Zarejestruj    Zaloguj    Dział    FAQ

Strona główna forum » BIBLIA dla KAŻDEGO- TWARDY POKARM » BIBLIA a DOGMATY » Walka o Imie IHVH - Yahoszua -Jezus
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
Autor Wiadomość
 Tytuł: ZAKAZANE IMIE IHVH -IAHSZUAH
 Post Napisane: 14 sierpnia 2012, o 13:33 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 17:54
Posty: 15877
Cytuj:
Księga Dziejów Apostolskich rekordów że wczesne studenci Yahshua "dołączona świat do góry nogami".

Nazwa Stwórcy zostały ukryte przed zwykłymi ludźmi od wieków, od niewoli babilońskiej.

Znając tę prawdę, wszyscy byli zaskoczeni, a naturalna ciekawość budzi wszystkich.

Kiedy Kefa wstał i zwrócił się do tłumu w Dziejach Apostolskich 2, podał Yah El 2 lit Yoel)
i powiedział im,
że musiał być zanurzony w Jego Imieniu.

Dziś pod koniec tego okresu w którym żyjemy, zanim Wielkiego Ucisku,
świat jest przesunięty do tyłu ponownie na mesjanistycznej Nazarene izraelskiego ruchu,
wzrasta znajomość imienia, które zostało ukryte przez wiele stuleci religijnych najemników .

Jak dziś było imię Stwórcy, który spowodował religijny establishment być włączony głowy.

Imię i nazwisko lub NO-NAME?

Ludzie są szybkie do oznaczania inni chrześcijanie w ogóle są nazywane
przez greckiego imienia, nie mając pojęcia, że termin został użyty przez pogan, zanim, jako czciciele Serapisa,
lub jest związany z pojęciem "idiotą".

Biorą werset i przetłumaczone w Piśmie Świętym (Dz 11:26), podczas gdy dowiedziałem wiedzą,
że zostali wezwani chrzescijanami, sekty w ramach judaizmu.

Wiele dziś są ostrożni z grup, które używają hebrajskiego imienia Stwórcy, Jahwe.
Powinni pamiętać o modlitwie naszego rabina Yahshua w Jochanana / John 17 (cały rozdział),
gdzie w wersecie 6 mówi:
"Mówię Twoje imię znane ludziom, którzy oddali mi świat".

A w wersecie 26: "Zrobiłem znany Twego imienia, i będzie nadal stawia mu znana:.
Że miłość, którą mnie kochasz może być w nich, a ja może być zjednoczeni z nimi"

Nie tylko mówi, że dał nazwę Jahwe Ojca wiedzieć, ale On daje nam jechać wymienić braci,
wśród wielu rzeczy, które określa nazwę, które są opisane w Psalmach.

Istnieje grupa wierzących, że nominaremos "NO NAME".
Nazwa nie używa tradycyjnych terminów zamiast ABBA imieniu Jahwe.

Jako słownik sam Stronga, kto jest chrześcijaninem, wyraźnie stwierdza, pod pseudonimami

"Bóg" i Pana ", które są używane jako zamienniki dla tradycyjnych imię Jahwe,
sytuacja niefortunna, biorąc pod uwagę to, co nasz rabin Jochanan Yahshua powiedział w rozdziale 17,
a w tym samym czasie, słownik sam mówi nam, że Pan oznacza Baala, termin używany dla demonów.

W rzeczywistości Przyznają tymi definicjami zmieniły swoją nazwę od nazwy, która jest używana dla demonów!

To, co Encyclopedia Americana czytamy: Bóg, wspólny krzyżackiego słowo do osobistego obiekt kultu religijnego, dawniej stosowane do super ludźmi pogańskich mitów, z przeliczenia krzyżackiego wyścigi do chrześcijaństwa,
termin został zastosowany jako Najwyższy.

A w oczach Boga ABBA użytku Jahwe nie ma znaczenia, że Bóg jest taki sam pod inną nazwą,
podobnie jak wszystkie psy, pogańskie i nieczyste.

Dobrze, ale co to oznacza?
Oni dzwonią Stwórcę ze słowem pierwotnie używane przez pogan, aby uniknąć nazwę Stwórcy.

Spójrz na słowa Baala w słowniku.
Jest definiowany jako "Pana" i jest używane do Belial i ma inne określenie Szatana.

Co?

Problem, który został przeoczony jest taka: w czasie, że nasz Zbawiciel przyszedł Yahshua,
nazwa została ukryta i każdy, kto wypowiedział głośno może być ukamienowany na modlitwie.


Powiedział, że objawił światu tych, które zostały podane do niego i będziemy utrzymywana jako jeden
(w jedności) dla nazwy.


Czy jesteśmy w jedności?

Potępił faryzeuszy za przytrzymanie klawisza wiedzy: "Biada wam ekspertów w Torze Ponieważ nie wzięliście klucze poznania nie tylko nie wchodzi się, lecz także nie tych, którzy próbowali!. w! " (Łk 11:52)

A co oni zachować to imię!

Dlaczego zawsze chciał kamieniować Yahshua?


Ponieważ On powtarzał IMIE . !

"Błogosławiony Król, który przyszedł i w Imię Jahweh"
Błogosławi wam z domu IHVH.

w Łukasza 19:30
tłumy krzyczeli werset z Psalmu 118:26

בָּרוּךְ הַבָּא בְּשֵׁם יְהוָה בֵּרַכְנוּכֶם מִבֵּית יְהוָה

Z i faryzeusze mówili do Yahshua którzy nagana je - bo były przy użyciu nazwy - i Odpowiedział im w wersecie

40: "Powiadam wam, jeśli one umilkną, kamienie wołać będą!"

Dlaczego uczniowie zabrali go przed Sanhedrynem?

