzez mędrców: „głos Mosze – jak sześćset tysięcy”, co oznacza, że Mosze stał się godny takiej miary otwarcia Stwórcy, kiedy był w stanie otworzyć naród Izraela, który składa się z sześciuset tysięcy dusz.
I powiedziano: „Szhina mówi ustami Mosze”, co oznacza, że Mosze stał się godny całkowitego otwarcia Szhiny.

http://kabbalahgroup.pl/biblioteka/biblioteka,27,10

_________________
2Kor 10/4,5 oręż którym walczymy, nie jest cielesny ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej;
nim unicestwiamy złe zamysły
i pychę, podnoszącą się przeciw poznaniu Boga
i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Mesjaszowi


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł:
 Post Napisane: 22 listopada 2012, o 11:30 
 


Góra 
  
 
 Tytuł: SZEKINA
 Post Napisane: 23 listopada 2012, o 19:02 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 17:54
Posty: 14135
Ks. Norbert Mendecki

SZEKINA W LITERATURZE ŻYDOWSKIEJ.
CHRYSTUS A SZEKINA
Tekst ten znalazłam jakiś czas temu na kompie, niestety poza autorem i miejscem jego napisania -- Wiedeń -- nie mam informacji, kiedy dokładnie go napisano. Być może jednak przyda się komuś lub rozjaśni, czym jest Szekina i dlaczego we współczesnej kulturze świata, tak łatwo się o Niej zapomina ;)

Świątynia Salomona uchodziła za mieszkanie niewidzialnego Boga. Według 1 Krl 8,10-13 w świątyni jerozolimskiej mieszkała chwała (kabod) Pańska. Stąd pochodzi słowo szekina, oznaczające "zamieszkanie" jako personifikację bożej obecności w świecie. Terminu szekina używano zastępczo dla pojęcia Boga, by zapobiec jego antropomorfizacji. Dla przykładu Wj 34,6; ,,I JHWH przeszedł obok jego (= Mojżeszowego) oblicza". W okresie pobiblijnym zastąpiono imię JHWH -Szekiną. Targum Onkelos brzmi: ,,I Bóg kazał Szekinie przejść przed jego obliczem", TJ2 mówi: ,,I przeszła obok niego chwała Szekiny Pana". "Chwała Szekiny" boskiej strzegła bramy rajskiej po grzechu pierwszych rodziców (TJ1.2). Po r. 70 po Chr. Szekina oznaczała obecność bożą w tym miejscu, gdzie się Żydzi znajdowali, tzn. Szekina nie była, od tego czasu, związana ze świątynią jerozolimską. Szekina poszła nawet z Żydami na wygnanie. Megilla 29a przekasuje:

"Przekazano: Rabbi Szymon ben Jochaj powiedział: Chodź i patrz, jak umiłowani są Izraelici przez Boga. Gdziekolwiek znajdują się oni na wygnaniu, Szekina jest z nimi. Byli w Egipcie na wygnaniu, Szekina była z nimi, bo napisano: <> (1 Sm 2,27). Poszli na wygnanie do Babilonii, Szekina była z nimi, bo napisano: <> (Iz 43,14). Nawet, jeśli kiedyś zostaną odkupieni, będzie Szekina z nimi, bo napisano: <> (Pwt 30,3); to nie znaczy, że cię z powrotem przywiedzie, lecz odwróci, a to poucza, że Święty -- niech On będzie błogosławiony -- powróci z nimi z wygnania".

Szekina związana była pierwotnie nie tylko z pojęciem świątyni jerozolimskiej ale także z namiotem spotkania.
Według Wj rp34,1 dziwił się Mojżesz, że Bóg kazał mu budować miszkan (= mieszkanie, namiot spotkania).
Jak może w nim Szekina znaleźć miejsce, skoro "chwała Świętego, niech będzie On błogosławiony, napełnia górne i dolne sfery"?
W związku z tym należy mówić o cimcum Szekiny = samoograniczaniu Szekiny.
To ma ogromne znaczenie dla późnoantycznych synagog jako hagios topos -miejsce święte, będące zastępstwem świątyni jerozolimskiej.
W późnych synagogach starożytności było miejsce dla bożej Szekiny.

