Zarejestruj    Zaloguj    Dział    FAQ

Strona główna forum » YOUTUB VIDEO » Co nas bulwersuje -Kazn.- wilki ?
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 12 ] 
Autor Wiadomość
 Tytuł: Alians Ewangeliczny w Rzeczypospolitej Polskiej
 Post Napisane: 22 lipca 2014, o 13:57 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 17:54
Posty: 13408
Statut Aliansu Ewangelicznego
w Rzeczypospolitej PolskiejPreambuła

W trosce o jedność duchową, chrześcijańskie współdziałanie i wspólne świadectwo, my, chrześcijanie ewangeliczni z różnych wspólnot kościelnych
i organizacji parakościelnych, wyznający ewangeliczne zasady wiary,wezwani do oddawania chwały Wszechmogącemu Bogu oraz głoszenia Ewangelii o zbawieniu i czynienia ludzi uczniami Jezusa Chrystusa, w Imię Boże powołujemy Alians Ewangeliczny w Rzeczypospolitej Polskiej, jako organizację międzykościelną chrześcijaństwa ewangelicznego w naszym Kraju.

§ 8

Celem Aliansu jest dawanie świadectwa duchowej jedności i współdziałanie ewangelicznie wierzących chrześcijan.

...


§ 18

Członek Aliansu może dobrowolnie przekazać jakąś część swego majątku na rzecz Aliansu.
Przyjęcie takiego majątku winno odbyć się na drodze umowy zawartej pomiędzy darczyńcą a Aliansem.
Umowa winna jasno określać czy Alians ma prawo do korzystania z przekazanego majątku również po ustaniu członkostwa darczyńcy.

.


§ 21

W przypadku ustania członkostwa, majątek ruchomy i nieruchomy wniesiony przez członka na własność Aliansu nie podlega zwrotowi, chyba że umowa między członkiem a Aliansem stanowi inaczej.

.


Wierzymy:


- że Pismo Święte pochodzi od Boga, jest przez Boga natchnione, nieomylne, w pełni wiarygodne oraz że jest najwyższym autorytetem we wszystkich sprawach wiary i postępowania;- w jednego Boga, odwiecznie istniejącego w
trzech osobach:
Ojca, Syna i Ducha Świętego;
– w Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Boga objawionego w ciele, w Jego narodzenie z Marii dziewicy, w Jego bezgrzeszne ludzkie życie, w Jego boskie cuda, w Jego odkupieńczą śmierć, w Jego cielesne zmartwychwstanie, w Jego osobisty powrót w mocy i chwale;– w zbawienie zgubionego i grzesznego człowieka, dzięki przelanej krwi Pana Jezusa Chrystusa, przez wiarę, niezależnie od uczynków,
i odrodzenie przez Ducha Świętego;– w Ducha Świętego, którego zamieszkanie w wierzącym czyni go zdolnym do prowadzenia świętego życia, do świadectwa i pracy dla Pana Jezusa Chrystusa;– w jedność Ducha wszystkich [i]prawdziwie wierzących
, Kościół – Ciało Chrystusowe;– w zmartwychwstanie zarówno zbawionych jak i zgubionych: zbawionych ku życiu, zgubionych ku potępieniu.[/i]

.
http://www.aliansewangeliczny.pl/statut.php#cele

............
:shock: szok
prawdziwie wierzący to taki co wyznaje trójce i ciało z maryji ?
to jest jedność duchowa ?

_________________
Isaj40/9
Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny Syjonie!
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judy: Oto wasz Bóg!


.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł:
 Post Napisane: 22 lipca 2014, o 13:57 
 


Góra 
  
 
 Tytuł: Re: Alians Ewangeliczny w Rzeczypospolitej Polskiej
 Post Napisane: 22 lipca 2014, o 14:04 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 17:54
Posty: 13408
Konferencja programowa Aliansu Ewangelicznego w RP
2001-05-21
Słowo i Życie - wiosna 2001


W dniu 19 maja 2001 r. w Warszawie, w siedzibie Kościoła Zielonoświątkowego przy ul. Siennej 68/70, odbyła się Konferencja Programowa Aliansu Ewangelicznego w Polsce, zrzeszającego 8 Kościołów i 9 organizacji parakościelnych o charakterze ewangelikalnym.