WZYWA!- IMIE

Dlaczego Stephen-szczepan zamordowali ? (Dz 7)

Kiedy powiedział IMIĘ, wołali i położyli ręce na uszy, a następnie zamordowali.

... 59 Tak kamienowali Szczepana, który modlił się: "Panie-Adoni Jahuszuah, przyjmij ducha mego!"

60 A gdy osunął się na kolana, zawołał głośno:"IHVH , nie poczytaj im tego grzechu!"

Po tych słowach skonał.

Yahshua sam został skazany ponieważ Mówił IMIE przed Sanhedrynem,
który spowodował najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty, mówiąc:

"On wypowiedział bluźnierstwo"

[To można znaleźć w Mattityahu 26:65,
Łukasza 22: 66-69;
Jochanan 10:33]
33 Odpowiedzieli Mu Żydzi: "Nie chcemy Cię kamienować za dobry czyn,

ale za bluźnierstwo, za to, że Ty będąc człowiekiem uważasz siebie za Boga".
(יְהוָֹה)

I wtedy nie potrzebuje świadków.
Bluźnierstwo polega tylko jedno: IMIE (יְהוָֹה.)

Dlaczego Saul / Paweł był w drodze do Damaszku, aby aresztować Nazarejczyków?

I sprowadzenia ich do Sanhedrynu, aby zobaczyć, czy wymawiają IMIĘ ,

a podobnie potępiać ich na śmierć - pamiętaj, że Saul u stóp którego wprowadzone ubrania Stefana.

Dlaczego Zwoje znad Morza Martwego pochowany lub odrzucane w pierwszej kolejności?


Ponieważ zwoje były noszone traktowane z szacunkiem i pochowane w słoikach,
zamiast spalenia lub usuwane prawidłowo, ponieważ miał IMIĘ napisane na nich.

Księga Estery nie został odnaleziony, ponieważ mieli NAME-IMIE Kumram w tekście.

Nawet w Dziejach Apostolskich 2, Kefa cytowanyYah El
(Yoel)
02:32
podkreślając znaczenie
w NMBRE krzyk - a następnie zanurza się wypowiada.

"Wtedy każdy, kto wezwie imienia Jahweh-יְהוָֹה
Pańskiego, będzie zbawiony". C (Dz 2:21).

NO-NAME twierdzą, że nie ma znaczenie, a nie używać go w swoich nurkowań lub w życiu codziennym
lub w synagodze.

Kłamstwo i marność jest to, co prorok Jeremiasz mówi, że poganie już są dziedziczone:

19 IHVH, moja siła, moja siła,
moją ucieczką w razie niebezpieczeństwa,
narody przyjdą do ciebie
z krańców ziemi, mówiąc:


"Ojcowie nasi odziedziczyli nic więcej niż kłamstwa,
idole frywolny, całkowicie bezużyteczny "
.

20 Czy osoba uczynić bogów dla siebie?
(W rzeczywistości, bez bogów znaczy.)

21 "Dlatego niech wiedzą,
raz na zawsze, będę się znany
moja moc i siła.
Wtedy wiedzą, że moje nazwisko jest Jahweh-יְהוָֹה.
(Yirmeyah / Jeremiasz 16:19-21)

W Liście do Rzymian 10:14, po cytując
Yah Ludowa (Yoel) 2:32 pytanie Shaul:

14 Jakże więc mieli wzywać Tego, w którego nie ufali?
Jakże mieli ufać w Tego, którego nie słyszeli?
Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił?Nie wiedzą, lub twierdzą, w jego imieniu. "Hallelu-JAH JAH oznacza chwałę.

Łatwo zobaczyć, że mnisi i tłumacze sterylizowane Pisma poprzez usunięcie nazwy tekstów,
zwłaszcza gdy spojrzymy na Dziejach 7 i ukamienowania Szczepana.

Wykonania Reasumując, główną kontrowersje Brit Hadashah / Odnowiona Covenant wydaje się być
kwestia nazwy, i głoś królestwo Jahwe.
się Nazwa Yahshua zawiera nazwę.

Ap 7 i 14 są ze sobą połączone,
ponieważ "pieczęć" na czołach (umysły)
z 144.000 jest imię Ojca.

Weź jego imienia środków w celu dostosowania go do niczego, ukryć lub usunąć całkowicie.

Saul i chrzescijanami zabitych przez wypowiedzenie Imienia

Yahudim czekały na nadejście Mesjasza,
a rabin Yahshua nie mówił wszystkim, że był Mesjaszem - raczej trzymane w tajemnicy, że procedura.

Jedyne co zrobił, że spowodował Tora nauczyciele i faryzeusze zbierać kamienie,
aby Go ukamienować było to, co nazwali "bluźnierstwo".

To było wbrew ich prawa ("ustnej Tory")
wymawiać Imię Jahwe - a karą była śmierć.


To nie jest zwykle wspomniany przez kaznodziejów najemników, bo ludzie naturalnie zacząć badać,
czy i "Klucz do wiedzy" będzie się rozprzestrzeniać.

IMIE Yahshua firmy zawiera nazwisko Ojca, jego nazwisko nadal częścią problemu dla nich.

Nazwa "Jeszua" oznacza zbawienie, i to było imię popularne w tym czasie.

Ale "Yahshua" oznacza JAH jest naszym zbawieniem, i że nazwa wyraźnie słyszany przez wszystkich.

Paweł wyjaśnia, jak walczył przeciwko tym, którzy znajdują się w synagogach głosząc Yahshua.

