Zarejestruj    Zaloguj    Dział    FAQ

Strona główna forum » BIBLIA dla KAŻDEGO- TWARDY POKARM » BIBLIA a DOGMATY » BIBLIA a W. Branham -
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
Autor Wiadomość
 Tytuł: William Branham - prorok czy zwodziciel? – Paweł Bartosik
 Post Napisane: 16 września 2013, o 09:16 
Offline
admin
admin

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 14:33
Posty: 1012
William Branham - prorok czy zwodziciel? – Paweł Dorota Bartosik- pastor .

Osoba i sylwetka W.Branhama

William Branham (1909-1965), zasłynął jako osoba obdarzona charyzmatycznymi darami poznania i uzdrawiania.
Wskutek gorliwej modlitwy Bóg „zlecił mu wygłaszać kazania i modlić się za chorych, których [Bóg] chciał z każdej choroby uzdrawiać".

Ów dar uzdrawiania chorych otrzymał w 1946 roku, przeżywał też obdarowania na bardzo wiele innych sposobów: dar spostrzegawczości Ducha, widzenia aniołów (podczas pierwszych odwiedzin anioła tenże rozmawiał z bratem Branhamem przez pół godziny) lub dar rozeznawania duchów („fałszywego ducha bardzo szybko można rozszyfrować, jeśli ktoś jest duchowo dobrze usposobiony").

Ten ostatni dar służył do uspokajania wszystkich wątpliwości, jakie mogły pojawiać się w związku z nauczaniem Branhama: nie mógł przecież zostać zwiedziony ktoś, kto ma dar rozeznania.
Praktyczne owoce tego wszystkiego były zdumiewające: „głusi i niemi, ślepi, chorzy na najrozmaitsze choroby byli uzdrawiani i zostało spisanych tysiące świadectw".

Jego zwolennicy widzą w posłudze brata Branhama moment przełomowy dla całego doświadczenia pentekostalnego XX wieku. „Działanie Ducha, które rozpoczęło się w maju 1946 roku, objęło później także wielkie Kościoły ludowe i wszystkie inne chrześcijańskie wyznania", dlatego właśnie „od tego czasu odbywają się powszechne, ponadwyznaniowe ewangelizacje [...] i uroczystości charyzmatyczne". Wszystko to jest znakiem, że mamy do czynienia z „końcowymi wydarzeniami historii zbawienia". Jakkolwiek już w czasie reformacji nastąpiło wielkie przebudzenie, to jednak „dopiero po drugiej wojnie światowej ruch zielonoświątkowy stał się najszybciej rosnącą społecznością wiary", a zbawczą kulminacją tych czasów była niezwykła interwencja Boga w dzieje świata w postaci objawienia się Williama Branhama. „Bóg uczynił coś wykraczającego poza granice zwyczajności [...]. Bóg przyszedł znowu do ludzkiego ciała i powiedział: «Muszę im to pokazać jeszcze raz» [...]. Zstąpił i posłał więcej niż proroka [...]. Jak Jan Chrzciciel został wysłany jako poprzednik pierwszego przyjścia [Jezusa], tak William Branham został wysłany jako poprzednik Jego drugiego przyjścia".

Szczególną cechą posługi W. Branhama, która od jego czasów rozprzestrzeniła się w zgromadzeniach charyzmatycznych było publiczne diagnozowanie chorób w czasie masowych spotkań z modlitwą o uzdrowienie.
W wydaniu Branhama był to „dar w lewej ręce" (odczuwał specjalne wibracje), za pomocą którego mógł rozpoznawać lub odkryć choroby, na które cierpieli ludzie.
Był to „nadnaturalny znak dla zbudowania całego zgromadzenia".
Rozpropagowane później w ruchu pentekostalnym modlitwy o wydłużenie ręki lub nogi też mają swoje precedensy w posłudze Branhama.
Stał się on centralną postacią, na której wzorował się cały szereg charyzmatycznych ewangelistów uzdrowieniowych.
Następnym nadnaturalnym „wyposażeniem mocą" dla skutecznego pełnienia Bożego posłannictwa był „dar odczytywania myśli i rozpoznawania zdarzeń z wcześniejszego życia danej osoby".
Oba dary, „dar w lewej ręce" i „dar odczytywania myśli", oceniane były przez zwolenników Branhama jako „doskonałe": „chyba żadna istota ludzka do tej pory tak tego nie wypełniała". Jego posługa opierała się na tym, że nieustannie odczuwał obecność Ducha Świętego i Jego oddziaływanie. Wydawało się, że sam cudotwórca „pod namaszczeniem", które uruchamiało duchowe dary, „przenika przez zasłonę swego ciała do świata duchowego".

Nie mogło zabraknąć elementu ponaddenominacyjnego i eschatologicznego. Jak to zwykle przy takich okazjach bywa, wysłannik nieba zapowiedział Branhamowi, po pierwsze, że owoc jego posługi poruszy wszystkie narody i doprowadzi lud Boży do jedności ducha, tak że będzie „jednym sercem i jedną duszą", a po drugie, że Jezus niedługo już przyjdzie.

Chociaż W. Branham początkowo został ordynowanym kaznodzieją baptystów, to później nie należał do żadnej denominacji, a to dlatego, aby w żaden sposób nie ograniczyć swojego wpływu na „wszystkie dzieci Jezusa".
Przyciągał ludzi z rozmaitych wyznań, a „ludzie z wielu Kościołów podczas tych zgromadzeń łączyli się w jedno".
Chętnie uczestniczył w spotkaniach organizowanych przez pastorów rozmaitych wyznań protestanckich, jako że chrześcijanie „powinni zapomnieć o różnicach, a raczej jednoczyć się, być jednego serca i jednej myśli, by w ten sposób przygotować się na bliskie przyjście Chrystusa", i chociaż chodzą do różnych kościołów, to „równocześnie powinni mieć społeczność między sobą".

Z drugiej jednak strony Branham przedziwnie zmieniał front, gdy chodziło o publiczne porównanie jego własnej posługi ze „starymi Kościołami".
Wtedy okazywało się, że tam gdzie pobożność jest bardziej tradycyjna, tam panuje
„duch Kaina", czyli „duch religijności".
I chociaż katolicy i protestanci mogą mieć różne wyobrażenia na temat fundamentu Kościoła, to jednak chrześcijaństwo opiera się naprawdę na skale objawienia wewnętrznego: „ludzie będą się temu przeciwstawiać, lecz nic nie są w stanie zrobić". Deklaracje o jedności chrześcijan przybierały wtedy bardziej konkretne kształty: „Mamy Kościół Kainowy, Kościół cielesny, i mamy Kościół duchowy, do którego trzeba się na nowo narodzić, w którym jest objawienie ze znakami i cudami. Jest duch Kaina i Duch Chrystusa. Musicie sami wybrać". Głoszona jedność wszystkich uczniów Jezusa zmaterializowała się praktycznie w powstaniu kolejnego ruchu pentekostalnego o ambitnej nazwie „Biblijnie wierzący" (Bible Believers), realizującego prorocze wizje Branhama: prawdziwi apostołowie będą rządzić Kościołem przez zakładanie niezależnych, wolnych Kościołów, oddzielonych od dotychczasowych zdegenerowanych denominacji. Sam Branham nauczał, że zorganizowanie chrześcijaństwa w wyznania jest zapowiedzianym znakiem apokaliptycznej bestii (por. Ap 13,17).

Wpływ Branhama jest jednak szerszy, niż wskazywałyby na to raczej skromne rozmiary grona jego bezpośrednich zwolenników (w tym również w Polsce). Wywarł on znaczące piętno na całym stylu Ruchu „Deszcz Jesienny" (The Latter Rain Movement) drugiej połowy lat czterdziestych, upowszechnił myśl, że proroctwo zawarte w Księdze Joela 2,23 odnosi się do dwudziestowiecznego pentekostalizmu, oddziaływał na takich głosicieli, jak Kenneth Hagin czy Paul Cain, którzy do dzisiaj uważają go za wielkiego męża Bożego i proroka, wprowadził też ideę „objawienia synów Bożych" (Manifest Sons of God), która znalazła tylu amatorów na przełomie XX i XXI wieku. Ciekawe, że przekonania o darze proroczym Branhama nie zmienił fakt, że głosił on, że do roku 1977 wszystkie wyznania zostaną wchłonięte przez Światową Radę Kościołów, Rada zaś – przez Kościół rzymski, wtedy nastąpi porwanie sprawiedliwych i zniszczenie grzesznego świata.