. Pod nieobecność przewodniczącego Aliansu, prezb. Henryka Rother-Sacewicza, Konferencji przewodniczył prezb. Edward Czajko, wiceprzewodniczący Rady Krajowej Aliansu.
Życzenia na piśmie uczestnikom Konferencji przesłał dr Andrzej Czohara, dyrektor Departamentu Wyznań MSWiA, a słowo pozdrowienia w imieniu
Polskiej Rady Ekumenicznej przekazał, obecny na pierwszej części Konferencji, bp Edward Puślecki, wice-prezes PRE.

W ramach Konferencji wysłuchano trzech wystąpień programowych.
Gość specjalny Konferencji, Gordon Showell-Rogers, sekretarz generalny Europejskiego Aliansu Ewangelicznego, swoje wystąpienie poświęcił sprawie roli Aliansu Ewangelicznego w jednoczącej się Europie.
Prezb. Edward Czajko mówił na temat powstania, racji bytu i celów Aliansu Ewangelicznego w Polsce.

Prezb. Andrzej Nędzusiak swoje wystąpienie poświęcił zagadnieniu roli Aliansu jako platformy współpracy regionalnej i lokalnej; zapoznał również uczestników Konferencji z ostatnimi międzywyznaniowymi inicjatywami modlitewnymi w Polsce.


Po wysłuchaniu referatów uczestnicy Konferencji podzielili się na pięć grup dyskusyjnych, które zajęły się następującymi zagadnieniami: modlitwa i współpraca regionalna, szkolnictwo i młodzież, misja i ewangelizacja, praca wśród kobiet i rodzina oraz sprawy publiczne i społeczne.

Rzecznikami poszczególnych grup, referującymi wyniki dyskusji na posiedzeniu plenarnym byli: Andrzej Nędzusiak,
Andrzej Michnik,
Zdzisław Miara,
Alina Wieja i
Edward Czajko
.

Podczas dyskusji w grupach zgłoszono wiele interesujących wniosków odnośnie do wspólnego świadectwa ewangelicznego w Polsce.
Alians Ewangeliczny w Polsce znajduje się nadal na etapie poszukiwania osoby na nieobsadzone dotąd stanowisko sekretarza generalnego, który byłby gorliwym wykonawcą postanowień konferencji i Rady Krajowej Aliansu oraz twórczym inicjatorem przedsięwzięć ewangelikalnych w naszym kraju. /E.Cz./


http://www.aliansewangeliczny.pl/artyku ... 6&r=aktual

_________________
Isaj40/9
Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny Syjonie!
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judy: Oto wasz Bóg!


.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Alians Ewangeliczny w Rzeczypospolitej Polskiej
 Post Napisane: 22 lipca 2014, o 14:07 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 17:54
Posty: 13408
Alians Ewangeliczny
1998-01-01
Słowo i Życie - wiosna 1998


26 stycznia 1998r. w Warszawie, w siedzibie zboru Chrześcijańska Społeczność przy ul. Puławskiej 114 odbyło się spotkanie przedstawiciela World Evangelical Fellowship (WEF), czyli Światowej Społeczności Ewangelicznej, pastora Johana Candelina z Finlandii z pastorami większości warszawskich zborów ewangelicznych, dyrektorami organizacji misyjnych i szkół biblijnych oraz przedstawicielami zarządów niektórych Kościołów. Zapowiadany był również przyjazd dyrektora ds. kontaktów międzynarodowych dra Agustina B. Vencera z Filipin, ale nie było to możliwe ze względu na silne przeziębienie.

Johan Candelin, pełniący w Światowej Społeczności Ewangelicznej funkcję dyrektora Komisji ds. Wolności Religijnej, zapoznał się z sytuacją i potrzebami Kościołów ewangelicznych w Polsce oraz przedstawił zasady działania i struktury organizacyjne WEF.

Struktury te są bardzo ograniczone, a działalność sprowadza się raczej do kontaktów i współdziałania w konkretnych celach i realizacji konkretnych programów.
Jednak utrzymywanie takich powiązań okazuje się bardzo istotne i często przesądza o skuteczności działania rozproszonych wspólnot ewangelicznych.

Pracą WEF kieruje Międzynarodowa Rada, składająca się z 15 członków.

