Zarejestruj    Zaloguj    Dział    FAQ

Strona główna forum » ARCHIWUM -
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 142 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Następna strona
Autor Wiadomość
 Tytuł: Apostoł PAWEŁ ..oszustem.. WIARA -UCZYNKI -Prawo ?
 Post Napisane: 5 lipca 2012, o 18:36 
Offline
admin
admin

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 14:33
Posty: 1004
na temat jego powiązań z New Age
viewtopic.php?f=94&t=699&p=3532#p3532
___________________________________wford vel kubik

Cytuj:
Apostolstwo Pawła budzi coraz więcej kontrowersjiCzęść I

Apostoł Paweł jest najczęściej cytowanym pisarzem Nowego Testamentu, który jest nawet nazwany według Pawła słów.
Inni nazywają te księgi - Chrześcijańskimi Pismami Greckimi.

Objawienie 2:(1) Do anioła zboru w Efezie napisz: To mówi Ten, który trzyma siedem gwiazd w prawicy swojej, który się
przechadza pośród siedmiu złotych świeczników:
(2) Znam uczynki twoje i trud, i wytrwałość twoją, i wiem,
że nie możesz ścierpieć złych,
i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami.

Zwróćmy uwagę na niezwykłe mocne oświadczenie naszego Zbawiciela.
Tekst ten został skierowany do zboru w Efezie!
Zboru, w którym współpracował apostoł Paweł - autor listu do Efezjan.
W powyższych wersetach Jezus potwierdza Efezjanom,
że ich rozpoznanie fałszywych apostołów w ich zborze było jak najbardziej prawidłowe.
Jest oczywiste, że byli tam także tacy,
którzy podawali się za Jego apostołów.
Efezjanie sprawdzili dokładnie ich nauki i stwierdzili, że owi apostołowie są kłamcami.

Za stwierdzenie, że owi apostołowie to kłamcy Jezus ów zbór wyraźnie pochwalił. Zganił ich jednak za
'porzucenie pierwszej miłości'. Najwyraźniej doświadczenie fałszywych apostołów wyrządziło poważne
straty duchowe pośród Efezjan i Jezus ich za to skarcił.
Nie skarcił ich jednak za dokładne sprawdzenie wiarygodności fałszywych apostołów.

Czytając list Pawła do Efezjan nie ma tam żadnej wzmianki o fałszywych apostołach. Można podejrzewać, że owi
'apostołowie' pojawili się później, ponieważ Jan pisał Apokalipsę, jak nam podają 'uczeni w Piśmie' w roku 100 n.e.
Samo Objawienie daje świadectwo czasu, w jakim zostało ono spisane przez apostoła Jana.
Co jest szczególnie ciekawe - nie znamy po imieniu ani jednego fałszywego Apostoła!

W ustaleniu daty powstania Objawienia cytuje się Ireneusza, który był wiernym przyjacielem Pawła, który także poważnie mylił daty.
Największą jego pomyłką był wiek Jezusa w momencie Jego śmierci. Ireneusz podawał, że Jezus miał 50 lat!

Jednakże niektóre wersety z Objawienia wyraźnie sugerują, że zostało ono spisane przez Jana jeszcze przed zburzeniem Jerozolimy.

Objawienie 11:(1) I dano mi trzcinę podobną do laski mierniczej i powiedziano: Wstań i zmierz świątynię Bożą i ołtarz, i tych,
którzy się w niej modlą. (2) Lecz zewnętrzny przedsionek świątyni wyłącz i nie mierz go, gdyż oddany został poganom,
którzy tratować będą święte miasto przez czterdzieści dwa miesiące.

Ewidentnie Jan podaje dane na temat rzeczywistej świątyni, ponieważ Nowe Jeruzalem - niebiańskie nigdy nie będzie
deptane stopami pogan. W momencie pisania tych słów Jerozolima nie była zburzona i świątynia jeszcze istniała.
Był to okres przed rokiem 66 n.e.,zanim wojska rzymskie obległy Jerozolimę, która po wstępnym oblężeniu w roku 66 n.e.
została doszczętnie zburzona w roku 70 n.e.

Jan nie wspomniał w Apokalipsie o wypełnieniu się proroctwa Jezusa o zburzeniu Jerozolimy i świątyni.
To właśnie wskazuje na rzeczywistą datę spisania Apokalipsy - przed rokiem 66 n.e.

Widać więc wyraźnie, że w czasach apostolskich występowali ludzie, których Jezus nazwał w Objawieniu fałszywymi apostołami i
Jezus wyraźnie przed takimi ostrzegał. Nawet Judasz był rzeczywistym apostołem, który nie wytrwał do końca.
Czyli nie był apostołem fałszywym.

Zacznijmy jednak od początku.

12 apostołów Baranka.

Apostoł - jest to człowiek posłany przez samego Jezusa Chrystusa. Apostołów było dwunastu, z Judaszem włącznie.
Po śmierci Judasza oraz po zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu Jezusa pozostali apostołowie zdawali sobie doskonale sprawę z tego,
że liczba apostołów Baranka musiała być kompletna, czyli musiało ich być 12.

Mamy więc dokładny opis oraz dokładne kryteria dla nowego apostoła, który powinien być naocznym świadkiem służby,
nauk i cudów Jezusa a także świadkiem Jego śmierci, a zwłaszcza Jego zmartwychwstania.

Dzieje 1:(20) Napisano bowiem w księdze Psalmów: Niech siedziba jego stanie się pusta I niech nikt nie mieszka w niej. oraz:
A urząd jego niech weźmie inny.
(21) Trzeba więc, aby jeden z tych mężów, którzy chodzili z nami przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał między nami,
(22) począwszy od chrztu Jana, aż do dnia, w którym od nas został wzięty w górę, stał się wraz z nami świadkiem
jego zmartwychwstania.
(23) I wskazali dwóch: Józefa, zwanego Barsabą, którego też nazywano Justem, i Macieja.

(24) Potem modlili się tymi słowy: Ty, Panie, który znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego, którego obrałeś,
(25) aby zajął miejsce w tej służbie i w posłannictwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz, aby pójść na miejsce swoje.
(26) I dali im losy; a los padł na Macieja, i został dołączony do grona jedenastu apostołów.

Owe kryteria są jak najbardziej logiczne i zrozumiałe. Nowy apostoł musiał mieć autorytet naocznego świadka
i bezpośredniego ucznia Jezusa. Zwłaszcza w przypadku nauczania innych tego, co osobiście od Jezusa usłyszał.
Zadaniem apostoła było więc rozprzestrzenianie nauk Zbawiciela - Jezusa Chrystusa.

Trzeba także zwrócić uwagę na dwa niezwykle istotne elementy.
Maciej nie został wybrany na miejsce zmarłego Judasza, ale Maciej został wybrany na miejsce upadłego-apostoła, jakim był Judasz.
Czyli liczba apostołów musiała wynosić pełną dwunastkę.
Oznacza to także, że śmierć jakiegokolwiek wiernego apostoła nie zwalniała pozycji apostolskiej - w oczach Boga taki apostoł
był nadal żywy i nikt na jego miejsce nie był wybierany, ponieważ według Biblii śmierć jest stanem przejściowym i
po zmartwychwstaniu zmarły apostoł nadal będzie apostołem. Nawet dzisiaj liczba apostołów jest zapieczętowana i
nikt nie może do niej dołączyć, ponieważ liczba ta jest kompletna.

Objawienie
21:(14) A mur miasta miał dwanaście kamieni węgielnych, na nich dwanaście imion dwunastu apostołów Baranka.

Czyli widzimy wyraźnie olbrzymi problem, jaki sprawia nam apostolstwo Pawła a także Barnaby, także uznanego za apostoła?
14 apostołów jest oczywistym zaprzeczeniem Objawienia Jezusa!

Ewidentnie Paweł nie spełniał powyższych kryteriów - nie był on bezpośrednim uczniem Jezusa Chrystusa oraz
naocznym świadkiem Jego cudów, nauk, śmierci i zmartwychwstania.

Jaką wartość przedstawia świadek, który nie widział i nie słyszał Tego, o którym ma świadczyć?
Zwłaszcza w sytuacji istnienia 12 apostołów, naocznych świadków oraz istnienia co najmniej
500 braci - świadków zmartwychwstałego Jezusa!
W takiej sytuacji wiarygodność Pawła była więc natychmiast kwestionowana i mnożyło się od razu wiele niepokojących pytań!

Skąd wiesz o Jezusie?
Dlaczego z Nim nie chodziłeś? Musiałeś o nim słyszeć! Aha! Miałeś cudowne objawienie! Jesteś więc nawiedzony!
Tak więc Paweł rzeczywiście miał od samego początku swej służby olbrzymie problemy, co jest wyraźnie
ukazane w jego listach.