Dewiacje doktrynalne

1. Grzechem Ewy był stosunek seksualny z Szatanem w wyniku którego Ewa poczęła Kaina.

„Oto co się stało w ogrodzie Eden. Słowo mówi, że Ewa została omamiona przez Szatana po czym została przez Niego zapłodniona." [i] „Trzej synowie zostali spłodzeni z dwóch aktów Adama. Możemy więc stanowczo stwierdzić, że jeden z trzech synów nie był synem Adama."[ii]

Odpowiedź:

Biblia w jasny sposób mówi nam kto był ojcem Kaina: 1 Mojż 4:1: „A Adam obcował z żoną swoją Ewą, a ta poczęła i urodziła Kaina. Wtedy rzekła: Wydałam na świat mężczyznę z pomocą Pana." William Branham nie wierzy więc w jasne słowa z 1 Mojż 4:1.

Biblia jasno uczy, że grzechem Ewy było zerwanie owocu z drzewa poznania dobra i zła.
W 1 Mojż 3:6 czytamy o tym, że Adam uczestniczył w tym samym grzechu co Ewa, spożywał ten sam owoc („Dała też mężowi swemu który był z nią i on też jadł").
Czy to oznacza, że grzechem Adama również był akt seksualny z szatanem?
W tekście nie ma żadnej aluzji do grzechu seksualnego.
Doktryna zwolenników Branhama o potomstwie węża odnosząca się do fizycznych potomków Kaina ogranicza odkupienie tylko do ludzi z określonej rasy lub genealogii.
Dzieło odkupienia Jezusa nie jest jednak zawężone do pewnej rodziny (Abla i Seta) lub do rasy ludzi.

2. Biblia, znaki zodiaku i piramidy egipskie – jako trzy równorzędne źródła objawienia[iii]


Branham twierdził, że Zodiaki i Egipskie Piramidy są równorzędnym wobec Pisma objawieniem Bożego Słowa.
„Dowiadujemy się, że w tym czasie widziałem siedmiu Aniołów w kształcie piramidy, która mnie powaliła i podniosła.
I zostałem sprowadzony na wschód aby otworzyć Bogu Siedem Pieczęci."[iv].
„I aniołowie zanieśli, mnie do wnętrza samych piramid – tajemnic Bożych znanych tylko im samym.
I oni byli owymi posłańcami, którzy przyszli by wyjaśnić piramidę czy też tajemnicę owych Siedmiu Pieczęci, które znajdują się wewnątrz piramidy".
Branham wierzył w trzy Biblie.
Prócz spisanego objawienia woli Bożej w Biblii mamy dwie inne: „Pierwszą objawił nam na niebie, w znakach Zodiakalnych, kolejną dał dam za czasów Henocha w piramidach".[v]. „Wielka Piramida Giza w Egipcie została zbudowana przez Henocha jako pomnik (ołtarz) dla Boga"[vi].
Sam Branham miał własną piramidę o kształcie grobowca w Indiana(USA)[vii]

Odpowiedź:

Jest to czysty okultyzm i ezoteryzm i teozofia. Wielu ludzi na długo przed Branhamem wierzyło w te rzeczy. Dla chrześcijanina jedynym autorytetem w sprawach wiary i praktyki jest tylko i wyłącznie Pismo Święte.Co jest naszym autorytetem - 2 Tym 3:16, Obj 22:18-19; 1 Kor 4:6; 1 P 4:11 Kto otworzy Siódmą Pieczęć (Branham, czy Jezus?) - Obj 5:1-5; Obj 8:1

3. Branham jako Eliasz i prorok wypełniający proroctwa biblijne


„Bóg uczynił coś wykraczającego poza granice zwyczajności [...].
Bóg przyszedł znowu do ludzkiego ciała i powiedział: «Muszę im to pokazać jeszcze raz» [...]. Zstąpił i posłał więcej niż proroka [...]. Jak Jan Chrzciciel został wysłany jako poprzednik pierwszego przyjścia [Jezusa], tak William Branham został wysłany jako poprzednik Jego drugiego przyjścia".
Branham uważa, że teksty z Mal 4:4-6 oraz Obj 10:7 znalazły wypełnienie w nim i w jego służbie.
Branham wierzył, że jest współczesnym Eliaszem czasów ostatecznych, zapowiedzianym przez proroka Malachiasza i posłanym przed powtórnym przyjściem Chrystusa.
Uczniowie Branhama uważają go nie tylko za proroka, ale za głównego, namaszczonego proroka, przynoszącego poselstwo do kościoła czasów Laodycei (Obj 3:14-21).[viii]
Sam Branham stwierdza, że poselstwo dla kościoła czasów ostatecznych zostało dane nie reformatorowi, lecz samemu prorokowi. I on we własnej opinii jest owym prorokiem.[ix]

Odpowiedź:

Zgodnie ze słowami Jezusa proroctwo o nadejściu Eliasza spełniło się w osobie Jana Chrzciciela a nie Williama Branhama. Bardzo wyraźnie wskazują na to: Mat 11:14; Mat 17:10-13.
Nie ma żadnego biblijnego uzasadnienia by twierdzić, że wypełnienie owego proroctwa będzie dwukrotne, nie mówiąc o tym, że wielką zarozumiałością jest wskazywanie na siebie (przez Branhama) jako na osobę spełniającą proroctwa Pisma Św.

4. Trójca i natura Boga

"Moje objawienie przez Ducha Św. jest takie: Chrystus i Duch Św. jest tą samą osobą, tylko w innej formie (postaci).
I teraz jest to jedna z tajemnic dni ostatecznych, jak ów Chrystus może być trzema osobami w Jednej.
To nie są trzej różni ludzie – Ojciec, Syn i Duch Św. – będący trzema bogami, jak zwolennicy Trójcy próbują nam powiedzieć.

Są to trzy manifestacje tej samej osoby, lub możecie to nazywać trzema funkcjami...
Stwierdzając, że Duch Święty, objawienie i Chrystus są innymi formami – masz rację.[x]. „Ojciec, Syn I Duch Św. są funkcjami jednego Boga.
On był Ojcem, On był Synem, On jest Duchem Świętym.

To są trzy role lub trzy dyspensacje..."[xi].
„Ojciec, Syn I Duch Święty ma jedno imię – Pan Jezus Chrystus."[xii].
"Spójrzcie, On przyszedł w trzech imionach.
Przyszedł jako Syn człowieczy który był prorokiem...
On nigdy nie mówił że jest Synem Bożym; mówił, że jest Synem człowieczym.
Dzisiaj On jest Synem Bożym, który powróci powtórnie i teraz On jest w formie Ducha Św., niewidzialnej osoby, ale wciąż Bogiem, Synem Bożym.".
"Nie ma żadnego miejsca w Biblii gdzie byłaby jakaś wzmianka o Trójcy.
To jest Katolicki błąd i wy Protestanci powielacie go"[xiii].
William Branham: "Tak mówi Pan: nauka o Trójcy jest Szatańska"[xiv]

Odpowiedź:

Pismo Św. wyraźnie uczy, że jest Jeden Bóg. Również bardzo jasno mówi, że Ojciec jest Bogiem, Syn Boży jest Bogiem i Duch Św. jest Bogiem. Kolejnym bardzo jasnym nauczaniem Biblii jest odrębność i relacje między osobami Ojca, Syna i Ducha Świętego. Nie jest to więc jeden Bóg zakładający trzy maski lub przyjmujący trzy role, lecz istniejący odwiecznie w trzech osobach. Zarówno więc jedność, jak i wielość w istocie Boga są jednakowo ostateczne. Izaj 44:6 por. z Obj 2:8; Izaj 45:21-23 por. z Dz.Ap.4:10-12; Mat 3:13-17; Jana 5:20; Jana 17:1; Rzym 9:5; Tyt 2:10; 2 Kor 13:13.

5. Kim jest Pan Jezus Chrystus?

„On nigdy nie nazywał siebie Synem Bożym, lecz Synem człowieczym, który miał przyjść zgodnie z Pismem" [xv]. „Jezus został stworzony.
Gdy Maria została poczęta z Ducha Św. był to „początek stworzenia Boga".[xvi]
W przemówieniu z dnia 2 października 1957 „prorok" powiedział: "Jezus nie może być Wiecznym Synem ponieważ syn musi mieć początek.
I Jezus miał początek, to Bóg nie ma początku"[xvii] .
"Ludzie mówią o Jezusie jako o Wiecznym Synu Boga.
Czyż to nie jest sprzeczność?