W Dziejach Apostolskich 26:9-11 Paweł wyjaśnia:

9 Przecież mnie samemu zdawało się, że powinienem gwałtownie występować przeciw imieniu Yahuszuah a Nazarejczyka.

10 Uczyniłem to też w Jerozolimie i wziąwszy upoważnienie od arcykapłanów, wtrąciłem do więzienia wielu świętych, głosowałem przeciwko nim, gdy ich skazywano na śmierć,

11 i często przymuszałem ich karami do bluźnierstwa we wszystkich synagogach.
Prześladowałem ich bez miary i ścigałem nawet po innych miastach.

Nie byli oni zabici nie z innego powodu, że były one nieposłuszeństwie
"prawo nie wymawiając imię".

Po Saul został zestrzelony w drodze do Damaszku spotkał zmartwychwstałego Yahshua, zaczął wymawiać Imie ,
a zrobił to, za co widział inni umierają!

To nie tylko kwestia zewnątrz, ale jest naprawdę centralny tego co Brit Hadashah uczy.

Po Saul został zanurzony przez Ananiasza (który sam był bardzo obawiają odwiedzane jest przez niesławny Szaula)
w imię Pana.
Jahwe objawia Ananiaszaowi , że nie ma znaczenia:

"Idź, bo ten człowiek jest moim wybranym narzędziem do prowadzenia Moje imię do gojów,
a nawet do ich królów, a także dzieci w Yisra'el.

Bo ja pokaże go jako musi wycierpieć dla Mego Imienia ".
(Dz 9:15-16)

Tak, wymawiając Jego Imię było naprawdę niebezpieczne.
Saul został przejęty przez Yahudim akacji, a oni chcieli go martwego, aby rzucili go na konsula rzymskiego Gallio.

Galu niewątpliwie pogańskim, musi myśleli, że są szaleni, gdy usłyszał powód byli tak wściekli,aby go zabić,
powiedział:

"Saul miał otworzyć usta, kiedy Gallio powiedział do Żydów:"

Słuchaj ci Żydzi, gdyby to było w przypadku uszkodzenia karną lub poważną przestępczością,
bym cierpliwie wysłuchać ich rozsądnie.

15 Ale pytanie słów, nazw i ich prawa własnego, to musisz sobie z tym poradzić.
Nie chcę być sędzią w tych sprawach. "
16 i pojechał do sądu. (Dz 18:14-16)

Paweł musiał zostać wtrącony do więzienia za ochronę.
Mówi, że został ukamienowany wielokrotnie przez wypowiedzenie Imienia.

Mężczyźni poprzysiągli zobaczyć Saul martwym przed ponownie jedzeniem .
Paweł musiał się ukrywać i być podjęte w ciągu murów miejskich w koszu.
Ilu chrześcijan i Żydów mesjanistycznych, którzy nie wymawia Imienia ,
naprawdę wiedzą, dlaczego Saul był w więzieniu?


Teraz już to wiem, i to więcej niż oczywiste, w wersecie cytowanym wyżej:
"Ja sam pokażę mu, jak wiele można wycierpieć dla Mego Imienia".


Wierzcie lub nie, ale to dlatego, że używamy IMIE są unikać nawet przez
"Brothers" mesjanistycznej Żydów,
którzy nadal zakaz Talmudu.

Życie Saula i wiele innych chrzescijanami zajął po prostu wymawiając nazwę,
a nawet uniemożliwić wierzących dzisiaj i oskarżać tych z nas, którzy wierzą,
że robią "wielkie rzeczy" na ten temat.

Nie możemy rozwiązać W imię Stale pochłaniają nas!
Die przez nią zbyt.

Jeśli jesteśmy wprowadzeni w błąd, a następnie tych, którzy zginęli wymawiania Imie uczynił to bez absolutnej konieczności, w tym Saula i wielu wczesnych naśladowców Nazarejczyka.

IMIE Yahshua objawił im, a także zrobił dla nas dzisiaj.

Zawsze są dwie historie na ten sam temat, ale jak sama nazwa jest STRONG TOWER,
to bezpieczna droga.

IMIE przewrócili świat do góry nogami raz, a tu w czasach ostatniej wiadomości, robisz to jeszcze raz!

Zakaz nie wspominając absurdalne IMIE została zaczerpnięta z fałszowania następujących wersetach Vayikra /

Kapłańska 24:10-16, ale te wersety nie mówią nic na temat nie wymawiać imienia,

ale mówią, że aby powiedzieć nazwę-imie w KLĄTWA jest bluźnierstwem, ale jak Talmud i nieprawdziwie, co jest słowo ludzkie, musimy obserwować
Najświętszy słowo Pańskie i zachować Imie na naszych ustach.10 Był człowiek , który był synem kobiety i ojciec Mitzrayimi Yisra'el.
Zostawił dzieci Yisra'el i Syn tej kobiety z Yisra'el miał walczyć w obozie z człowiekiem Yisra'el.( A oto był między synami izraelskimi syn pewnej kobiety, Izraelitki, ale męża Egipcjanina.
Ten syn Izraelitki pokłócił się w obozie z pewnym mężem Izraelitą.)

11, w trakcie którego syn kobiety wymawiane Imie YHWH Yisra'el Jod-He-Waw-He w przekleństwo.

Więc przywiedli go do Mojżesza.
(Imię matki jego było Shlomit Dibri córka z pokolenia Dan).
( Syn Izraelitki zbluźnił przeciwko Imieniu i przeklął je.
Przyprowadzono go do Mojżesza. Matka jego nazywała się Szelomit, córka Dibriego z pokolenia Dana.)

12 Wsadzili go pod strażą, dopóki IHVH powiedział, co robić.
13 I rzekł IHVH do Mojżesza:

14 "Weź człowieka, który przeklęty poza obóz, niech wszyscy, którzy go słyszeli położą ręce na jego głowie,
a całe zgromadzenie synów Yisra'el ukamienowali go

15 Wtedy powiedzieć. dzieci Yisra'el: Każdy kto przeklina swego Elohim poniesie swoj grzech .

16 i każdy, kto bluźni imieniu Jahwe będzie ukarany śmiercią, cała społeczność ma go na pewno kamień, przybyszem, a obywatel będzie śmierć, jeśli bluźni Imie (używać klątwę w. 11).

