Zarejestruj    Zaloguj    Dział    FAQ

Strona główna forum » BIBLIA dla KAŻDEGO- TWARDY POKARM » BIBLIA a DOGMATY » Walka o Imie IHVH - Yahoszua -Jezus
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 62 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
Autor Wiadomość
 Tytuł: Sfałszowanie proroctw Tory i inne fałszerstwa w Nowym Testam
 Post Napisane: 15 lipca 2015, o 16:52 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 14 lipca 2015, o 16:13
Posty: 80
Smutne jest to ale prawdziwe iz proroctwa Tory zostały sfałszowane w Nowym Testamencie. W Nowym Testemncie gdzie widnieje Słowo Boze jest wiele dodatków, dopisków, sprzecznosci a nawet wiele szokujacych zafałszowan.

Przykłady!
Mateusz 27: 9


(5) "Rzuciwszy srebrniki ku przybytkowi, oddalił się, potem poszedł i powiesił się. (6) Arcykapłani zaś wzięli srebrniki i orzekli: Nie wolno kłaść ich do skarbca świątyni, bo są zapłatą za krew. (7) Po odbyciu

narady kupili za nie Pole Garncarza, na grzebanie cudzoziemców. (8) Dlatego pole to aż po dziś dzień nosi nazwę Pole Krwi. (9) Wtedy spełniło się to, co powiedział prorok Jeremiasz: Wzięli trzydzieści

srebrników, zapłatę za Tego, którego oszacowali synowie Izraela.

(10) I dali je za Pole Garncarza, jak mi Pan rozkazał".


Tego proroctwa nie ma nigdzie w Starym Testamencie i nigdzie tez nie powiedział tego Jeremiasz . Natomiast fragment pochodzi z Zachariasza 11:12 lecz nie odnosi sie do Syna Bozego :

(12)" Potem zwróciłem się do nich: Jeżeli to uznacie za słuszne, dajcie mi zapłatę, a jeżeli nie - zostawcie ją sobie! I odważyli mi trzydzieści srebrników. (13) Jednak Pan rzekł do mnie: Wrzuć do skarbony tę nadzwyczajną zapłatę, której w ich przekonaniu byłem godzien. Wziąłem więc trzydzieści srebrników i wrzuciłem je do skarbony domu Pańskiego". Zachariasz 11:12

Kolejny:
Mateusz 2:23

23" Tak miało się spełnić słowo Proroków: Nazwany będzie Nazarejczykiem. "

Nie ma takiego proroctwa w całym Starym Testamencie! Prorocy nigdy czegos takiego nie wypowiedzieli.


Przykład 3


Hebrajczyków 10:5 cytowany z psalmu 40 ma odnosic sie do Syna Bozego:

(5)" Przeto przychodząc na świat, mówi: Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś Mi utworzył ciało; (6) całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. (7) Wtedy rzekłem: Oto idę - w zwoju księgi napisano o Mnie - abym spełniał wolę Twoją, Boże".

Słowa Psalmu 40 : 7 zostały zmienione gdyz prawdziwa wersja brzmi tak:

(7)" Nie chciałeś ofiary krwawej ani obiaty, lecz otwarłeś mi uszy; całopalenia i żertwy za grzech nie żądałeś. (8) Wtedy powiedziałem: Oto przychodzę; w zwoju księgi o mnie napisano."

Po pierwsze słowa:" lecz otwarłes mi uszy "zostały zmienione na" ales mi utworzył ciało" .

Po drugie werset :8)" Wtedy powiedziałem: Oto przychodzę; w zwoju księgi o mnie napisano "nie odnosi sie do Syna Bozego!!!! Prosze przeczytac cały psalm 40. Jest to czysta manipulacja.

Osoba w tym psalmie prosi Boga o zbawienie wiec nie moze dotyczyc to Syna Bozego.


Oto ten Psalm i sam dowód:

"1) Kierownikowi chóru. Dawidowy. Psalm. (2) Złożyłem w Panu całą nadzieję; On schylił się nade mną i wysłuchał mego wołania. (3) Wydobył mnie z dołu zagłady i z kałuży błota, a stopy moje postawił na skale i umocnił moje kroki. (4) I włożył w moje usta śpiew nowy, pieśń dla naszego Boga. Wielu zobaczy i przejmie ich trwoga, i położą swą ufność w Panu. (5) Szczęśliwy mąż, który złożył swą nadzieję w Panu, a nie idzie za pyszałkami i za zwolennikami kłamstwa. (6) Wiele Ty uczyniłeś swych cudów, Panie, Boże mój, a w zamiarach Twoich wobec nas nikt Ci nie dorówna. I gdybym chciał je wyrazić i opowiedzieć, będzie ich więcej niżby można zliczyć. (7) Nie chciałeś ofiary krwawej ani obiaty, lecz otwarłeś mi uszy; całopalenia i żertwy za grzech nie żądałeś. (8) Wtedy powiedziałem: Oto przychodzę; w zwoju księgi o mnie napisano: (9) Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę, a Prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu. (10) Głosiłem Twoją sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu; oto nie powściągałem warg moich - Ty wiesz, o Panie. (11) Sprawiedliwości Twojej nie kryłem w głębi serca. Głosiłem Twoją wierność i pomoc. Nie taiłem Twej łaski ani Twej wierności przed wielkim zgromadzeniem. (12) A Ty, o Panie, nie wstrzymuj wobec mnie Twego miłosierdzia; łaska Twa i wierność niech mnie zawsze strzegą! (13) Otoczyły mnie bowiem nieszczęścia, których nie ma liczby, winy moje mnie ogarnęły, a gdybym mógł je widzieć, byłyby liczniejsze niż włosy na mej głowie, więc we mnie serce ustaje. (14) Panie, racz mnie wybawić; Panie, pospiesz mi na pomoc! (15) Niech się zmieszają i razem okryją rumieńcem ci, co na życie me czyhają, aby je odebrać. Niech się cofną zawstydzeni ci, którzy z niedoli mojej się weselą. (16) Niech osłupieją hańbą okryci, którzy mi mówią: Ha, ha! (17) Niech się radują i weselą w Tobie wszyscy, co Ciebie szukają i niech zawsze mówią: Pan jest wielki ci, którzy pragną Twojej pomocy. (18) Ja zaś jestem ubogi i nędzny, ale Pan troszczy się o mnie. Ty jesteś wspomożycielem moim i wybawcą; Boże mój, nie zwlekaj!"