Ktokolwiek słyszał o Synu, który jest wieczny?
Synowie mają początek, lecz to, co jest wieczne nigdy nie ma początku."[xviii] .
"W Jana 1 na początku było słowo I słowo było u Boga I było Bogiem.
I słowo stało się ciałem i mieszkało między nami.
Na początku było słowo.
Słowo jest wyrażoną myślą.
Na początku Ono nie było nawet Bogiem."[xix]

Odpowiedź:

Branham w oczywisty sposób zaprzecza wersetom mówiącym coś odwrotnego: Łukasza 1:35; Jana 5:25; Mat 27:43; Jana 9:35. Wystarczy zajrzeć także do Mat 1:23; Jana 1:1-3; Kolosan 1:16; Jana 17:5 by przekonać się o błędach w tych twierdzeniach.

6. Fałszywe proroctwa Branhama

„Natychmiast po przyjściu TEGO Eliasza (Branham mówi tu o sobie) ziemia będzie oczyszczona z nienawiści i nikczemni spłoną w popioły.
Oczywiście to nie stało się podczas służby Jana Chrzciciela (Eliasza na jego czas)".[xx]

Odpowiedź:

Czy to stało się podczas służby Branhama, lub tuż po jego śmierci?
Branham wierzył, że On jest owym prorokiem Eliaszem poprzedzającym w krótkim czasie owo oczyszczenie z nieprawości ziemi. „Przebudzenie się skończyło.
Ameryka miała ostatnią szansę w 1957 roku. Obecne języki są Bożym znakiem zbliżającej się zagłady, podobnie jak były owym znakiem, gdy pojawiły się na ścianie podczas uczty króla Belsazara (Dan 5)"[xxi]
„Koniec tego wieku nadejdzie około 1977 roku. Ową przepowiednię opieram na siedmiu kolejnych wizjach które przyszły do mnie w niedzielę rano w czerwcu 1933 roku."[xxii]. "Wciąż pozostaję przy owej przepowiedni po 30 latach, ponieważ Jezus nie powiedział, że żaden człowiek nie może znać roku, miesiąca, tygodnia lub dnia w którym jego przyjście miało nadejść. Stąd powtarzam to, w co szczerze wierzę i trzymam się jako student Słowa podążający za Bożym objawieniem, że rok 1977 powinien stanowić granicę światowych systemów i wprowadzi w millenium (1000 letnie Królestwo).[xxiii]

Odpowiedź:

Branham jest winny fałszywych zapowiedzi i proroctw powołując się na Boży autorytet. Również w oczywisty sposób zaprzecza Bożemy Słowu: Mat 24:36; 5 Mojż 18:20-22.

7. Kobiety

Branham miał wypaczony pogląd na kobiety, ponieważ jego ojciec doprowadził go do złego pojmowania wydarzenia z ogrodu Eden.
O jego ciągłych związkach z młodymi kobietami Branham wspomina: „Wtedy odkryłem, ŻE NIE SĄ WARTE JEDNEGO NABOJU BY JE NIM ZABIĆ.
To prawda. I znienawidziłem kobiety. Naprawdę.
I muszę się powstrzymywać na każdym kroku, aby wciąż nie myśleć w ten sam sposób."[xxiv].
Ta uraza mogła być przyczyną jego "objawienia" które zezwalało na rozwód.[xxv]
„Adam został stworzony na podobieństwo Boże.
Jako syn Boży nie mógł być kuszony i upaść.
To było niemożliwe.
Więc Bóg wyjął z mężczyzny produkt uboczny, aby spowodować upadek.
Kobieta nigdy nie wyszła wprost z ręki Bożej jako autentyczny produkt Boży [...].
Żadna inna samica w stworzeniu nie mogłaby być [tak] niemoralna". „Jak długo kobieta obcina swoje włosy, nie dbam o to, jak świątobliwie postępuje i ile ma umiejętności, dla mnie pomimo to jest przewrotna"

Odpowiedź:

1 Mojż 1:27; Gal 3:28; Ef 5:25; Przyp. Sal 31; Mk 10:1-12; 1 Kor 7:13

8. Chrzest w imię Jezusa

William Branham uważa, że „wierzący ochrzczeni w Trynitarnej formule (w imię Ojca, Syna i Duch Św.) muszą być ponownie ochrzczeni jedynie w imię Jezusa. [xxvi]

Dlaczego nie sprawdzisz poprawności swojego chrztu w imię Ojca, Syna i Ducha Św. i tej fałszywej tak zwanej „trójcy"?[xxvii]

Odpowiedź:

Mat 28:18-20. Wszystkie manuskrypty Mat 28 mają trynitarną formułę chrztu.
Fragmenty opisujące chrzest w imię Jezusa w Dziejach Ap. nie mówią nam o formule chrztu, lecz o autorytecie i znaczeniu owego chrztu.

Trynitarny chrzest w imię Ojca Syna i Ducha Św. jest chrztem chrześcijańskim, za którym stoi autorytet Jezusa.
Dlatego czytamy i możemy mówić o „chrzcie w imię Jezusa". Wczesnochrześcijańskie „Didache" (datowane na 60 rok n.e. opisuje mateuszową formułę chrztu praktykowaną we wczesnym kościele)

9. Charyzmatyczne nauczanie o nt. "słowa wiary"


"Adam mógł rzec: Niech ta góra przeniesie się do tamtego miejsca:" I stałoby się to.
Adam mógł powiedzieć: „Niech to drzewo będzie wyrwane i zasadzone tutaj" i stałoby się to. Ponieważ miał kompletną, absolutną kontrolę jako pomniejszy bóg poniżej Boga, naszego Ojca, ponieważ on był synem Boga."[xxviii]

Odpowiedź:

Bez komentarza...

10. Kultura i nauka

„Teraz człowiek lata samolotami odrzutowymi [...]. Zrobiła to nauka, a pochodzi to od diabła". „Kain odszedł sprzed oblicza Pańskiego i zaczął pracować naukowo [...]. Nauka, wykształcenie, miasta, kultura. To jest od diabła. Kto to rozpoczął? Diabeł. Od kogo to pochodzi dzisiaj? Od diabła". Nic więc dziwnego, że jeśli – jak Branham zaobserwował – „kobiety ulegają zwyrodnieniu w tych ostatecznych dniach", to wyjaśnienie tego zagadnienia jest proste: „Z powodu czego? Ponieważ więcej pracujemy naukowo". „Kościół żywego Boga nie jest zbudowany dzięki wykształceniu uniwersyteckiemu ani na wyznaniu wiary niektórych ludzi, lecz na objawieniu słowa Bożego, na duchowym objawieniu, które przychodzi od Boga z nieba na pojedynczych ludzi".

Odpowiedź:

1 Mojż 1:31; Ps 24:1; Kol 2:1-3; 2 Tym 3:15-17;

11. Słup ognia

Jednym z najbardziej kontrowersyjnych aspektów jego życia była aureola, aura albo - wg niektórych - słup ognia, który wisiał nad jego głową. W każdym z jego kościołów widnieje zdjęcie Branhama z aureolą nad jego głową. W jednym z kościołów, zdjęcie to było traktowane jak ikona w kościele katolickim albo prawosławnym. Zwolennicy Branhama mają takie zdjęcie w swoich domach i traktują jak "święty obrazek".

Odpowiedź:

- Wielu członków kościoła katolickiego, który Branham uważa za niechrześcijański, powołuje się na podobne "znaki" (stygmaty, płynąca krew, światłość, objawienia Jezusa, nie rozkładające się ciała zmarłych itp.), by uzasadniać boskie pochodzenie poselstwa przekazywanego przez te osoby. Czy aureolę nad głową Branhama oznacza, że mamy go traktować jak „świętych katolickich"?
Żadna pobożna osoba Biblii nie miała nad głową aureoli.

- 5 Mojż 13:1-4; 5 Mojż 18:20-22

- Gal 1:6-9; 2 Kor 11:13-15; Mat 7:21-23

- Józef Smith - założyciel Mormonów twierdził , że widział filar ognia i aniołów.
Czy dlatego powinniśmy zaakceptować jego poselstwo w Księdze Mormona?

- Ani Eliasz, ani Jan Chrzciciel do których Branham się odwołuje jako kontynuator ich dzieła, nie mieli smugi ognia nad głową.
Coś takiego zdarzyło się w Dniu Pięćdzisiąstnicy, jednorazowo i tymczasowo.
Czytamy o tym, że języki (a nie aureole) ognia ukazały się nad głowami tych, którzy byli w domu na górnym piętrze (około 120 osób) – Dz.Ap. 1:12-15; 2:2.

- Jeśli akceptujemy poselstwo Branahama z powodu nadnaturalnych znaków w jego życiu, to konsekwentnie powinniśmy przyjmować poselstwo każdej osoby, której towarzyszą nadnaturalne zjawiska. Czy jednak Pismo do tego zachęca? 2 Mojż 7:11; Mat 7:21-23; 2 Kor 11:13-15; Obj 22:18-19.