Istnieją setki wersetów w Tanach i Brit Hadashah powiedz nam, co robi dla nas IMIE gdy używamy go stale,
nie cytują wszystkim dlatego wziąłem .

17 stron (tych, którzy chcą je szybko umieścić je w internecie) cytowań mesjanistyczny żydowski Kadosh
Tłumaczenie, ale oto kilka z Psalmów:

Psalmy

511 Ale niech wszyscy, którzy schronili się w tobie radujcie,
Jak zawsze daje okrzyki radości!
Chroń je, a oni radują,
Ci, którzy kochają twoje imię.

910 Ci, którzy znają Twoje imię zaufali w tobie,
bo nie opuścili tych, którzy szukają Cię, Jahwe.

201 Pan odpowie ci w czasie ucisku,
On wymienić Elohim Jakuba cię chronić.

445 Z tobą wypędził naszych wrogów,
przez Twoje imię deptać naszych napastników.

6936 Synowie sług Jego ją odziedziczy, [Yerushalayim]
i tych, którzy kochają Jego Imię mieszkają tam

766 Wylej swój gniew na narody, które cię nie poznaję,
na królestwa, które nie zwróciły się imię Twoje;

8916 Cieszą się imię twoje przez cały dzień
i są zabierani przez sprawiedliwość,

9114 "Bo on mnie kocha, ja go uratować;
zna moje imię, będę chronić

996 Mosze i Aharon w jego kohanim
i Samuel wśród tych, którzy wzywają Jego Imienia
wołał do Pana, a On im odpowiedział.

1053 Chwała Jego Kadosh Nazwa;
Wszystkim, którzy szukają Jahwe z radosnym sercem

11810 Wszystkie narody mnie otaczają,
w imieniu Jahwe zniszczył

11955 Nocą pamiętam Twoje imię, Jahwe;
i oglądać Torę.

Pamiętaj, braci, siostry, nazwa oznacza nazwę, Panie, Boże, "górę", Adonai, Bg, HaSzem
lub inny nick nie jest nazwą Jahwe.


Moje życie zmieniło się całkowicie, kiedy zacząłem wymówić imienia Jahwe cały dzień, codziennie.

Jeśli, brat, siostra, syn, córka ABBA JAHWE i dałeś się Blessing Aharónica ust kapłańskie błogosławieństwo)

z B'midbar / Kapłańska 6:22-26 i nie używać Imie, można go ukryć, to w jaki sposób imieniu Jahwe prowadzić

i będą błogosławione w zależności od wersetu 6:27:

"Tak będą umieścić moje nazwisko na dzieci Yisra'el, za co wam błogosławię".??Shalom, Shavua Tov,
Wysłany przez Bożego Pen http://www.laplumadivina.com Ministerstwo
Wszystkie wiersze cytowane są z mesjanistycznej Tłumaczenie żydowskiej Kadosz ©


Diego Ascunce


z Tehillim (Psalmy) 118:2

c Yoel (Joel) 3:1-5 (2:28-32)


Współpracuj z daru na rzecz tej strony do reklamowania dobrą nowinę i które rozciągają się poza powierzchni Ziemi i przepływu Prawdy jak rzeki wody żywejYHWH


Przez policję światowej, kiedy aresztowanie podejrzanego, umieścić inicjały ich imion i nazwisk we wszystkich mediach, to znaczy, że rozumiem, że lepiej, swoje inicjały.

To straszny wstręt wykonane z naszym Stwórcą Jahwe Elohim.

Więc ... nadal jest podejrzany między wami?

Czy to jest fałszywe nazwisko jeszcze?

Czyż nie jest prawdą, że Ruach hakodesz jest jeszcze w was?
Że mówi prawdę, to znaczy,
i jest w swym świętym Tory i to jest jego prawdziwe imię.

Czy nadal wierzymy, że starożytni Żydzi zamierzali spalić twoje imię?

I sprawiają, że zniknie z tej ziemi?

Niemożliwe, ale ukrył je w świetle tej przewrotnej ludzkości.

Ponieważ nie będzie odkryta przed ludzkości bunt Jahwe twój Elohim Elyon wiecznego.
Io Jego sprawiedliwość stosowane do każdego, kto będzie oddać do ich świętego Tory,

ponieważ miał napisane w Księdze Powtórzonego Prawa 28: przekleństwo i błogosławieństwo,
a zatem spełnione wszystkie słowa, które stało się dzisiaj.

I do wszystkich tych, którzy kiedyś znali prawdę, wrócili do swoich starych sposobów anty-Tory, w wyroku,
że ci, którzy cierpią prędzej czy później, mówią, że Yahshua zniesione Torę, gdy jest ustawiony w Wreszcie,
ponieważ Tora jest tylko żywym kiedy po raz pierwszy przyszedł na ziemię jako baranka cierpiącego,
proroczo, jak jest napisane w Księdze Izajasza i Psalmy i na całym Tanach.

Obłudnicy i oszuści nadal z waszych bogów greckich i rzymskich, nadal bluźni Jego Precious Name,
bo tak mówi Pan: Zemsta jest moja, a moja jest tylko sprawiedliwość, a przed tron Pana wszyscy
będą współczuć i zrozumieć, że jest za późno.

LA PLUMA DIVINA
http://www.laplumadivina.com
Yahshua El Mesías viene pronto, ¡hoy es el día de tu Salvación!
Załącznik:
imie moje.jpg


Nie masz wystarczających uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego postu.

_________________
Obrazek
Isaj40/9
Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny Syjonie!
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judy: Oto wasz Bóg!