Trzeba tutaj także podkreślić, że nauki Jezusa były zupełne i jasne. Interpretacja była także oczywista.
Księga Objawienia nam to potwierdza, a są to przecież słowa samego Jezusa.
Nikt z apostołów nie musiał nauk Jezusa wyjaśniać czy powtarzać. Podobnie jest i dzisiaj.

Tymczasem do Pawła mamy wiele niepokojących pytań i masę doktrynalnych zastrzeżeń..

Kiedy Paweł został tak detalicznie poinstruowany przez Jezusa?
Aby napisać tyle listów, Paweł powinien być detalicznie poinformowany przez samego Jezusa o wszystkich aspektach J
ego służby oraz jej celu. Jezus tym samym przyznałby, że... zaniedbał wiele aspektów swojej ponad 3 letniej służby
na ziemi i dopiero teraz musiał się posłużyć Pawłem, aby wszelkie swoje niedomówienia sprostować i dokładnie wyjaśnić.

Czy takie wyjaśnienie tej kwestii jest pochlebne i logiczne dla naszego Zbawiciela?
Dlaczego żaden z apostołów Jezusa nie został obdarzony takim przywilejem?
Z drugiej strony mamy Objawienie Jezusa dane Janowi, uczniowi, którego Jezus miłował!
Czy Jezus potrzebował wyszkolonego faryzeusza do dogłębnego wyjaśnienia Jego nauk, skoro osobiście wybrał do tej funkcji
ludzi nieuczonych i prostych.
Piotr był rybakiem - Matusz celnikiem!]

Dlaczego Paweł nie otrzymał Objawienia?[/color
[color=#FFFFBF]
Jeszcze inny przykład. Dlaczego Paweł, doskonale przygotowany w prawie i zwyczajach żydowskich,
wyszkolony faryzeusz, znający także biegle język aramejski staje się apostołem... pogan -
ludzi, którzy ani nie znają aramejskiego, ani nie mają żadnego pojęcia o Torze czy proroctwach Starego Testamentu?

Dlaczego Jezus miałby wybrać faryzeusza na apostoła, skoro nas przestrzegał za życia przed kwasem i obłudą faryzeuszy?

Jana 5:(24) Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał,
ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota.

Oto esencja zbawienia. Słuchanie słów Jezusa i posłuszeństwo wobec Niego. Oto nasza jedyna droga do zbawienia.

Sprawozdanie Łukasza

Wielce intrygująca jest postawa Łukasza, który był jednym z najbliższych współpracowników Pawła.
(Temat Łukasza zasługuje na całą książkę.) Łukasz ewidentnie wiedział znacznie więcej o Pawle niż ktokolwiek inny.
Dlatego relacja Łukasza w Dziejach zawiera (najprawdopodobniej) celowe błędy odnośnie Pawła i Łukasz najwyraźniej
w ten właśnie sposób ostrzega nas przed Pawła fałszywym apostolstwem. :o
Sam początek Dziejów pióra Łukasza ukazuje nam rzeczywiste kryteria przywileju apostolstwa i w wielu momentach
opisu Pawła Łukasz celowo wskazuje nam, że człowiek - Saul nie jest apostołem zasługującym na zaufanie.

Jest powszechnie znany opis konwersji Pawła, ponieważ otrzymał on wizję Jezusa.

Wersja pierwsza.

Dzieje 9:(3) I stało się w czasie drogi, że gdy się zbliżał do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba,
(4) a gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz?
(5) I rzekł: Kto jesteś, Panie? A On: Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz;
(6) ale powstań i idź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić.
(7) A mężowie, którzy z nim byli w drodze, stanęli oniemiali, głos bowiem słyszeli, ale nikogo nie widzieli.

Istotne są dwie rzeczy. Paweł według tej relacji nie widział Jezusa ale słyszał Jego głos.
Widząc jasność padł na ziemię i usłyszał głos osoby, która poinformowała go, że jest zmartwychwstałym Jezusem.
Ludzie, którzy mu towarzyszyli słyszeli głos, ale nikogo nie widzieli.

Dziwne jest to, że w obecności kilku świadków Jezus zamknął im uszy i rozmawiał tylko i wyłącznie z Saulem (Pawłem).
Saul miałby kilku świadków i zobaczyłby po raz pierwszy Jezusa!
Tymczasem świadkowie widzieli jakąś jasność i Pawła na ziemi. Niezbyt wiarygodne świadectwo, prawda?
Obrońcy Pawła natychmiast skonfrontują to twierdzeniem, że greckie słowo tłumaczone na - słyszeli i rozumieli,
wyjaśnia owe różnice.
Czyżby w tym był największy problem?

Wersja druga.

Dzieje 22:(6) A gdy byłem w drodze i zbliżałem się do Damaszku, stało się koło południa,
że nagle olśniła mnie wielka światłość z nieba,
(7) i upadłem na ziemię i usłyszałem głos do mnie mówiący: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz?
(8) A ja odpowiedziałem: Kto jesteś, Panie?
I rzekł do mnie: Ja jestem Jezus Nazareński, którego ty prześladujesz.

(9) A ci, którzy byli ze mną, światłość wprawdzie widzieli, ale głosu tego, który rozmawiał ze mną, nie słyszeli.
(10) I rzekłem: Co mam czynić, Panie?
Pan zaś rzekł do mnie: Powstań i idź do Damaszku, a tam ci wszystko powiedzą,
co ci jest przeznaczone, żebyś uczynił.
(11) A gdy zaniewidziałem od blasku owej światłości, prowadzony za rękę przez tych, którzy ze mną byli, przyszedłem
do Damaszku.
(12) Niejaki Ananiasz, mąż żyjący bogobojnie według zakonu i cieszący się dobrym świadectwem u wszystkich mieszkających
tam Żydów,

Wersja trzecia.

Dzieje 26:(12) W tych okolicznościach, jadąc do Damaszku z pełnomocnictwem i poleceniem arcykapłanów,
(13) ujrzałem, o królu, w południe w czasie drogi światłość z nieba, jaśniejszą nad blask słoneczny, która olśniła mnie i tych,
którzy jechali ze mną;
(14) a gdy wszyscy upadliśmy na ziemię, usłyszałem głos do mnie mówiący w języku hebrajskim: Saulu, Saulu,
czemu mnie prześladujesz?
Trudno ci przeciw ościeniowi wierzgać.
(15) A ja rzekłem: Kto jesteś, Panie? A Pan rzekł: Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz.

W którą wersję chcemy uwierzyć?

W pierwszej wersji tylko Paweł upadł na ziemię a reszta oniemiała słysząc głos ale nie widząc nikogo.
Saul utracił wzrok i miał się udać do Ananiasza, który miał mu przywrócić wzrok.

W wersji drugiej nie ma mowy o ślepocie i nie jedzeniu oraz o uzdrowieniu przez Ananiasza, człowieka darzonego przez
Żydów zaufaniem. Towarzysze Pawła widzieli światłość, nie padli, nie oślepli i głosu nie słyszeli.

W wersji trzeciej jest mowa o tymczasowym oślepieniu jasnością oraz mamy nowy element, Jezus mówił po hebrajsku
a towarzysze Pawła także widzieli jasność i także padli na ziemię.
Oni jednak nie oślepli od jasności. Nie ma mowy o ślepocie i jej odwróceniu, o Ananiaszu.

Trzy różne wersje tego samego wydarzenia w nieomylnym Słowie Bożym... czegoś takiego nie zaakceptowałby żaden uczciwy sąd!
Jako dodatkowy znak Łukasz podaje nam imię dowódcy żołnierzy... konia trojańskiego, który był w tych czasach doskonale znany!

Dzieje 20:(4) A towarzyszył mu aż do Azji Sopater, syn Pyrrusa z Berei, a z Tesaloniczan Arystarch i Sekundus,
również Gajus z Derbe i Tymoteusz, z Azjatów zaś Tychikus i Trofim.

Z czasem Pyrrus został królem Macedonii dzięki swojej doskonałej szpiegowskiej działalności.
W tym samym czasie znana była powszechnie praca Plutarcha - "Pyrrus - głupiec nadziei.".
Łukasz nawiązał więc do Pyrrusa w tym wersecie i mamy kilka argumentów, które to potwierdzają.
Pyrrus był znany jako szpieg i dywersant.
Nie żył już od 272 p.n.e czyli Sopater nie mógł być jego synem.
Imię Trofim (Trohimus) nawiązuje do Troi. Może się nam wydawać, że jest to szyte zbyt grubymi nićmi, ale...
tłumacze biblijni widzieli wyraźnie owe powiązania i słynna wersja Biblii KJV (Króla Jakuba) nie wymienia Pyrrusa,
nie wymienia także Pyrrusa Biblia Webstera, Young Literal Translation, Vulgata, oraz polska Biblia Gdańska.
(Sprawdź - http://www.biblia.info.pl/)

Najwyraźniej Łukasz doskonale widział co się dzieje i poinstruowany Duchem Bożym przedstawił nam wiele detali,
które przy bliższym zapoznaniu się ujawnią nam rzeczywiste oblicza Pawła.
Być może Duch Boży zaakceptował tymczasowe działania Pawła i detaliczne wyjaśnienie tej kwestii miało się pojawić dopiero
w dzisiejszych czasach, jak to zapowiedział sam Jezus!

