Zarejestruj    Zaloguj    Dział    FAQ

Strona główna forum » BIBLIA dla KAŻDEGO- TWARDY POKARM » BIBLIA a DOGMATY » BIBLIA a W. Branham -
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1 ] 
 
Autor Wiadomość
 Tytuł: IZRAEL
 Post Napisane: 5 lutego 2016, o 19:19 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 17:54
Posty: 15603
IZRAEL


Izrael wraca do swojego kraju ojczystego.
Pozwólcie mi to powiedzieć.
Uważajcie!
Przypuszczam, że to nie jest już na taśmie.
Pozwólcie mi powiedzieć przed tą moją klasą tutaj, co następuje:
Ta sama godzina, w której Izrael stanie się narodem...
Jest pewien powód, dla którego zawsze wierzyłem, że jest jakaś cząstka, którą mam do spełnienia, zanim umrę, w doprowadzeniu Izraela do Pana.

Powodem tego przekonania jest to, że w tej samej godzinie, w której zostało proklamowane powstanie państwa Izrael, pierwszy raz po dwu tysiącach lat od ich rozproszenia, w tej samej godzinie, w której przestali być tylko ludem a stali się państwem, dokładnie co do godziny, zgodnie z tablicą stref czasu lokalnego linii lotniczych Pan American, nawiedził mnie anioł Pański i wysłał mnie głosić ewangelię.
Było to 7 maja 1946 roku.

Następną rzeczą, która mnie o tym upewnia, jest tekst u Malachiasza 4, nie Malachiasza 3, lecz 4, [tj. końcowe wersety Malachiasza 3 - uw. tł.] że w tym poselstwie chodzi o zwrócenie serc synów ku ojcom i serc ojców ku synom.

Jest jeszcze jedna rzecz.
Kiedy Billy, mój syn, ja i brat Ern Baxter byliśmy w drodze do Palestyny po spotkaniu z Żydami u brata Arganbright'a, a oni widzieli to spotkanie...
Lewi Pethrus wysłał tam te Biblie i powiedział:
- Ci Żydzi przychodzą i mówią: ,

,Jeśli zwołasz gromadę przywódców Izraela...

Nie myślę tych nowoczesnych rabinów z ich wszystkimi ceremoniami, ale jeśli zwołasz razem prawdziwych przywódców izraelskich...
Myśmy czytali ten Nowy Testament i wiemy, że kiedy przyjdzie Mesjasz, On będzie nam mówił te rzeczy, jak kobiecie w Samarii.
Wiemy, że Mojżesz powiedział, iż nasz Mesjasz będzie prorokiem.''


Jeśli więc będzie można powiedzieć im i pokazać im na podstawie Pisma
(zajmiemy się tym w dzisiejszym poselstwie wieczornym), że oni musieli zostać zaćmieni i ich serca musiała dotknąć zatwardziałość, dopóki poganie w pełni nie wejdą, tak aby mogły nastąpić czasy pojednania dla pogan, że ich serca musiały ulec zatwardzeniu podobnie jak w czasach Józefa i tak dalej, jeśli więc sprowadzi się tych Żydów na pewne miejsce, a potem wezwie się spośród zgromadzonych pewnych ludzi, tak jak robisz to tutaj z tymi poganami dzięki inspiracji Ducha, oni uwierzą w to, ponieważ oni mówią:

,,Jeśli ten Jezus jest Mesjaszem i twoje słowa są prawdziwe, to On nie jest umarły lecz żyje.
A jeśli żyje, to On obiecał, że będzie w swoich sługach, w swoich uczniach.
Jeśli więc będziemy mogli zobaczyć, że On manifestuje znak proroka, to uwierzymy, że On jest Mesjaszem.''


- Jakież to jest doskonałe!
Dokładnie tak.
A co to wtedy spowoduje?
Naród narodzi się w jednym dniu pośród tych przywódców.
Każdy z nich powie: ,,Wiemy o tym.''
Jeśli powie to ten rabin, będzie to rozstrzygające.
Naród zostanie zrodzony w jednym dniu.
Izrael narodzi się jednego dnia.