Mateusz 23:35


35)" Tak spadnie na was wszystka krew niewinna, przelana na ziemi, począwszy od krwi Abla sprawiedliwego aż do krwi Zachariasza, syna Barachiasza, którego zamordowaliście między przybytkiem a ołtarzem."

Mateusz naucza iz ostanim meczennikiem był Zacharaisz który był Synem Barachiasza ale jednak w Pismach Hebrajskich to imie jest imieniem proroka Zachariasza .

"Ósmego miesiąca, w drugim roku panowania Dariusza, Pan skierował to słowo do proroka Zachariasza, syna Berekiasza, syna Iddo". Zachariasz 1: 1

Jednak ostanim meczennikiem poczawszy od krwi Abla sprawiedliwego był Zachariasz który był synem kapłana Jojady .

Ksiega Kronik 24:20 " Wtedy duch Boży zstąpił na Zachariasza, syna kapłana Jojady, który stanął przed ludem i rzekł: Tak mówi Bóg: Dlaczego przekraczacie przykazania Pańskie? Dlatego się wam nie szczęści! Ponieważ opuściliście Pana i On was opuści. (21) Lecz oni sprzysięgli się przeciw niemu i ukamienowali go, z rozkazu króla na dziedzińcu świątyni Pańskiej. (22) Król Joasz zapomniał już o dobrodziejstwie, jakie wyświadczył mu ojciec Zachariasza, Jojada, i zabił syna":


Mateusz 2:14

13" oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić. (14) On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; (15) tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: Z Egiptu wezwałem Syna mego.
"14) On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; (15) tam pozostał aż do śmierci Heroda.

Tylko druga czesc wersu została zacytowana. Cały cytat wyglada nastepujaco:

Ozeasz ( 11 :1 ) "Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem, i syna swego wezwałem z Egiptu".

Nie jest tu mowa o Synu Bozym ale o Izraelu który został wyprowadzony z Egiptu !!! manipulacja Słowa Bozego w Mateuszu 2:14

Jan 3:13

(13)" I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił - Syna Człowieczego".

Co na to Ksiega króleska 2 2 -11 "

(11)" Podczas gdy oni szli i rozmawiali, oto zjawił się wóz ognisty wraz z rumakami ognistymi i rozdzielił obydwóch: a Eliasz wśród wichru wstąpił do niebios."

Takze i Henoch wstapił do nieba aby nie doswiadczyc smierci.

Mateusz 2 :17

16)" Wtedy Herod widząc, że go Mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał /oprawców/ do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od Mędrców. (17) Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza: (18) Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma".Powyzsze słowa nie mogły sie wypełnic gdyz nie były zadnym proroctwem i ale obietnica Boza iz lud Bozy powróci z niewoli babilonskiej.

Jeremiasz 31 : 15 " To mówi Pan: Słuchaj! W Rama daje się słyszeć lament i gorzki płacz. Rachel opłakuje swoich synów, nie daje się pocieszyć, bo już ich nie ma. (16) To mówi Pan: Powstrzymaj głos twój od lamentu, a oczy twoje od łez, bo jest nagroda na twe trudy - wyrocznia Pana - powrócą oni z kraju nieprzyjaciela. (17) Jest nadzieja dla twego potomstwa - wyrocznia Pana - wrócą synowie do swych granic."


Mateusz 2:17-18 cytuje Jeremiasza 31:15 i ukazuje iz to proroctwo dotyczy rzezi dzieci po narodzeniu Syna Bozego. Ale ten werset odnosi sie do niewoli Babilonskiej kiedy przeczyta sie nastepne dwa wersy Jeremiasz 31:16- to widac iz nie ma to nic doczynienia z masakra w Betlejem.

Dzieje Apostolskie 7:35

(53)" Wy, którzy otrzymaliście Prawo za pośrednictwem aniołów, lecz nie przestrzegaliście go"

Galatów 3 :19

(19)" Na cóż więc Prawo? Zostało ono dodane ze względu na wykroczenia aż do przyjścia Potomka, któremu udzielono obietnicy; przekazane zostało przez aniołów; podane przez pośrednika".

Prawo nie zostało dane przez aniołow ale przez samego Boga.

Ksiega wyjscia 20:1

(1) "Wtedy mówił Bóg wszystkie te słowa: (2) Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. (3) Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! (4) Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! (5) Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. (6) Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. (7) Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy. (8) Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. (9) Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. (10) Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram. (11) W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty. (12) Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie. (13) Nie będziesz zabijał. (14) Nie będziesz cudzołożył. (15) Nie będziesz kradł. (16) Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek. (17) Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. (18) Wtedy cały lud, słysząc grzmoty i błyskawice oraz głos trąby i widząc górę dymiącą, przeląkł się i drżał, i stał z daleka. (19) I mówili do Mojżesza: Mów ty z nami, a my będziemy cię słuchać! Ale Bóg niech nie przemawia do nas, abyśmy nie pomarli! (20) Mojżesz rzekł do ludu: Nie bójcie się! Bóg przybył po to, aby was doświadczyć i pobudzić do bojaźni przed sobą, żebyście nie grzeszyli. (21) Lud stał ciągle z daleka, a Mojżesz zbliżył się do ciemnego obłoku, w którym był Bóg. (22) Rzekł nadto Pan do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: Wy sami widzieliście, że z nieba do was przemawiałem. (23) Nie będziecie sporządzać obok Mnie bożków ze srebra ani bożków ze złota nie będziecie sobie czynić. (24) Uczynisz Mi ołtarz z ziemi i będziesz składał na nim twoje całopalenia, twoje ofiary biesiadne z twojej trzody i z bydła na każdym miejscu, gdzie każę ci wspominać moje imię. Przyjdę do ciebie i będę ci błogosławił. (25) A jeśli uczynisz Mi ołtarz z kamieni, to nie buduj go z kamieni ciosowych, bo zbezcześcisz go, gdy przyłożysz do niego swoje dłuto. (26) Nie będziesz wstępował po stopniach do mojego ołtarza, żeby się nie odkryła nagość twoja.

Dzieje Apostolskie 7 :14

(14") Posłał Józefa po Jakuba i sprowadził ojca swego i całą rodzinę w liczbie siedemdziesięciu pięciu osób."Ksiag Rodzaju 46:27 " Wszystkich zatem członków rodziny Jakuba, którzy przybyli do Egiptu, było siedemdziesięciu"Ciag dalszy nastapi!