.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł:
 Post Napisane: 14 sierpnia 2012, o 13:33 
 


Góra 
  
 
 Tytuł: Re: ZAKAZANE IMIE IHVH -IAHSZUAH
 Post Napisane: 14 sierpnia 2012, o 13:39 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 17:54
Posty: 15877
Jan 17/6
Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata.
Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje.Łuk 11 / 52
Napiętnowanie uczonych w Prawie
45 Wtedy odezwał się do Niego jeden z uczonych w Prawie:
"Nauczycielu, tymi słowami nam też ubliżasz".

46 On odparł: "I wam, uczonym w Prawie, biada!
Bo wkładacie na ludzi ciężary nie do uniesienia, a sami jednym palcem ciężarów tych nie dotykacie.
47 Biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. 48 A tak jesteście świadkami i przytakujecie uczynkom waszych ojców, gdyż oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce.

49 Dlatego też powiedziała Mądrość Boża: Poślę do nich proroków i apostołów, a z nich niektórych zabiją i prześladować będą.

50 Tak na tym plemieniu będzie pomszczona krew wszystkich proroków, która została przelana od stworzenia świata,

51 od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem.
Tak, mówię wam, na tym plemieniu będzie pomszczona.

52 Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze poznania; samiście nie weszli, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli".

53 Gdy wyszedł stamtąd, uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie nastawać na Niego i wypytywać Go o wiele rzeczy.
54 Czyhali przy tym, żeby go podchwycić na jakimś słowie.

( viewtopic.php?f=28&t=14&p=71#p71 )

_________________
Obrazek
Isaj40/9
Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny Syjonie!
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judy: Oto wasz Bóg!


.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: ZAKAZANE IMIE IHVH -IAHSZUAH
 Post Napisane: 14 listopada 2012, o 18:00 
Offline
admin
admin

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 14:33
Posty: 1091
I to sie układa dlaczego powiedzieli do Jahszua - Ty bedac człowiekiem uwazasz sie za .Boga !..-.IHVH ?- przeciez IHVH to Bóg iszraela i było to jednoznaczne z tym ze mówiąc za Boga ,zanaczyło za IHWH .
Objawiłem Siebie ,co to znaczy ?

Ci po poszli za jezusem to ci co uwierzyli ze to IHWH -IHVH ,dlatego byli prześladowani
wsadzani do więzienia Dlatego apostoł Paweł dostawał szalu i ścigał tych co szli Droga
IHWH .
Potem zrozumiał ujrzał ,usłyszał i wiedział kogo GŁOSI , oddany bezgranicznie.

Wierzacy jeszcze niewielu przyjmuje to co napisano w liscie do Rzymian.

Jak mają głosic Tego ,ktorego niepoznali a jak maja poznac kiedy nie ma kto głosić .

_________________
2Kor 10/4,5 oręż którym walczymy, nie jest cielesny ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej;
nim unicestwiamy złe zamysły
i pychę, podnoszącą się przeciw poznaniu Boga
i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Mesjaszowi


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: ZAKAZANE IMIE IHVH -IAHSZUAH
 Post Napisane: 25 listopada 2012, o 16:26 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 17:54
Posty: 15877
Kapłańska 19;12
וְלֹא-תִשָׁבְעוּ בִשְׁמִי לַשָׁקֶר וְחִלַּלְתָּ אֶת-שֵׁם אֱלֹהֶיךָ אֲנִי יְהוָה׃
Biblia Warszawska:
Nie będziecie fałszywie przysięgali na moje imię i nie będziesz znieważał imienia Boga swojego; Jam jest IHVH - יְהוָה.

.
3Moj 24.10
וַיֵּצֵא בֶּן-אִשָׁה יִשְׂרְאֵלִית וְהוּא בֶּן-אִישׁ מִצְרִי בְּתוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיִּנָּצוּ בַּמַּחֲנֶה בֶּן הַיִּשְׂרְאֵלִית וְאִישׁ הַיִּשְׂרְאֵלִי׃
Biblia Warszawska:
A oto był między synami izraelskimi syn pewnej kobiety, Izraelitki, ale męża Egipcjanina.
Ten syn Izraelitki pokłócił się w obozie z pewnym mężem Izraelitą.
.

וַיִּקֹּב בֶּן-הָאִשָׁה הַיִּשְׂרְאֵלִית אֶת-הַשֵׁם וַיְקַלֵּל וַיָּבִיאוּ אֹתוֹ אֶל-מֹשֶׁה וְשֵׁם אִמּוֹ שְׁלֹמִית בַּת-דִּבְרִי לְמַטֵּה-דָן׃
Biblia Warszawska:
Syn tej kobiety Izraelitki bluźnił imieniu אֶת-הַשֵׁם i przeklinał go; przyprowadzono go tedy do Mojżesza.
Matka jego nazywała się Szelamit, a była córką Dibriego, z plemienia Dan.

.

וַיַּנִּיחֻהוּ בַּמִּשְׁמָר לִפְרֹשׁ לָהֶם עַל-פִּי יְהוָה׃ פ
Biblia Warszawska:
I osadzili go pod strażą, aż sprawa zostanie rozstrzygnięta przez orzeczenie Pana.
.
3M24;14
וֹצֵא אֶת-הַמְקַלֵּל אֶל-מִחוּץ לַמַּחֲנֶה וְסָמְכוּ כָל-הַשֹׁמְעִים אֶת-יְדֵיהֶם עַל-רֹאשׁוֹ וְרָגְמוּ אֹתוֹ כָּל-הָעֵדָה׃
Biblia Warszawska:
Wyprowadź bluźniercę poza obóz, a wszyscy, którzy to słyszeli, niech położą ręce swoje na jego głowie i niech ukamienuje go cały zbór.
.
3M24;15
וְאֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל תְּדַבֵּר לֵאמֹר אִישׁ אִישׁ כִּי-יְקַלֵּל אֱלֹהָיו וְנָשָׂא חֶטְאוֹ׃
Biblia Warszawska:
A synom izraelskim powiedz tak: Każdy, kto przeklina swego Boga, poniesie karę za swój grzech.

