Zarejestruj    Zaloguj    Dział    FAQ

Strona główna forum » BIBLIA dla KAŻDEGO- TWARDY POKARM » BIBLIA -NAUKA - ODKRYCIA » Biblia a kłamstwa tego świata
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2 ] 
Autor Wiadomość
 Tytuł: Ofiara MSZY - otrzymaliście straszliwą władze
 Post Napisane: 17 grudnia 2013, o 14:15 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 17:54
Posty: 14873
Msza

Oto kolejny zwodniczy element dogmatyki katolickiej.
Katolicyzm naucza bowiem, że msza jest prawdziwą ofiarą ustanowioną przez Chrystusa, w której rzeczywiście obecne jest ciało i krew Jezusa.
Uczy, że ofiara ta jest w swej istocie równa ofierze krzyżowej, a decydującą rolę w owej tajemniczej transsubstancjacji, czyli przeistoczeniu chleba i wina w ciało i krew Chrystusa, pełni kapłan.

Kard. Stefan Wyszyński tak przemawiał do wyświęconych kapłanów: „Otrzymaliście w tej chwili straszliwą (!) władzę.

To jest władza nie tylko nad szatanami, nie tylko nad znakami sakramentalnymi,
ale przede wszystkim – nad samym Bogiem!
Jesteście przecież „spirituales imperatores” , a jako tacy, macie władzę rozkazywać nawet samemu Bogu.

On tego zapragnął, on tego od was chciał!
Będziecie Mu rozkazywać, gdy na wasze słowa, zstępować będzie na ołtarze – Bóg żywy, choć zakryty, lecz prawdziwy...
Kto ku Wam patrzy, widzi w Was Boga.
Kto do Was się zbliża, nie szuka ludzkiego, ale Bożego.
Prawdziwie: Sacerdos, alter Christus!
Kapłan jest drugim Chrystusem”
(Ateneum Kapłańskie, Zeszyt 2, IX–X 1960 r.).

`
Mówi ono, że Jezus „nie musi codziennie
(...) składać ofiar; uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie”
(Hbr 7. 27).
Mówi też, że „Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami ludzkimi (...), ale do samego nieba (…);
i nie po to, żeby wielekroć ofiarować samego siebie
(...), gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy
(…), ale objawił się On jeden raz (…) dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie” (Hbr 9. 24–26).
„Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech” (Hbr 10. 18).

Warto w tym miejscu przypomnieć, że idea kapłana ofiarnika, pojawiła się po raz pierwszy dopiero w III stuleciu za sprawą Cypriana z Kartaginy (200–258).
Jednakże dla większości Wieczerza Pańska nadal stanowiła jedynie ofiarę dziękczynną wiernych, nie zaś powtórzenie ofiary Chrystusa.
Dopiero w roku787 na soborze w Nicei przyjęto twierdzenie, że chleb i wino ulegają przemianie.
W związku z tą koncepcją aż do 1215 r. w Kościele katolickim toczyły się zaciekłe spory,
i dopiero podczas IV soboru laterańskiego doktryna ta uzyskała rangę dogmatu.
Stało się tak, chociaż słowa o spożywaniu ciała i krwi Chrystusa należy rozumieć symbolicznie.
Jezus powiedział bowiem:
„Duch ożywia.
Ciało nic nie pomaga.
Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem” (J 6. 63).


O tym, że Jego słowa miały właśnie znaczenie symboliczne, świadczą również i inne Jego wypowiedzi.
Na przykład: „Ja jestem światłością świata” (J 8. 12);
„Ja jestem drzwiami” (J 10. 7);
„Ja jestem drogą” (J 14.6);
„Ja jestem prawdziwym krzewem winnym” (J 15. 1);
„Jam jest korzeń i (...)
gwiazda jasna poranna” (Ap 22. 16).
Poza tym również wierzący zostali nazwani „ciałem Chrystusa”,
którego „głową” jest Jezus (Ef 2. 23).

Dlaczego zatem otacza się kultem religijnym hostię i konsekrowane wino w kielichu?"

Pod przeklenstwem sa ci ,którzy nie wierzą ,ze w eucharystii jest prawdziwy jezus chrystus
z ciałem i krwią i bóstwem a to tak nie wierzy niech bedzie przlety !!


.

_________________
Obrazek
Isaj40/9
Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny Syjonie!
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judy: Oto wasz Bóg!