Dlaczego w ten sposób i dlaczego w tych właśnie latach?

Najwyraźniej szatan, pokonany zmartwychwstaniem Jezusa nie dał za wygraną i przystąpił do zmasowanego ataku na sług Jezusa.
Najpierw chciał ich wszystkich zniszczyć rękami Saula.
Kiedy to nie dało rezultatu, Saul przyłączył się do Chrześcijan jako... Paweł.
Podobna taktyka, jak powstanie Kościoła Katolickiego w Rzymie.
Zwrócimy uwagę na to, że jedynie Łukasz ujawnia jego oryginalne imię - Saul.
Czyli na wzór Judasza w najbliższym otoczeniu Jezusa - szatan także zadbał o to, aby skutecznie skazić czystą Ewangelię Jezusa.

2 Koryntian 12:(11) Stałem się głupi; wyście mnie do tego zmusili.
Wyście bowiem powinni byli mnie polecić.
Bo w niczym nie ustępowałem owym arcy apostołom, chociaż jestem niczym.

W tym wersecie tkwi cały problem, który niemal wszystko nam ujawnia.
Jest ewidentne, że Koryntianie mieli poważne wątpliwości odnośnie Saula i werset te ukazuje nam wyraźnie walkę Pawła
o równouprawnienie i chwałę pomiędzy rzeczywistymi apostołami, których Saul nazywa pogardliwie arcy apostołami.
Wiarygodność Pawła była w Koryncie wątpliwa i jego nauki najwyraźniej kolidowały z naukami Jezusa,
które rozpowszechniali jego apostołowie.
Czyli wskazówka Łukasza - "Pyrrus - głupiec nadziei" jest dobrze widoczna.
Sprawdź wersety na temat głupca -
2Kor 11:16-19, oraz nadziei - Dzieje 23:6, Dzieje 24:15, Dzieje 26:6,7.
Łukasz daje nam wyraźne wskazówki podobieństwa Pawła z Pyrrusem - szpiegiem znanym w dziele Plutarcha -
"Pyrrus - głupiec nadziei".

Istnieje jeszcze jedna opcja.
Łukasz opisał po prostu co widział i słyszał oraz dokładne zacytował relacje Pawła.
Czyli Łukasz na pewno nie posłużył się kłamstwem.

Jest to zaledwie skromny początek naszych poszukiwań. Największe problemy występują w Pawła listach.
Wystarczy je nieco dokładniej przeanalizować oraz porównać je z naukami naszego Zbawiciela.

Koniec części I.


http://www.zbawienie.com/apostol-Pawel.htm

_________________
2Kor 10/4,5 oręż którym walczymy, nie jest cielesny ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej;
nim unicestwiamy złe zamysły
i pychę, podnoszącą się przeciw poznaniu Boga
i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Mesjaszowi


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł:
 Post Napisane: 5 lipca 2012, o 18:36 
 


Góra 
  
 
 Tytuł: Re: Apostoł PAWEŁ ....
 Post Napisane: 5 lipca 2012, o 18:38 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 17:54
Posty: 13409
Co autor chciał osiągnąć tym artykułem , czy na pewno chodzi mu o wykazanie prawdy ?
Mam co do tego wielkie wątpliwości.
Raczej jest jeszcze jednym z tych , którzy mówią o czymś o czym nie mają pojęcia ,ponieważ sprawy Ducha można ,tylko
Duchem badać rozważać .
Gdyby choc trochę sie zastanowił wiedział by ,że panu Jezusowi Mesjaszowi , nie szczędzono oskarżeń,pomówień a
wiemy ,ze Ukrzyżowanie nie było w ich oczach wywyższeniem a wskazaniem ,ze to musi byc oszust , fałszywy jakiś pomyleniec.
Wyłuskam to co na początek 'rzuca' sie w moje oczy ,by wskazać ,że to co ten wford pisze jest albo jego celowym działaniem
albo sam nie wie bo jest człowiekiem cielesnym .

_________________
Isaj40/9
Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny Syjonie!
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judy: Oto wasz Bóg!


.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Apostoł PAWEŁ ....
 Post Napisane: 5 lipca 2012, o 18:40 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 17:54
Posty: 13409
Cytuj:
Ewidentnie Paweł nie spełniał powyższych kryteriów - nie był on bezpośrednim uczniem Jezusa Chrystusa oraz
naocznym świadkiem Jego cudów, nauk, śmierci i zmartwychwstania.

Jaką wartość przedstawia świadek, który nie widział i nie słyszał Tego, o którym ma świadczyć?
Zwłaszcza w sytuacji istnienia 12 apostołów, naocznych świadków oraz istnienia co najmniej
500 braci - świadków zmartwychwstałego Jezusa!
W takiej sytuacji wiarygodność Pawła była więc natychmiast kwestionowana i mnożyło się od razu wiele niepokojących pytań!

Skąd wiesz o Jezusie?
Dlaczego z Nim nie chodziłeś?
Musiałeś o nim słyszeć!
Aha! Miałeś cudowne objawienie! Jesteś więc nawiedzony!
Tak więc Paweł rzeczywiście miał od samego początku swej służby olbrzymie problemy, co jest wyraźnie
ukazane w jego listach.

Ano właśnie - nic nie wiedział a jednak PRZEŚLADOWAŁ jak to możliwe ,za co ,dlaczego ?
Paweł/Saul był faryzeuszem i musiał wiedzieć KIM Jeszuah jest bo ,musiał wiedzieć za co ma prześladować ,
za co ,ma wrzucać do więzienia ,tych ,którzy poszli za Jeszuah /Jezusem.
Paweł jako faryzeusz musiał znac Pism Tore , był uczniem Gamaliela ,zatem jak można mówić o Saulu/Pawle ,ze
nie wiedział o Jeszuah.
Paweł musiał widzieć co sie dzieje wśród Chamasziszi- chrześcijan, musiał widzieć znaki i cuda przemianę tych ludzi.
Ich radość , wolność i to doprowadzało go wściekłości ,ze wystarczy zaufać Jeszuah by mieć to wszystko , bez studiowania Tory.
Oni prości nieuczeni i On-Saul uczeń wielkiego Gamaliela i nie ma tego co ci prostacy .

Zatem autor ma raczej za zadanie zniechęcić do człowieka ,który mimo swojej uczoności , nie osiągnął niczego ,dopier
Dotyk Ręki Jeszuah przemienia wnętrze Saula tak by mógł widzieć to czego nie widzą uczeni ,biegli w Pismach.
Co nie znaczy ,ze Pisma są złe ,nie chodzi o to ,ze Pisma muszą ożyć by można było je rozumieć .
[

_________________
Isaj40/9
Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny Syjonie!
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judy: Oto wasz Bóg!


.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Apostoł PAWEŁ ....
 Post Napisane: 5 lipca 2012, o 18:41 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 17:54
Posty: 13409
Dz 15:7 bp "Kiedy już dość długo nad tym dyskutowano, zabrał głos Piotr:
'Bracia, wiecie, że Bóg wybrał mnie od dawna spośród was, aby poganie właśnie z moich ust usłyszeli
słowa dobrej nowiny i uwierzyli."
.
Dla Żydów stałem się jak Żyd, aby pozyskać Żydów. Dla tych, co są pod Prawem,
byłem jak ten, który jest pod Prawem - choć w rzeczywistości nie byłem pod Prawem -
by pozyskać tych, co pozostawali pod Prawem.
Dla nie podlegających Prawu byłem jak nie podlegający Prawu - nie będąc zresztą wolnym od prawa Bożego,
lecz podlegając prawu Chrystusowemu - by pozyskać tych, którzy nie są pod Prawem.
1Kor 9:19- 23
.
2 Poitr 3 :15 A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jak i umiłowany brat nasz, Paweł, w mądrości, która mu jest dana, pisał do was;
.
Dz 9:15 br " Lecz Pan rzekł ponownie:
Idź gdyż właśnie ten człowiek,
będzie moim szczególnym narzędziem. To on zaniesie wieść o moim imieniu do pogan, do ich władców i do całego Izraela."
.

2 Piotr. 3:13-18
13. Lecz nowych niebios i nowej ziemi według obietnicy jego oczekujemy, w których sprawiedliwość mieszka.
14. Przetoż najmilsi! tego oczekując, starajcie się, abyście bez zmazy i bez nagany od niego znalezieni byli w pokoju;

15. A nieskwapliwość Pana naszego miejcie za zbawienie wasze, jako wam i miły brat nasz Paweł według danej
sobie mądrości pisał,
16. Jako i we wszystkich listach swoich mówiąc o tych rzeczach, między któremi są niektóre rzeczy trudne
ku wyrozumieniu, które nieumiejętni i niestateczni wykręcają jako i inne pisma, ku swemu własnemu zatraceniu.