Podsumowanie:

Trzeba naprawdę wielkiej wiary połączonej z nieznajomością i z zaprzeczaniem podstawowych nauk Pisma Św., by wierzyć w boskie pochodzenie poselstwa Williama Branhama i podążać za jego głosem (Jana 10:27). Cechą owcy Jezusa jest umiejętność rozpoznawania głosu pastrzerza (Jezusa, a nie Branhama) pośród obcych głosów.
Owca idzie TYLKO za pasterzem, bo Go zna i kocha.
Jezus powiedział: „Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych" (Jana 10:5).
Czy należysz więc do owiec Jezusa idących TYLKO za Jego głosem?
Czy twoje serce drży na słowa Jezusa (w Piśmie Św.) czy Branhama (w jego książkach i wykładach)?

Ów „prorok" zaprzecza wyjątkowości i wystarczalności autorytetu Pisma Św. dodając do Biblii własne nauki nazywając je „objawieniami" lub „słowami Pana".
Jego zamiłowanie do okultyzmu (Znaki Zodiaku, Piramidy), wykręcanie jasnego nauczania Pisma Św., pogardliwy stosunek do kobiet oraz ewangelicznych kościołów są wystarczającym powodem do odrzucenia nauczania „proroka" i jego naśladowców.

Niech Boża opatrzność prowadzi nas do Jezusa Chrystusa i poznania głębi Jego miłości i mądrości, którą objawił nam w Swoim Słowie.

Przypisy:

[i] The Original Sin, strony 2-3;
An Expisision of the Seven Churches, str.98, 100-101
[ii] W.M. Branham, An Exposition of The Seven Church Ages, pp. 98, 100-101
[iii] Al. Dager, Vengeance is Ours, str.59;
William Branham – All Things Are Possible, str.162;
William Branham, Jeffersonville, IN: Spoken Word Publications, str.31, 104
[iv] Commission By Seven Mighty Angels 1963 "Standing in the Gap" Jefferson, IN V-6N7 Sunday 63-0623m "80
[v] Robert Livesay, Understanding Deception, New Wine Press 1989
[vi] All Things Are Possible, str.162
[vii] William M. Branham, Adoption, Jeffersonville, IN: Spoken Word Publications, str.31,104
[viii] W. Branham, The Message To The Laodicean Age, str.28
[ix] The Seven Seals, str. 144, 45, The Message, Bible Believers, Inc., str.7
[x] The Revelation of the Seven Seals, str.156-157
[xi] Conduct, Order, Doctrine, str. 392
[xii] Conduct, Order, Doctrine, str.392
[xiii] Conduct, Order, Doctrine, Q and A, str. 182
[xiv] Footprints, str.606
[xv] The Mighty God Unveiled Before Us, str.8
[xvi] An Exposition of the Seven Church Ages, str.37
[xvii] Conduct, Order, Doctrine of the Church, str.273
[xviii] An Exposition of the Seven Church Ages" str.21
[xix] The Mighty God Unveiled Before Us, str.11
[xx] The Message To The Laodicean Age str.13
[xxi] W. Branham, The Message To The Laodicean Age Str.29
[xxii] W. Branham, The Message To The Laodicean Age, str.29
[xxiii] Seven Church Ages str.322
[xxiv] William M. Branham, 'My Life Story' , str.27, Spoken Word Publications
[xxv] All Things Are Possible, str.162, US, str.20
[xxvi] Burgess and McGee, Pentecostal and Charismatic Movements, str.95-96
[xxvii] William Braham, "Revelation Chapter 4, #3, Throne of Mercy and Judgment.

http://www.gdansk.reformacja.pl/2012-04 ... iciel.html

_________________
2Kor 10/4,5 oręż którym walczymy, nie jest cielesny ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej;
nim unicestwiamy złe zamysły
i pychę, podnoszącą się przeciw poznaniu Boga
i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Mesjaszowi


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł:
 Post Napisane: 16 września 2013, o 09:16 
 


Góra 
  
 
 Tytuł: fałszywe świadectwo . głos szydercy o Branhamie
 Post Napisane: 16 września 2013, o 14:21 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 17:54
Posty: 14135
przeniesione z sieci
Obrazek

.
Abiyah Yahuveh Child

William Branham jako małe dziecko,
modlił się o możliwość czynienia cudów(szatan często wykorzystuje ludzi rządnych
czynienia cudów, zarażając ich demonami lub tzw "dziwnym ogniem"),
zaczął słyszeć rózne głosy...
Ciągle też z nim przebywał jego anioł (swoją drogą, ciekawe, jaki?;
twórca mormonów miał przecież całkiem zbliżoną historię -
najpierw głosy, potem wizje i znaki).
Chłopiec gorąco modlił się o możność czynienia cudów.
Po jakimś czasie anioł poinformował go, że taką zdolność otrzymał
i posiada moc leczenia ludzi z każdej choroby.
Chorobę diagnozował na podstawie wibracji w ręce,
ubezpieczając się na wypadek niepowodzenia twierdzeniem,
że chory będzie trwale wyleczony, jeśli wytrwa w wierze
[bez komentarza :D]

Głos anioła miał mu także powiedzieć:
"Jak Jan Chrzciciel był posłany,
aby przygotować drogę przed pierwszym przyjściem
Chrystusa, tak ty jesteś posłany, aby głosić Przesłanie
("The Message") poprzedzające Jego drugie przyjście.
[Branham umarł dawno temu i jego "Chrystus" nie przyszedł :D]

Źródła informują, że William był bardzo aktywnym uzdrowicielem i objechał kawał świata.
Miał wyrobiony nieco pokrętny styl przemawiania, którym bez względu na sytuację mógł coś potwierdzać lub też zaprzeczać, w zależności od potrzeby chwili.
Raz mówił, że jest prorokiem, a raz mówił, że nie...
Uczniowie Branhama, po jego tragicznej śmierci w wypadku samochodowym, spodziewali się, że po trzech dniach zostanie on wskrzeszony,co jednak oczywiście się nie stało i w końcu pochowano go.
Jego nagrobek w kształcie piramidy (symbol egipskich bogów, kultu słońca a co za tym idzie szatana) zdobią wygrawerowane nazwy siedmiu zborów z Apokalipsy.
[Russel - jeden z głównych założycieli sj też ma piramidę jako nagrobek, dodam, że był to mason 33 stopnia
i stworzył swoją religię, aby zwodzić ludzi.
Cóż za podobieństwo do tego oszusta Branhama!]

Do chorych i niebiblijnych nauk Branhama można zaliczyć:

- Doktryna o Trójcy Świętej jest doktryną diabła, glatego należy ją odrzucić

[Ciekawe jak on wytłumaczy Słowo z Biblii,w którym jest napisane, że JAHUSZUA (Jezus)
po śmierci Zmartwychwstał i siedzi po Prawicy OJCA,albo jak JAHUSZUA modlił się do OJCA
w Ogrodzie Oliwnym, przykładów, które dowodzą, że jest wiecej niż Jedna
Osoba BOSKA jest mnóstwo w Biblii]

- Na temat Boga: Czym jest Bóg?
Bóg jest czymś wielkim i wiecznym.
Na początku,
jeszcze zanim nastąpił jakikolwiek początek,
On nie był nawet Bogiem.
Czy wiecie, że Bóg jest obiektem uwielbienia, a wtedy nie było jeszcze nikogo, kto by go wielbił,
Żył zupełnie sam, w nim były pewne atrybuty.
Co to jest atrybut? To myśl.

- Jezus Chrystus i Duch Święty to też tylko atrybuty.

- Ewa poczęła Kaina współżyjąc z wężem
[No to już jest takie przegięcie, że nie wiem!
Jak wyznawcy Branhama moga wierzyć w taką brednię,
skoro Biblia mówi jasno, że Ewa współrzyła ponownie z Adamem
i urodził im się syn Kain!
Poza tym, logicznie myśląc...
To w ogóle byłoby niemożliwe z bilogicznego punktu widzenia!]

- Potomkowie Kaina są przeklęci i czeka ich piekło.
Po milionach lat zostaną oni unicestwieni, a ocaleją tylko wyznawcy Branhama.

- Chrzest w formule trynitarnej jest znakiem opętania szatańskiego i cechuje pokolenie Kainowe
(Branham stworzył chrzest w Jezusie)
[Przeciez sam JAHUSZUA nakazał Chrzcić w Imieniu
OJCA, SYNA i DUCHA SWIĘTEGO, Branham ślepy?
Czy moze czytać ze zrozumieniem nie umiał? :D]


- Zodiak, Biblia i piramidy egipskie to są znaki od Boga
[Nauka masońska, nauka new age!]