Światowa Społeczność Ewangeliczna ma trzy biura: w Singapurze, w Manili na Filipinach i w Wheaton, Illinois w USA.

Powołane zostały dwa departamenty: Rozwoju Przywództwa oraz Służby Pojednania. Działa sześć komisji: Komisja ds. Kobiet, Międzynarodowa Rada Ewangelicznej Edukacji Teologicznej, ds. Misji, ds. Wolności Religijnej, Teologiczna, ds. Młodzieży.


Pastor Johan Candelin dzielił się również osobistymi doświadczeniami z pracy Komisji ds. Wolności Religijnej.
Kościoły i ruchy ewangeliczne głosząc poselstwo Ewangelii napotykają często na silny opór, naciski i presje, powstrzymujące działania misyjne, czasem zagrażające życiu. Światowa Społeczność Ewangeliczna występuje w obronie chrześcijan, ich praw i wolności. Ważne jest prowadzenie działań na wielu płaszczyznach.
Występowanie w obronie pojedynczych osób jest równie ważne jak zabieganie o legalizację Kościołów w niektórych krajach czy o respektowanie praw człowieka oraz wolności sumienia i wyznania.

Światowa Społeczność Ewangeliczna uczestniczy w pracach Komitetu Praw Człowieka ONZ, a Europejski Alians Ewangeliczny ma swoich przedstawicieli w Unii Europejskiej.

Światowa Społeczność Ewangeliczna jest unią aliansów ewangelicznych poszczególnych kontynentów, w skład których wchodzą alianse poszczególnych krajów.
Biuro Aliansu Europejskiego, któremu przewodniczy Stuart McAllister, mieści się w Wiedniu.
W Europie alianse ewangeliczne istnieją już w następujących krajach: Albanii, Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, na Cyprze, Czechach, Danii, Estonii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, na Węgrzech, we Włoszech.

.

Pastor Candelin zachęcał do modlitw i podjęcia działań zmierzających do utworzenia również w Polsce Aliansu Kościołów Ewangelicznych.


Uczestnicy spotkania, przekonani o potrzebie powołania takiej płaszczyzny współpracy, podjęli konkretne działania: Powołano trzyosobową grupę roboczą celem przygotowania materiałów na kolejne spotkanie w dniu 25 lutego.

Planowane spotkanie odbyło się, a jego efektem były pisemne deklaracje zwierzchników Kościołów: Chrześcijan Baptystów, Zielonoświątkowego i Zborów Chrystusowych o woli przystąpienia do Aliansu Ewangelicznego.
Dalsze prace nad formułą Aliansu, wypracowaniem wizji i celów działania powierzono sześcioosobowej grupie robocze

http://www.aliansewangeliczny.pl/artyku ... 4&r=aktual

_________________
Isaj40/9
Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny Syjonie!
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judy: Oto wasz Bóg!


.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Alians Ewangeliczny w Rzeczypospolitej Polskiej
 Post Napisane: 22 lipca 2014, o 14:18 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 17:54
Posty: 13408
Uchwała o utworzeniu Aliansu Ewangelicznego w Polsce
1999-10-15
Słowo i Życie - jesień 1999


21 czerwca 1999 r. w siedzibie Kościoła Zielonoświątkowego w Warszawie
(ul. Sienna 68/70)
odbyła się - poprzedzona nabożeństwem komunijnym, z Wieczerzą Pańską - konferencja przedstawicieli Kościołów ewangelicznych oraz ewangelicznych organizacji parakościelnych, podczas której podjęto uchwałę o utworzeniu Aliansu Ewangelicznego w RP - organizacji międzykościelnej grupującej chrześcijaństwo ewangelikalne w naszym kraju.

Deklarację o przystąpieniu do Aliansu podpisali przedstawiciele ośmiu Kościołów i kilku organizacji parakościelnych.

Przyjęto Statut opracowany przez Grupę Roboczą oraz zasady wiary, które są tożsame z zasadami wiary zarówno Europejskiego Aliansu Ewangelicznego
(ang. European Evangelical Alliance), jak i Światowego Związku Ewangelicznego
(ang. World Evangelical Fellowship), do których to organizacji międzynarodowych
Alians w Polsce będzie w przyszłości - po uzyskaniu osobowości prawnej - należał.