17. Wy tedy, najmilsi! wiedząc to przedtem; strzeżcie się, abyście błędem tych niezbożników nie byli zwiedzeni
i nie wypadli z waszej stateczności;
18. Ale rośćcie w łasce i w znajomości Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała i teraz,
i na czasy wieczne.
Amen.
.
1 Koryntian 9 świadczą o tym.

1) Czyż nie jestem wolny?
Czy nie jestem apostołem?
Czyż nie widziałem Jezusa, Pana naszego? Czyż nie jesteście moim dziełem w Chrystusie?
(2) Jeżeli nawet nie jestem apostołem dla innych, dla was na pewno nim jestem.
Albowiem wy jesteście pieczęcią mego apostołowania w Panu.

(3) Oto moja obrona wobec tych, którzy mnie potępiają.
(4) Czyż nie mamy prawa skorzystać z jedzenia i picia?
(5) Czyż nie wolno nam brać z sobą niewiasty - siostry, podobnie jak to czynią pozostali apostołowie oraz bracia
Pańscy i Kefas? (6)
Czy tylko mnie samemu i Barnabie nie wolno nie zarobkować?
.
to takie cząstkowe spojrzenie na apostoła Pawła ,którego szatan nie może ścierpieć ,za jego ogłaszanie
Objawień Nauki Pana Jezusa
o którym mówił ,ze nie człowiek mnie posłał a sam Pan Jeszuah Mesjasz
.

_________________
Isaj40/9
Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny Syjonie!
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judy: Oto wasz Bóg!


.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Apostoł PAWEŁ ....
 Post Napisane: 5 lipca 2012, o 18:43 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 17:54
Posty: 13409
Cytuj:
fword napisał/a:
Apostoł Paweł jest postacią niezwykle kontrowersyjną.
Temat ten znam nieźle od co najmniej 8 lat.
Dopiero teraz zdecydowałem się na opublikowanie artykułu w tym temacie.

Pierwsza część artykułu w tym linku: http://www.zbawienie.com/apostol-Pawel.htm
Będzie co najmniej ze 3-4 części. To jest zaledwie skromny początek.

Jeszcze jedna uwaga.

Moim zdaniem temat jest NIEZWYKLE budujący dla tych, którzy miłują naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
Temat ten jest dewastujący dla wszelkiej maści religiantów, którzy niewiele z naśladownictwem Jezusa mają wspólnego.

Niezwykle kontrowersyjna osoba - no z naciskiem NIEZWYKLE - ale dla kogo ?
Dla , tych co sie kisili we własnym sosie tak jak Paweł wcześniej ,który wypełniał TORĘ
wręcz mówi ze był w tym DOSKONAŁY ...och co za zarozumiałość - no nie ?
Był DOSKONAŁY i nadal grzeszył ,DOSKONAŁY i nadal CZUŁ ,ze coś jest nie tak ,ale
nie potrafił określić CO TO TAK GO PRZYGNIATA ?
A to stary człowiek z martwymi uczynkami przypominał mu co dnia ,ze wszystko to marność
Tak twoim zdaniem temat jest budujący DLA TYCH ....co miłują naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa ?
ale NIE PANA ?!
OTÓŻ TO ..... miłują bo nie zdają sobie sprawy co do znaczenia Chrystus Zbawiciel.
Paweł TO POZNAŁ ...dlatego podzielił sie OBJAWIENIEM jakiego inni nie mieli ..
A jak ty NAŚLADUJESZ Jezusa w czym ,co takiego naśladujesz ?
czy aby nie religianctwo ?
.

_________________
Isaj40/9
Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny Syjonie!
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judy: Oto wasz Bóg!


.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Apostoł PAWEŁ ....
 Post Napisane: 5 lipca 2012, o 18:45 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 17:54
Posty: 13409
z częsci 2-giej

powołał sie NA TE WERSETY ... ja ZAPYTAM - DLACZEGO ŁUKASZ TAK SPISAŁ
DLACZEGO ŁUKASZ nie ZWRÓCIŁ UWAGI PAWŁOWI ,ZE sie coś NIE ZGADZA ?
.........>>>>>>>>>
Cytuj:
Cytuj:
Wersja pierwsza.

Dzieje 9:(3) I stało się w czasie drogi, że gdy się zbliżał do Damaszku,
olśniła go nagle światłość z nieba,
(4) a gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz?
(5) I rzekł: Kto jesteś, Panie? A On: Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz;

(6) ale powstań i idź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić.
(7) A mężowie, którzy z nim byli w drodze, stanęli oniemiali, głos bowiem słyszeli, ale nikogo nie widzieli.

Istotne są dwie rzeczy. Paweł według tej relacji nie widział Jezusa ale słyszał Jego głos.
Widząc jasność padł na ziemię i usłyszał głos osoby,
która poinformowała go, że jest zmartwychwstałym Jezusem.
Ludzie, którzy mu towarzyszyli słyszeli głos, ale nikogo nie widzieli.

Dziwne jest to, że w obecności kilku świadków Jezus zamknął im uszy
i rozmawiał tylko i wyłącznie z Saulem (Pawłem).
Saul miałby kilku świadków i zobaczyłby po raz pierwszy Jezusa!
Tymczasem świadkowie widzieli jakąś jasność i Pawła na ziemi.
Niezbyt wiarygodne świadectwo, prawda?
Obrońcy Pawła natychmiast skonfrontują to twierdzeniem,
że greckie słowo tłumaczone na - słyszeli i rozumieli, wyjaśnia owe różnice.
Czyżby w tym był największy problem?

Wersja druga.

Dzieje 22:(6) A gdy byłem w drodze i zbliżałem się do Damaszku, stało się koło południa,
że nagle olśniła mnie wielka światłość z nieba,

(7) i upadłem na ziemię i usłyszałem głos do mnie mówiący: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz?
(8) A ja odpowiedziałem: Kto jesteś, Panie?
I rzekł do mnie: Ja jestem Jezus Nazareński, którego ty prześladujesz.

(9) A ci, którzy byli ze mną, światłość wprawdzie widzieli, ale głosu tego, który rozmawiał ze mną,
nie słyszeli.
(10) I rzekłem: Co mam czynić, Panie?
Pan zaś rzekł do mnie: Powstań i idź do Damaszku, a tam ci wszystko powiedzą,
co ci jest przeznaczone, żebyś uczynił.

(11) A gdy zaniewidziałem od blasku owej światłości, prowadzony za rękę przez tych, którzy ze mną byli,
przyszedłem do Damaszku.
(12) Niejaki Ananiasz, mąż żyjący bogobojnie według zakonu i cieszący się dobrym świadectwem u wszystkich mieszkających tam Żydów,

Wersja trzecia.

Dzieje 26:(12) W tych okolicznościach, jadąc do Damaszku z
pełnomocnictwem i poleceniem arcykapłanów,
(13) ujrzałem, o królu, w południe w czasie drogi światłość z nieba,
jaśniejszą nad blask słoneczny, która olśniła mnie i tych, którzy jechali ze mną;

(14) a gdy wszyscy upadliśmy na ziemię, usłyszałem głos do mnie mówiący w języku hebrajskim:
Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz?
Trudno ci przeciw ościeniowi wierzgać.

(15) A ja rzekłem: Kto jesteś, Panie?
A Pan rzekł: Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz.

W którą wersję chcemy uwierzyć?


A W KTÓRA WIERZYŁ ŁUKASZ ? niekumaty był ?
Przecież WSZYSTKO SPRAWDZIŁ DOKŁADNIE ..
.
ZATEM ?
Cieszyć się wypada ,ze Paweł PAMIĘTAŁ ,ze jedzie do Damaszku ..
ze pamiętał co powiedział do niego Adonai ,że był na tyle przytomny i zapytał KIM JESTEŚ ADONAI
Zauważam też ,ze Paweł nie mógł mieć wglądu we wszystko ponieważ OŚLEPŁ i niech mi nikt nie wmawia ze
w takiej sytuacji Paweł wiedział i pytał kto co widział czy słyszał ..
Zatem Paweł musiał opowiedzieć TO , czego sam dowiedział sie PÓŹNIEJ od innych jak to z innymi było .

Nie jest to żadnym dowodem na to ,ze apostoł Paweł był fałszywym apostołem powołanym przez siebie samego
.

_________________
Isaj40/9
Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny Syjonie!
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judy: Oto wasz Bóg!


.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Apostoł PAWEŁ ....
 Post Napisane: 5 lipca 2012, o 18:47 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 17:54
Posty: 13409
Cytuj:
fword
Cytat:
xxx
"Jesteście zbawieni łaską!"
Takie herezje spowodowały, że szatański świat nieustannie śmieje się z Chrześcijan z powodu ich dramatycznych różnic doktrynalnych.
Paweł w takim przypadku stoi po stronie szatana wspomagając go w bezlitosnych atakach w mediach na wszelkie formy Chrześcijaństwa, poróżnione ze sobą i nawet się zwalczające tylko i wyłącznie z powodu listów rzekomego 'apostoła' Pawła

To juz nie jest herezja to szatańskie szyderstwo .