Mekilta Bachodesz 11 mówi: "Jeśli 10 mężczyzn przyjdzie do synagogi, jest Szekina pomiędzy nimi".
W porównaniu ze świątynią jerozolimską, w synagogach nie mieszkała Szekina nieprzerwanie.
Megilla 29a mówi: "Jak rozumie się (przebywanie Szekiny) w Babilonii?
Abaje powiedział: w synagodze w Chucal i w synagodze Szaf Wejatib w Nehardei.
Mówię jednak nie tutaj i tam (równocześnie), lecz czasowo tutaj i czasowo tam".

Obiegowym było też stwierdzenie, że na skutek grzechów Izraela Szekina czasowo ustępuje (= oddala się). Rdz Gen Rabba 19,7 mówi: "Szekina przebywała głównie w sferach niższych.
Kiedy pierwszy Adam zgrzeszył, poszła ona do pierwszego nieba, kiedy Kain zgrzeszył, poszła do drugiego nieba, w generacji Enocha do trzeciego, w generacji potopu do czwartego, w generacji pomieszania języków do piątego, z powodu Sodomitów do szóstego, z powodu Egipcjan za czasów Abrahama do siódmego.

Jako kontrast do powyższego, mamy siedmiu sprawiedliwych: Abraham, Izaak, Jakub, Lewi, Kehat, Amram, Mojżesz. Abraham sprowadził ją z siódmego do szóstego (nieba), Izaak do piątego, Jakub... do czwartego, Lewi... do trzeciego, Kehat... do drugiego, a Amram sprowadził ją z drugiego do pierwszego.
Powstał Mojżesz i sprowadził ją z góry na dół".
W paralelnym tekście Ld Num Rabba 13,2 znajduje się podsumowanie Rabbiego Jichaqa: "Tak, jak złoczyńcy oddalają Szekinę od ziemi, tak sprawiedliwi pozwalają jej mieszkać na ziemi".

Pomimo oddalenia się Szekiny ze względu na grzechy Izraela, kocha Ona swój naród, jak matka własne dziecko.
Pozostaje nierozłączna z losami narodu, ze względu na sprawiedliwych.


Średniowieczny Zohar III, 297 b mówi następująco: "Chodź i popatrz, jaką wielką miłością darzy Święty -- niech będzie On błogosławiony -- Izraela.
Chociaż oni winni są rozproszenia pośród narodów, nie ustąpi Szekina nigdy od nich.
Nie mów, że są oni sami na wygnaniu, bo ona jest (tam) razem z nimi.....

Podobnie jak król, który gniewał się na własnego syna i jako karę postanowił oddalić go od siebie i zesłać do dalekiego kraju.
Matka usłyszała to i powiedziała: ponieważ mój syn ma iść do dalekiego kraju, a król wyrzuca go z własnego pałacu, opuszczę go.

Albo wrócimy obydwoje do pałacu królewskiego, .albo zamieszkamy wspólnie w dalekim kraju.
Po upływie czasu, szukał król własnej żony i nie znalazł jej, bo poszła razem z własnym synem.
Powiedział więc do siebie: "ponieważ tam znajduje się moja żona, niechaj obydwoje wrócą z powrotem".


Z powyższych cytatów wynika, że według poglądów po-biblijnego judaizmu, Izrael i Szekina zależą od siebie, tak, jak w Biblii Boże działanie w historii było zależne od posłuszeństwa wiary Jego narodu.

Pojęcie Szekiny zna Nowy Testament (por. Łk 17,20n; 2 Kor 6,16; Ef 3,17; Ap 21,3 i inne).
Wyrażenie "i zamieszkało (= Słowo) pośród nas" (J 1,14) związane jest z teologią Szekiny Starego Testamentu (gr. skenoo = hebr. szkn).

W Chrystusie, w którym Słowo stwórcze stało się osobą, objawia się tajemnica tego, który w Starym Testamencie mieszkał na bożej górze Syjonu, albo pośród Izraelitów.