Dokonano również wyboru trzyosobowej Tymczasowej Rady Krajowej w składzie:
prezb.
Henryk Rother-Sacewicz, zwierzchnik Kościoła Zborów Chrystusowych - przewodniczący,
prezb. Andrzej Nędzusiak, zwierzchnik Kościoła Bożego w Chrystusie - skarbnik
oraz prezb. Edward Czajko, przedstawiciel Kościoła Zielonoświątkowego - wiceprzewodniczący i sekretarz generalny Aliansu.

Głównym zadaniem Tymczasowej Rady będzie doprowadzenie do legalizacji Aliansu (poprzez wpisanie do odpowiedniego działu w rejestrze Kościołów i związków wyznaniowych, prowadzonym przez Departament Wyznań MSWiA) oraz zwołanie - w ciągu sześciu miesięcy po legalizacji - pierwszego Zgromadzenia ogólnego Aliansu Ewangelicznego w Polsce. (E. Czajko)


http://www.aliansewangeliczny.pl/artyku ... 9&r=aktual
.

_________________
Isaj40/9
Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny Syjonie!
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judy: Oto wasz Bóg!


.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Alians Ewangeliczny w Rzeczypospolitej Polskiej
 Post Napisane: 29 października 2014, o 09:18 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 17:54
Posty: 13408
.
http://vimeo.com/107023550

http://warpsummit.org/data/video/03/
.

Zjazd Światowego Aliansu Religii


Jeśli ktokolwiek miałby jeszcze wątpliwości, w jakim momencie historii się znajdujemy:

http://warpsummit.org/data/video/03/

"Dzisiaj duchy niebios i ludzi zgromadziły się tutaj, by byś świadkami tego bezprecedensowego wydarzenia w historii ludzkości".


"Bezprecedensowy mandat nieba, głowy państw, przywódcy religijni, międzynarodowa prasa, kobiety i młodzież".
"Obietnica i ślubowanie dążenia do pokoju".
"Chwila, w której spełniają się marzenia ludzkości!"
"Największy festiwal globalnej wioski"
"Pokojowy Zjazd Światowego Aliansu Religii"
____________

Prosze niech znający jęz ang przetłumaczy napisy ,dla sprawy Bożej.

_________________
Isaj40/9
Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny Syjonie!
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judy: Oto wasz Bóg!


.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Alians Ewangeliczny w Rzeczypospolitej Polskiej
 Post Napisane: 29 października 2014, o 10:08 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 17:54
Posty: 13408
WARP Summit: or how we got deceived


.
.
world alliance of religions peace summit

.
World Alliance of Religions for Peace Summit - Signing Ceremony


Logo !
Załącznik:
world alliance of religions peace summit - YouTube - Mozilla Firefox 2014-10-29 110018.bmp.jpg_________-
ekumenia inaczej
oto ci co sie nawrócili na zatracenie ........


Nie masz wystarczających uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego postu.

_________________
Isaj40/9
Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny Syjonie!
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judy: Oto wasz Bóg!


.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Alians Ewangeliczny w Rzeczypospolitej Polskiej
 Post Napisane: 8 listopada 2014, o 17:08 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 17:54
Posty: 13408
Światowy Alians Ewangeliczny i Watykan chcą nowej ery w relacjach.
Oto szczegóły
.
Obrazek
.
dr Geoff Tunnicliffe i papież Franciszek fot. romereports.com

Papież Franciszek i sekretarz generalny Światowego Aliansu Ewangelicznego (WEA)
optymistycznie w sprawie relacji dwustronnych.

Delegacja Aliansu spotkała się z papieżem i przedstawicielami Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan (PCCU), by porozmawiać o dziedzinach potencjalnej współpracy.

W swoim przemówieniu do Rady sekretarz generalny Aliansu, dr Geoff Tunnicliffe, powiedział:

"Zdajemy sobie sprawę z różnic pomiędzy naszymi tradycjami.
Stwierdzamy jednak, że istnieją przed nami wspólne zadania".


Podkreślił, że choć "ewangeliczni chrześcijanie są bardzo zróżnicowaną grupą, do której należą ludzie i kościoły z tradycji zielonoświątkowej, reformowanej, baptystycznej i niezależnej", to łączy ich "wiara w Pana Jezusa Chrystusa i pragnienie, by służyć Bożemu Królestwu."
Jak dodał, mają oni "serce i pasję dla duchowej odnowy, transformacji i sprawiania, by Jezusa poznawano na całym świecie".