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł:
 Post Napisane: 15 lipca 2015, o 16:52 
 


Góra 
  
 
 Tytuł: Re: Sfałszowanie proroctw Tory i inne fałszerstwa w Nowym Te
 Post Napisane: 15 lipca 2015, o 16:59 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 14 lipca 2015, o 16:13
Posty: 80
Kontynuacja!

Marek 9:13


"Otóz mowie wam: Eliasz juz przyszedł i uczynili mu tak jak chcieli , iak o nim jest napisame"

Nic nie pisze w Starym Testamencie o tym ze cos zdarzy sie Eliaszowi badz cos zostanie mu uczynione.

Mateusz 12:5


(5) "Albo nie czytaliście w Prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy"

Nigdzie w Starym Testamencie nie pisze iz kapłani naruszyli Szabat a pozostali bez winy.
Rodowód czyli drzewo geanologiczne Syna Bozego.

Mateusz 1:17

"(17) Tak więc w całości od Abrahama do Dawida jest czternaście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń. "

Razem jest 28 pokolen od Davida to Syna Bozego.

Łukasz 3: 31 -32


" 31 syna Dawida, 32 syna Jessego, syna Jobeda, syna Booza, syna Sali, syna Naassona, (33) syna Aminadaba, syna Admina, syna Arniego, syna Esroma, syna Faresa, syna Judy, (34) syna Jakuba, syna Izaaka, syna Abrahama, syna Tarego, syna Nachora, (35) syna Serucha, syna Ragaua, syna Faleka, syna Ebera, syna Sali, (36) syna Kainama, syna Arfaksada, syna Sema, syna Noego, sy na Lamecha, (37) syna Matusali, syna Enocha, syna Jareta, syna Maleleela, syna Kainama, (38) syna Enosa, syna Seta, syna Adama, syna Bożego. "

Razem jest od Dawida do Syna Bozego 43 pokolenia

Widac tutaj niezgodnosci w liczbie pokolen od Dawida do Syna Bozego.

Rodowód - wiecej niezgodnosci


Mateusz ( 1:15-16)

" (15) Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; (16) Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. (17) "
Przybrany Ojciec Syna Bozego to Jozef, syn Jakuba, Jakub syn Matana, Mattan syn Eleazara według Mateusza.


Łukasz 3:23" (23) Sam zaś Jezus rozpoczynając swoją działalność miał lat około trzydziestu.Był, jak mniemano, synem Józefa, syna Helego, (24) syna Mattata, syna Lewiego, syna Melchiego,"Syn Bozy był przybranym synem Józefa. Jozef był synem Helego . Heli był synem Mattata . Mattat był synem Lewiego według Łukasza.


Teraz pytanie: Czy Józef był synem Jakóba a Jakob Mattata a Mattat synem Eleazara w wersji Mateusza czy Józef był synem Helego a Heli synem Mattata a Mattat syn Lewiego w wersji Łukasza?


Mateusz i Łukasz ukazauja iz Salatiel i Zorobabel wchodza skład drzewa genalogicznego!


Mateusz 1:12

" Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Szealtiela ; Szealtiel ojcem Zorobabela; (13) Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; (14) Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem

Achima; Achim ojcem Eliud"


Łukasz 3 :27
\
," (27) syna Jana, syna Resy, syna Zorobabela, syna Salatiela, syna Nerieg"'

Jest to bardzo wazne gdyz Ksiega Kronik ukazuje iz Szealtiel i Zorobabel sa potomkami Jechoniasza.
Ksiega Kronik 3: 16


(16) Synowie Jojakima: jego syn Jechoniasz, jego syn Sedecjasz. (17) Synowie Jechoniasza uprowadzonego do niewoli: jego syn Szealtiel, (18) Malkiram, Pedajasz, Szeneassar, Jekamiasz, Hoszama i Nedabiasz. (19) Synowie Pedajasza: Zorobabel i Szimei. Synami Zorobabela: Meszullam i Chananiasz oraz ich siostra Szelomit. (20) [Synowie Meszullama]: Chaszuba, Ohel, Berekiasz, Chasadiasz i Juszab-Chesed, pięciu. (21) Synowie Chananiasza: Pelatiasz i Izajasz; syn jego Refajasz, syn jego Arnan, syn jego Obadiasz, syn jego Szekaniasz. (22) Synowie Szekaniasza: Szemajasz, Chattusz, Jigeal, Bariach, Neariasz i Szafat, sześciu. (23)Synowie Neariasza: Elioenaj, Ezechiasz i Azrikam, trzej. (24) Synowie Elioenaja: Hodawiasz, Eliaszib, Pelajasz, Akkub, Jochanan, Delajasz i Anani, siedmiu.


Co mowi Bog o potomkach Jechoniasza a jest to bardzo istotne!!!