.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł:
 Post Napisane: 17 grudnia 2013, o 14:15 
 


Góra 
  
 
 Tytuł: Re: MSZA - Ofiara mszy -
 Post Napisane: 4 września 2019, o 13:14 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 17:54
Posty: 14873
"OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ

Msza stanowi najważniejszy ceremoniał kościoła rzymskiego.
Oddziela on i odróżnia katolicyzm od większości pozostałych kościołów chrześcijańskich.
Podczas mszy rzekomo, zachodzi cud transsubstancjacji.
W teorii, na słowo kapłana, opłatek zamienia się w prawdziwe ciało Jezusa, a wino w Jego prawdziwą krew.
Zgodnie z dogmatyką kościoła rzymskiego nie chodzi tu o mistyczny symbol ofiary Jezusa, lecz o ponowienie Jego ofiary:

"Gdyby ktoś powiedział, że msza święta nie jest prawdziwą i dosłowną ofiarą składaną Bogu...
niech będzie przeklęty.

Gdyby ktoś powiedział, że wypowiadając słowa Czyńcie to na mój ą pamiątkę, Chrystus nie uczynił apostołów kapłanami, i nie wyznaczył ich oraz innych kapłanów do ofiarowania Jego własnej krwi i ciała, niech będzie przeklęty."

Słowa tego dogmatu zaprzeczają ostatnim słowom Zbawiciela: "Wykonało się
(J.19:30).
Ofiara Chrystusa w pełni zadośćuczyniła sprawiedliwości Bożej.
Biblia mówi:
"Złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga, oczekując tylko, aż nieprzyjaciele Jego staną się podnóżkiem nóg Jego.
Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęceni...
gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy." (Hbr.l0:12-14.18)

Papiestwo kwestionuje tę fundamentalną prawdę Ewangelii twierdząc, że ofiara ma być powtarzana z udziałem kapłana podczas każdej mszy: ;

"Ilekroć msza jest celebrowana, tylekroć ofiara Chrystusa jest powtarzana.

Nie oferuje się nowej ofiary, lecz przez Bożą moc jedna i ta sama ofiara jest powtarzana...
W czasie mszy świętej Chrystus wciąż oferuje samego siebie Ojcu, tak jak to uczynił na krzyżu."471

Biblia mówi, że Chrystus: "wszedł raz na zawsze do świątyni...
z własną krwią swoją dokonawszy wiecznego odkupienia" (Hbr.9:ll).


Sobór watykański II przeczy temu.-i deklaruje, że
"W ofierze mszy...
ciało, które wydane jest za nas i krew przelana na odpuszczenie grzechów są przez Kościół składane Bogu na rzecz zbawienia całego świata.


Nie wszyscy z katolików zdają sobie sprawę, że według nauk kościoła rzymskiego czasie mszy ofiaruje się (w teorii) prawdziwe ciało i prawdziwą krew Chrystusa, a nie Symbol czy pamiątkę, jak w kościołach protestanckich.

Uchwała soboru w tej sprawie DM

.Jeśliby ktoś zaprzeczył, że w sakramencie Eucharystii świętej zawiera się prawdziwe, rzeczywiste i materialne ciało i krew z duszą i bóstwem Pana naszego Jezusa Chrystusa, a więc w konsekwencji cały Chrystus, lecz powiedział, że Js8 jest w nim tylko jako pamiątka, przenośnia lub symbol, niech będzie przeklęty.

Apendyk
Koncept, że hostia to literalne ciało Chrystusa, a konsekrowane wino to prawdziwa krew Chrystusa nosi miano transsubstancjacji, czyli przeistoczenia.

W chlebie i winie nie zachodzi żadna zmiana, którą można byłoby zaobserwować czy stwierdzić empirycznie.

Jedynym jej dowodem jest powyższy dogmat.
Święty Augustyn (354-430), największy z katolickich Ojców Kościoła, uważał, że chleb spożywany podczas komunii jest symbolem Chrystusa, a nie literalnym Jego ciałem, dlatego człowiek nie może wziąć Chrystusa do siebie w opłatku.

Napisał on:
"Przyjmujemy symbol, który po spożyciu znika, ale czy ciało Chrystusa może zniknąć, czy kościół Chrystusa może zniknąć, czy członkowie Ciała Chrystusa mogą zniknąć?
Bynajmniej."474

Wielu duchownych katolickich byłoby zafrapowanych konkluzją F.
van der Meera, katolickiego badacza pism Augustyna, który po przeanalizowaniu setek jego eucharystycznych kazań niechętnie przyznał, że św.
Augustyn ani razu "nie mówi o prawdziwej obecności Chrystusa" w chlebie i winie.475

Z taką teorią wystąpił dopiero w IX wieku pewien mnich imieniem Radbertus Paschasius (800-865), który spotkał się wtedy ze sprzeciwem większości teologów katolickich.

Dopiero sobór laterański IV w 1215 roku zatwierdził tę naukę jako dogmat.