- Kościół ma być odbudowany z ruin, bo przez ostatnie 2000 lat zaprzepaściło
się gdzieś prawdziwe przesłanie ewangelii o królestwie Bożym (Skąd my to znamy?
To nauka sj!).

- Znakiem ogólnoświatowego przebudzenia są złotei srebrne plomby oraz złoty pył pojawiający się podczas nabożeństw
(Aż chce się zapytać, czy spotkał kiedyś Sai Babę?).

- Nowy Kościół z nowymi apostołami i prorokami będzie przekazywać
i rozdawać dary Ducha Świętego swoim podwładnym za pomocą dotyku
[Tak rozprzestrzenia się "dziwny, szatański ogień"]

- Kościół ma dojść do doskonałej i widocznej jedności
bez względu na denominacje; zlikwidowanie ich
i stworzenie jednego Kościoła byłoby ideałem.
Według nauki Branhama tylko jego wyznawcy będą zbawieni,a wszystkie inne wyznania są w błędzie...

- Spośród nowego, zjednoczonego Kościoła wyłoni się ELITA
o specjalnym namaszczeniu i powołaniu,by zaprowadzić rządy na ziemi i zwyciężyć moce szatana.

- Koniec świata nastąpi w roku 1977 (to zupełnie fałszywe proroctwo,
nazywane przez Branhama "przepowiednią", chociaż nie wyjaśniał,
na czym polega różnica pomiędzy proroctwem a przepowiednią)
[Jakoś koniec świata nie nastapił, ludzie żyli sobie dalej
i mieli się dobrze... :D]

- Jego proroctwa należy tak samo brać poważnie jak Pismo Św.

- Sam Branham miał bardzo skrajnie negatywne podejście do kobiet,
miały być one tylko służacymi mężczyzn i maszynami do rodzenia dzieci.

Nauki Branhama były z gruntu fałszywe i niezgodne z Biblią,
co spowodowało wyłączenie grup obstających przy jego nauczaniu z Assemblies of God (KZ w USA).
Były przypadki samobójstw przez ludzi,
którzy zostali wciągnięci do sekty Bramhanowskiej,
ale sprawy zatuszowywano...

Faktycznie z niego był taki prorork,jak z papieża sługa BOŻY...
Ludzie! Przejrzyjcie na oczy!
Jesli ktoś zwraca uwagę innych na siebie, a nie na BOGA, to kim jest?! Szarlatanem!
Jesli jego uzdrowienia działają póki się trzymasz jego nauk, to co to za uzdrowienia?!
A jeśli nagrania z jego naukami na kasetach potrafią uwalniać od palenia papierosów,
od używania wulgaryzmów, a nawet od śmierci,jak głoszą jego wyznawcy, to co to jest?
Hmm... Sama nie wiem co to jest!
Ale ciśnie mi się jedno - nauka z piekła!

Uwaga!!!
Branham był owładnięty duchem antychrysta!!!
Nie pozwólcie by przez jego nauki i podobne
opętały Was tym samym demonem!!!

_________________
Obrazek
Isaj40/9
Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny Syjonie!
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judy: Oto wasz Bóg!


.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: William Branham - prorok czy zwodziciel? – Paweł Dorota
 Post Napisane: 30 lipca 2014, o 16:43 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 17:54
Posty: 14135
Nie Lip 27, 2014 14:14 magda- Trafiam na bardzo dziwne kazanie
Do tej pory nie znazłam tego kaznodziei i ściągnęłam jego kazanie pt Pomazańcy w czasach ostatecznych, on się nazywa Brancham.
Dla mnie jak usłyszałam już na początku że ma wizje to mi zadzwonił dzwonek w głowie że to może być druga E. White lub coś w tym guście ale było jeszcze gorzej
. Facet mówi że powstaną fałszywi chrystusowie i że będą mieli Ducha świętego będą chcieli zwodzić wybranych.
Niech mi ktoś napisze kto coś wie o tym gościu o co to chodzi , kazanie znalazłam na chomiku w foldrz kazania protestanckie ale chyba to jakiś dziwny gościu nawiedzony i to co mówi to hereje.
Co to za jeden ???????
_________________
Hi 42:7 bw ".... Mój gniew zapłonął przeciwko tobie i przeciwko dwom twoim przyjaciołom, ponieważ nie mówiliście o mnie prawdy, jak mój sługa Job."
........
Cytuj:
filius

Radze trzymać się zdala od Branhama i jego fałszywych nauk.
.
wuka

To złe nauczanie. Jak najdalej,Magdo
.
małgorzata

magdo, jedno zagadnienie, które już powinno nas odrzucić od jego nauk. Nie uznawał Trójcy. Był jednościowcem.
_________________
Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty to trzy suwerenne osoby jednego suwerennego Boga.

magda

No ja zauważyłam że dla niego Bóg też może robi coś złego np zwodzić i to mnie dziwi chociaż jest też w Biblii o tym że Bóg może zwodzić a jednościowcem to nawet ja czasem jestem w rozmyślaniach bo czasem rozpatruję jak to jest i też taką ewentualność rozpatruję mimo że wierzę w trójcę ale sobie czasem tak gdybam na temat Boga ze względu na to że Bóg jest tak bardzo dla nas niepojęty .
Przesluchalam drugie jego kazanie i ewidentnie raczej błędne zupełnie np mówi że Bóg posyła Jonasza w jednym kierunku a potem go popycha w innym i że tak bywa i u nas.
Tak jak by mylił działanie Boga z działaniem złego ducha.
Jacy kaznodzieje jeszcze są tacy okropni , napiszcie bo właśnie sobie szukam do pościągania i nie wiem których omijać
.
Cytuj:
josta
Ja osobiście nigdy kazań tego człowieka nie słuchałam z tego powdu, że koleżanka opowiadała mi, że w jej zborze była kobieta zasluchujaca się w Branhamie. W efekcie zaczęła kwestionować pewne nauki chrześcijańskie i spowodowała wiele podziałów w zborze, bo wlaściwie na każdym nabożenstwie były tylko kłótnie.
_________________
2 Tym 4:8
A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego.

.

_________________
Obrazek
Isaj40/9
Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny Syjonie!
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judy: Oto wasz Bóg!


.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: William Branham - prorok czy zwodziciel? – Paweł Dorota
 Post Napisane: 30 lipca 2014, o 16:46 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 17:54
Posty: 14135
Cytuj:
jj

Magda, od wielu lat dyskutuje sie na tym forum Branhama i jego teologie jednosciowa. Dziwne, ze dopiero teraz go odkrylas. Dziwne jest tez to, ze facet ma taki wplyw na kobiety. Obserwuje ten fenomen od dawna. Tutaj masz wyraznie do czynienia z dzialaniem demonow, ale jakos nie rozpoznalas.


Ale jak nie rozpoznałam, nigdy nie weszłam na posty o nim a od razu jak zaczął mówić to zauważyłam że coś jest z tym gościem nie tak, dlatego napisałam. Potem posłuchałam więcej i wiem że to na pewno jest niezgodne z Pismem.
_________________
Hi 42:7 bw ".... Mój gniew zapłonął przeciwko tobie i przeciwko dwom twoim przyjaciołom, ponieważ nie mówiliście o mnie prawdy, jak mój sługa Job.

Cytuj:
jj

Ja nie wiem z czego to wynika, ale znam starsze siostry, ktore po przeczytaniu Branhama nagle zaczely wyznawac teologie jednosciowa, zeby pozniej powrocic do Biblii, a Branhama uznac za szarlatana. Nie wiem na czym polega to oczarowanie... moze wlasnie na oczarowaniu?

_________________
Obrazek
Isaj40/9
Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny Syjonie!
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judy: Oto wasz Bóg!


.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: William Branham - prorok czy zwodziciel? – Paweł Dorota
 Post Napisane: 30 lipca 2014, o 16:50 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 17:54
Posty: 14135
Cytuj:
Dzisiaj 8:33
magda napisał/a:
Ale jak nie rozpoznałam, nigdy nie weszłam na posty o nim a od razu jak zaczął mówić to zauważyłam że coś jest z tym gościem nie tak, dlatego napisałam. Potem posłuchałam więcej i wiem że to na pewno jest niezgodne z Pismem.


na forum, ktore tu komus polecalas jako "forum zydow mesjanistycznych" userki nie widzialas ? przeciez ona tam go promuje i broni.

Trzeba wiec dobrze sprawdzic co sie poleca.