Jeremiasz 22:1
1) To mówi Pan: Zejdź do domu króla judzkiego i powiedz tam te słowa! (2) Powiesz: Słuchaj słowa Bożego, królu judzki, który zasiadasz na tronie Dawida, ty, twoi słudzy i twój lud, który wchodzi przez te bramy. (3) To mówi Pan: Wypełniajcie prawo i sprawiedliwość, uwalniajcie uciśnionego z rąk ciemięzcy, obcego zaś, sieroty i wdowy nie uciskajcie ani nie czyńcie im gwałtu; krwi niewinnej nie rozlewajcie w tym miejscu! (4) Albowiem jeżeli wiernie wykonacie to polecenie, będą wchodzić bramami tego domu królowie zasiadający na tronie Dawida, wjeżdżając na wozach i koniach, oni, ich słudzy i ludzie. (5) Jeżeli zaś nie usłuchacie tych słów, przysięgam na siebie samego - wyrocznia Pana - dom ten zostanie obrócony w gruzy.(6) To mówi Pan o domu króla judzkiego: Jesteś dla Mnie jak Gilead, jak szczyt Libanu. Naprawdę uczynię z ciebie pustynię, miasto nie zamieszkałe.(7) Przygotuję niszczycieli na ciebie, każdego ze swym sprzętem, by ścięli najlepsze z twoich cedrów i rzucili w ogień. (8) A gdy wielu ludzi będzie przechodziło obok tego miasta, powiedzą jeden do drugiego: Dlaczego Pan postąpił w ten sposób z tym wielkim miastem? (9) Odpowiedź będzie brzmiała: Dlatego że oni porzucili przymierze Pana, Boga swego, a oddawali cześć bogom obcym i służyli im. (10) Nie płaczcie nad zmarłym ani nie lamentujcie nad nim! Płaczcie gorzko nad tym, który odchodzi, bo nie wróci już ani nie ujrzy swej ziemi ojczystej. (11) Albowiem to mówi Pan o Szallumie, synu Jozjasza, królu judzkim, który objął panowanie na miejsce Jozjasza, swego ojca, a który opuścił to miejsce: (12) Nie wróci już do niego, lecz umrze w miejscu, do którego go zaprowadzono, i nie ujrzy więcej tej ziemi. (13) Biada temu, który fałszem buduje swój dom, pomijając sprawiedliwość, a swoje wysokie komnaty - bezprawiem; który każe swemu współziomkowi pracować darmo i nie oddaje mu jego zarobku, (14)mówiąc: Zbuduję sobie rozległy dom i przestronne, wysokie komnaty; wybiję sobie w nim okna, otaczając je cedrowymi ramami i pomaluję je na czerwono. (15) Czy się w tym okazujesz królem, że masz zapał do [budowania z] cedru? A może twój ojciec nie jadł i nie pił? Lecz on wykonywał prawo i sprawiedliwość i dlatego zażywał pomyślności. (16) Występował w obronie uciśnionego i ubogiego - wtedy powodziło mu się dobrze. Czy nie znaczy to: znać Mnie - wyrocznia Pana. (17) Twoje zaś oczy i serce pragną jedynie własnej korzyści, przelania niewinnej krwi i wywierania ucisku i gwałtu. (18) Dlatego to mówi Pan o Jojakimie, synu Jozjasza, królu judzkim: Nie będą go opłakiwać: Ach, mój bracie! Ach, siostro! Nie będą go opłakiwać: Ach, panie! Ach, majestacie! (19) Będzie miał pogrzeb, jaki się sprawia osłowi: będą go wlec i porzucą poza bramami Jerozolimy. (20)Wejdź na Liban i krzycz, a na Baszanie podnieś swój głos, wołaj z Abarim, bo zostali wyniszczeni wszyscy twoi ulubieńcy. (21) Mówiłem do ciebie, gdy zażywałaś pomyślności; odpowiedziałaś: Nie będę słuchać! Takie było twoje postępowanie od samej młodości, że nie słuchałaś głosu mojego.(22) Wszyscy twoi pasterze staną się pastwą wiatru, a twoi ulubieńcy pójdą w niewolę. Tak, wtedy cię ogarnie wstyd i hańba z powodu wszystkich twoich nieprawości. (23) Ty, co mieszkałaś na Libanie, co uwiłaś sobie gniazdo wśród cedrów - jak bardzo będziesz jęczeć, gdy przyjdą na ciebie boleści podobne do bólów rodzącej kobiety. (24) Na moje życie - wyrocznia Pana - nawet gdyby Jechoniasz, syn Jojakima, króla judzkiego, byłpierścieniem na mojej ręce prawej, zerwałbym go stamtąd! (25) Wydam cię w ręce tych, co nastają na twe życie, w ręce tych, przed którymi odczuwasz lęk, w ręce Nabuchodonozora, króla babilońskiego, w ręce Chaldejczyków. (26) Rzucę ciebie i twoją matkę, która cię porodziła, do obcej ziemi, w której się nie urodziliście - i tam umrzecie. (27) Do kraju zaś, do którego będą stale pragnęli powrócić, nie wrócą. (28) Czy Jechoniasz jest naczyniem wyrzuconym, potłuczonym naczyniem, którego nikt nie chce? Dlaczego wypędzono go i jego potomstwo i porzucono w kraju, którego nie znają? (29) Ziemio, ziemio, ziemio! Słuchaj słowa Pańskiego! (30) To mówi Pan: Zapiszcie tego człowieka jako pozbawionego potomstwa, jako męża, który nie zażyje szczęścia w swych dniach, ponieważ żadnemu z jego potomków nie uda się zasiąść na tronie Dawida ani panować nad Judeą.

Dowód jest taki iz nikt z potomków Jechoniasza nigdy nie zasiadzie na tronie Dawida!!!!!! Dlatego tez Szealtiel i Zorobabel pochodza sa z lini przekletej gdyz sa potomkami Jechoniasza i nie moga znajdowac sie w lini geanalogicznej u Mateusza czy Łukasza .

Sprawa zmartwychwstania!
Yahshua umarł w Srode czyli w dzien przygotowania do rocznego szabatu a nie tygodniowego szabatu. I w ten dzien ciało jego zostało złozone do grobu . Teraz musimy odliczyc trzy dni i trzy noce.

Czyli ciało jego zostało złozone do grobu przed zachodem słonca w Srode. Jego cialo było tam cały dzien w Czwartek i w noc Czwartek , cały dzien w Piatek i w noc Piatek i cały dzien w Sobote az do czasu przed zachodem słonca w Szabat czyli rozpoczecia sie kolejnego dnia Niedzieli .Sa trzy pelne dni.


Noce? noc Srody, noc Czwartku i noc Piatku.( trzy pełne noce)

Mozna tez policzyc tak:

Policzmy: Sroda wieczór od zachodu slonca do Czwartku zachodu słonca ( jeden dzien), od Czwartku zachodu słonca do Piatku zachodu słonca ( drugi dzien) oraz Piatku zachodu słonca do Soboty zachodu słonca!( trzeci dzien), Sa to trzy dni!! Spedził wiec trzy noce w łonie ziemi( noc w Srode, noc w Czwartek i noc w Piatek) .


Wiemy iz Bog nazwał swiatłosc dniem a ciemnosc noca." I był wieczór i był poranek dzien pierwszy".

Musimy takze liczyc czas od pierwszego dnia czyli od zachodu słonca. Dzien zaczyna sie kiedy zachodzi słonce. Niewazne czy kobiety przyszły przed zachodem słonca czy po zachodzie słonca ale Jego juz tam nie było! To ze kobiety odkryły rano iz Go tam nie było nie oznacza iz zmartwychwstał rano w niedziele.


Kolejny dzien czyli niedziela rozpoczyna sie w sobote kiedy słonce zachodzi. Kiedy kobiety przyszły ciała juz nie było . Ale gdyby Syn Bozy zmartwychpowstał w niedziele to musiał by to byc kolejny czwarty dzien. KIedy kobiety przyszły było jeszcze ciemno i switało ale Syna Bozego juz tam nie było.