Według teologii chrześcijańskiej Chrystus jest nowym Adamem.
Przez niego i w nim powróciła Szekina na ziemię.


"Zechciał bowiem (Bóg), aby w Nim zamieszkała cała pleroma" (Kol 1,19). Ef 1,23 nazywa ciałem Chrystusa tę sferę, w której On mieszka, ten, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami.

Różnica pomiędzy pojęciem Szekiny w literaturze rabinistycznej a pojęciem Szekiny w Janowej czy Pawłowej teologii polega na tym, że dla Żydów pełnia życia wspólnotowego Izraela z Szekiną osiągnięta zostanie dopiero w Jerozolimie czasów ostatecznych.

Dla chrześcijan Szekina powróciła na ziemię przez Chrystusa i w Nim.

http://minos-minal-omfalos.blogspot.com ... chive.html

_________________
Obrazek
Isaj40/9
Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny Syjonie!
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judy: Oto wasz Bóg!


.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: SZEKINA
 Post Napisane: 26 kwietnia 2016, o 08:56 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 17:54
Posty: 14135
,z ' Przedwieczna Madrosc"" zdzisław I,Mikuli

_______

10 sefira w której sumuja sie wszstkie poprzednie jest nia Malchut/KROLESTWO/Panowanie
z Boskim Imieniem ADN/Adonai .
Nazywana jest tez Tzadiq/Cadik / Prawosc jako ,ze w niej zbiega sie wszystkie poprzednie.

Nazywana jest tez ShSKINH /Szekinah/Władnaie a także Matrona ,Królowa ,ponieważ
jest Ona Małzonką ,Mikroprozopa(Zauir Anpin Krótsze Oblicze ) tworzy wszystko ,
co gdziekolwiek i jakkolwiek istnieje .
Nazywany jest takze Melech Król .
Stwórca i Organizator
nie mylic z 2 sefira Król -Monarcha i Ojciec od którego pochodzi wszelka Władza i wszelkie
ojcostwo na Niebie i na Ziemi.

_______

czy modlitwa która polecił Jeszua Mesjasz
Ojcze nasz który jestes w Niebie
Przyjdz Króleswto Twoje .
Jest modlitwa o które Królestwo jesli sa dwa ?
Szechina jest Królową i Małzonka jest Matrona ,ale jest Nnizsza Matka od
Wyzszej Matki trzecia Sefira Bina .

Co to znaczy czy mamy dwie Matki ?
czy matka boska krk jest Szechina Królową z kabały ?
czy oni uwazaja ze miriam to Szechina ?

_________________
Obrazek
Isaj40/9
Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny Syjonie!
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judy: Oto wasz Bóg!


.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: SZEKINA
 Post Napisane: 10 lipca 2019, o 16:49 
Offline

Dołączył(a): 24 grudnia 2014, o 20:27
Posty: 470
noemi napisał(a):
Ks. Norbert Mendecki

SZEKINA W LITERATURZE ŻYDOWSKIEJ.
CHRYSTUS A SZEKINA
Tekst ten znalazłam jakiś czas temu na kompie, niestety poza autorem i miejscem jego napisania -- Wiedeń -- nie mam informacji, kiedy dokładnie go napisano. Być może jednak przyda się komuś lub rozjaśni, czym jest Szekina i dlaczego we współczesnej kulturze świata, tak łatwo się o Niej zapomina ;)

Świątynia Salomona uchodziła za mieszkanie niewidzialnego Boga. Według 1 Krl 8,10-13 w świątyni jerozolimskiej mieszkała chwała (kabod) Pańska. Stąd pochodzi słowo szekina, oznaczające "zamieszkanie" jako personifikację bożej obecności w świecie. Terminu szekina używano zastępczo dla pojęcia Boga, by zapobiec jego antropomorfizacji. Dla przykładu Wj 34,6; ,,I JHWH przeszedł obok jego (= Mojżeszowego) oblicza". W okresie pobiblijnym zastąpiono imię JHWH -Szekiną. Targum Onkelos brzmi: ,,I Bóg kazał Szekinie przejść przed jego obliczem", TJ2 mówi: ,,I przeszła obok niego chwała Szekiny Pana". "Chwała Szekiny" boskiej strzegła bramy rajskiej po grzechu pierwszych rodziców (TJ1.2). Po r. 70 po Chr. Szekina oznaczała obecność bożą w tym miejscu, gdzie się Żydzi znajdowali, tzn. Szekina nie była, od tego czasu, związana ze świątynią jerozolimską. Szekina poszła nawet z Żydami na wygnanie. Megilla 29a przekasuje:

"Przekazano: Rabbi Szymon ben Jochaj powiedział: Chodź i patrz, jak umiłowani są Izraelici przez Boga. Gdziekolwiek znajdują się oni na wygnaniu, Szekina jest z nimi. Byli w Egipcie na wygnaniu, Szekina była z nimi, bo napisano: <> (1 Sm 2,27). Poszli na wygnanie do Babilonii, Szekina była z nimi, bo napisano: <> (Iz 43,14). Nawet, jeśli kiedyś zostaną odkupieni, będzie Szekina z nimi, bo napisano: <> (Pwt 30,3); to nie znaczy, że cię z powrotem przywiedzie, lecz odwróci, a to poucza, że Święty -- niech On będzie błogosławiony -- powróci z nimi z wygnania".

Szekina związana była pierwotnie nie tylko z pojęciem świątyni jerozolimskiej ale także z namiotem spotkania.
Według Wj rp34,1 dziwił się Mojżesz, że Bóg kazał mu budować miszkan (= mieszkanie, namiot spotkania).
Jak może w nim Szekina znaleźć miejsce, skoro "chwała Świętego, niech będzie On błogosławiony, napełnia górne i dolne sfery"?
W związku z tym należy mówić o cimcum Szekiny = samoograniczaniu Szekiny.
To ma ogromne znaczenie dla późnoantycznych synagog jako hagios topos -miejsce święte, będące zastępstwem świątyni jerozolimskiej.
W późnych synagogach starożytności było miejsce dla bożej Szekiny.

Mekilta Bachodesz 11 mówi: "Jeśli 10 mężczyzn przyjdzie do synagogi, jest Szekina pomiędzy nimi".
W porównaniu ze świątynią jerozolimską, w synagogach nie mieszkała Szekina nieprzerwanie.
Megilla 29a mówi: "Jak rozumie się (przebywanie Szekiny) w Babilonii?
Abaje powiedział: w synagodze w Chucal i w synagodze Szaf Wejatib w Nehardei.
Mówię jednak nie tutaj i tam (równocześnie), lecz czasowo tutaj i czasowo tam".

Obiegowym było też stwierdzenie, że na skutek grzechów Izraela Szekina czasowo ustępuje (= oddala się). Rdz Gen Rabba 19,7 mówi: "Szekina przebywała głównie w sferach niższych.
Kiedy pierwszy Adam zgrzeszył, poszła ona do pierwszego nieba, kiedy Kain zgrzeszył, poszła do drugiego nieba, w generacji Enocha do trzeciego, w generacji potopu do czwartego, w generacji pomieszania języków do piątego, z powodu Sodomitów do szóstego, z powodu Egipcjan za czasów Abrahama do siódmego.

Jako kontrast do powyższego, mamy siedmiu sprawiedliwych: Abraham, Izaak, Jakub, Lewi, Kehat, Amram, Mojżesz. Abraham sprowadził ją z siódmego do szóstego (nieba), Izaak do piątego, Jakub... do czwartego, Lewi... do trzeciego, Kehat... do drugiego, a Amram sprowadził ją z drugiego do pierwszego.
Powstał Mojżesz i sprowadził ją z góry na dół".
W paralelnym tekście Ld Num Rabba 13,2 znajduje się podsumowanie Rabbiego Jichaqa: "Tak, jak złoczyńcy oddalają Szekinę od ziemi, tak sprawiedliwi pozwalają jej mieszkać na ziemi".