Byłem w podróży i zatrzymałem się w Kairze w Egipcie, mając w ręce bilet do Palestyny.
Za piętnaście lub dwadzieścia minut miało być wezwanie do odlotu.
Przygotowywali już odprawę.
Ja poszedłem do kiosku, gdzie oglądałem małego słonia z kości słoniowej, którego chciałem wysłać swojemu przyjacielowi, doktorowi Sam Adair jako przycisk na biurko. Oglądałem go, a coś powiedziało mi:

- To nie jest jeszcze ta godzina. Pozostań z dala od Palestyny.
- To były tylko moje własne myśli - powiedziałem sobie i robiłem to dalej.
- To nie jest ta godzina - powtórzyło się jeszcze raz.

Poszedłem za hangar, podniosłem głowę do Boga i zapytałem:
- Boże, czy to Ty mówisz do mnie?
- To nie jest ta godzina - odpowiedział. -
Trzymaj się z dala od Palestyny.
To nie jest ten czas. -

Potem wziąłem mój bilet i zmieniłem go.
Udałem się stamtąd do Rzymu, a potem do Lisbony w Portugalii, a stąd wróciłem do Stanów Zjednoczonych,
Ta godzina jeszcze nie nadeszła.
Nieprawość pogan jeszcze się nie dopełniła, nie dosięgła jeszcze brzegu tego pucharu, pewnego dnia jednak to się stanie.
A Bóg pośle tam kogoś, kto jest prorokiem, i udowodni im...
Ufam, że Bóg wzbudzi niebawem tego człowieka, ktokolwiek by nim był, że wzbudzi go szybko.
Wierzę, że to musi nastąpić.
Po to właśnie to studiujemy.
Jesteśmy bowiem tak blisko...
A pamiętajcie, że w tej samej chwili, w której Żydzi przyjmą Chrystusa, Kościół z pogan będzie zabrany.
Potem na pogan zostaną wylane te plagi - nastanie ucisk.

***


Znajdujemy się w czasie ostatecznym.
Co On przychodzi uczynić?
Co nastąpi jako pierwsza rzecz?
Co będzie pierwszą rzeczą jeszcze zanim Jezus zstąpi na ziemię?
Co stanie się z Kościołem?
Zostanie pochwycony!
Czy Jezus zstąpi na ziemię i będzie przechadzał się pomiędzy grobami i wymieniał uściski dłoni z tatą i mamą, rozmawiał tutaj z nami wszystkimi, a potem wraz z nami podniesie się w górę?
Nie!
Jak to zrobi?
,,A to wam mówimy na podstawie Słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli.
Zabrzmi bowiem trąba Boża; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach na powietrze, na spotkanie Pana.'' 1 Tesaloniczan 4: 15--17.


Zostaniemy zabrani w jednej chwili, w oka mgnieniu.
W ciągu tego czasu...
To zakończy okres kościoła.
Potem tutaj na ziemi Bóg zacznie zajmować się Żydami.
Będą dwaj prorocy.
Znajdziemy to w 11. rozdziale Objawienia.
Będzie dwóch namaszczonych proroków jak Eliasz i Mojżesz, a ja myślę, że to będą oni.
Kiedy zobaczą, że tamci się skonsolidowali, sprowadzą wielkie przekleństwa.
W połowie siedemdziesiątego tygodnia ten książę, Rzym zerwie swoje przymierze. Zostanie zerwane przymierze z Rzymem, a raczej to Rzym zerwie przymierze z Izraelem, a to spowoduje, że zacznie się rozprzestrzeniać ohyda spustoszenia.
Będzie także ta wielka powódź, kiedy resztka z pogan, te śpiące panny...

Ów smok (Rzym) wypuści ze swojej paszczy wodę i podejmie walkę z pozostałością nasienia niewiasty, które strzeże przykazań Bożych.
To uczyni Rzym.
Federacja kościelna skonsoliduje wszystkich razem i wprowadzi do tej federacji także Żydów, i doprowadzi ich ponownie do ich własnego kultu świątynnego
na podstawie
TAK MÓWI PAN według Biblii, i oni będą mieli swój własny kościół.

Czym oni są teraz?
Pojąłem to właśnie teraz, jest to całkiem świeże.
Oni są teraz uznanym państwem.
Czy to prawda?
Ale nie mają jeszcze swojego kultu świątynnego.
A kiedy ustanowią kult świątynny, Kościół będzie zabrany.
Bóg będzie wtedy zajmował się Żydami jako narodem.
A potem, gdy zostaną wprowadzeni do tej federacji, Rzym zerwie z nimi przymierze w połowie siedemdziesiątego roku, po upływie trzech i pół roku zerwie to przymierze i wprowadzi ohydę, która spowoduje spustoszenie, które szerzyć się będzie aż do kresu wszystkiego.
Potem weźmie zarówno protestantów jak i Żydów, aby ich prześladować,
a w tym czasie wystąpi tych dwóch proroków, którzy przeklną ziemię, tak że nie będzie deszczu w dniach ich prorokowania, będą także sprowadzać ogień z nieba i wszystko inne.