W srode przed zachodem słonca jego ciało zostało złozone do grobu i tez przed zachodem słonca w Sobote musiał zmartwychpowstac co oznacza iz On zmartwychpowstał tak naprawde w SOBOTE!!!!!!


Yahshua musiał spedzic w otchłani pełne trzy dni i pełne trzy noce aby zostały spełnione jego słowa ktore brzmia:

"Albowiem jak Jonasz był trzy dni i trzy noce we wnętrznościach wielkiej ryby14, tak Syn Człowieczy będzie trzy dni i trzy noce w łonie ziemi"


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Sfałszowanie proroctw Tory i inne fałszerstwa w Nowym Te
 Post Napisane: 15 lipca 2015, o 17:12 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 14 lipca 2015, o 16:13
Posty: 80
Teraz przedstwie najgorsze fałszerstwo ktore boli mnie najbardziej! To proroctwo nie dotyczy Syna Bozego!

Mateusz 1 :22 A to wszystko się stało, aby spełniło się słowo, wypowiedziane przez Pana poprzez proroka: 23 "Oto dziewica pocznie i urodzi Syna, i nazwą Go imieniem Emanuel, to znaczy Bog z nami"

Cytat ten został wyrwany z kontekstu i nie odnosi sie do Syna Bozego!!!!! Prosze dokładnie przeczytac ponizsze wersy !
Izajasz 7:14

11) Za czasów Achaza, syna Jotama, syna Ozjasza, króla Judy, wyruszył Resin, król Aramu, z Pekachem, synem Remaliasza, królem Izraela, przeciw Jerozolimie, aby z nią toczyć wojnę, ale nie mógł jej zdobyć. (2) I przyniesiono tę wiadomość do domu Dawida: Aram stanął obozem w Efraimie! Wówczas zadrżało serce króla i serce ludu jego, jak drżą od wichru drzewa w lesie. (3) Pan zaś rzekł do Izajasza: Wyjdźże naprzeciw Achaza, ty i twój synek, Szear-Jaszub, na koniec kanału Wyższej Sadzawki, na drogę Pola Folusznika, (4) i powiesz do niego: Uważaj, bądź spokojny, nie bój się!... Niech twoje serce nie słabnie z powodu tych dwóch oto niedopałków dymiących głowni, z powodu zaciekłości Resina, Aramejczyków i syna Remaliasza: (5) dlatego że Aramejczycy, Efraim i syn Remaliasza postanowili twą zgubę, mówiąc: (6) Wtargnijmy do Judei, przeraźmy ją i podbijmy dla siebie, a królem nad nią ustanowimy syna Tabeela! (7) Tak mówi Pan Bóg: Nic z tego - nie stanie się tak! (8a) Bo stolicą Aramu jest Damaszek, a głową Damaszku Resin; (9a) i stolicą Efraima jest Samaria, a głową Samarii syn Remaliasza; (8b) ale jeszcze sześćdziesiąt pięć lat, a Efraim zdruzgotany przestanie być narodem. (9b) Jeżeli nie uwierzycie, nie ostoicie się. (10) I znowu Pan przemówił do Achaza tymi słowami: (11) Proś dla siebie o znak od Pana, Boga twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze! (12) Lecz Achaz odpowiedział: Niebędę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę. (13) Wtedy rzekł [Izajasz]: Słuchajcie więc, domu Dawidowy: Czyż mało wam naprzykrzać się ludziom, iż naprzykrzacie się także mojemu Bogu? (14) Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel. (15) Śmietanę i miód spożywać będzie, aż się nauczy odrzucać zło, a wybierać dobro. (16) Bo zanim Chłopiec będzie umiał odrzucać zło, a wybierać dobro, zostanie opuszczona kraina, której dwóch królów ty się uląkłeś. (17) Pan sprowadzi na ciebie i na twój lud, i na dom twego ojca czasy, jakich nie było od chwili odpadnięcia Efraima od Judy. (18) W owym dniu zagwiżdże Pan na muchy przy końcu odnóg nilowych w Egipcie i na pszczoły w ziemi asyryjskiej. (19) I przylecą, i wszystkie razem obsiądą parowy potoków i rozpadliny skalne, każdy krzak kolczasty i wszystkie pastwiska. (20) W owym dniu ogoli Pan brzytwą, wynajętą za Rzeką, głowę i włosy na nogach, także i brodę obetnie. (21) W owym dniu każdy będzie hodował sztukę bydła i dwie owce, (22) a dzięki obfitemu udojowi mleka będzie jadł śmietanę. Zaiste, śmietanę i miód jeść będzie każdy pozostały w kraju. (23) W owym dniu wszelki obszar, tam gdzie jest tysiąc winnych szczepów wartości tysiąca syklów srebrnych, będzie pastwą głogu i cierni. (24) Ze strzałami i z łukiem wejdzie tam [myśliwy], bo cała ziemia będzie [pokryta] głogiem i cierniami. (25) A we wszystkie góry, które się uprawiało motyką, nikt się nie zapuści, bojąc się głogu i cierni; posłużą one na wygon dla wołów i do deptania przez trzodę.


Łatwo zauwazyc iz Achaz nie chciał wystawiac Boga na probe proszac o znak wtedy Bog przez Izajasza powiedział:

"Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel. (15) Śmietanę i miód spożywać będzie, aż się nauczy odrzucać zło, a wybierać dobro. (16) Bo zanim Chłopiec będzie umiał odrzucać zło, a wybierać dobro, zostanie opuszczona kraina, której dwóch królów ty się uląkłeś"


Ten znak miał byc tylko dla Achaza. Z reszta chłopiec miał sie nauczyc odrzucac zło a wybierac dobro wiec nie moze moze byc tutaj mowy o Synie Bozym który nie mogł sie czegos takiego nauczyc gdyz czy Bog miałby sie nauczyc odrzucac zło?