.
3M24;16

וְנֹקֵב שֵׁם-יְהוָה מוֹת יוּמָת רָגוֹם יִרְגְּמוּ-בוֹ כָּל-הָעֵדָה כַּגֵּר כָּאֶזְרָח בְּנָקְבוֹ-שֵׁם יוּמָת׃
Biblia Warszawska:
Kto bluźni IMIE Pana/IHVH, poniesie śmierć.
Ukamienuje go cały zbór; zarówno obcy przybysz jak i krajowiec za bluźnierstwo IMIEniu IHVH poniesie śmierć.


17

וְאִישׁ כִּי יַכֶּה כָּל-נֶפֶשׁ אָדָם מוֹת יוּמָת׃
Biblia Warszawska:
Jeżeli kto zabije Duszę człowieka, poniesie śmierć.
.

_________________
Obrazek
Isaj40/9
Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny Syjonie!
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judy: Oto wasz Bóg!


.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: ZAKAZANE IMIE IHVH -IAHSZUAH
 Post Napisane: 5 czerwca 2013, o 09:15 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 4 czerwca 2013, o 09:47
Posty: 184
Shalom Kochani piszecie i piszecie i nic !
Z postów nie dowiedziałem się co znaczy to imię i jak się je wymawia ?
A skoro Noemi nie wyjaśniła, to pozwólcie że ja to zrobię.
Niektórzy wypowiadają J.H.V.H. jako JehaVeh ale pamiętajmy że H końcowe jest głuche(nieme)
nie wypowiada się tej litery.
Lecz znalazłem inny sposób jego wypowiadania Wehu Haja, Wehu Howe, Wehu Hije
i wtedy zgadzałoby się to z tym co jest w Biblii,
Gdy Bóg mówił do Mojżesza to siebie określił jako Jestem który Jestem (B.W.), Byłem który Byłem (B.G. i B.T.).
Wiemy że słowo Jestem znaczy Jahwe
Lecz JHWH to zbór czasowników
czas przeszły, czas teraźniejszy i czas przyszły
Byłem który Byłem, Jestem który Jestem, Będę który Będę.
My żydzi modlimy się Bereshit bara beshem Adonaj !
Na kogo czekamy ? kto ma przyjść ?
Tak na Mesjasza To Jeshu'a HaMashijah ma przyjść powtórnie po swoich wybranych.

_________________
Wierzysz że Bóg zrodził się w Betlejemskim żłobie !
Lecz biada ci jeśli nie zrodził się w tobie !

http://www.krolestwoboze.pl


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: ZAKAZANE IMIE IHVH -IAHSZUAH
 Post Napisane: 5 czerwca 2013, o 11:25 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 17:54
Posty: 15877
:) Witaj ZibiShalom
no widzisz ,pisze i pisze i nic ... :)
Cytuj:
Shalom Kochani piszecie i piszecie i nic !
Z postów nie dowiedziałem się co znaczy to imię i jak się je wymawia ?
A skoro Noemi nie wyjaśniła, to pozwólcie że ja to zrobię.

Temat jest otwarty i chyba niewyczerpalny sama dowiaduję sie coraz to czegoś nowego
tak ,że końca nie widać - chyba -
A jak sie wymawia ?
No tutaj ile ludzi tyle pomysłów , czy z samogłosą czy bez czy końcowe - Hej wymawiac czy nie wymawiać ..
Ale to chyba dobrze bo i każdy może dodać coś od siebie .
Może tu nie ma jak sie wymawia ale to nie jest jedyny temat i chyba gdzieś coś jest napisane.

Ten temat raczej wskazuje ze Imie IHVH jest zakazane w wymowie ,dlaczego i kto zakazał .
No właśnie kto zakazał wymowy Imienia IHVH skoro Tym Imieniem pozdrawiano sie wzajemnie .

_________________
Obrazek
Isaj40/9
Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny Syjonie!
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judy: Oto wasz Bóg!


.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: ZAKAZANE IMIE IHVH -IAHSZUAH
 Post Napisane: 26 czerwca 2013, o 15:16 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 4 czerwca 2013, o 09:47
Posty: 184
noemi napisał(a):
:) Witaj ZibiShalom
no widzisz ,pisze i pisze i nic ... :)
Cytuj:
Shalom Kochani piszecie i piszecie i nic !
Z postów nie dowiedziałem się co znaczy to imię i jak się je wymawia ?
A skoro Noemi nie wyjaśniła, to pozwólcie że ja to zrobię.

Temat jest otwarty i chyba niewyczerpalny sama dowiaduję sie coraz to czegoś nowego
tak ,że końca nie widać - chyba -
A jak sie wymawia ?
No tutaj ile ludzi tyle pomysłów , czy z samogłosą czy bez czy końcowe - Hej wymawiac czy nie wymawiać ..
Ale to chyba dobrze bo i każdy może dodać coś od siebie .
Może tu nie ma jak sie wymawia ale to nie jest jedyny temat i chyba gdzieś coś jest napisane.

Ten temat raczej wskazuje ze Imie IHVH jest zakazane w wymowie ,dlaczego i kto zakazał .
No właśnie kto zakazał wymowy Imienia IHVH skoro Tym Imieniem pozdrawiano sie wzajemnie .

Witaj !

