Zarejestruj    Zaloguj    Dział    FAQ

Strona główna forum » BIBLIA dla KAŻDEGO- TWARDY POKARM » BIBLIA a DOGMATY
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 4 ] 
Autor Wiadomość
 Tytuł: Czy należy modlić się za zmarłych?
 Post Napisane: 2 listopada 2019, o 13:48 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 31 grudnia 2014, o 14:38
Posty: 205
W niektórych społecznościach religijnych istnieje przekonanie, że zmarli – ze względu na swoje grzeszne postępki za życia – są bardzo oddaleni od Boga. Z tego powodu do Boga nie docierają ich prośby o przebaczenie i oczyszczenie z wszelkich win. Dlatego tak ważna według nich jest modlitwa żyjących za zmarłych. Zdaniem wielu to właśnie dzięki takim modlitwom człowiek, który nie zdążył oczyścić się z grzechów za życia, ma możliwość pojednać się z Bogiem, znaleźć się w niebie i oglądać oblicze Boga.

Osoby takie opierają swoje przekonania na fragmencie z Księgi 2 Machabejskiej 12:39-45, gdzie czytamy:

„Następnego dnia w tym czasie, w którym należało już to wykonać, żołnierze Judy przyszli zabrać ciała tych, którzy polegli, i pochować razem z krewnymi w rodzinnych grobach. Pod chitonem jednak u każdego ze zmarłych znaleźli przedmioty poświęcone bóstwom, zabrane z Jamnii, chociaż Prawo tego Żydom zakazuje. Dla wszystkich więc stało się jasne, że to oni i z tej właśnie przyczyny zginęli. Wszyscy zaś wychwalali Pana, sprawiedliwego Sędziego, który rzeczy ukryte czyni jawnymi, a potem oddali się modlitwie i błagali, aby popełniony grzech został całkowicie wymazany. Mężny Juda upomniał lud, aby strzegli samych siebie i byli bez grzechu mają przed oczyma to, co się stało na skutek grzechu tych, który zginęli. Uczyniwszy zaś składkę pomiędzy ludźmi, posłał do Jerozolimy około dwu tysięcy srebrnych drachm, aby złożono ofiarę za grzech. Bardzo pięknie i szlachetnie uczynił, myślał bowiem o zmartwychwstaniu. Gdyby bowiem nie był przekonany, że ci zabici zmartwychwstaną, to modlitwa za zmarłych byłaby czymś zbędnym i niedorzecznym, lecz jeśli uważał, że dla tych, którzy pobożnie zasnęli, jest przygotowana najwspanialsza nagroda - była to myśl święta i pobożna. Dlatego właśnie sprawił, że złożono ofiarę przebłagalną za zabitych, aby zostali uwolnieni od grzechu”.

Kiedy ktoś słyszy takie argumenty może uznać, że modlitwy za zmarłych to najszczytniejszy z celów. Ale czy jest to nauka Boża czy też ludzki wymysł?

Przy analizie tego fragmentu należy pamiętać, że Księgi Machabejskie są zaliczane do apokryfów, a nie ksiąg natchnionych. Mają oczywiście pewną wartość historyczną ale nie należy się do nich odnosić jako norm Bożych jeśli chodzi o sferę religijną. Ale nawet gdyby przyjąć, że 2 Machabejska jest natchniona przez Boga to i tak jeden fragment nie jest wyznacznikiem prawdy biblijnej. Dlaczego tak uważam?

Fakt, że Juda złożył ofiarę za poległych w walce, by zostały im przebaczone grzechy, nie oznacza, że jest to praktyka biblijna ciesząca się Bożym uznaniem. W Biblii czytamy na przykład, że Izraelici modlili się do bożka Baala. Czy to jest wskazówka, że my też możemy modlić się do niego lub innych bożków? O tym, czy coś jest słuszne w oczach Boga – czy też nie – decydują wszystkie wersety biblijne dotyczące danego zagadnienia, a nie jeden fragment wyrwany z kontekstu. Co zatem mówi Biblia w tej kwestii?

„Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Rzymian 6:23). 

„Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu” (Rzymian 6:7).

Skoro człowiek płaci śmiercią za swój grzech i w ten sposób zostaje od niego uwolniony, to jakiemu celowi mają służyć modlitwy za zmarłych?

Przyjrzyjmy się także dwóm innym wersetom:

„Jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak On sam trwa w światłości, wtedy mamy jedni z drugimi współuczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu” (1 Jana 1:7).