Rozwaz kolejny cytat:"(16) Bo zanim Chłopiec będzie umiał odrzucać zło, a wybierać dobro, zostanie opuszczona kraina, której dwóch królów ty się uląkłeś"


To jest kolejny dowód iz spełnienie obietnicy jaka dał Bog Achazowi bedzie miało jeszcze za jego czasów kiedy zostanie opuszczona kraina ktorej dwoch krolow on sie własnie ulękl .
.
Zauwazcie tez iz dalej mozna znalezc nastepujacy fragment gdzie Bóg mowi iz krol aysryjski z wojskiem wtargnie do Judy . Co jest dziwne to samo sformułowanie tutaj :


" Jej skrzydła beda rozpostarte na cała szerokosc twej ziemi , o Emmanuelu!" Izajasz 8:8


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Sfałszowanie proroctw Tory i inne fałszerstwa w Nowym Te
 Post Napisane: 16 lipca 2015, o 10:16 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 17:54
Posty: 15590
sarah może byś każdy z przykładów osobno wyjaśniła bo jest tego sporo
i nachodza na siebie .
Intencje sa dobre ale dla czytającego moze tworzyc sie mętlik.

Dobrze jest nakłonic do myslenia ale nie wiem od czego zacząć . :D:

Gdybys te wazniejsze zaznaczała pogrubienie B- to by ułatwiło " złapac "
twoje przesłanie.

_________________
Obrazek
Isaj40/9
Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny Syjonie!
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judy: Oto wasz Bóg!


.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Sfałszowanie proroctw Tory i inne fałszerstwa w Nowym Te
 Post Napisane: 16 lipca 2015, o 11:42 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 14 lipca 2015, o 16:13
Posty: 80
Noemi czy moge zadac Ci osobiste pytania poza marginesem?
Czy swiecisz szabat i przestrzegasz Prawa?
Jesli chodzi o mnie ja jestem wyznawczynia judaizmu mesjanskiego i wierze w kazde słowo ktore mówi Bog iz jego Prawo jest wieczne a ci którzy to Prawo łamia zgina wiecznie w przyszłosci .
Dla mnie pisma prorockie Starego Testamentu sa autorytetem dlatego odrzucam kazda sprzecznosc ktora pojawia sie w Nowym i przeczy Torze i nauczaniu proroków.
Te fragmenty ktore podałam to tylko namiastka.
Yahshua nie przyszedł zmienic Prawa ale przyszedł je wypełnic gdyz jest wiele proroct ktore mowia o Nim w Torze pomimo wielu sfałszowan w Nowym Testamencie.

Jak bedziesz chetna podziele sie z Toba co pokazał mi Bog np: ze tak naprawde YaHshua zmartwychpowstał w sobote i ze nigdy nie powiedział słow iz daje komus swoj klucz czyli klucz Dawida.
Podziele sie z Toba tez dlaczego uczeni w Pismie nie chcieli aby Piłat napisał na drzewie słowa iz Yahshua jest krolem zydowkim.
Miałas poznanie w tej kwesti?
To jest szokujace ale budujace.
Nie wiem jak znalesc ikonki z pogrubianiem i cały czas tekst wychodzi mi na zólto. Wybacz za bałagan gdyz wszystko sie skleja i masz racje iz przekaz jest nieczytelny a wrezc zamazany .
Dobrze ze interesujesz sie róznymi zagadnieniami.
Chyba ty napisałas ze baal znaczy pan tak?
Mam wiele interesujacych rzeczy do dodania na ten temat.
Mysle ze część chyba jednak cie zaszokuje:)
Jesli lubisz ciezkie pytania zapraszam do dyskusji
Pozdrawiam


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Sfałszowanie proroctw Tory i inne fałszerstwa w Nowym Te
 Post Napisane: 16 lipca 2015, o 11:49 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 14 lipca 2015, o 16:13
Posty: 80
Noemi mam dla Ciebie propozycje? Mozemy ułozyc to co napisałam w jakims porzadku czyli nadac temu wszystkiemu przejzysty obraz aby kazdy mogł łatwo przeczytac zrozumiec i wyciagnac własciwe wnioski gdyz zrobiła sie jedna wielka sklejka. Co ty na to???


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Sfałszowanie proroctw Tory i inne fałszerstwa w Nowym Te
 Post Napisane: 16 lipca 2015, o 14:44 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 17:54
Posty: 15590
Sarah pisz układaj nadawaj przejrzystość aby było czytelne i nie za długie do czytania
bo tego nikt nie lubi.
Moze nie zauwazyłas ale tu nikt nie musi opowiadac sie co do swojego wyznania
to prowadzi do przeciągania liny denominacyjnej a nie "badanie Pism czy tak sie
sprawy maja "

Sprzecznosci mozna odrzucac albo starc sie szukac dlaczego tak a nie inaczej
co sie za tym kryje .
Waska Droga to wąska ..


Yahshua nie przyszedł zmienic Prawa ale przyszedł je wypełnic adokładniej pokazał jak
można wypełnić prawidłowo.
Nie zaprzeczam ze w Nowym Testamencie sa nieścisłości lub sa tak przedstawione,
że samo przeczytanie to zamało.
Alez jestem chętna i mozesz sie dzielic a moze sie okazac ,ze w czyms mamy
jednakowe poznanie.
Nie wiem wszystkiego a jesli wiem to nie wiem , ze to wiem ;>
Ciesze sie ze ktos ma cos czym moze sie ze mna podzielic .
Wiem że Yahszua nie został ukrzyżowany w piątek ...
O kluczu ostanio rozmyslałam a teraz moze ty przybliżysz cos więcej .

_________________
Obrazek
Isaj40/9
Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny Syjonie!
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judy: Oto wasz Bóg!


.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Sfałszowanie proroctw Tory i inne fałszerstwa w Nowym Te
 Post Napisane: 16 lipca 2015, o 16:20 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 14 lipca 2015, o 16:13
Posty: 80
Noemi ,ja wszystkiego takze nie wiem lecz wiem iz Nowy Testament został w niewielkiej czesci zmieniony to znaczy ze jest wiele niescisłosci badz dodatków katolickich. Nie mam zamiaru podwazac Słowa Bozego bo Słowo Boze jest niezmienne lecz niestety w Nowym Testamencie jest wiele niescisłosci , zaprzeczen badz nawet nazywanie czegosc proroctwem co w rzeczywistosci nie jest proroctwem badz wyrywanie fragmentów ze Starego Testamentu i umieszczanie je tam gdzie nie powinny byc. Nowy Testament to Słowo Boze pomieszane ze słowem człowieka. Podam ci przykłady! Masz jednak racje iz nalezy zaczac od poczatku i moze razem przeanalizujemy te niescisłosci, cytat po cytacie a nie nawałnicowo tak jak ja to uczyniłam wczesniej. Oczywiscie nie musisz sie ze mna ze wszytkim zgadzac gdyz kazdy człowiek odbiera rózne przekazy w rózny sposob lecz kiedy cos przeczy prawdzie nalezy to ukazac i nazwac fałszem! Juz niebawem napisze o kluczu Dawida a jest to dosc interesujace .