Ja natomiast wiem o Branhamie tylko tyle, ze odrzucil dogmat Trojcy i chyba podobnie wierzy jak ja, ale ja moje poznanie mam od Ducha Swietego, a nie od Branhama.

Oraz to, ze glosil herezje, ze Ewa wspolzyla z wezem cielesnie i z tego urodzil sie Kain.

Rowniez to, ze gardzil kobietami zdazylam sie dowiedziec, podobnie jego uczniowie.

na forach spotkalam najbardziej gorliwego fana Branhama o nicku benpo/kazik - mezczyzna, rowniez mial pogardliwy stosunek do kobiet, ale nie tylko.


magda
To polega na tym że wierzymy w Trójcę bo najbardziej do nas przemawia że tak jest.
Bóg i relacje między osobami Boskimi są dla nas trudne do zrozumienia.
Nie jesteśmy w stanie określić , kim jest np Duch bo na nasz ludzki rozum to trudne ,pojąć Boga i wręcz niemożliwe dlatego przyjmujemy taką interpretację jaka nam się wydaje że jest najprawdopodobniejsza z naszego punktu widzenia.
Dlatego jeśli się zastanawiamy nad istotą Boga , czytamy rózne fragmenty pisma to nie jest to takie zupełnie oczywiste bo np w jakim stopniu Duch i Ojciec są jednością? przecieżBóg jest Duchem i jeśli wtedy ktoś taki jak Branham podrzuci nam swoją doktrynę to jesteśmy w stanie w to uwierzyć bo nie mogąc w pełni zrozumieć istoty Boga taka interpretacja w danej chwili też wygląda na możliwą dlatego one w to uwierzyły , z tym że po zastanowieniu jednak Trójca jest bardziej bliska prawdy więc one znów wróciły do trójcy.
Cały problem w tym że na nasz ludzki ograniczony rozum to rozumiemy istotę Boga tylko w przybliżeniu , kiedyś jednal go poznamy prawidłowo jest taka obietnica

1Kor 13:12 bw "Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany."
...

Dzisiaj 8:54
Agnieszko ja teg forum żydów mesjańskich zbyt dobrze nie znam tak jak nawet tego forum bo nie po wszystkich tematach skaczę i jest wiele postów i tematów których nie czytałam. Ja uznaję trójcę bo jest to najbardziej prawdopodobna interpretacja ale nie to jest ważne bo może się okazać że się mylimy w wielu interpretacjach. Ja się nad tym często zastanawiam i nad innymi rzeczami też z tego względu że jest to wyznawane również przez papiestwo i z tego właśnie względu trudno przyjąć że KK jako kościół odstępczy ma prawdziwe wierzenia. w skrócie jeśli KRK w coś wierzy to ja już mimo nawet swoich własnych przekonań robię się sceptyczna , no mam takie skrzywienie

_________________
Obrazek
Isaj40/9
Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny Syjonie!
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judy: Oto wasz Bóg!


.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: William Branham - prorok czy zwodziciel? – Paweł Dorota
 Post Napisane: 30 lipca 2014, o 17:00 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 17:54
Posty: 14135
Cytuj:
hardi
Dzisiaj 10:23
Branham to jeden z większych zwodzicieli, a jego wyznawcy to ludzie wyjątkowo nawiedzeni, w zasadzie branhamowcy spełniają wszystkie kryteria sekty i są totalnie zaślepieni swoim guru, który był niezrównoważony psychicznie i na swój sposób zboczeńcem seksualnym, co w zasadzie odziedziczył po swoim ojcu.

_________________
Obrazek
Isaj40/9
Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny Syjonie!
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judy: Oto wasz Bóg!


.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: William Branham - prorok czy zwodziciel? – Paweł Dorota
 Post Napisane: 30 lipca 2014, o 17:42 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 17:54
Posty: 14135
magda
Dzisiaj 11:24
Nie wiem wiele o jego wyznawcac ale to co mówi to już to mnie skłoniło do tego żeby nzałożyć wątek bo było to szokujące jak na kaznodzieję protestanckiego, więc ci co jednak mu wierzą na stałe i słuchają tych kazań mogą być mocno zwiedzeni to tak jak zwolennicy Ewangelii sukcesu.Wprawdzie nie ma nic złego jeśli ktoś się pomodli o powodzenie w sprawach materialnych tak jak to zrobił Jan

3J 1:2 bw "Umiłowany! Modlę się o to, aby ci się we wszystkim dobrze powodziło i abyś był zdrów tak, jak dobrze się ma dusza twoja."

Ale jeśli z tego robi główny cel życia i całą ewangelię temu celowi podporządkowuje to robi się sekta .
_________________
Cytuj:
agnieszka
Dzisiaj 11:50
magda napisał/a:
Agnieszko ja teg forum żydów mesjańskich zbyt dobrze nie znam tak jak nawet tego forum bo nie po wszystkich tematach skaczę i jest wiele postów i tematów których nie czytałam. [iJa uznaję trójcę bo jest to najbardziej prawdopodobna interpretacja ale nie to jest ważne bo może się okazać że się mylimy w wielu interpretacjach. Ja się nad tym często zastanawiam i nad innymi rzeczami też z tego względu że jest to wyznawane również przez papiestwo i z tego właśnie względu trudno przyjąć że KK jako kościół odstępczy ma prawdziwe wierzenia. w skrócie jeśli KRK w coś wierzy to ja już mimo nawet swoich własnych przekonań robię się sceptyczna , no mam takie skrzywienie :mrgreen:
a co jest wazne, magdo ?

p.s. ja nie mam takiego skrzywienia, ze to co katolickie to precz odrzucic, ale jednak nie wierze w te katolicka doktryne o trzech odrebnych od siebie osobach Boskich, poniewaz jest ona niebiblijna.
_________________

_________________
Obrazek
Isaj40/9
Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny Syjonie!
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judy: Oto wasz Bóg!


.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: William Branham - prorok czy zwodziciel? – Paweł Dorota
 Post Napisane: 30 lipca 2014, o 17:44 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 17:54
Posty: 14135
Cytuj:
Dzisiaj 11:43
Hardi napisał/a:
Branham to jeden z większych zwodzicieli, a jego wyznawcy to ludzie wyjątkowo nawiedzeni, w zasadzie branhamowcy spełniają wszystkie kryteria sekty i są totalnie zaślepieni swoim guru, który był niezrównoważony psychicznie i na swój sposób zboczeńcem seksualnym, co w zasadzie odziedziczył po swoim ojcu.


agnieszka napisał/a
a na jakiej podstawie twierdzisz, ze Branham i jego ojciec to byli na swoj sposob zboczency seksualni ? i co to znaczy ?

Miales z nimi doczynienia, czy z plotek to wiesz ?

czy na podstawie tego, ze twierdzil iz Ewa wspolzyla z wezem?

_________________
Aby wszyscy czcili Syna, jak czcza Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który go posłał (Jana 5:23).
Wierze, ze Ojciec , Syn i Duch Swiety to jeden i ten sam Pan Bog, wierze, ze Pan Bog nasz PAN JEDEN JEST, ze tym PANEM/YHVH jest Jezus Chrystus, BOG BLOGOSLAWIONY na wieki, objawiony w ciele ludzkim, Syn Bozy, Syn Czlowieczy, Chrystus. Wierze, ze Ojciec jest w Synu, a Syn w Ojcu.
.........
Cytuj:
magda napisał/a
Dzisiaj 13:17
No agnieszko conieco dziwne jeśli normalny facet mówi że ktoś uprawiał seks z gadem i do tego że jeszcze z nim miał dziecko , nie wydaje ci się to nienormalne???
_________________
Hi 42:7 bw ".... Mój gniew zapłonął przeciwko tobie i przeciwko dwom twoim przyjaciołom, ponieważ nie mówiliście o mnie prawdy, jak mój sługa Job.

