Zarejestruj    Zaloguj    Dział    FAQ

Strona główna forum » BIBLIA dla KAŻDEGO- TWARDY POKARM » BIBLIA a DOGMATY » Walka o Imie IHVH - Yahoszua -Jezus
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
Autor Wiadomość
 Tytuł: Imienia IEHOWH nienawidzi szatan
 Post Napisane: 6 grudnia 2012, o 09:34 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 17:54
Posty: 15416
"""
Imienia JEHOWAH nienawidzi szatan i jego poplecznicy, i dlatego starają się je zniesławić. Imię Boże zostało włożone w imię Mesjasza jako jego cześć.
Jest to jedna z cech t.zw.imion teoforycznych, które zawsze nawiązują do Imienia Bożego i również do jakiegoś przymiotu, z którym wiązano nowonarodzone dziecko.

Imię Mesjasza brzmi w języku hebrajskim Jehoszua co oznacza, że JEHOWAH poprzez Mesjasza zbawia swój lud ( dosł. "JEHOWAH - wybawieniem" ).
Jehoszua Mesjasz nie jest jednak Najwyższym, lecz synem Najwyższego ( Psalm 83 : 19; Ewangelia Łukasza 1 : 31 - 32; Ewangelia Jana 20 : 17 ).
Stąd też tylko JEHOWAH jest Absolutem a więc Bogiem w pełnym znaczeniu tego słowa czyli Bogiem Wszechmocnym ( hebr. El Szaddaj ).

Kto nienawidzi Świętego Imienia Bożego to wymyśla jakieś chore teorie, które nie mają żadnego potwierdzenia ani w faktach, ani a tekstach hebrajskich.

Nie ulega wątpliwości, że od samego początku szatan probował zniesławić i bezcześcić to święte Imię.
Wzmianka o tym znajduje się już w księdze Rodzaju 4 : 26.
Zaczęto wtedy bluźnić Imieniu Bożemu o czym wspomina Targum Jerozolimski.
Takie też wyjaśnienie podaje Rambam : Miszne Tora, Awodat Kochawim 1 : 1 - 2.
Tora Pardes Lauder oddaje 1 Moj. 4 : 26 następująco :
" Wtedy zaczęto bezcześcić wzywanie Imienia Boga. "


Takie postępowanie było jednoznacznie potępione w Biblii : w Trzecim Przykazaniu Biblijnego Dekalogu - 2 Moj. 20 : 7 oraz w 3 Moj. 24 : 15 - 16 i w 5 Moj. 18 : 9 - 14.

W Trzecim Przykazaniu Bożego Dekalogu zakazującego używania Imienia JEHOWAH w sposób niegodny użyto hebrajskiego słowa שָּׁ֑וְא ( szaw), które oznacza marność, fałsz, oszustwo, a również praktyki magiczne.

Z tego też powodu Talmud ( Sanhedrin 101a 10:1 )
zakazał używania Bożego Imienia dla celów magicznych.

Również Abba Szaul (ok. 130-160 ) ceniony w społeczności żydowskiej jako ich rabin zakazał posługiwania się odczytanym Tetragramem do egzorcyzmów.

Zakaz wymowy oznaczał zaś, że doskonale wiedziano jak Imię Boże brzmi.


Te zapisy wskazują też i na to, że zdarzały się przypadki profanowania Świętego Imienia.
Nie jest to więc jakimś zaskoczeniem, że Tetragram używano później w kabale oraz w tarocie.

Natomiast masoneria posługiwała się tetragramem wpisanym w trójkąt, który jest symbolem trójcy.
Izraelitom zaś trynitaryzm był całkowicie obcy, podobnie i pierwszym chrześcijanom.
Nie ma takiej nauki w Piśmie Świętym.
Według masonerii Bóg jest „nadrzędnym Architektem Wszechświata”, którego imię nigdy nie może być wypowiadane na głos: „Mah-Ha-Bone”.

W końcu uczą przyszłego masona „ostatniego słowa” wysokiego oświecenia, którym jest „prawdziwe” imię boga – Jabulon.
To bluźniercze słowo jest połączeniem „Ja” od hebrajskiego Jahwe – z „Bel” lub „Bul” od kananejskiego boga Baala i „On” – od tajemnego egipskiego boga słońca.