- Postrzegamy ten czas jako nową erę w stosunkach
ewangeliczno-rzymskokatolickich - zaznaczył.


Jak stwierdził, istnieje wiele krajów, w których wierzący z obu tych społeczności współpracują ze sobą "w odpowiedzi na tragiczne problemy społeczne".

Podał też przykład.

- Wiemy, że w wielu miastach na świecie ewangeliczni i rzymskokatoliccy chrześcijanie współpracują w odpowiedzi na handel ludźmi, a ewangeliczni i katoliccy uczeni i aktywiści zaczęli współpracować, by przeanalizować i odpowiedzieć na okropne problemy związane z prześladowaniami religijnymi - stwierdził.

Światowy Alians Ewangeliczny uznaje ponadto sprawy takie jak rozbrojenie nuklearne czy szukanie sprawiedliwości, jeśli chodzi o ludzi skrajnie ubogich jako kolejne dziedziny możliwej współpracy ze swoimi partnerami, także z odpowiednimi działami w Watykanie.

Odnosząc się do różnic teologicznych, dr Geoff Tunnicliffe podkreślił, że ewangeliczno-katolickiej współpracy w sprawach społecznych powinna towarzyszyć
"publiczna dyskusja na nowym poziomie na temat naszych podstawowych przekonań, spraw, zarówno tych, co do których ewangeliczni i katolicy zgadzają się, jak i tych, w których się różnią".

Uzupełnił to następnie, stwierdzając, że "głębszemu poziomowi wspólnej miłości do bliźnich powinien towarzyszyć wyższy poziom publicznej dyskusji na temat fundamentalnej teologii i etyki".

Dlaczego?

- To będzie miało wartość edukacyjną dla członków naszych kościołów.
Da odpowiedzi poszukującym zainteresowanym wiarą chrześcijańską, których pytania mogły zostać rozbudzone przez naszą wspólną miłość do bliźnich - wyjaśnił.

Papież Franciszek, zwracając się do delegacji, powiedział:

"Od początku istniały podziały pomiędzy chrześcijanami i niestety również dziś społeczności rywalizują ze sobą i znajdują się w konfliktach.

To osłabia naszą zdolność do wypełniania przykazań Pana, by głosić ewangelię wszystkim narodom.
Nasze podziały szpecą piękno nieskazitelnej szaty Chrystusa, choć nie niszczą całkowicie głębokiej jedności wynikającej z łaski we wszystkich ochrzczonych.

Skuteczność chrześcijańskiego przesłania byłaby, bez wątpienia, większa, gdyby chrześcijanie pokonali podziały i razem cieszyli się sakramentami , szerzyli Słowo Boże i nieśli świadectwo przez dobroczynność".


Dodał, że rozmowy pomiędzy Światowym Aliansem Ewangelicznym i Papieską Radą ds. Popierania Jedności Chrześcijan "otworzyły nowe horyzonty poprzez wyjaśnienie nieporozumień i pokazanie drogi do pokonania uprzedzeń".

- Mam nadzieję, że te rozmowy będą dalej inspirować nasze wspólne świadectwo i wysiłki na rzecz ewangelizacji - oświadczył Franciszek i również wyraził nadzieję na "nową erę" w stosunkach pomiędzy katolikami i ewangelicznymi chrześcijanami, aby "wola Pana, by ewangelia dotarła do krańców ziemi, mogła zostać w pełni zrealizowana".

http://chnnews.pl/index.php/pl/europa/i ... egoly.html

_________________
Isaj40/9
Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny Syjonie!
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judy: Oto wasz Bóg!


.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Alians Ewangeliczny w Rzeczypospolitej Polskiej
 Post Napisane: 15 września 2015, o 18:25 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 17:54
Posty: 13408
Alians Ewangeliczny i papież Franciszek

_________________
Isaj40/9
Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny Syjonie!
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judy: Oto wasz Bóg!