TAK ŁASKĄ JESTEŚMY ZBAWIENI - jesli to jest szatańskie to GDZIE Zbawienie w ST ?
Tam mieli uczynów po same uszy ale ZBAWIENIA z tego nie było DLACZEGO ?
Co robiąc robili nie tak ..
A Abraham czy z uczynków został usprawieldiwiony czy z WIARY ?

WIARA TO POTĘGA TO DUCH ,ale nie każdemu jest dana ...
To na WIARE POWOŁUJE sie JESZUAH MESJASZ a nie na UCZYNKI ...
Co to jest chrześcijanstwo z którego sie smieje KTO ?!
To chrześcijanie wyśmiewają TYCH CO DOZNALI ŁASKI BEZGRZESZNOŚCI
ŁASKI Zewleczenia i Obleczenia DNA Ducha Świętego
O tym wszystkim pisze apostoł Paweł - dlatego szatanisko ATAKUJE DRWI WYSMIEWA
Aby słuchający ZWĄTPILI ODRZUCILI ODWRÓCILI SIE i ODESZLI ..
TO jest szatanski łup Dusz ..
Jak można zarzucac Pawłowi ze podaje TRZY RÓZNE WERSJE zdarzenia w drodze do Damaszku ?
Paweł i tak ma szczęscie ze pamietał ,ze idzie do Damaszku .
Dalczego nie chce sie zauważyć ze w ten sposób Osmiesz sie tego który , zapisywał
relacje Pawła .czy był tak głupi naiwny ze nie zauważył rzekomych róznic ?
Dlaczego nie pyta Pawła - chwila co ty tu cos nie tak ?
Dalczego nikt nie zauwza ze Paweł Powalony na ziemie oslepiony zszokowany
i co on robi ? biega i pyta wokoło wszystkich CO WIDZIELISCIE CO SŁYSZELIŚCIE CZY TO CO JA ?"

Ciekawe kto by tak sie zachował - jasne Paweł to oszust ... bo nikt niechce pomyslec ,
ze on musiał sie tez dowiedziec od innych co sie znimi działo a dowiadywał sie
KIEDY skoro był tak zszokowany OŚLEPIONY nie jadł nie pił ...
Mnie to brakuje słów
wiesia ty bys wiedziałą co zrobic ciebie by to nie dotkęło a co tam nawet bedac osleiona
pytałą bys innych czy tez sa oslepieni ?

przepraszam ale ....

http://biblia.webd.pl/forum/printview.p ... 4&start=60

_________________
Isaj40/9
Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny Syjonie!
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judy: Oto wasz Bóg!


.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Jezus-Paweł -Prawo
 Post Napisane: 11 października 2012, o 06:27 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 17:54
Posty: 13409
Cytuj:
(z innego forum-autor .blyy)

Jak żyli pierwsi chrześcijanie?

1) Poddawali się obrzezaniu:
Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci: «Jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni» Dz 15,1


2) Żyli całkowicie pod Prawem, poddawali się nawet oczyszczeniu w świątyni
:

Następnego dnia Paweł poszedł razem z nami do Jakuba.
Zebrali się też wszyscy starsi. Powitawszy ich, zaczął szczegółowo opowiadać, czego Bóg dokonał wśród pogan przez jego posługę.
Słysząc to, wielbili Boga, ale powiedzieli mu: Widzisz, bracie, ile tysięcy Żydów uwierzyło, a wszyscy trzymają się gorliwie Prawa.
O tobie jednak słyszeli, że wszystkich Żydów, mieszkających wśród pogan, nauczasz odstępstwa od Mojżesza, mówisz, że nie mają obrzezywać swych synów ani zachowywać zwyczajów.
Cóż więc począć?
W każdym wypadku dowiedzą się, żeś przybył.
Zrób więc to, co ci mówimy: Mamy tu czterech mężczyzn, którzy złożyli ślub, weź ich z sobą, poddaj się razem z nimi oczyszczeniu, pokryj za nich koszty, aby mogli ostrzyc sobie głowy, a wtedy wszyscy przekonają się, że w tym, czego się dowiedzieli o tobie, nie tylko nie ma źdźbła prawdy, lecz że ty sam przestrzegasz Prawa na ró Co zaś do pogan, którzy uwierzyli, posłaliśmy im na piśmie polecenie, aby powstrzymali się od pokarmów ofiarowanych bożkom, od krwi,
od tego, co uduszone, i od nierządu.
Wtedy Paweł wziął z sobą tych mężów, następnego dnia poddał się razem z nimi oczyszczeniu, w
szedł do świątyni i zgłosił /termin/ wypełnienia dni oczyszczenia, aż zostanie złożona ofiara za każdego z nich. Dz 21

- Pierwszy kościół żył blisko ze świątynią. A więc uznawali kapłaństwo w świątyni Jerozolimskiej.
Żyli w przyjaźni z faryzeuszami, że bronili Jakuba:

Otóż Ananos będąc człowiekiem takiego charakteru i sądząc, że nadarzyła się dogodna sposobność, ponieważ zmarł Festus, a Albinus był jeszcze w drodze, zwołał sanhedryn i stawił przed sądem Jakuba, brata Jezusa zwanego Chrystusem, oraz kilku innych.
Oskarżył ich o naruszenie Prawa i skazał na ukamienowanie.
Lecz szlachetniejsi obywatele miasta i gorliwi strażnicy Prawa oburzyli się tym postępkiem.
Flawiusz, Dawne Dzieje Izraela IX. 1.
Jednak była część faryzeuszy która była sługusami saduceuszy, jednym z nich był Paweł:

Tak jechałem do Damaszku z upoważnienia i z polecenia najwyższych kapłanów. Dz 26,12

3) Nie jadali z poganami:

Zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba, jadał razem z poganami; a gdy przyszli, usunął się i odłączył z
obawy przed tymi, którzy byli obrzezani.
A wraz z nim obłudnie postąpili również pozostali Żydzi, tak że i Barnaba dał się wciągnąć w ich obłudę. Ale gdy spostrzegłem, że nie postępują zgodnie z prawdą ewangelii, powiedziałem do Kefasa wobec wszystkich: Jeśli ty, będąc Żydem, po pogańsku żyjesz, a nie po żydowsku, czemuż zmuszasz pogan żyć po żydowsku? Ga 2,12-14


4) Zachowywali całe Prawo i wszystko z nim związane:

Zachowujecie dni, święta nowiu i lata! Ga 4,10

Więc pierwsi chrześcijanie żyli całkowicie pod Prawem.
Żyli tak zawsze, a Jezus nigdy nie mówił by żyli inaczej.
Ale przybył Paweł i wszystko wywrócił do góry nogami.
Nauczał o rzeczach, które są sprzeczne z naukami Jezusa i z Prawem.
Uznał, że Prawo straciło znaczenie w raz ze śmiercią Jezusa:


pozbawił On mocy Prawo przykazań, wyrażone w zarządzeniach Ef 2,15


a Jezus głosił coś zupełnie innego. Nauczał, że:
Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków.

Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić.
Zaprawdę. bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota,
ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.
Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi,
ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim.


A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Mt 5,17-20
Lecz łatwiej niebo i ziemia przeminą, niż żeby jedna kreska miała odpaść z Prawa Łk
16,17


- Jezus wyraźnie zaznaczył, że prędzej przeminie niebo i ziemia niż coś się zmieni w Prawie.
A jak widać Paweł zmienił gdyż uznał, że wraz ze śmiercią straciło ważność.
Nawet list do Hebrajczyków o tym mówi, choć najprawdopodobniej nie jest autorstwa Pawła, lecz kogoś pod jego wpływem:

Ze zmianą bowiem kapłaństwa musi też nastąpić zmiana Prawa. Hbr 7,12

- to stoi całkowicie w sprzeczności z tym to czego nauczał Jezus, więc jakim prawem ten list znajduje się w kanonie? Ani jedna kreska to ani jedna kreska dopóki ziemia i niebo nie przeminą

Paweł ponadto nauczał, że człowiek może dostąpić usprawiedliwienie tylko i wyłącznie przez wiarę, a uczynkami możemy się podetrzeć:.


Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu. Rz 3,28


Co jest całkowicie sprzeczne z tym co nauczano w pierwotnym kościele:
Tutaj ewidentnie Jakub sprzecza się z Pawłem, który twierdzi coś zupełnie odwrotnego:


Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków?
Czy wiara może go zbawić? Jk 2, 14


- twierdzi, że jak niby można nie można mieć wiarę, a uczynki mieć gdzieś?
Paweł twierdzi, że wystarczy sama wiara bez uczynków.
List Jakuba wręcz polemizuje z Pawłem i to nie w jednym razie:


Czy Abraham, ojciec nasz, nie z powodu uczynków został usprawiedliwiony, kiedy złożył syna Izaaka na ołtarzu ofiarnym?
Widzisz, że wiara współdziałała z jego uczynkami i przez uczynki stała się doskonała.
I tak wypełniło się Pismo, które mówi: Uwierzył przeto Abraham Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość, i został nazwany przyjacielem Boga.
Widzicie, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia na podstawie uczynków, a nie samej tylko wiary Jk 2,21-24


Natomiast Paweł twierdzi, że został usprawiedliwiony z wiary!:


Albowiem nie od [wypełnienia] Prawa została uzależniona obietnica dana Abrahamowi i jego potomstwu, że będzie dziedzicem świata, ale od usprawiedliwienia z wiary.
Jeżeli bowiem dziedzicami stają się ci, którzy się opierają na Prawie, to wiara straciła znaczenie, a obietnica pozostała bez skutku. Rz 4,13-14


oraz


Czy Ten, który udziela wam Ducha i działa cuda wśród was, /czyni to/ dlatego, że wypełniacie Prawo za pomocą uczynków, czy też dlatego, że dajecie posłuch wierze? W taki sam sposób Abraham uwierzył Bogu i to mu poczytano za sprawiedliwość Ga 3,5-6


- Jakub wręcz odpowiada Pawłowi i jego poplecznikom.
Widać wyraźnie, że Jakub polemizuje z Pawłem; tutaj uwidacznia się konflikt między stronnictwami.
Uważa nauki Pawła za nauki sprzeczne, i rozprawia się z naukami Pawła; gdyż te nauki doszły do Jerozolimy nawet.

To jeszcze nie ostatni przykład polemiki Jakuba z Pawłem.
Paweł lub jego poplecznik głosi:


Przez wiarę nierządnica Rachab nie zginęła razem z niewierzącymi, bo przyjęła gościnnie wysłanych na zwiady.
Hbr 11,31


Jakub odpowiada, że to są bzdury:


Podobnie też nierządnica Rachab, która przyjęła wysłanników i inną drogą odprawiła ich, czy nie dostąpiła usprawiedliwienia za swoje uczynki? Jk 2,25


- problem jest prosty, wystarczy tylko w rozumowanie politeistów wejść.
Politeiści nie odrzucali istnienia Boga żydowskiego, gdyż byli politeistami i rozumieli, że jest wielu bogów.
Dlatego logiczne, że Rachab wierzyła, ba, wierzyło całe miasto.
Ale ona została usprawiedliwiona nie na podstawie wiary, a właśnie uczynków!
Zresztą trochę dziwne jest, że Paweł w listach naucza o usprawiedliwieniu bez uczynków a tylko wiary, o Abrahamie i jego poplecznicy o Rachab; a Jakub wszystkie te rzeczy przedstawia w jednym liście.
Dlaczego?
A to dlatego, że te nauki słyszał, wiedział o czym nauczali inni i chciał rozprawić się z błędnymi naukami Pawła.
Co na temat usprawiedliwienia mówią same ewangelie? Wiara czy uczynki?


Za dni Heroda, króla judzkiego, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz, ze zmiany kapłańskiej Abiasza.
Miał on za żonę jedną z córek Aarona, a na imię jej było Elżbieta.
Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga, postępując nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw Pańskich. Łk 1,5-6


oraz sam Jezus:


Aby obciążyła was cała sprawiedliwa krew, przelana na ziemi - od krwi sprawiedliwego Abla aż do krwi Zachariasza,
syna Barachiaszowego, którego zabiliście między świątynią a ołtarzem. Mt 23,35

- widać, że Jakub naucza zgodnie z Prawem Mojżeszowym i zgodnie z naukami Jezusa, a Paweł to odstępca.
Był podział i potwierdza to sam Paweł:


A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania.
Albowiem wiadomo mi o was, bracia moi, od domowników Chloi, że wynikły spory wśród was. A mówię to dlatego, że każdy z was powiada: Ja jestem Pawłowy, a ja Apollosowy, a ja Kefasowy, a ja Chrystusowy.
Czy rozdzielony jest Chrystus?
Czy Paweł za was został ukrzyżowany albo w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? 1 Kor 1,10-13


- Paweł nauczał czegoś innego niż nauczał Piotr i inni.
Jest więc konflikt. Paweł zaczyna się pysznić nad innych apostołów:


Ku własnej hańbie to mówię, że w tym byliśmy słabi; bo jeśli ktoś w czymś jest śmiały, mówię to w przystępie głupoty, i ja jestem śmiały. Hebrajczykami są?
Ja także. Izraelitami są? Ja także.
Potomkami Abrahama są? Ja także
. Sługami Chrystusa są?
Jako niespełna rozumu to mówię; daleko więcej ja, więcej pracowałem, częściej byłem w więzieniach, nad miarę byłem chłostany, często znajdowałem się w niebezpieczeństwie śmierci. 1 Kor 11,21-24


- Pawła ogarnia pycha.
Potwierdza, że chodzi o prawdziwych sługach Jezusa, którzy są Żydami.
A w poprzednim rozdziale mówi, że jedni są Kefasowi; a więc w rozdziale 11 mówi nawet o Dwunastu Apostołach, szczyci się nad nich.
Również kolejny przykład to sugeruje:


Stałem się głupi; wyście mnie do tego zmusili.
Wyście bowiem powinni byli mnie polecić.
Bo w niczym nie ustępowałem owym arcyapostołom, chociaż jestem niczym 2 Kor 12,11


W rozdziele 10 mówi o konflikcie, gdzie są nawet chrześcijanie Piotrowi, a więc ci pod Prawem.
W kolejnym mówi o chrześcijanach Żydowskich, a więc miał na myśli ewidentnie Piotrowych chrześcijan czyli Żydo-chrześcijan, co sam potwierdza w rozdziale 12 gdy mówi o arcyapostołach.
Zresztą mówi o liczbie mnogiej, to zapewne miał na myśli wszystkich Żydów-chrześcijan, Kefasa i Apollosa; w tym wyjątku, że arcyapostołem jest Kefas.

W tym samym liście Paweł podaje również takie słowa:


Ci fałszywi apostołowie to podstępni działacze, udający apostołów Chrystusa.
I nic dziwnego.
Sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości. 2 Kor 11,13-14


Wiadome, że pierwsi chrześcijanie nawet po pojawieniu się Pawła, nauczali innych by żyli pod Prawem - apostołów dwunastu i Jakub.
Toteż Paweł jest łagodnie mówiąc wkurzony, że tam gdzie naucza są podziały, gdzie jedni są pawłowi, a inni np. piotrowi.
Ewidentnie mówi o Żydach pisząc, że są Hebrajczykami.
Ponadto nazywa ich wielkimi apostołami; nazywa tak Dwunastu którzy nauczają by żyć pod Prawem.
Nazywa ich fałszywymi apostołami gdyż głoszą zupełnie inną ewangelię od Pawła.
Sam zresztą Paweł potwierdza, że ewangelia jaką głosi, jest jego ewangelią:


Miej w pamięci Jezusa Chrystusa, który został wskrzeszony z martwych, jest z rodu Dawidowego, według mojej ewangelii 2 Tm 2,8

- kefasowa jest inna, apollosowa jest inna itp.
Są Żydami do których Paweł ma pretensje, że mu wiernych zabierają.
Szczyci się, że robi więcej niż wielcy apostołowie, który nazywa fałszywymi apostołami gdyż
zwiastują inną ewangelię. Paweł sam twierdzi, że dla innych nie jest apostołem:


Jeśli dla innych nie jestem apostołem, to jednak dla was nim jestem 1 Kor 9,2


- nigdzie Dwunastu Apostołów i Jakub nie nazywają Pawła apostołem, i tam gdzie jest konflikt też nie jest nazywany, wiec przez kefasowych jak to ich Paweł nazywa, też nie skoro są w konflikcie z pawłowymi, których też Paweł wymienia.
W pierwszym liście do Koryntian Paweł wyraża się jeszcze tak:


19 Tak więc nie zależąc od nikogo, stałem się niewolnikiem wszystkich, aby tym liczniejsi byli ci, których pozyskam.
20 Dla Żydów stałem się jak Żyd, aby pozyskać Żydów.
Dla tych, co są pod Prawem, byłem jak ten, który jest pod Prawem - choć w rzeczywistości nie byłem pod Prawem - by pozyskać tych, co pozostawali pod Prawem.
21 Dla nie podlegających Prawu byłem jak nie podlegający Prawu - nie będąc zresztą wolnym od prawa Bożego, lecz podlegając prawu Chrystusowemu - by pozyskać tych, którzy nie są pod Prawem.
22 Dla słabych stałem się jak słaby, by pozyskać słabych.
Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby w ogóle ocalić przynajmniej niektórych.
23 Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział. 1 Kor 9,19-23


- Paweł przy Greku udawał Greka, a przy Żydzie Żyda.
Jak tak jego stronnictwo nie lubiło żyć blisko świątyni a pierwsi chrześcijanie żyli; ponadto list do Hebrajczyków również do tego nawołuje, a Paweł odstawia szopkę i poddaje sie oczyszczeniu w świątyni.
Paweł przy dwunastu i będąc w Jerozolimie udaje potulnego człowieka, a gdy ich nie ma to atakuje judeochrześcijan otwarcie plując jadem na nich.
Dlatego mogę nazwać Pawła kłamcą, gdyż mam ku temu podstawy.