Pomimo oddalenia się Szekiny ze względu na grzechy Izraela, kocha Ona swój naród, jak matka własne dziecko.
Pozostaje nierozłączna z losami narodu, ze względu na sprawiedliwych.


Średniowieczny Zohar III, 297 b mówi następująco: "Chodź i popatrz, jaką wielką miłością darzy Święty -- niech będzie On błogosławiony -- Izraela.
Chociaż oni winni są rozproszenia pośród narodów, nie ustąpi Szekina nigdy od nich.
Nie mów, że są oni sami na wygnaniu, bo ona jest (tam) razem z nimi.....

Podobnie jak król, który gniewał się na własnego syna i jako karę postanowił oddalić go od siebie i zesłać do dalekiego kraju.
Matka usłyszała to i powiedziała: ponieważ mój syn ma iść do dalekiego kraju, a król wyrzuca go z własnego pałacu, opuszczę go.

Albo wrócimy obydwoje do pałacu królewskiego, .albo zamieszkamy wspólnie w dalekim kraju.
Po upływie czasu, szukał król własnej żony i nie znalazł jej, bo poszła razem z własnym synem.
Powiedział więc do siebie: "ponieważ tam znajduje się moja żona, niechaj obydwoje wrócą z powrotem".


Z powyższych cytatów wynika, że według poglądów po-biblijnego judaizmu, Izrael i Szekina zależą od siebie, tak, jak w Biblii Boże działanie w historii było zależne od posłuszeństwa wiary Jego narodu.

Pojęcie Szekiny zna Nowy Testament (por. Łk 17,20n; 2 Kor 6,16; Ef 3,17; Ap 21,3 i inne).
Wyrażenie "i zamieszkało (= Słowo) pośród nas" (J 1,14) związane jest z teologią Szekiny Starego Testamentu (gr. skenoo = hebr. szkn).

W Chrystusie, w którym Słowo stwórcze stało się osobą, objawia się tajemnica tego, który w Starym Testamencie mieszkał na bożej górze Syjonu, albo pośród Izraelitów.

Według teologii chrześcijańskiej Chrystus jest nowym Adamem.
Przez niego i w nim powróciła Szekina na ziemię.


"Zechciał bowiem (Bóg), aby w Nim zamieszkała cała pleroma" (Kol 1,19). Ef 1,23 nazywa ciałem Chrystusa tę sferę, w której On mieszka, ten, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami.

Różnica pomiędzy pojęciem Szekiny w literaturze rabinistycznej a pojęciem Szekiny w Janowej czy Pawłowej teologii polega na tym, że dla Żydów pełnia życia wspólnotowego Izraela z Szekiną osiągnięta zostanie dopiero w Jerozolimie czasów ostatecznych.

Dla chrześcijan Szekina powróciła na ziemię przez Chrystusa i w Nim.

http://minos-minal-omfalos.blogspot.com ... chive.html

Świetna wypowiedź i cytaty ! Dzięki ! :D:

_________________
Boże, choć Cię nie pojmuję,
Jednak nad wszystko miłuję.
Nad wszystko, co jest stworzone,
Boś Ty dobro nieskończone.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: SZEKINA
 Post Napisane: 13 lipca 2019, o 18:38 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 17:54
Posty: 14135
Tak ,i uwazam ,ze to PEREŁKA.
czasem warto wrócic i poczytac bo jak widac z sieci wiele poznikało linki nieaktualne
a tu jest zachowane.

_________________
Obrazek
Isaj40/9
Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny Syjonie!
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judy: Oto wasz Bóg!


.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł:
 Post Napisane: 13 lipca 2019, o 18:38 
 


Góra 
  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
 
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 5 ] 

Strona główna forum » MISTYCYZM WSZELAKI » GNOZA-REINKARNACJA-MISTYCYZM » KILKA POJĘĆ KABALA


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

 
 

 
Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Skocz do:  
To forum działa w systemie phorum.pl
Masz pomysł na forum? Załóż forum za darmo!
Forum narusza regulamin? Powiadom nas o tym!
Tłumaczenie phpBB3.PL