250 lat przed n.e. w Aleksandrii 72 rabinów na zlecenie zaczęło tłumaczyć Biblię na koine
w momencie gdy trafili na imię Jahwe i Jeshu'a to zaczęli je zastępować tetragramem tłumacząc że jest tak święte że nie można go przetłumaczyć, pisać i wymawiać by nie sprofanować Go (imienia Boga), na żydowskim forum z warszawy o tym też piszą.

_________________
Wierzysz że Bóg zrodził się w Betlejemskim żłobie !
Lecz biada ci jeśli nie zrodził się w tobie !

http://www.krolestwoboze.pl


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: ZAKAZANE IMIE IHVH -IAHSZUAH
 Post Napisane: 27 czerwca 2013, o 10:41 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 17:54
Posty: 15877
ZibiShalom napisał(a):

Witaj !

250 lat przed n.e. w Aleksandrii 72 rabinów na zlecenie zaczęło tłumaczyć Biblię na koine
w momencie gdy trafili na imię Jahwe i Jeshu'a to zaczęli je zastępować tetragramem tłumacząc że jest tak święte że nie można go przetłumaczyć, pisać i wymawiać by nie sprofanować Go (imienia Boga), na żydowskim forum z warszawy o tym też piszą.


Mało sie na tym znam i właściwie to dobrze ,że sie nie znam na tym koine tłumaczeniach
przekładach -dodał przeinaczył - SERCE WIE CZEGO Pragnie...PRAWDY.

Trocze to dla mnie dziwne ze 72 rabinów na cos natrafiło ? i co zaskoczyło ich nie wiedzieli ze to tam jest ? Co to znaczy ze ZACZELI zastepowac tetragramem ?
Czy trafili na tetragram i nie wiedzieli jak tłumaczyc ,ale tez dziwne gdyby tak było ,bo to bardziej gmatwa .
Zapewne czytujesz rózne wypowiedzi na temat tetragramu ,ze za nim kryje sie szatan
ale to w innym temacie.

_________________
Obrazek
Isaj40/9
Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny Syjonie!
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judy: Oto wasz Bóg!


.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: ZAKAZANE IMIE IHVH -IAHSZUAH
 Post Napisane: 28 czerwca 2013, o 15:04 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 4 czerwca 2013, o 09:47
Posty: 184
noemi napisał(a):
ZibiShalom napisał(a):

Witaj !

250 lat przed n.e. w Aleksandrii 72 rabinów na zlecenie zaczęło tłumaczyć Biblię na koine
w momencie gdy trafili na imię Jahwe i Jeshu'a to zaczęli je zastępować tetragramem tłumacząc że jest tak święte że nie można go przetłumaczyć, pisać i wymawiać by nie sprofanować Go (imienia Boga), na żydowskim forum z warszawy o tym też piszą.


Mało sie na tym znam i właściwie to dobrze ,że sie nie znam na tym koine tłumaczeniach
przekładach -dodał przeinaczył - SERCE WIE CZEGO Pragnie...PRAWDY.

Troche to dla mnie dziwne ze 72 rabinów na cos natrafiło ? i co zaskoczyło ich nie wiedzieli ze to tam jest ?
Co to znaczy ze ZACZELI zastepowac tetragramem ?
Czy trafili na tetragram i nie wiedzieli jak tłumaczyc ,ale tez dziwne gdyby tak było ,bo to bardziej gmatwa .
Zapewne czytujesz rózne wypowiedzi na temat tetragramu ,ze za nim kryje sie szatan
ale to w innym temacie.


Ale się czepiasz słówek ale też nie czytasz ze zrozumieniem,
Niestety ale nikt z tłumaczy Biblii nie przeinaczył ani nie dodał nic z ponad to wystarczy porównać odpisy ze współczesnymi tłumaczeniami .
Rabini wiedzieli jak się wymawia tetragramowe imię Boga ale uznali je tak świętym ze nie wolno go wymawiać (czy zrozumiałaś co napisałem ?).

.

_________________
Wierzysz że Bóg zrodził się w Betlejemskim żłobie !
Lecz biada ci jeśli nie zrodził się w tobie !

http://www.krolestwoboze.pl


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: ZAKAZANE IMIE IHVH -IAHSZUAH
 Post Napisane: 29 czerwca 2013, o 11:47 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 17:54
Posty: 15877
ZibiShalom napisał(a):


Ale się czepiasz słówek ale też nie czytasz ze zrozumieniem,

Niestety ale nikt z tłumaczy Biblii nie przeinaczył ani nie dodał nic z ponad to wystarczy porównać odpisy ze współczesnymi tłumaczeniami .
Rabini wiedzieli jak się wymawia tetragramowe imię Boga ale uznali je tak świętym ze nie wolno go wymawiać (czy zrozumiałaś co napisałem ?).

Są na forum różne wypowiedzi sa tez bardzo skrajne i oskarzycielskie ,można narazić
z każdej strony .
Mówisz ze nie czytam ze zrozumieniem ?(powstrzymaj sie od takich uwag wobec innych)
nie czepiam sie temat uważam za poważny i za spychany zamykając usta -
rabini wiedzieli moze i wiedzą ale rabini uznali ...
A co na to Prorok Jeremiasz dlaczego on twierdzi ze Zaciera sie w pamięci Ludu Imie.

co o ich wypowiedziach powiesz ?
viewtopic.php?f=67&t=737&p=3840#p3840

_________________
Obrazek
Isaj40/9
Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny Syjonie!
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judy: Oto wasz Bóg!


.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: ZAKAZANE IMIE IHVH -IAHSZUAH
 Post Napisane: 9 września 2013, o 15:17 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 17:54
Posty: 15877
Rabini uznali rabini rabini ,ale czy rabini sa ponad czy powinni byc posłuszni Torze.
To tak jak krk podporządkowali sobie boga w tabernakulum ...