Kardynał Alphonsus Liguori napisał w podręczniku dla duchownych katolickich:

"Dostojeństwo kapłana bierze się także stąd, że posiada on moc nad prawdziwym i mistycznym ciałem Jezusa Chrystusa.
W sprawie mocy, jaką kapłani sprawują nad prawdziwym ciałem Jezusa Chrystusa,
naucza się, że gdy wygłoszą słowa konsekracji.

Wcielone Słowo jest zobowiązane posłusznie przyjść do ich rąk w postaci sakramentu...
Sam Bóg posłuszny wypowiedzianym przez kapłanów słowom - HOC EST CORPUS MEUM ("To jest ciało moje") - zstępuje na ołtarz, przychodzi gdzie go zawołają, ilekroć go zawołają, oddając się w ich ręce, choćby byli jego nie przyjaciółmi.

Gdy już przyjdzie, pozostaje całkowicie w ich gestii; przesuwają Go z miejsca na miejsce jak im się podoba, mogą też, jeśli sobie życzą, zamknąć Go w tabernakulum, zostawić na ołtarzu lub usunąć na zewnątrz kościoła, mogą też, jeśli tak postanowią, spożyć Jego ciało lub podać innym jako pokarm...
W ten sposób kapłan może być nazwany stworzycielem swego Stwórcy, gdyż wypowiadając słowa konsekracji, stwarza on jakby Jezusa w sakramencie, dając mu w nim życie, a także oferuje Go jako ofiarę wiecznemu Ojcu...
wystarczy, że kapłan powie, Hoc est corpus meum, i oto chleb przestaje być chlebem, ale staje się ciałem Jezusa Chrystusa.

Dlatego św.
Bernard ze Sienny mówi: Moc kapłana jest mocą boskiej osoby, gdyż transsubstancjacja chleba wymaga tyle samo mocy, ile stworzenie świata."

W komunii świętej kościoła rzymsko-katolickiego nie może wziąć udziału nikt, kto nie wierzy w obecność literalnego ciała Chrystusa w hostii, czy w dosłowną obecność Jego i w winie.
Aby uniknąć nieporozumienia, kapłan podający opłatek oświadcza: "Ciało Chrystusa", z czym przyjmujący musi się zgodzić odpowiadając "Amen", czyli "Tak jest".
Opłatkowi należy się według dogmatyki kościoła rzymskiego ten sam kult i nabożeństwo (łac. latrid), jaką otrzymuje sam Bóg.

Parafianie okazują tę cześć opłatkowi w tabernakulum żegnając się, gdy przechodzą obok kościoła, wchodząc do jego wnętrza, czy też na widok hostii obnoszonej w procesji.

Kult opłatka jest bałwochwalstwem, gdyż Bóg zakazał oddawania czci komukolwiek i czemukolwiek (Wj.20:4-6).
Sugeruje to, że nadprzyrodzone zjawiska, które ponoć towarzyszą niektórym osobom przy spożyciu hostii, mogą mieć demoniczne źródło .

294Apokalipsa: Czasy końca w proroctwach Biblii
bardziej że wiele z nich ma typowo okultystyczny charakter.
Jezus nie mieszka w opłatku ani w budynkach, lecz w sercach tych, którzy poddają swe życie Jego prowadzeniu (lKor.6:19; Mt.l8:20).
Pismo Święte mówi, że "Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim.
On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką i nie odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował"
(Dz.17:24-25).


Jan

6,63 Duch ożywia.
Ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem,
63 הָרוּחַ הִיא הַמְחַיָּה; הַבָּשָׂר אֵינוֹ מוֹעִיל כְּלוּם. הַדְּבָרִים שֶׁדִּבַּרְתִּי אֲלֵיכֶם רוּחַ הֵם וְחַיִּים.
מוֹעִיל / מוֹעִילָה / מוֹעִילִים / מוֹעִילוֹת
mo'il / mo'ila / mo'ilim / mo'ilot
przydatny, korzystny, pożyteczny

_________________
Obrazek
Isaj40/9
Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny Syjonie!
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judy: Oto wasz Bóg!


.


Ostatnio przesunięty w górę 4 września 2019, o 13:14 przez: noemi.

Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł:
 Post Napisane: 4 września 2019, o 13:14 
 


Góra 
  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
 
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2 ] 

Strona główna forum » BIBLIA dla KAŻDEGO- TWARDY POKARM » BIBLIA -NAUKA - ODKRYCIA » Biblia a kłamstwa tego świata


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

 
 

 
Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Skocz do:  
cron
To forum działa w systemie phorum.pl
Masz pomysł na forum? Załóż forum za darmo!
Forum narusza regulamin? Powiadom nas o tym!
Tłumaczenie phpBB3.PL