***


Wypełniło się już wszystko, co zapowiedziała Biblia, i nastąpił ten ostatni okres, a już przez czterdzieści lat Żydzi powracają tutaj, przygotowując się na to, co Bóg ma tutaj uczynić.
Oni wyszli w ten sposób i oni przyjdą dokładnie w ten sposób.
A Izrael jest już w swoim kraju.
Kiedy więc Bóg rozpocznie ich ostatni tydzień?
Kiedy?
Może to być i dziś.

Może to być, zanim dziś wieczorem zajdzie słońce.
Bóg to obwieści.
Kiedy to będzie, tego nie wiem.

Zastanawiam się nad tym.
Ale chcę tutaj przedstawić coś w następnych kilku minutach.

Nie wiem, czy uwierzycie w to, czy nie.
Ale muszę powiedzieć to mimo wszystko.
Jesteśmy u progu swojego kraju ojczystego.
Żydzi są w swoim kraju ojczystym.
My jesteśmy przy końcu tego okresu, gotowi na pochwycenie.
Nastąpi pochwycenie, Kościół zostanie uniesiony w górę, zostaniemy porwani, aby spotkać się z Nim na powietrzu.
Wszyscy o tym wiemy.
Ten Kamień, który został wycięty z góry, jest gotowy, aby przybyć w każdej chwili.
A kiedy On przyjdzie, co to spowoduje?
To zakończy okres pogan.
Te czasy dojdą całkiem do kresu i Bóg przestanie zajmować się poganami.

,,Kto brudny, niech nadal się brudzi, a kto święty, niech nadal się uświęca.''

Widzicie?
Co On zatem uczyni?
On zabierze swój Kościół, napełnionych Duchem Świętym.
Kim są ci brudni?
To są śpiące panny i ci, którzy przychodzą na sąd daleko tutaj.
Zobaczymy to na innej planszy, kiedy do tego dojdziemy.
Ona przyjdzie przed biały tron sądu i będzie musiała być sądzona przez odkupionych. Paweł powiedział nam, abyśmy nie podawali sprawy do sądu, ponieważ święci będą sądzić ziemię.
Tak jest naprawdę.
Znajdujemy się w czasie ostatecznym, to jest pewne.
A więc w porządku.
A w połowie tego tygodnia...
Jest więc tych siedemdziesiąt...
Otóż jeśli każdy z tych tygodni oznaczał dokładnie siedem lat, a mieliśmy już sześćdziesiąt dziewięć tygodni, potem zaś mieliśmy okres pogan, a teraz wiemy, że jesteśmy na końcu okresu pogan, to pozostaje jeszcze jeden tydzień dla Żydów.

Czy to prawda?
A to jest dokładnie siedem lat.
Jeśli tamte oznaczały siedem lat, to i ten oznacza siedem lat, On powiedział bowiem:
- Siedemdziesiąt tygodni wyznaczono twojemu ludowi. -
Wiemy zatem, że pozostaje siedem lat dla Żydów.
Czy to prawda?
Spójrzcie na to.
Jeśli budzi to wątpliwości, chciałbym o tym wiedzieć.
Rozumiecie?
A w połowie tego tygodnia, w środku tego żydowskiego tygodnia, to znaczy po upływie trzech i pół roku antychryst, ten książę, który ma przyjść...
A pamiętajcie, że on przyjdzie z Rzymu.
Kim będzie książę, który ma przyjść?
Będzie to papież, książę pomiędzy ludem.
,,Powstanie faraon, który nie zna Józefa.''


Otóż wy protestanci mówicie:
- O tak, to jest to. -
Ale chwileczkę.
Przekonujemy się, że protestanci mają organizację, tworzą federację kościołów, obraz bestii, i idą razem z tamtymi.
A tutaj dowiadujemy się, że Żydzi zostają zaproszeni do tej federacji.
Tak jest!
A oni się na to zgadzają.
Biblia mówi, że to zrobią.
I on zawrze z nimi przymierze, ale w połowie tego siedemdziesiątego tygodnia on, antychryst zerwie swoje przymierze z Żydami,
z ,,twoim ludem''.