Imię to reprezentuje masoński uniwersalizm głoszący, że wszystkie religie mają to samo pojęcie „boskości”.
Natomiast Bóg Izraela nie miał nic wspólnego z jakimikolwiek bóstwami pogańskimi o czym świadczy Pierwsze Przykazanie Biblijnego Dekalogu.

Ciekawe, że formę Yahweh ( czytaną po grecku jako Jaue od samogłosek i-a-o występujących w nie ktorych tekstach greckich w miejsce Imienia Bożego ) spotykamy u gnostyków Klemensa Aleksandyjskiego oraz Teodoreta z Cypru, który podkreśla, że jest to wymowa Samarytan.

Takiego zdania są też uczeni bibliści.
Np. dr. Ernest L.Martin ostrzegał i był przeciwny samarytańskiemu imieniu Jahwe powołując się na artykuł prof. Eerdmansa w Theological Journal of Oudtestamentische Studien, vol.5, pp.1-29 opublikowany przez Brill Press, Leiden, Holland.
Według prof. Eerdmansa wymowa samarytańska różniła się od hebrajskiej i stad nie może być uznana za podstawę hebrajskiej.
Samarytanie połączyli wierzenia Izraelitów z kultem bogów pogańskich, a ich wersja Pięcioksięgu zawiera mnóstwo odchyleń od tekstu hebrajskiego.
Samarytanie w późniejszym okresie poświęcili swoją świątynię na górze Garizim - Zeusowi ( Jowiszowi ).
Jupiter inaczej Jove zapisany greckimi literami jako Ioue lub Iaue przypomina wymowę samarytańską.
The Anastasy Papyrus znajdujacy sie w British Museum opublikowany przez Wessley'a w 1888 r. zawiera inwokację do Zeusa nazywanego Iaoouee.

Forma Yahweh miała grecki odpowiednik Iaoue.
Samarytanie, którzy oddali swoją świątynię Jupiterowi w bardzo podobny sposób wzywali go w swojej świątyni.

Dictionary of Christian Lore and Legend (1983, p.126) prof. J.C.J Melforda podaje zaskakującą informację dotyczącą próby dyskredytowania Imienia Mesjasza.

Otóż, jego zdaniem bez wątpienia zniekształcono to imię oddajac je w innym brzmieniu niż w języku hebrajskim.
Wymowa grecka Iesous w niczym nie przypomina hebrajskiego brzmienia imienia Jehoszua i jego wyjątkowego znaczenia.
Lingwiści zajmujący się greką widzą tu złożenie dwóch słów Ie- oraz -Sous.
Sous bardzo przypomina brzmienie imienia głównego bóstwa Olimpu - Zeusa.


Stąd ich zdaniem całe imię znaczałoby - " chwała Zeusowi ".

Podobieństwa oczywiscie nie muszą oznaczać stanu faktycznego.
Ignoranci wypowiadający się autorytatywnie na temat jezyka hebrajskiego, a zupełnie nie znający tego języka dopatrzyli się w Imieniu JEHOWAH złożenia ze słów Je- oraz -howah ( ruina, zniszczenie ).

Pomijając już fakt, że składnia hebrajska wyklucza sens takiego podziału, słusznie ktoś kiedyś zauważył, że podzielenie danego słowa na sylaby i wynikające stąd podobieństwa do innych słów wcale nie znaczą, że pochodzenie danego wyrazu można wyprowadzić z którejś sylaby, choćby to nawet miało jakiś sens.
Jeśli ktoś np. -ORZE to wcale nie znaczy, że jedzie nad m-Orze.


Wiele osób dramatyzuje sposób odczytywania słów w języku hebrajskim w piśmie pozbawionym punktacji samogłoskowej i to zwlaszcza ci, którzy nie znają tego języka.

Ale przecież w tym języku można odczytać większość zapisanych słów i imion dzięki ich własnym literom, które je tworzą czyli według brzmienia tych liter.

W pierwszym wieku istniały takie ekwiwalenty np. Y=I, W=U, a H=A na końcu wyrazów.
Stąd np. Yhw ' ( 1 Kr. 2 : 38 ) według liter - Ihu' - zapisywano w tekście masoreckim - Yehu; Yhwdh ( 1 Moj. 29 : 35 ) według liter - Ihuda - zapisywano - Yehudah; Yszwh ( 1 Moj. 46 : 17 ) według liter - Iszua - zapisywano Yiszwah; Yrwszlym ( 1 Kr. 3 :5 ) według liter - Iruszalim - zapisywano punktacją masorecką - Yeruszalayim.