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Sfałszowanie proroctw Tory i inne fałszerstwa w Nowym Te
 Post Napisane: 16 lipca 2015, o 18:25 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 14 lipca 2015, o 16:13
Posty: 80
Czy Yahshua rzeczywiscie powiedział nastepujace słowa:
Mateusz 16:19 " I dam ci klucze Królestwa Niebios; i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie"

Jn. 20:22-23: "A to rzekłszy, tchnął na nich i powiedział im:" Weźmijcie Ducha Świętego. Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane."


Noemi , teraz musimy sie zastanowic czy Syn Bozy naprawde powiedział te słowa. Lecz najpierw musimy sobie wyjasnic czym jest klucz Dawida? Klucz Dawida to klucz" mocy Bozej"

Za chwileczke udowodnie Ci jednym dobitnym cytatem iz Yahshua nigdy nie powiedział tych słow i jest to dopisek czysto katolicki gdyz własnie katolicyzm uzurpuje sobie władze odpuszczania i zatrzymywania grzechow, zwiazywania i rozwiazywania.

Czy naprawde Yahshua wymowil powyzsze słowa?
Jezeli tak to dlaczego Piotr ktory niby dostał ta władze z niej nie skorzystał ale kazał aby człowiek ktory zgrzeszył poszedł i wyznał grzech Bogu .
Pozatym czy człowiek moze zatrzymac drugiemu człowiekowi grzechy kiedy Yahshua mowi do Piotra iz:
" Wtedy Piotr podszedł do Niego i zapytał: Panie ile razy mam przebaczac, jesli moj brat wykroczy przeciwko mnie?
Czy az siedem razy?
Yahshua mu odpowiedział nie mowie ci ze az siedem razy ale 77 razy" Mateusz 18:21
Wiec w koncu Piotr ma przebaczac grzechy czyli odpuszczac czy ma je zatrzymywac?

Lecz Yahshua tez powiedział iz
" A jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych.” (Ew.Mat.6:14-15).

Wiec jezeli to prawda i mamy przebaczac grzechy ludziom bo inaczej Bog nam nie odpusci naszych przewinień to jak mozna mowic o zatrzymywaniu grzechow.
Widzisz tutaj kontrast?
Przeciez zatrzymywanie grzechow to nie przebaczanie grzechow.
A teraz spojrz na dowod iz tak naprawde Yahshua nigdy nie dał nikomu zadnego klucza gdyz On sam dzierzy klucz Dawida.
Apokalipsa Jana 3:7

"To mówi Święty, Prawdomówny, Ten, co ma klucz Dawida, Ten, co otwiera, a nikt nie zamknie, i Ten, co zamyka, a nikt nie otwiera"


Kto ma klucz Dawida?
Yahshua!
Kto otwiera czyli rozwiazuje oraz zamyka czyli zwiazuje procz Niego samego?
Nikt!
Napisz swoje refleksje!
Uwazam iz skrybowie katoliccy dopisali sobie cytaty uzurpujac sobie władze boska zwiazywania i rozwiazywania na ziemi!
,


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Sfałszowanie proroctw Tory i inne fałszerstwa w Nowym Te
 Post Napisane: 16 lipca 2015, o 19:14 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 17:54
Posty: 15590
Cytuj:
Czy Yahshua rzeczywiscie powiedział nastepujace słowa:


Mateusz 16:19 " I dam ci klucze Królestwa Niebios; i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie"

Jn. 20:22-23: "A to rzekłszy, tchnął na nich i powiedział im:"
Weźmijcie Ducha Świętego.
Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane."


Co do KLUCZA to narazie sie nie wypowiem nie wiem tez jak rozumiec ze to Klucz Mocy Bożej .
Trzeba by odszukac więcej wersetów mówiących o kluczu .

Co do Ducha Swego ,którego tchnał/chuchnał jak kto woli i powiedział
Wezcie Ducha Świętego czyli Jego Ducha .
Którym grzechy odpuścicie beda mu odpuszczone a komu zatrzymacie beda mu zatrzymane.
Widzisz wczesniej mówił o przebaczeniu ilekroc ten ktos bedzie o to prosił
Nie mówi zeby przebaczac na 'zapas' na 'wyrost'
Chociaz ja przebaczam dla siebie zeby nie byc na uwięzi z tym kims.
Tu moim zdaniem chodzi o cos czego wcześniej nie było bo Duch Jego nie był dany.
Dobrze tez jest miec na uwadze ze kto by zbluznił Duchowi Świętemu
temu nie bedzie PRZEBACZONE ani w tym świecie ani w przyszłym kiedy sie
ponownie urodzieli .

Mysle ze krk przejeło te słowa i zrobili z nimi co chceli na swoja korzysc zastraszajac poddanych i czerpiac zyski z handlu ,odpusty itp .


.
" Wtedy Piotr podszedł do Niego i zapytał: Panie ile razy mam przebaczac, jesli moj brat wykroczy przeciwko mnie?
Czy az siedem razy? Yahshua mu odpowiedział nie mowie ci ze az siedem razy ale 77 razy" Mateusz 18:21
Cytuj:
Wiec w koncu Piotr ma przebaczac grzechy czyli odpuszczac czy ma je zatrzymywac?

Pada pytanie osobiste które musiało trapic Piotra i otrzymał odpowiedz ze nie ma zatrzymywac siebie niejako na uwięzi z tym kims.
Tu jeszcze Duch Święty nie jest dany tu jest zasada składania ofiar -
czy dobrze pamietam ?Lecz Yahshua tez powiedział iz" A jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych.” (Ew.Mat.6:14-15).

Raczej te słowa mnie zastanawiaja bo przeciez ofiara za grzech była skaładana ,
tak wiec jak Ojciec nie miał przebaczyc grzechu .?

Cytuj:

Wiec jezeli to prawda i mamy przebaczac grzechy ludziom bo inaczej Bog nam nie odpusci naszych przewinień to jak mozna mowic o zatrzymywaniu grzechow. Widzisz tutaj kontrast? Przeciez zatrzymywanie grzechow to nie przebaczanie grzechow.