Dlaczego?
Czytając 11. rozdział Objawienia, zobaczycie, że w tym czasie On pośle swoich dwóch proroków, a oni będą prorokować.
To jest 11. rozdział, a wy przejdziecie teraz do 19.
Ale ci prorocy wywołają gniew i zostaną zabici.
Czy to prawda?
A ich martwe ciała będą leżały na duchowej ulicy zwanej Sodomą i Gomorą, gdzie nasz Pan został ukrzyżowany, w Jerozolimie.


Czy to prawda?
Będą tam leżeć przez trzy dni i noce.
Po trzech dniach i nocach wstąpi w nich duch żywota i oni zostaną wzbudzeni i zabrani do chwały.
Wtedy upadnie jedna dziesiąta część tego miasta.
Czy to prawda?
Widzicie?
Kiedy to nastąpi?
W połowie tych ostatnich siedmiu lat.
Kiedy Kościół zostanie zabrany w górę, wtedy ta federacja, te śpiące panny, metodyści, baptyści, prezbiterianie, letni zielonoświątkowcy, wszyscy oni w tej federacji, w której już teraz mają swój wielki reżim...
Kiedy to zrobią, zawrą przymierze, które jednak nie...
Ten nowy papież, którego mamy teraz, chce wprowadzić wszystkich do środka.
Czy nie widzicie tego, co dzieje się właśnie teraz?
Chce wygłosić przemówienie na ten temat i wprowadzić ich wszystkich do tego, po raz pierwszy od setek i setek i setek lat.

Już tysiąc lat albo dwa nie stało się nic takiego.
Ale teraz chce ich wszystkich włączyć w to i utworzyć federację, a Żydzi wejdą w to i zaakceptują to także.


O, chwała, alleluja!
Niech będzie pochwalony nasz Bóg, który żyje na wieki wieków!
Tak to wygląda.
Ależ bracia, to jest tak proste, tak całkiem proste jak...
Nawet małe dziecko może to dostrzec.

Ta federacja obejmie Żydów, protestantów i katolików, łącząc ich w jedno.

A pamiętajcie...
Co zrobi tych dwóch proroków, kiedy przyjdą?
A co zrobi ta bestia, ten książę, który rozproszy siłę ludu świętego?
On zerwie przymierze z nimi po upływie trzech i pół roku.
Wyrzuci ich.
Otóż ludzie myślą, że to jest komunizm.

To dlatego, że Duch Boży nie działał jeszcze nad wami.
To nie jest komunizm, lecz religia.
Biblia mówi, że to będzie tak bliskie, że zostaliby zwiedzeni nawet i wybrani, gdyby to było możliwe.
Tak powiedział Jezus.
Widzicie, znajdujemy się na tym ostatnim etapie.

Co zatem zrobi tych dwóch proroków?
To Mojżesz i Eliasz pojawią się na widowni.
Oni powiedzą tym Żydom, jaki popełnili błąd.
A z tego ludu żydowskiego, który jest tam teraz, Bóg powoła poprzez tych proroków owych 144.000.
Jak to się stanie?
Duch Eliasza, działający w Kościele z pogan, będzie kontynuował bezpośrednio w kościele żydowskim, do którego wejdzie wprost, zabierając z sobą Mojżesza.


Alleluja!
Czy widzicie to?
A on będzie głosił tym Żydom to samo poselstwo, co w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy Mesjasza odrzucili.
Amen!
Widzicie to?
Przez tych Żydów będzie im głoszone to samo poselstwo Pięćdziesiątnicy.
A oni będą tak bardzo nienawidzić tych Żydów, że zabiją ich.
Będą ich nienawidzić wszystkie narody za to, że w połowie tego tygodnia wzbudzą to wielkie, potężne grono 144.000.
Oni będą mieli Ducha Świętego.
Och, bracia, wy mówicie o czynieniu cudów, ale oni będą je czynić.
Zatrzymają niebo i deszcz nie będzie padał w dniach ich prorokowania, uderzą też ziemię plagami, ilekroć zechcą.

Będą sprowadzać plagi i wszystko inne.
Oni sprawią tym Rzymianom wiele kłopotu, ale w końcu zostaną zabici.
Nasz Bóg jest strasznym Bogiem, kiedy się gniewa.

Ale pamiętajcie, że to będzie miało miejsce w siedemdziesiątym tygodniu, kiedy Kościół będzie się znajdował w chwale.