Dotyczyło to również Tetragramu, który był wymawiany prawie tak jak był pisany
( Gerard Gertoux : The Name of God Y.eH.oW.aH which is pronounced as it is written I_Eh_oU_Ah.
Its story.University Press of America, New York, 2002, p.113 ).

Z kolei w najstarszych wersjach kopii greckich t.zw.
Starego Testamentu hebrajski Tetragram został wpisany w tekst grecki.

Świadczy o tym niezbicie odkryty Papirus Fouad 266.
Tetragram nie byl więc wynalazkiem masoretów !


Tetragram wpisany w tekst grecki zawierał też przekład Akwili oraz Hexapla Orygenesa.
Z czasem jednak odstąpiono od tego i zaczęto zastępować w tekstach greckich Imię Boże tytułem Kyrios - t.zn. Pan.
Pod koniec XIX wieku zaczęto pod wpływem kilku protestanckich uczonych odczytywać imię Boże jako Yahweh.
Oparto się na pronuncjacji greckiej, samarytańskiej i arabskiej.

Pominięto tradycję fonetyki hebrajskiej i zaczęto tworzyć zupełnie fantastyczne teorie na ten temat.
Ale jaki byłby np. sens odczytywania wyrazów polskich przy pomocy zasad fonetyki narodów sąsiedzkich ?
Chyba nie trudno sobie wyobrazić jaki byłby efekt w ten sposób utworzonych wyrazów. To samo można powiedzieć o próbie odtworzenia brzmienia Imienia Bożego przy pomocy fonetyki narodów, których język i kultura tak bardzo sie różnił od hebrajskiego.

Jak więc widać próbowano i próbuje się nadal profanować Świete Imię Boga.

Próbuje się również zniesławiać imię Mesjasza.
Egzorcyści nadal działają posługujac sie jego imieniem,
a jednak gdy przyjdzie po raz wtóry Syn Człowieczy powie im, że ich nie zna - Ewangelia Mateusza 7 : 22 - 23.
Psalmista był świadom, że wróg będzie urągał i bezcześcił Imię Boże.
W Psalmie 74 : 10 napisał : " jak długo, Boże, wróg będzie urągał ?

Czyż nieprzyjaciel wiecznie będzie bezcześcił twe Imię ? "


Sam Bóg jednak odpowiada przez wyrocznię : " Uświęcę moje wielkie Imię znieważone wśród narodów, bo znieważyliscie je wśród nich; i poznają narody, że Jam JEHOWAH - mówi Wszechmocny JEHOWAH - gdy na ich oczach okażę się święty wśród was ! " - proroctwo Ezechiela 36 : 23."""

art nie moj

_________________
Obrazek
Isaj40/9
Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny Syjonie!
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judy: Oto wasz Bóg!


.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł:
 Post Napisane: 6 grudnia 2012, o 09:34 
 


Góra 
  
 
 Tytuł: Re: Imienia IEHOWH nienawidzi szatan
 Post Napisane: 6 listopada 2016, o 18:55 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 listopada 2016, o 14:33
Posty: 37
Pytanie do Noemi.

Noemi, nauczasz iz imie Boga Izraela brzmi : JEHOWAH.

Zatem chciałam Ci zadac bardzo osobiste pytanie. Czy swiadkowie Jechowi znaja poprawne imie Boze ktore w wymowie brzmi Jechowa?

Bardzo Cie prosze odpowiedz mi.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Imienia IEHOWH nienawidzi szatan
 Post Napisane: 7 listopada 2016, o 08:22 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 17:54
Posty: 15416
Safira napisał(a):
Pytanie do Noemi.

Noemi, nauczasz iz imie Boga Izraela brzmi : JEHOWAH.

Zatem chciałam Ci zadac bardzo osobiste pytanie.
Czy swiadkowie Jechowi znaja poprawne imie Boze ktore w wymowie brzmi Jechowa?

Bardzo Cie prosze odpowiedz mi.