Nie wiem naprawde nie wiem bo to wyglada na jakis szantaż jakies
dawanie wolnej reki przestepcy a ofiara nie ma wyjscia mimo ze juz
szkode poniosła .
Trzeba to bardzo dokładnie sprawdzic bo tu moze byc zasadzka złego.
ZOBACZ CO robi Rzym matka Roma i teraz wez te słowa i przebaczaj ?!

Cos tu mi nie pasuje .

_________________
Obrazek
Isaj40/9
Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny Syjonie!
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judy: Oto wasz Bóg!


.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Sfałszowanie proroctw Tory i inne fałszerstwa w Nowym Te
 Post Napisane: 16 lipca 2015, o 19:47 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 14 lipca 2015, o 16:13
Posty: 80
A czy zauwazyłas iz kazdy papiez ma w swoim herbie klucz Dwida???
Kliknij na ten link !
Daj przyblizenie na obrazek 2 i powieksz.


https://www.google.pl/search?q=dragon+a ... 67#imgrc=_

Chodzi o to iz w kazdym herbie papieskim sa dwa klucze ktore dotycza zwiazywania i rozwiazywania na ziemi.
Na szczycie kluczów jest korona która symbolizuje władze .
Czyli ze papiestwo uzurpuje sobie władze boska.
Najgorszy jest obraz na samym dole.
Zobacz kto daje klucz Dawida papiestwu.
Az mi ciarki przechodza!
Na dole widnieje smok który daje władze matce nierzadnic.
Jezeli to smok daje władze papiestwu to musi oznaczac tylko jedno a mianowicie iz jest to kosciol samego szatana.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Sfałszowanie proroctw Tory i inne fałszerstwa w Nowym Te
 Post Napisane: 16 lipca 2015, o 20:29 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 14 lipca 2015, o 16:13
Posty: 80
Cupak! Tylko ten moze zrozumiec Słowo Boga który dostał dar Ducha sw , np dar zrozumienia Słowa Bozego.
Rozne sa dary.
Kazdy dar Ducha sw jest przejawem Jego mocy , łaski i woli.
Jednak nalezy pamietac iz dar zrozumienia Słowa Bozego odnosi sie tylko do osoby obdarowanej i jest to dar indywidualny.
Nawet gdy osoba obarzona takim darem przekaze madrosc Ducha innym to nie oznacza to ze inni to zrozumieja.
Musiałby by byc to dar zbiorowy a mianowicie iz pewien dar dzielenia sie Prawda ma dotyczyc wiecej niz jednej osoby.
Ale wszystko jest mozliwe.
Kto jest w stanie przewidziec działania Ducha Bozego na dany moment tak samo jak nikt nie jest w stanie przwidziec w którym kierunku zawieje wiatr.
Ja na dzisiaj koncze!
Do usłyszenia !
JUTRO???
Człowiek oczekuje jutra ale jutro moze nie nadejsc gdyz tak naprawde człowiek czesto planuje co zrobi jutro i nagle jutro nie nadchodzi a dzien "dzisiaj " okazuje sie ostatnim dniem człowieka.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Sfałszowanie proroctw Tory i inne fałszerstwa w Nowym Te
 Post Napisane: 16 lipca 2015, o 20:30 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 14 lipca 2015, o 16:13
Posty: 80
Noemi odpowie Ci jutro na twoje przemyslenia!


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Sfałszowanie proroctw Tory i inne fałszerstwa w Nowym Te
 Post Napisane: 17 lipca 2015, o 10:26 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 17:54
Posty: 15590
Obrazek

Tak ,mało kto wie ze kogo vatykanu Imperium Romanum jest Smok !

Jesli juz tak zaczac patrzec to oni otwieraja i zamykają ale Co ?
Przeciez nie maja żadnej władzy nad Niebem nad zbawieniem.
sarah wiesz więcej niz ja a jesli ja wiem to sie ujawni kiedy ty sie podzielisz.

Krk trzyma ze tak powiem Pod kluczem czyli w niewoli grzechu co widac i słychac.
Zbawienie jak twierdza jest tylko u nich poza nimi nie ma zbawienia ,ale na mnie
to nie działa poniewaz wiem ,ze KŁAMIA .
Szkoda ze nawet ci ktorzy od nich odeszli nadal sa pod wplywem smoczego ducha .

Piekielne piekno vatykanu
viewtopic.php?f=75&t=542&p=4060#p4060

_________________
Obrazek
Isaj40/9
Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny Syjonie!
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judy: Oto wasz Bóg!


.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Sfałszowanie proroctw Tory i inne fałszerstwa w Nowym Te
 Post Napisane: 17 lipca 2015, o 10:40 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 17:54
Posty: 15590
Cupak napisał(a):
Kluczem do zbawienia jest znajomość Słowa Bożego i Woli Bożej, przekazaniem jej komuś i gdy ten ją przyjmie oznacza wejście na drogę ku zbawieniu.
Kiedyś było to przyłączenie kogoś do zboru, dzisiaj jest to porostu poznanie Słowa Bożego i uwierzenie w Nie.
Odebranie kluczy do odrzucenie ze kogoś ze zboru, albo nie przyjęcie Słowa Bożego.
Tak mi się wydaje.


Nie wiem czy to tylko tyle bo sam wiesz ze sa tacy co znaja Słowo Boze czyli litere
i na tym koniec.
Klucz to coś więcej sarah wspomniała werset ,ze Jahoszua ma KLUCZ .
mysle ze to to nie jest tez Moc bo to zapewne cos więcej.

przyłaczenie do zboru czy odłaczenie to ludzkie poczynania odłaczyc od zboru czyli zabrac klucze hmm to cos jak karta wstepu .
Ten Klucz jest inny i mam nadzieje ze sarah nam wyjasni.

przeglądnełam twoja stronke i widze że i ty uwazasz JHVH = Jezus Chrystus ;>

_________________
Obrazek
Isaj40/9
Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny Syjonie!
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judy: Oto wasz Bóg!


.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł:
 Post Napisane: 17 lipca 2015, o 10:40 
 


Góra 
  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
 
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 62 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona

Strona główna forum » BIBLIA dla KAŻDEGO- TWARDY POKARM » BIBLIA a DOGMATY » Walka o Imie IHVH - Yahoszua -Jezus


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

 
 

 
Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Skocz do:  
cron
To forum działa w systemie phorum.pl
Masz pomysł na forum? Załóż forum za darmo!
Forum narusza regulamin? Powiadom nas o tym!
Tłumaczenie phpBB3.PL