.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Alians Ewangeliczny w Rzeczypospolitej Polskiej
 Post Napisane: 25 września 2017, o 12:16 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 17:54
Posty: 13408
Boży sługa czy wyszkolony przywódca

Poznałem już wielu chrześcijan, którzy pokończyli kursy liderów oraz różne szkoły dla pastorów.
Wszyscy oni mówili to samo, że nie miało to żadnego związku ze świętym życiem i wzrostem duchowym, lecz było to typowo korporacyjne programowanie z psychologii zarządzania... https://www.chlebznieba.pl/index.php?...

_______________
KORPORACJE !?
POLECAM - wspomina tez o Aliansie.
dla mnie sa to NAJEMNICY
badzcie Czujni bo naprawde nie wiecie w czym tkwicie.
Oni nigdy nie zmienia nauk watykanu sa jej prawa ręka i nie ma co liczyc
ze beda GŁOSIC PRAWDE SŁOWA.
oni maja niedopuscic PRAWDY DO GŁOSU.
ich prawdy wiary sa kłamstwem !

_________________
Isaj40/9
Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny Syjonie!
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judy: Oto wasz Bóg!


.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Alians Ewangeliczny w Rzeczypospolitej Polskiej
 Post Napisane: 25 września 2017, o 14:38 
Offline
aktywni
aktywni
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 15 sierpnia 2012, o 16:46
Posty: 1456
cały ten alians i PDJ to ekumenia w" czystej" postaci
dziękuję Jedynemu Bogu
że mnie od tego uchronił i moje drogi z jednym z liderów Wiesławem Ziemba rozeszły się w 1993
a byłem jego zwolennikiem
i to oddanym
ale Bóg otworzył mi oczy i widzę jakie duchy za tym ruchem stoją


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Alians Ewangeliczny w Rzeczypospolitej Polskiej
 Post Napisane: 25 września 2017, o 15:12 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 17:54
Posty: 13408
Dzisiaj ogladałam film Bozy Sługa czy wyszkolony przywódca zrozumiałam cały ten
bałagan ,bajzel nowej ewangelii.
od dawna wiem,ze im nie zalezy na zbawieniu kogokolwiek a teraz wiem o co im chodzi
to poprostu biznes .
Im wiecej Dusz tym kasa głosniej brzeczy a Dusza jak była martwa tak jest.
Nawał to KROPORACJAMI ja tak daleko nie poszłam ale teraz juz pójde bo to fakt.

Walacz o pieniadze, kłóca sie o pieniadze , zbory z powodu pieniedzy rozpadaja sie dziela itp .
Nie ma najmniejszej szansy by tacy 'słudzy' głosili Prawde Słowa
zobacz wszystko to ma jeden korzen - Roma - jeden fundament Roma
Smutne , ale tak niestety jest .
Jesli filmu nie widziałes to polecam .
na info o Aliansie trafiłam w 2014roku

_________________
Isaj40/9
Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny Syjonie!
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judy: Oto wasz Bóg!


.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Alians Ewangeliczny w Rzeczypospolitej Polskiej
 Post Napisane: 25 września 2017, o 15:35 
Offline
aktywni
aktywni
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 15 sierpnia 2012, o 16:46
Posty: 1456
miałem wątpliwą przyjemność widzieć tą publikacje
był momen jak mnie "podchodzili" ludzie z tej "nowej ewangelizacji" bo liczyli na to ,ze podzielę sie swymi kontaktami w UK
zwłaszcza po tym jak zorganizowałem w Legnicy i okolicznych miastach występ churu gospel z New Jerusalem Apostolic Church z Birmingham
ale pokusie "współpracy" nie uległem
podchodzili mnie od strony "miłości blizniego " i skuteczności ewangelizacji
która pono mają wiekszą
a ja marnuję ich zdaniem swój talent i swoje mozliwości w marginalnym przedsięwzięciu
oddaliłem tą pokuse
i przeżyłem potem atak łacznie z donosami do moich przyjaciół na temat mojej przeszłości z przed nawrócenia


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł:
 Post Napisane: 25 września 2017, o 15:35 
 


Góra 
  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
 
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 12 ] 

Strona główna forum » YOUTUB VIDEO » Co nas bulwersuje -Kazn.- wilki ?


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

 
 

 
Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Skocz do:  
To forum działa w systemie phorum.pl
Masz pomysł na forum? Załóż forum za darmo!
Forum narusza regulamin? Powiadom nas o tym!
Tłumaczenie phpBB3.PL