A skad ci to ,ze ja tak nauczam i ze wogóle nauczam ?
To ze podaje -wklejam jakies komentarze ,artykuły wcale nie znaczy ,ze
sie z autorem zgadzam.
Poprostu wklejam i to z czym sie zgadzam ale tez i kontrowersyjne lub wrecz
całkowicie sprzeczne z moimi poglądami ,które mnie bulwersuja mówiac łagodnie.
co do Imienia zapisu JEHOWAH to sa takie wersety a jest ich niewiele ale sa
podobnie jak YaH YaHWeH .

Ale nigdzie nie spotkałam zapisu tak jak tu podajesz Jechowa nawet u śj nie widziałam
by ktos z nich zapisywał przez Ce CHa skad u ciebie taki zapis ?
kto to jest ten jeCHowa ?

_________________
Obrazek
Isaj40/9
Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny Syjonie!
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judy: Oto wasz Bóg!


.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Imienia IEHOWH nienawidzi szatan
 Post Napisane: 7 listopada 2016, o 09:02 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 listopada 2016, o 14:33
Posty: 37
Wybacz zatem gdyz musiałam odczytac to co wklejasz i zinterpretowac słowa innych jako Twoje. Zatem jak Ty wołasz do Ojca? Imiennie czy bezimiennie?

Pytasz kim jest Jechowa? Jest bogiem wykreowanym przez umysł ludzki.

Noemi rozejrzyj sie wokól i powiedz co widzisz? Widzisz wiele bogów. Co odróznia Jedynego Prawdziwego Boga od bogów tego swiata ?
Tylko jedno . Jest to JEGO IMIE . Imie ktore jest jedno. Imie ktore jest wieczne!

I jest to IMie ktore On Sam sobie sam nadał a nie imie które nadał mu człowiek.

Zgadzasz sie ze mna?


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Imienia IEHOWH nienawidzi szatan
 Post Napisane: 7 listopada 2016, o 10:13 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 17:54
Posty: 15416
Safira napisał(a):
Wybacz zatem gdyz musiałam odczytac to co wklejasz i zinterpretowac słowa innych jako Twoje. Zatem jak Ty wołasz do Ojca? Imiennie czy bezimiennie?

Pytasz kim jest Jechowa? Jest bogiem wykreowanym przez umysł ludzki.

Noemi rozejrzyj sie wokól i powiedz co widzisz? Widzisz wiele bogów.
Co odróznia Jedynego Prawdziwego Boga od bogów tego swiata ?
Tylko jedno . Jest to JEGO IMIE . Imie ktore jest jedno. Imie ktore jest wieczne!

I jest to IMie ktore On Sam sobie sam nadał a nie imie które nadał mu człowiek.

Zgadzasz sie ze mna?

Moje niedopatrzenie bo nie podałam linka ani nie zaznaczyłam ze to nie moje.

Wołam imiennie .
Sefira kazdy moze sie przyczepic ze moje jest niepoprawne bo powinnam tak a nie tak
bo gramatyka itp .bo nie taki akcent na wdechu i wydechu itp.
Ty to potwierdzasz zapisem jeCHowa czyli inaczej sie wymawia Hej a inaczej
Chet bo taki zapis podałas .


Sa rózne poglady jedno z nich jest takie ze Imie YHVH powstało z pierwszych
wyrazów 1 Mojz .

_________________
Obrazek
Isaj40/9
Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny Syjonie!
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judy: Oto wasz Bóg!


.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Imienia IEHOWH nienawidzi szatan
 Post Napisane: 7 listopada 2016, o 11:32 
Offline

Dołączył(a): 18 września 2016, o 17:02
Posty: 153
Imię jedynego prawdziwego Boga brzmi - Jehowa!


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Imienia IEHOWH nienawidzi szatan
 Post Napisane: 7 listopada 2016, o 11:54 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 listopada 2016, o 14:33
Posty: 37
Noemi napisałas:

Jmienia JEHOWAH nienawidzi szatan i jego poplecznicy, i dlatego starają się je zniesławić. Imię Boże zostało włożone w imię Mesjasza jako jego cześć.

MOje pytanie: czy zatem imie Jechowa to nie Jechowa?


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Imienia IEHOWH nienawidzi szatan
 Post Napisane: 7 listopada 2016, o 11:58 
Offline

Dołączył(a): 18 września 2016, o 17:02
Posty: 153
Safira napisał(a):
MOje pytanie: czy zatem imie Jechowa to nie Jechowa?

Możesz podać dlaczego tak uważasz, Safiro?