,,,,,,,,

Dzisiaj 13:47
Cytuj:
~"magda" No agnieszko conieco dziwne jeśli normalny facet mówi że ktoś uprawiał seks z gadem i do tego że jeszcze z nim miał dziecko , nie wydaje ci się to nienormalne???


magdo napisalam, ze glosil herezje, wiec nie powinnas pytac czy nie wydaje mi sie to nienormalne.
Cytuj:
natomiast Hardi napisal

Hardi napisał/a:
Branham to jeden z większych zwodzicieli, a jego wyznawcy to ludzie wyjątkowo nawiedzeni, w zasadzie branhamowcy spełniają wszystkie kryteria sekty i są totalnie zaślepieni swoim guru, który był niezrównoważony psychicznie i na swój sposób zboczeńcem seksualnym, co w zasadzie odziedziczył po swoim ojcu.


a na jakiej podstawie twierdzisz, ze Branham i jego ojciec to byli na swoj sposob zboczency seksualni ? i co to znaczy ?
Miales z nimi doczynienia, czy z plotek to wiesz ?

czy na podstawie tego, ze twierdzil iz Ewa wspolzyla z wezem?


p.s. niechcacy dodalam cie do ignorowanych i nie wiem jak odblokowac.
Chcialam zacytowac, a watek zostal zamkniety i nacisnela mi sie opcja ignoruj.
_________________
Aby wszyscy czcili Syna, jak czcza Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który go posłał (Jana 5:23).
Wierze, ze Ojciec , Syn i Duch Swiety to jeden i ten sam Pan Bog, wierze, ze Pan Bog nasz PAN JEDEN JEST, ze tym PANEM/YHVH jest Jezus Chrystus, BOG BLOGOSLAWIONY na wieki, objawiony w ciele ludzkim, Syn Bozy, Syn Czlowieczy, Chrystus. Wierze, ze Ojciec jest w Synu, a Syn w Ojcu.

_________________
Obrazek
Isaj40/9
Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny Syjonie!
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judy: Oto wasz Bóg!


.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: William Branham - prorok czy zwodziciel? – Paweł Dorota
 Post Napisane: 30 lipca 2014, o 17:44 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 17:54
Posty: 14135
Cytuj:
Dzisiaj 12:19
Hardi napisał/a:
Branham to jeden z większych zwodzicieli, a jego wyznawcy to ludzie wyjątkowo nawiedzeni, w zasadzie branhamowcy spełniają wszystkie kryteria sekty i są totalnie zaślepieni swoim guru, który był niezrównoważony psychicznie i na swój sposób zboczeńcem seksualnym, co w zasadzie odziedziczył po swoim ojcu.


Jesteś OSZCZERCĄ udowodnij to o co POMAWIASZ W Branhama .

Moze ci Duch Święty wybaczy bo juz od dawna zasługjesz na cięgi,
mysle ze ty masz problem z psychika, ze sie leczysz ,dlatego tak łatwo przychodzi ci OCZERNIAC innych jestes pierwszy do tego jestas jak na zawołanie .

Na tym forum niewolno nikogo ponizac zniewazac a ty nieustannie to robisz apotem prosisz o modlitwe za ojca ?!

Jak mozesz takie PASZKWILE pisac o kimś na jakiej podstawie masz objawienia wizje plotki na czym opierasz swoje OSZCZERSTWA !?
_________________
Ps 52:10 " Ja jestem jak oliwka zielona w domu Bożym;Zaufałem łasce Bożej na wieki wieków."

_________________
Obrazek
Isaj40/9
Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny Syjonie!
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judy: Oto wasz Bóg!


.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: William Branham - prorok czy zwodziciel? – Paweł Dorota
 Post Napisane: 30 lipca 2014, o 17:47 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 17:54
Posty: 14135
Niestety oszczerstwom nie ma końca ale smtne jest to ,ze nie ma szczerości w poznaniu
jak sie sprawy mają ,tylko przyjmje sie oszczerstwa innych i przekazuje dalej.

Hardi znany jest z takiego postępowania nie ma w nim żadnej Bożej Bojaźni bo bałby sie
znieważyc Sługe Bożego .
Zniewaza, oczernia ,zniesławia i czuje sie bezkarny ale Bóg go znajdzie w odpowiednim momencie.

Smutne ze magda zaledwie cos 'złapała' i juz gotowa wydac na biczowanie .

Nie ma mowy o gadzie a ziemskim tego słowa znaczeniu .
Nachasz nazwany jest zwierzęciem polnym a co to znaczy ? bo drzew polne klaskały w dłonie
co to znaczy ?

Nachasz i Adam z Ewą maja ten sam korzen gdzie mowa jest o ARUM-AROM...
NADZY...
Kim jest Nachasz , czy nie istota Elohim ?
Przeciez mówi do Ewy - 'bedziecie jak Elohim znając dobro i zło .

Smutne ,ale podobne oszczerstwa zaprowadziły Jesza na Krzyż .

_________________
Obrazek
Isaj40/9
Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny Syjonie!
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judy: Oto wasz Bóg!


.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: William Branham - prorok czy zwodziciel? – Paweł Dorota
 Post Napisane: 18 sierpnia 2014, o 22:15 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 30 czerwca 2013, o 20:33
Posty: 306
Lokalizacja: Wa-wa
noemi napisał(a):
Cytuj:
hardi
Dzisiaj 10:23
Branham to jeden z większych zwodzicieli, a jego wyznawcy to ludzie wyjątkowo nawiedzeni, w zasadzie branhamowcy spełniają wszystkie kryteria sekty i są totalnie zaślepieni swoim guru, który był niezrównoważony psychicznie i na swój sposób zboczeńcem seksualnym, co w zasadzie odziedziczył po swoim ojcu.
Jeśli chodzi o słowo ,,sekta" to z gr. brzmi ,,section" czyli część z całości, i w słowniku Webstera jest wyjaśniona jako: ,,Zorganizowana Społeczność Religijna. Pierwsza ,,sekta zaistniała dzięki Konstantynowi który zorganizował w 325 r. po Chrystusie sobór nicejski, i po tym soborze została założona ,, sekta" która obecnie rozrosła się w monstrualny sposób,i nosi blużnierczą nazwę, kościół rzymsko-katolicki, protestanckie wyznania ją w tym naśladują, choć są liczebnie mniejsze, ale to też ,,sekty" jak ona, i są zorganizowanymi społecznościami religijnymi, czyli ,,sektami" do jednej z tych plugawych pod względem teologicznym, należy znany mi nie od dziś, biedny i okłamany, dyszący nienawiścią,,hardi" do poselstwa Bożego które głosił prorok od Boga, zgodnie z obietnicą z Malachiasza 3: 23, 24.
Jeśli już mówić kto jest zwodzicielem, to szukajcie ten nick: Hardi, jak dalej będzie trwać w tym zaślepieniu i nienawiści, to w końcu Bóg straci cierpliwość i zapłonie gniew Boży, a Pismo mówi: Hebr. 10, 26-32. 26. Albowiem jezlibysmy dobrowolnie
grzeszyli po wzieciu znajomosci prawdy,
nie zostawałaby juz ofiara za grzechy;
27. Ale straszliwe niejakie oczekiwanie
sadu i zapalenie ognia, który pozrec ma
przeciwników.
28. Kto by odrzucił zakon Mojzeszowy,
bez miłosierdzia za swiadectwem dwóch
albo trzech umiera.
29. Co sie wam zda? Jakoz srozszego karania
godzien jest ten, kto by Syna Bozego
podeptał i krew przymierza, przez która
był poswiecony, za pospolita miał, i Ducha
łaski zelzył?
30. Albowiem znamy tego, który powiedział:
Mnie pomsta, Ja oddam, mówi Pan; i
zasie: Pan sadzic bedzie lud swój.
31. Strasznac rzecz jest wpasc w rece Boga
zywego.
32. Wspomnijcie na dni pierwsze, w których
bedac oswieceni, znosiliscie wielki bój
utrapienia,
Ten człowiek zapoznał się z Bożym poselstwem, a potem świadomie je odrzucił, za takie coś nie pozostaje nic innego tylko sąd, kiedyś z nim prowadziłem rozmowy, i przytaczałem mu miejsca Pisma, wszystko odrzucał, więc skończyłem z nim rozmowę przez forum, szkoda człowieka, ale to co teraz wypisuje na proroka i poselstwo dane br. Branhamowi przez Boga, i na ludzi co temu poselstwu wierzą, to sięga zuchwałością do nieba, a Bóg nie da się z siebie naśmiewać, i wkroczy, i nikt już nie usłyszy o Hardim, człowieku za wczasu ci mówię, zaniechaj tego procederu, bo robisz krzywdę duszy swojej, naprawdę.

_________________
benpo-on


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: William Branham - prorok czy zwodziciel? – Paweł Dorota
 Post Napisane: 18 sierpnia 2014, o 23:30 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 30 czerwca 2013, o 20:33
Posty: 306
Lokalizacja: Wa-wa
noemi napisał(a):
Cytuj:
Dzisiaj 12:19
Hardi napisał/a:
Branham to jeden z większych zwodzicieli, a jego wyznawcy to ludzie wyjątkowo nawiedzeni, w zasadzie branhamowcy spełniają wszystkie kryteria sekty i są totalnie zaślepieni swoim guru, który był niezrównoważony psychicznie i na swój sposób zboczeńcem seksualnym, co w zasadzie odziedziczył po swoim ojcu.