_________________
Obrazek
Isaj40/9
Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny Syjonie!
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judy: Oto wasz Bóg!


.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: ZAKAZANE IMIE IHVH -IAHSZUAH
 Post Napisane: 15 lipca 2015, o 16:39 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 14 lipca 2015, o 16:13
Posty: 80
Imie Ojca jest zakodowane w YHVH. Kazdy odczytuje je w inny sposób.
Jedni mowi Yahwe, inni Jechowa , inni Yachła, Jachłe .
Jachua
i jeszcze wiele innych tłumaczen.
Imie Boga jest jedno i wymawianie imienia Boga w obojetnie jaki sposob jest grzechem gdyz O sam tak mowi w Torze .
Syn Bozy przyszedł w imieniu Boga .
Imie Yahshua oznacza iz Yah zbawia sam Yah jest zbawicielem.
Prawdziwe imie Boga brzmi Yah
i nie jest to zaden skrot tak jak ucza fałszywi bracia lecz jest to pełne imie Boga Izraela.
To własnie imie widnieje na czołach jako pieczec Boga i tak własnie wołaja do Niego ci zostali przez Niego wykupieni.
Jaki jest tego dowód?
Ci ktorzy sa wybrani wołaja do Boga Ojca uzywajac Jego prawdziwego imienia Yah.
Wołaja do niego HalleluYAH czyli niech bedzie chwała Yah w apokalipsie sw Jana .!
Nie łudzcie sie ze wołaja na Boga w skrocie gdyz skracanie imienia Boga Ojca było by istnym bluznierstwem.
Ci którzy wołaja na Boga pod innym imieniem bluznia imieniu Boga .
Jedyne i prawdziwe imie Ojca to YAH!!!!


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: ZAKAZANE IMIE IHVH -IAHSZUAH
 Post Napisane: 16 lipca 2015, o 10:04 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 17:54
Posty: 15877
To fakt ,ze obecnie można słyszeć Imie różnie wypowiadane i kazdy uważa ,ze ma
to właściwe poznanie.

Temat jest zakazane Imie JHVH

Jak myslisz dlaczego wprowadzono zakaz wymowy Imienia dlaczego
dokonano jakis zamienników np Haszem / imie

Dlaczego takie ataki sa na tych co chcą prostować Drogi Jahveh .

_________________
Obrazek
Isaj40/9
Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny Syjonie!
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judy: Oto wasz Bóg!


.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: ZAKAZANE IMIE IHVH -IAHSZUAH
 Post Napisane: 16 lipca 2015, o 11:25 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 14 lipca 2015, o 16:13
Posty: 80
Uwazam iz imie Yah było wypierane juz za czasów dawnych gdyz Bog sami mowi iz jego imie było zastepowane imionami bali.
Bog tez mowi iz imie jego zostało zanoszone do ludów poganskich i tam profanowane czyli to znaczy iz jego imie było przerabiane i wymawiane na rózne sposoby.


Po pewnym czasi Zydzi bali sie wymawiac imienia Boga i tylko sam arcykaplan mogł wymawiac imie Boga w swiatyni.
Ludzie zapomnieli imie Boga
. Syn Bozy przyszedł aby objawic imie Ojca gdyz" tylko w jednym imieniu jest zbawienie a Bog "ktoremu na imie Yah nie odda chwały innemu"


Ci którzy pojawia sie na Syjonie to sa Ci ktorzy maja imie wypisane na swoich czołach. Zauwaz ze tylko Ci którzy znaja imie Boga moga zaspiewac piesc Baranka i wszyscy odkupieni wołaja do Boga po imieniu Chwała niech bedzie Yah czyli HalleluYAH!

Pozatym czy Bog nie mówi iz:
"9) I tę trzecią część poprowadzę przez ogień, oczyszczę ją, jak oczyszcza się srebro, i wypróbuję tak, jak złoto próbują.
I wzywać będzie mego imienia - a Ja wysłucham, i będę mówił: Oto mój lud, a on powie: Pan moim Bogiem."

Zachariasz 13:9 . Bog takze mowi iz tylko jego lud pozna jego imie.
Pamietasz ten cytat?
Kto jest ludem Boga?
Odkupieni przez Boga sa jego ludem a imie jego na ich czołach!


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: ZAKAZANE IMIE IHVH -IAHSZUAH
 Post Napisane: 16 lipca 2015, o 17:08 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 17:54
Posty: 15877
Tez tak uwazam ,ze przejmowali Imie podobnie jak dzisiaj mozna zobaczyc
u róznych szamanów pośród ich bozków równiez przejęli JEZUSA i zwracaja sie
do niego tak jak do innych.
Dlatego uwazam ze dopuszczono sie wielkiego oszustwa i zbeszczeszczenia
Imienia JHVH.
Cóz innego zrobił Aron kiedy ulepił byka i powiedział Oto twój bóg.

Zydzi bali sie wymawiac bo grozono im smiercią ,wiemy co zrobili gracy
zbeszcześcili ołtarz zakazali wymowy Imienia JHWH a potem z jakiegos powodu
nawet Jeremiaszowi grozili smiercia jesli bedzi wzywał Imienia JHVH.

_________________
Obrazek
Isaj40/9
Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny Syjonie!
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judy: Oto wasz Bóg!


.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł:
 Post Napisane: 16 lipca 2015, o 17:08 
 


Góra 
  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
 
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona

Strona główna forum » BIBLIA dla KAŻDEGO- TWARDY POKARM » BIBLIA a DOGMATY » Walka o Imie IHVH - Yahoszua -Jezus


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

 
 

 
Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Skocz do:  
To forum działa w systemie phorum.pl
Masz pomysł na forum? Załóż forum za darmo!
Forum narusza regulamin? Powiadom nas o tym!
Tłumaczenie phpBB3.PL