Amen!
Będzie się odbywała weselna uczta Baranka.
Tak jest!
Zauważcie teraz.
Tutaj właśnie widzimy namaszczonych, którzy przybywają do świątyni Tysiąclecia na końcu okresu Żydów.
On tutaj przybywa na białym koniu, podobnie jak ci, którzy Mu towarzyszą, przybywają na białych koniach, ubrani w bieli.
Konie oznaczają moc, władzę.
On obleczony jest w szatę umoczoną we krwi, a ma napisane imię:
,,Słowo Boże''.

Tak jest!
On przychodzi, ten potężny Zwycięzca, aby ustanowić Tysiąclecie.
Przychodzi do świątyni i tutaj spotyka się z tymi 144.000.
To dzieje się w ciągu tego siedemdziesiątego tygodnia.

A w jego połowie on złamie przymierze, ponieważ zabije tych dwóch proroków Pięćdziesiątnicy, którzy udręczą ziemię.
Ale, drodzy, Bóg rzuci przekleństwo na ten kościół i spali go ogniem.
Dowiadujemy się, że nawet żeglarze powstaną, aby go wyśmiać po raz ostatni, i powiedzą:
- To wielkie, nieśmiertelne miasto Rzym zostało zniweczone w jednej godzinie. - Zostało rozbite w kawałki.
Bóg wie, jak robić różne rzeczy.
Jeden z aniołów spojrzał w dół i powiedział:
- Przecież krew wszystkich męczenników Chrystusowych znalazła się w nim. -
Dotknie go to za jego zwodzenie, za wychodzenie tutaj i organizowanie,
za robienie tego najróżniejszego paskudztwa i za zanieczyszczanie kościoła.

Ono wnosiło te rzeczy do kościoła i umęczyło nawet tych,
którzy chcieli to powstrzymać i usiłowali to usunąć.
Chwała!
Och, ja nie wiem, czuję się, jakbym miał udać się w podróż.
Widzicie?

***


Zauważcie teraz dokładną ciągłość Pism.
Ciągle jest dokładnie tak samo.
Siódma trąba ma dla Izraela to samo znaczenie, co siódma pieczęć dla Kościoła.
W okresie siódmej pieczęci widzimy te dusze, które były pod ołtarzem i otrzymały szaty. Nie otrzymały tych szat na podstawie swoich zasług, ludzie ci żyli bowiem w okresie Bożej łaski dla pogan, nie dla Żydów.
Izrael otrzymuje zbawienie jako naród.

Bóg postępuje z Izraelem jako z narodem.
Poganie są "ludem dla imienia Jego", nie narodem dla imienia Jego.
Jego narodem jest Izrael.
Hitler i inni prześladowali Żydów i czynili z nimi okropne rzeczy.

Jak wiecie, powstał Stalin, Hitler i inni dyktatorowie.
Gdyby było więcej czasu, streścilibyśmy to dla naszych gości, ale myśmy już to omawiali. W czasie tego wieku łaski Żydzi rozproszyli się po wszystkich krajach, ale w ostatnich dwudziestu latach w Niemczech i innych krajach powstało ostre prześladowanie przeciwko Żydom.
Zwiedzałem miejsca, gdzie palono ich ciała, żydowskie kobiety i dzieci, a ich popiołów używano jako nawozu do użyźniania pól.
Później oni usiłowali temu zaprzeczać, ale można ich tam przyprowadzić i pokazać im miejsca, gdzie to się działo.
Było to okrutne prześladowanie Izraela, ponieważ był to czas wzywania ich z powrotem do pojednania.
Naród ten pozostaje ciągle pod pojednaniem na podstawie ofiary naturalnego baranka. Prawdziwym pojednaniem jest Baranek Boży, ale ten naród Go odrzucił i od tego czasu Jego krew spoczywała na nim.
Zauważcie, Bóg przygotowuje ten lud!
Jakże doskonała jest więc zgodność siódmej trąby z siódmą pieczęcią.
Mówimy o prześladowaniu Żydów.
Zauważcie, że w okresie szóstej trąby, w Objawieniu 9, 13 mowa jest o dwustu milionach jeźdźców konnych związanych nad wielką rzeką Eufrat.