Spotkałem jeszcze z inną interpretacją tego ostatniego przytoczonego fragmentu przeze mnie.
Że Paweł by zjednać Greka, chłonął greckie myśli i wierzenia by skompilować Jezusa łatwiej przyswajalnego dla Greków. Nawracając Rzymian zapożyczał wierzenia rzymskie, gdy Egipcjan to egipskie itp.
I tak Jezus jaki dziś znamy został z poganizowany (z hellenizowany); gdzie już dziś się nie pielęgnuje żydowskiego Jezusa gdyż to nie przyciąga.
Dlatego lepiej podać pogańskiego Jezusa bo poganie łatwiej go sobie przyswoją.
Ile by usunięto z teologii jeśli by Listy Pawła oraz do Hebrajczyków nie brano pod uwagę?
Zostałby sam Jezus i żydowskie nauczanie, ale dla pogan jest to nudne, dlatego dziś lubie są chrześcijanami a nie judeochrześcijanami.
Co o tym myślicie?

_________________
Isaj40/9
Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny Syjonie!
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judy: Oto wasz Bóg!


.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Apostoł PAWEŁ ....
 Post Napisane: 1 maja 2013, o 18:04 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 17:54
Posty: 13409
Cytuj:
MieczDucha napisał:
Anioł Boży z 10 rozdziału Objawienia Jana, nazywa m.in apostoła Pawła - sługą Bożym i prorokiem.

"Lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim, prorokom" - Objawienie Jana 10:7


Co to za tajemnica i trąba ? : " Oto tajemnicę wam objawiam: Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni (52) w jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej; bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nie skażeni, a my zostaniemy przemienieni. (53) Albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność. (54) A gdy to, co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone, i to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane: Pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie! (55) Gdzież jest, o śmierci, zwycięstwo twoje? Gdzież jest, o śmierci, żądło twoje? (56) A żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon; (57) ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. ( A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu." - 1 list do Koryntian 15:51-58


, to samo wydarzenie i trąba : " to wam mówimy na podstawie Słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli.
(16) Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie,
(17) potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem.
(1Cool Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy." - 1 list do Tesaloniczan 4:15-18


, anioł nawiązał do słów Pawła i potwierdził, że był wybrany sługą Bożym i był Bożym prorokiem


Cytuj:
MieczDucha-
"(16) Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie," - KTO WYDA ROZKAZ ? PAN JEZUS - czyli PAN JEZUS wydaje rozkaz archaniołowi aby wydał głos i zatrąbił - ten akt anioła to nie narzucanie czegoś PANU JEZUSOWI ale odwrotnie to anioł jest podległy a PAN Wykonuje swój plan - na tych paru przykładach pokazałem jak łatwo jest zle odczytać czyjec wypowiedzi i zbudowac na tym system błędnych nauk. Co do drugiego postu to już o tym pisałem : http://zbawieni.com/showthread.php?tid=271


, Dzieje Apostolskie w jeszcze jednym miejscu mówią o widzeniu PAN JEZUSA przez Pawła - dlaczego nie wymienił pan tego wersetu ???

.
.
Cytuj:
MieczDucha

Cytat:
"(16) Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie,"


Cytuj:
kubik
Jaki głos wyda archanioł? A może wyda rozkaz? Może wyda rozkaz temu, kto ma zatrąbić?

Nie ma wzmianki o tym, że Pan wyda rozkaz, ale kontekst silnie sugeruje, że Pan, otrzyma rozkaz - najprawdopodobniej od Ojca lub archanioła, archanioł wyda komendę i trąba zatrąbi.

W wersetach z Objawienia także nie rozumiesz o co w tym wszystkim chodzi.

Cytuję z kontekstem.

Obj 10:3 I krzyknął głosem donośnym jak ryk lwa. A na jego krzyk odezwało się głośno siedem grzmotów.
Obj 10:4 A gdy przebrzmiało siedem grzmotów, chciałem pisać; lecz usłyszałem głos z nieba mówiący: Zapieczętuj to, co powiedziało owych siedem grzmotów, a nie spisuj tego.
Obj 10:5 Anioł zaś, którego widziałem stojącego na morzu i na lądzie, podniósł prawą rękę swoją ku niebu
Obj 10:6 I poprzysiągł na tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim, i ziemię, i to, co na niej, i morze, i to, co w nim, że to już długo nie potrwa,
Obj 10:7 Lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim, prorokom.
.
Cytuj:
Tutaj nie chodzi o żadnego Pawła i jego pokrętne tajemnice które nie były nigdy tajemnicami ale...
...chodzi o tajemnicę, którą posiadł Jan w tej wizji i tajemnica ta nie została nam wyjawiona.

Bóg ma w zanadrzu sekret, którego jeszcze nikomu nie wyjawił, poza Janem. Jan nie spisał owego sekretu, dlatego go nie znamy. Ten sekret doskonale nawiązuje do sytuacji, o której mówił Isus Chrystus, aby nieustannie czuwać i zapewnia nas, że będziemy zaskoczeni.

Aby uniknąć rozczarowań trzeba nieustannie czuwać.

Cytuj:
Paweł ujawnił RZEKOMĄ TAJEMNICĘ i zmartwychwstaniu i porwaniu, co tajemnicą nigdy nie było.


Nie no oczywiście przecież zawsze wiedzieli ze bedzie pochwycenie na Obłoki ,to żadna tajemnica.


Cytuj:
Tajemnica, którą słyszał Jan jest nam do dzisiaj nie znana.
Czyli ponownie Paweł okazuje się fałszywym prorokiem.

Tajemnica bedzie DOKONANA dla Izraela ,poganie mają teraz swój Czas swoje '5 min'
Jeśli jeszcze nie wie o czym tu mowa to czy zdąży ?

Cytuj:
Trąba Boża to sygnał obwieszczenie czegoś niezwykle ważnego, czyli tajemnicy.

Paweł w tej sytuacji wychodzi na fałszywego proroka, ponieważ trąba nie zatrąbiła, a Paweł... już wyjawił rzekomą tajemnicę.

Skoro dla kubika jest rzekoma , to nie ma sie czym przejmowac poprostu zignoruje kiedy usłyszy.

Cytuj:
napisał on:
""(16) Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie,"

Jest to kolejna sprzeczność i to olbrzymia pomiędzy Pawłem a Objawieniem czy innym RZECZYWISTYMI SŁOWAMI BOŻYMI.

Rzeczywista wizja dana Janowi nie mówi ani o porwaniu ani o zmartwychwstaniu tylko mówi o dokonaniu tajemnicy, której jeszcze nie znany, ponieważ Janowi nie pozwolono tego tekstu napisać! Jak tajemnica to tajemnica. Będzie we właściwym czasie ujawniona.

Dokona sie Tajemnica bo Mesjasz jest Tajemnicą .

Cytuj:
tabitha
Kiedy zmartwychwstaly Isus ukazuje sie uczniom mowi
do nich: "Pokoj wam"

zauwaz nie dodaje bracia i siostry.
Do Tomasza mowi "per ty"
"Wierzysz, ponieważ Mnie ujrzałeś? - i tu nie dodaje: bracie Tomaszu.


.
Kiedy zrozumieją ,ze Jeszuah nie zwracał sie tak jak oni mysla ,ze powinien ,bo od kiedy to Ojciec mówi do córki -siostro
Kiedy zauważa ,ze mówi - Dzieci macie tu ,co do jedzenia ?

_________________
Isaj40/9
Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny Syjonie!
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judy: Oto wasz Bóg!


.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Apostoł PAWEŁ .... oszustem ?
 Post Napisane: 29 lipca 2013, o 17:53 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 17:54
Posty: 13409
z netu ...
........
E.B-Mylna interpretacja Tory w Chrystianizmie jest niezauważalna przez ludzi nie znających mentalności IZRAELITÓW. Dzieje się tak z powodu wykładni jednego człowieka, jedynego filaru Kościoła Katolickiego! Jest nim Paweł z Tarsu, Paweł Apostoł, Szaweł, Saul, Szaul, heb. שאול התרסי Szaul ha-Tarsi (ur. ok. 5-10 w Tarsie w Cylicji, zm. 64-67 w Rzymie). Który to stał się tylko jednym świadectwem na którym opiera się cały Chrystianizm!
Nie ma drugiego Światka! Jak naucza sama TORA, a poprzez NIĄ STWÓRCA, iż każdą rzecz potrzebujemy rozpatrywać na podstawie co najmniej 2-3 świadków, tak jak to czyni zawsze SAM HASHEM: "Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię" (Dewarim- 5 Mojżeszowa 30:19). Paweł z Tarsu przedstawił jedynie swój sposób przeżywania i widzenia źródeł wiedzy w Zwojach Tory, a to za mało ...nie dajmy sie zwieść, szukajmy świadectwa Stwórcy o Torze!