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Imienia IEHOWH nienawidzi szatan
 Post Napisane: 7 listopada 2016, o 12:03 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 listopada 2016, o 14:33
Posty: 37
A jezeli powiem Dzechowa? To jak sadzisz czyz to nie bedzie to samo imie co Jechowa, tylko wyrazone w innym jezyku?


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Imienia IEHOWH nienawidzi szatan
 Post Napisane: 7 listopada 2016, o 12:06 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 listopada 2016, o 14:33
Posty: 37
Znaczy sie : czy Iehowh to nie Jechowa? Jak zatem wymawiasz imie Boga? Dla mnie to jest .samo imie. Poprosze o wymowe


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Imienia IEHOWH nienawidzi szatan
 Post Napisane: 7 listopada 2016, o 12:29 
Offline

Dołączył(a): 18 września 2016, o 17:02
Posty: 153
Safira napisał(a):
A jezeli powiem Dzechowa? To jak sadzisz czyz to nie bedzie to samo imie co Jechowa, tylko wyrazone w innym jezyku?

Przepraszam, a Jechowa, to w jakim języku?


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Imienia IEHOWH nienawidzi szatan
 Post Napisane: 7 listopada 2016, o 12:36 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 listopada 2016, o 14:33
Posty: 37
Jechowa czy Dzechowa? Tak naprawde pisze po angielsku Jehovah ale wymowa jest dzechołwa . Czyz to nie ten sam Bog w ktorego ty wierzysz?


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Imienia IEHOWH nienawidzi szatan
 Post Napisane: 7 listopada 2016, o 12:42 
Offline

Dołączył(a): 18 września 2016, o 17:02
Posty: 153
Safira napisał(a):
Jechowa czy Dzechowa? Tak naprawde pisze po angielsku Jehovah ale wymowa jest dzechołwa . Czyz to nie ten sam Bog w ktorego ty wierzysz?

Z pewnością ten sam.

Tak samo imię Jezus będzie brzmiało po angielsku inaczej niż po polsku.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Imienia IEHOWH nienawidzi szatan
 Post Napisane: 7 listopada 2016, o 12:53 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 17:54
Posty: 15416
Safira napisał(a):
Jechowa czy Dzechowa?
Tak naprawde pisze po angielsku Jehovah ale wymowa jest dzechołwa .
Czyz to nie ten sam Bog w ktorego ty wierzysz?


a gdzie to taka pisowania przez Dż ?
to ze oni Jehovah bo taka jest ich pisownia przez V a nie przez W .i wymawiaja
nasze Dż nie znaczy ze tak mamy pisac a juz napewno nie prze CH poniewaz zarzucałas to świadkom ze maja takiego Boga - tak ?

_________________
Obrazek
Isaj40/9
Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny Syjonie!
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judy: Oto wasz Bóg!


.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Imienia IEHOWH nienawidzi szatan
 Post Napisane: 22 listopada 2019, o 16:51 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 4 czerwca 2013, o 09:47
Posty: 184
fenix napisał(a):
Imię jedynego prawdziwego Boga brzmi - Jehowa!


Tak naprawdę ??? Jehowa to imię Boga ?
A skąd się to imię wzięło ? Wiesz ?
To imię Jehowa powstało gdy w Anglii tłumaczono Biblię na angielski
a że żaden anglik nie jest w stanie wypowiedzieć Jahwe to mógł co
najwyżej wypowiedzieć Dżahwe ale wiedząc że to nie może być to imię
więc zmienili na Dżehowa składając z IHWH i ELOAH w to imię wystarczy pominąć
L a pomiędzy IHWH dodać te litery E(L)OAH mamy Jehowa bo końcowe H jest w
hebrajskim nieme.

_________________
Wierzysz że Bóg zrodził się w Betlejemskim żłobie !
Lecz biada ci jeśli nie zrodził się w tobie !

http://www.krolestwoboze.pl


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł:
 Post Napisane: 22 listopada 2019, o 16:51 
 


Góra 
  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
 
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona

Strona główna forum » BIBLIA dla KAŻDEGO- TWARDY POKARM » BIBLIA a DOGMATY » Walka o Imie IHVH - Yahoszua -Jezus


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

 
 

 
Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Skocz do:  
cron
To forum działa w systemie phorum.pl
Masz pomysł na forum? Załóż forum za darmo!
Forum narusza regulamin? Powiadom nas o tym!
Tłumaczenie phpBB3.PL