Zostali oni uwolnieni w czasie szóstej trąby.
Otóż nie ma na świecie dwustu milionów jeźdźców, ale tam było ich tylu.
Zwróćcie na to uwagę.
Zanotujcie to sobie, abyście mogli to potem odszukać.
To nie były naturalne konie.
One zionęły ogniem i miały tarcze hiacyntowe i żądła w swoich ogonach z wystającymi jakby głowami węża, wyrządzającymi szkodę.
Widzicie?
To były duchowe konie, duchowe diabły, które były związane nad Eufratem przez wszystkie te lata, nadnaturalne diabły.


Co to było?
Odnawiające się dawne imperium rzymskie, prześladujące Żydów.
One związane były przez prawie dwa tysiące lat nad rzeką Eufrat i nie mogły przeprawić się do obietnicy.
Religijna sekta usiłująca przeprawić się na drugą stronę.
Eufrat, jak wiecie, przepływał przez Eden.
One były tam związane, dwieście tysięcy diabłów prześladowania.
Zauważcie więc, co stało się w czasie szóstej trąby.
One zostały wypuszczone na Żydów i nastąpiło prześladowanie Żydów.
Nadnaturalne diabły, związane prawie przez dwa tysiące lat, a potem wypuszczone przez Stalina i Hitlera na Żydów.

Wy powiecie: "Ależ to nie jest Rzym."
Jest to jednak ten sam duch.

Zrobili to samo, co w Rzymie chrześcijanom w dawnych czasach pogaństwa. Przypatrujcie się teraz naturalnemu Izraelowi i duchowemu Kościołowi, kiedy teraz oddzielimy ich tutaj od siebie.
Tamci zostali wypuszczeni na Żydów.
Pamiętacie, jak w czasie piątej pieczęci każdy z tych męczenników zgodnie ze Słowem Bożym otrzymał szatę.

Została im dana dzięki łasce, ponieważ oni zostali zaślepieni i nie byli w stanie widzieć ewangelii, aby mógł zostać wywołany lud z pogan - oblubienica.

Biblia mówi tutaj, że w czasie tej pieczęci oni otrzymali szaty.
Ci Żydzi są zupełnie przeciwko Chrystusowi z tej przyczyny, że zgodnie z tym, co mówi Biblia, oni są zaślepieni.
A oni zostali zaślepieni w waszym interesie, dla waszego dobra.


Sprawiedliwy Bóg wie, że oni przyjęliby to, lecz zostali dotknięci ślepotą ze względu na was. Tak mówi Biblia.

Istnieje to imperium rzymskie, związane (przez co?) przez moce klerykalne.
Pogański Rzym stał się Rzymem papieskim i uwiązł w swoich tradycjach chrześcijańskich. Zachowali nieco z chrześcijaństwa, a dołożyli zabobony i w Rzymie zostało to wszystko wymieszane:
oddawanie czci kobietom i inne niedorzeczności, święta Bożego Narodzenia i inne święta i dnie poświęcone świętym, i tak dalej.
To zostało związane tradycjami, z których nie może się wyzwolić, ponieważ jest to sprzeczne z zasadami chrześcijańskimi. [Brat Branham puka kilka razy w pulpit - uw. wyd.]
Ciągle ten sam bezbożny, pogański duch!
A duch ten uchwycił narody świata zgodnie z proroctwami Ezechiela i pozostałych.
Oni więc zostali wypuszczeni na Żydów, którzy nic nie wiedzieli o Duchu.
Oto są wasze tajemnice ukryte pod tą pieczęcią.
Widzicie?
Zauważcie to.
Rozważaliśmy to.
A chcę wam pokazać tutaj tę ostatnią trąbę i to, co się w niej dzieje.
To dotyczy właśnie ich.
Te trąby zostają wypuszczone na Żydów, nie na pogan.
Czy tego nie widzicie?


Poganie, kiedy te pieczęcie zostały otwarte, byli zapieczętowani, czas dobiegł końca, Kościół został wywołany.

http://goszen.pl/?action=b9

_________________
Obrazek
Isaj40/9
Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny Syjonie!
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judy: Oto wasz Bóg!


.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł:
 Post Napisane: 5 lutego 2016, o 19:19 
 


Góra 
  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
 
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1 ] 

Strona główna forum » BIBLIA dla KAŻDEGO- TWARDY POKARM » BIBLIA a DOGMATY » BIBLIA a W. Branham -


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

 
 

 
Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Skocz do:  
cron
To forum działa w systemie phorum.pl
Masz pomysł na forum? Załóż forum za darmo!
Forum narusza regulamin? Powiadom nas o tym!
Tłumaczenie phpBB3.PL