_________________
Isaj40/9
Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny Syjonie!
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judy: Oto wasz Bóg!


.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Apostoł PAWEŁ .... oszustem ?
 Post Napisane: 29 lipca 2013, o 18:07 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 17:54
Posty: 13409
To jeszcze jeden głos z wielu jaki słyszy sie ostatnimi czasy o Apostole Pawle.
Ja sie z takimi głosami nie zgadzam .

Ap Paweł to Apostoł ,który przekazuje nam Objawienie co znaczy ze mamy sie stac
Nowym Adamem z Nieba .
Ap Paweł wyjasnia nam po kolei krok po kroku Od naszego Umierania z Mesjaszem w Mesjaszu ,Umieranie grzechowi Zewlekanie z siebie Starego cielesnego pożądliwego adama
Oblekanie sie w Nowego stawanie sie Obrazem Jahszuah Mesjasza .
Paweł nie mówi jak nasi 'pseudo pasterze' ze jesteśmy grzesznikami że nikt z nas nie jest
DOSKONAŁY .
Paweł nas Ubogaca a nie okrada .
Paweł wyjasnia nam NADZIEJĘ jaka mamy W Jahszuah Mesjaszu jak Jego Duch anuluje
w nas zapis grzechu i smierci ANULUJE - KASUJE -CZYŚCI zapis po przodkach

i chociaż patrząc na nasze ciało widzimy jakoby nic sie nie zmieniło , to widzimy tylko to co
zewnetrzne co Paweł nazywa niszczejącym Namiotem .

Paweł mówi o Obleczeniu sie w Namiot z Nieba który Obleka nas od WEWNĄTRZ
i choc dla oka cielesnego nie jest to widoczne ,to mamy ta pewnosć , ze Wewnętrzny
nasz CZŁOWIEK JEST DOSKONAŁY i NIEŚMIERTELNY i jest juz Własnościa NIEBA.


Szatan zbiera ile sie da przez wszelkiej maści pseudo nauczycilei trzymających swoje owce
i za ich własne pieniądze wprowadzaja na Szeroka Drogę za która muszą płacic oddaleniem
od Oblicza YHVH ...

Inaczej nie da sie wytłumaczyc tej ich złosci , wysmiewania ,ironii , banowania ,jak tylko
działaniem ducha prowadzącego na zatracenie.

_________________
Isaj40/9
Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny Syjonie!
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judy: Oto wasz Bóg!


.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Apostoł PAWEŁ .... oszustem ?
 Post Napisane: 30 lipca 2013, o 09:34 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 kwietnia 2013, o 15:53
Posty: 548
"12 apostołów Baranka.

Apostoł - jest to człowiek posłany przez samego Jezusa Chrystusa. Apostołów było dwunastu, z Judaszem włącznie.
Po śmierci Judasza oraz po zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu Jezusa pozostali apostołowie zdawali sobie doskonale sprawę z tego,
że liczba apostołów Baranka musiała być kompletna, czyli musiało ich być 12.

Mamy więc dokładny opis oraz dokładne kryteria dla nowego apostoła, który powinien być naocznym świadkiem służby,
nauk i cudów Jezusa a także świadkiem Jego śmierci, a zwłaszcza Jego zmartwychwstania.

Dzieje 1:(20) Napisano bowiem w księdze Psalmów: Niech siedziba jego stanie się pusta I niech nikt nie mieszka w niej. oraz:
A urząd jego niech weźmie inny.
(21) Trzeba więc, aby jeden z tych mężów, którzy chodzili z nami przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał między nami,
(22) począwszy od chrztu Jana, aż do dnia, w którym od nas został wzięty w górę, stał się wraz z nami świadkiem
jego zmartwychwstania.
(23) I wskazali dwóch: Józefa, zwanego Barsabą, którego też nazywano Justem, i Macieja.

(24) Potem modlili się tymi słowy: Ty, Panie, który znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego, którego obrałeś,
(25) aby zajął miejsce w tej służbie i w posłannictwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz, aby pójść na miejsce swoje.
(26) I dali im losy; a los padł na Macieja, i został dołączony do grona jedenastu apostołów.

Owe kryteria są jak najbardziej logiczne i zrozumiałe. Nowy apostoł musiał mieć autorytet naocznego świadka
i bezpośredniego ucznia Jezusa. Zwłaszcza w przypadku nauczania innych tego, co osobiście od Jezusa usłyszał."
- Tak pisze p. Kubik

Czy było tylko 13 uczniów , świadków zmartwychwstania (z oczywistych względów pomijamy Judasza) ? Dlaczego przedstawiono Bogu tylko dwóch ? Kto dokonał wyboru skoro powiedziano Bogu wybierz tego lub tego ? Dlaczego nie dano pustego losu ?
To była wolna wola Boga ? Powiedziano wybierz kogo sobie upatrzysz? Czy narzucono Mu wybór ? "Owe kryteria są jak najbardziej logiczne i zrozumiałe." to nie są logiczne i zrozumiałe kryteria . I taki sam błąd popełniają dzisiejsze kościoły i denominacje . Czy ktoś zna dokonania apostoła Macieja ?

_________________
Skoro nie można skasować konta , biorę "urlop"


Rozmawiam/ałem z Wami jak uczeń w szkole podczas przerwy ,
który tak zrozumiał wykład nauczyciela .


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Apostoł PAWEŁ .... oszustem ?
 Post Napisane: 30 lipca 2013, o 09:50 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 kwietnia 2013, o 15:53
Posty: 548
"Aha! Miałeś cudowne objawienie! Jesteś więc nawiedzony!"

Takiego samego pseudo-argumentu można użyć w stosunku do "Objawienia " Jana .
Czy ktoś był świadkiem objawień Janowych na wyspie Potmos ? Aha! Miałeś cudowne objawienie Janie ?! Jesteś więc nawiedzony! I co Janie , mamy ci wierzyć !? Jedno objawienie ma być kontrargumentem na drugie objawienie ? To objawienie jest dobre bo pasuje do mojej koncepcji a to bee bo nie pasuje do mojej koncepcji .Taka logika to chora logika .

_________________
Skoro nie można skasować konta , biorę "urlop"


Rozmawiam/ałem z Wami jak uczeń w szkole podczas przerwy ,
który tak zrozumiał wykład nauczyciela .


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Apostoł PAWEŁ .... oszustem ?
 Post Napisane: 30 lipca 2013, o 10:23 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 kwietnia 2013, o 15:53
Posty: 548
"Dlaczego Jezus miałby wybrać faryzeusza na apostoła, skoro nas przestrzegał za życia przed kwasem i obłudą faryzeuszy?"

A dlaczego nie miałby wybrać faryzeusza skoro taka była Jego wola ? Wszyscy faryzeusze byli naznaczeni kwasem i obłudą ? A nawet gdyby byli czy to znaczy że nie mogą już odwrócić się od swego kwasu i obłudy ? Znowu ktoś ma Mu podpowiadać kogo ma wybrać a kogo nie ? Czy dzisiaj nie ma kwasu i obłudy faryzeuszy którzy podają się za apostołów a nimi nie są ?

_________________
Skoro nie można skasować konta , biorę "urlop"


Rozmawiam/ałem z Wami jak uczeń w szkole podczas przerwy ,
który tak zrozumiał wykład nauczyciela .


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Apostoł PAWEŁ .... oszustem ?
 Post Napisane: 30 lipca 2013, o 10:58 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 kwietnia 2013, o 15:53
Posty: 548
" Oto esencja zbawienia. Słuchanie słów Jezusa i posłuszeństwo wobec Niego. Oto nasza jedyna droga do zbawienia."

Czy Paweł nawoływał do nie-słuchania słów Jeszuy ? Do nie-posłuszeństwa wobec Niego ?
Jakieś przykłady ??? Fakty biblijne ???

_________________
Skoro nie można skasować konta , biorę "urlop"


Rozmawiam/ałem z Wami jak uczeń w szkole podczas przerwy ,
który tak zrozumiał wykład nauczyciela .


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł:
 Post Napisane: 30 lipca 2013, o 10:58 
 


Góra 
  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
 
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 142 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Następna strona

Strona główna forum » ARCHIWUM -


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

 
 

 
Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Skocz do:  
To forum działa w systemie phorum.pl
Masz pomysł na forum? Załóż forum za darmo!
Forum narusza regulamin? Powiadom nas o tym!
Tłumaczenie phpBB3.PL