Jesteś OSZCZERCĄ udowodnij to o co POMAWIASZ W Branhama .


Moze ci Duch Święty wybaczy bo juz od dawna zasługjesz na cięgi,
mysle ze ty masz problem z psychika, ze sie leczysz ,dlatego tak łatwo przychodzi ci OCZERNIAC innych jestes pierwszy do tego jestas jak na zawołanie .

Na tym forum niewolno nikogo ponizac zniewazac a ty nieustannie to robisz apotem prosisz o modlitwe za ojca ?!

Jak mozesz takie PASZKWILE pisac o kimś na jakiej podstawie masz objawienia wizje plotki na czym opierasz swoje OSZCZERSTWA !?
_________________
Ps 52:10 " Ja jestem jak oliwka zielona w domu Bożym;Zaufałem łasce Bożej na wieki wieków."

Noemi, kto ma widzenia i tym podobne rzeczy, a atakuje sługę Bożego i Boże poselstwo,
to padł ofiarą szatana, i ten go w ten sposób używa,
a on myśli że to ma od Boga, brat Branham o tym mówił, bo widział czarowników, jak mówili obcym językiem którego wcale nie znali
i w dodatku pili krew z ludzkiej czaszki, dlatego zielonoświątkowcy to słysząc, się wściekli, bo twierdzą że kto mówi językami to ma Ducha Świętego,
a okazuje się że wcale tak nie jest, można mieć również namaszczenie prawdziwym Duchem Świętym, wyganiać diabły i
uzdrawiać chorych w swoim duchu, czyli drugim zakresie, a po śmierci iść do piekła, jak to się stało z Judaszem Iskariotą,
on te rzeczy czynił, Pan jak innym uczniom obdarzył go mocą, a mimo tego był zdrajcą, a przecież posiadał namaszczenie.
Pan zapowiadał że w obecnym czasie wystąpi wielu namaszczonych( chrystusów) i to w obecnym czasie jest nad wyraz widoczne, wystarczy włączyć komputer lub telewizor, a mimo to ci ludzie sobie szydzą z biblijnego chrztu w imię Pana Jezusa Chrystusa,
i z Bożego poselstwa, a także chrzczą w Ojca Syna i Ducha Świętego,
który nie był stosowany przez apostołów.
Gdy powstał kościół rzymsko-katolicki po 325 r. wprowadzono ten kłamliwy chrzest w tę trynitaryjną formułę, by podeprzeć kłamliwą naukę o trójcy, i ten fałsz jest stosowany do dziś w większości kościelnych wyznań, w Objawieniu 17 rozdział wielka wszetecznica (krk ) ma w ręku złoty kielich, pełen obrzydliwości jej nierządu, oto z kąd wypływają te fałszywe nauki, z którego napili się także ludzie w protestanckich denominacjach itd, tej wszetecznicy córki.
Więc mnie już dawno przestało dziwić, że nie tylko w kościele katolickim niemowlaki są polewane po głowie z użyciem formuły Ojca Syna i Ducha Świętego,
to samo się dzieje u baptystów, i zielonoświątkowców, a także innych protestanckich denominacjach, i wierzą także w trójcę, co nie istniała i nie istnieje w Biblii.
To jest jedna wielka odstępcza rodzinka, i kto chce się ostać przed Bogiem, musi skorzystać z tego co jest napisane w Objaw. 18: 4. i udać się tam gdzie stosują to co jest napisane w Dz.Ap. 2: 38. i trzymać się potem tego co jest rzeczywiście w Biblii.
Wkrótce skończy się czas łaski, i kto się wtedy do Boga nawróci.
Denominacje z kościołem katolickim na czele, z Bogiem nie mają nic wspólnego,i kto tam zostanie będzie natychmiast miał ,,znamię bestii",
Objawienie 18 rozdział opisuje co będzie się dziać z tymi ze znamieniem bestii lub inaczej zwierzęcia, skończą w jeziorze z ognia i siarki, wybór należy do każdego, gzie chce spędzić wieczność, ja dziękuję Bogu za posłanego proroka,
i darowane objawienie Słowa Bożego przez głoszone przez niego poselstwo, to dało mi osobiście możliwość podjęcia wiecznie ważnej decyzji, że mogłem powrócić do Słowa Bożego i w nim być zakotwiczonym, kto to odrzuca będzie gorzko żałować, bo będzie na wieki ,,za póżno", nikomu tego nie życzę.
.

_________________
benpo-on


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: William Branham - prorok czy zwodziciel? – Paweł Dorota
 Post Napisane: 19 sierpnia 2014, o 06:09 
Offline
aktywni
aktywni
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 15 sierpnia 2012, o 16:46
Posty: 1456
Hardi
i o mnie takie rzeczy wypisuje chyba wiecej niż o kaznodzieii z Jefersonville
choć na privie /mogę opublikować / przeprasza za nadgorliwość
to taki typ poszukiwacza zwiedzeń
nie przepuści SJ ,nie przepuści W.M.Bramhamowi
nie przepuści Ryszardowi Płaskowickiemu ,nawet kalwinistom nie przepuści
naszczeka na każdego kto nie jest "właściwym" zielonoświatkowcem jak on
takie typy tak mają
wiec chyba szkoda czasu dla karmienia jego ego przez komentowanie jego enuncjacji
pozdrawiam


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: William Branham - prorok czy zwodziciel? – Paweł Dorota
 Post Napisane: 19 sierpnia 2014, o 08:19 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 17:54
Posty: 14135
Wiesz napisac o kims słowa
Cytuj:
który był niezrównoważony psychicznie i na swój sposób zboczeńcem seksualnym, co w zasadzie odziedziczył po swoim ojcu.

że jest niezrównoważony psychicznie i zboczeńcem seksualnym po swoim ojcu ,to trzeba samemu byc na bakier z psychika bo ani on znał osobiście ojca Branhama ani samego
W Branhama .
Mnie też wmawiał chorobe psychiczną przez wklejanie jakiejś osoby w kaftanie i powoływał sie na znajomosc z moją rodziną która udziela mu takich informacji .
Tak ,ze juz to swiadczy ,ze z nim jest cos nie tak.
Skandaliczne jest to ze admin przyzwala mu na to bez żadnych konsekwencji czyli popiera go w jego łajdactwie bo inaczej tego nazwac nie mozna.
Teraz śmie prosić o modlitwe bo jego ojciec bardzo chory - ?
Nieustannie mnie banował az zbanował i nikt tego nie smie zmienic taki ma na nich wpływ.

Czytałam Poselstwa w których Branham mówił jak to inni go lzyli ,przeklinali i co potem z nimi sie działo.
Kobieta która go zwyzywała ze wolała by swojej krowy słuchac niz jego kazan niedługo po tym umierała na raka i była świadoma ze stało sie to z powodu bluźnierstw na W Branhama.
Błagała żeby przyszedł i jej przebaczył - poszedł ale juz nie żyła.
Inni 3 chłopaków co z niego szydzili - jeden ledwo wyszedł zabiła go cięzarówka .
Nie pamiętam tych Poselstw ale jest to ostrzezenie ,dla innych ,że 'kto wami gardzi Mną GARDZI" I On odpłaca.
.

_________________
Obrazek
Isaj40/9
Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny Syjonie!
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judy: Oto wasz Bóg!


.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: William Branham - prorok czy zwodziciel? – Paweł Dorota
 Post Napisane: 19 sierpnia 2014, o 08:31 
Offline
aktywni
aktywni
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 15 sierpnia 2012, o 16:46
Posty: 1456
w sumie masz rację
ktoś kto się posuwa do takich kłamstw w osądzaniu nie żyjacego człowieka ,tylko dlatego ,że mu nieodpowiada jego nauka
sam musi mieć coś z psychiką
ale czy jeden Hardi ma coś z psychiką ?
czy on jeden broni trójcy metodą ad personam ?
szkoda Twego cennego czasu
przywołując jego bzdurne argumenty nadajesz im niepotrzebną wagę ,na którą nie zasługują przez swoją zaślepioną nienawiścią absurdalność
pozdrawiam


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł:
 Post Napisane: 19 sierpnia 2014, o 08:31 
 


Góra 
  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
 
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona

Strona główna forum » BIBLIA dla KAŻDEGO- TWARDY POKARM » BIBLIA a DOGMATY » BIBLIA a W. Branham -


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

 
 

 
Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Skocz do:  
To forum działa w systemie phorum.pl
Masz pomysł na forum? Załóż forum za darmo!
Forum narusza regulamin? Powiadom nas o tym!
Tłumaczenie phpBB3.PL