„I od Jezusa Chrystusa, Świadka Wiernego, Pierworodnego umarłych i Władcy królów ziemi. Temu, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów” (Objawienie 1:5).

Pismo Święte uświadamia nam, że żadne wstawiennicze modlitwy nie mogą nikogo oczyścić z grzechów, gdyż taką moc posiada tylko ofiara, którą złożył Jezus za nasze grzechy.

Praktyka modlenia się za zmarłych w celu oczyszczenia ich z grzechów popełnionych za życia nie ma podstaw biblijnych. A pobieranie opłat za takie modlitwy jest wykorzystywaniem niewiedzy biblijnej innych i jawnym łamaniem zasad biblijnych.

Pan Jezus – odnośnie posług religijnych – powiedział: <font color="006699">„Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!</font> (Mateusza 10:8).

Natomiast apostoł Paweł opisał nastawienie z jakim sługa Boży powinien usługiwać innym: „Nie pożądałem srebra ani złota, ani szaty niczyjej. Sami wiecie, że te ręce zarabiały na potrzeby moje i moich towarzyszy” (Dzieje 20:33, 34).

_________________
http://poznajpismo.j.pl


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł:
 Post Napisane: 2 listopada 2019, o 13:48 
 


Góra 
  
 
 Tytuł: Re: Czy należy modlić się za zmarłych?
 Post Napisane: 5 listopada 2019, o 08:22 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 17:54
Posty: 14985
„Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu” (Rzymian 6:7).

Co masz na mysli czy to ze smierc dizyczna uwalnia od grzechów?
Za umarłych modlic sie moze po to by im przebaczyc by sie uwolnic i jego uwolnic
od swoich zalów ,

_________________
Obrazek
Isaj40/9
Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny Syjonie!
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judy: Oto wasz Bóg!


.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Czy należy modlić się za zmarłych?
 Post Napisane: 6 listopada 2019, o 08:49 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 31 grudnia 2014, o 14:38
Posty: 205
To nie ja tak uważam, Noemi. Tego uczy Pismo.

Pismo mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć. Kiedy więc umieramy, płacimy za swój grzech. Zostajemy więc od niego uwolnieni, bo już za niego zapłaciliśmy śmiercią. Wyjątkiem jest grzech przeciwko duchowi świętemu. Taki grzech nigdy nie zostanie przebaczony człowiekowi.

_________________
http://poznajpismo.j.pl


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Czy należy modlić się za zmarłych?
 Post Napisane: 29 marca 2020, o 07:04 
Offline

Dołączył(a): 24 grudnia 2014, o 20:27
Posty: 585
Hendi napisał(a):
Przy analizie tego fragmentu należy pamiętać, że Księgi Machabejskie są zaliczane do apokryfów, a nie ksiąg natchnionych. Praktyka modlenia się za zmarłych w celu oczyszczenia ich z grzechów popełnionych za życia nie ma podstaw biblijnych.


Nieprawda. Kościół katolicki uznaje natchnienie ksiąg deuterokanonicznych Nowego i Starego Testamentu, czci je i szanuje na równi z pozostałymi księgami. Uznawano je od początku istnienia Kościoła. Mity protestanckie o apokryfach możesz spokojnie wyrzucić do kosza i o nich zapomnieć. W Nowym Testamencie znajduje się 67 aluzji do ksiąg deuterokanonicznych. Niektóre z nich są bardzo wyraźne i świadczą o tym, że autorzy Nowego Testamentu znali księgi deuterokanoniczne i korzystali z nich jako natchnionych. Księgi deuterokanoniczne powstały w III-I w. przed Chrystusem. W tym samym czasie powstały również Koh (III w.), Dn (II w.), Est (III w.).

Poza Księgami Machabejskimi o modlitwie za zmarłych mówi św. Paweł. Fragment listu Pawła do Tymoteusza, którego ustanowił biskupem w Efezie, zawiera modlitwę za zmarłego:
"Niech Pan użyczy miłosierdzia domowi Onezyfora za to, że często mnie krzepił i łańcucha mego się nie zawstydził, lecz skoro się znalazł w Rzymie, gorliwie mnie poszukał i odnalazł. Niechaj mu Pan da w owym dniu znaleźć miłosierdzie u Pana" (2 Tm 1,16-18a).
Paweł prosi Pana Jezusa o miłosierdzie dla niego w Dniu Sądu. Oznacza to możliwość wstawiennictwa za zmarłymi, a pośrednio dowodzi praktyki modlitwy za zmarłych już u początku istnienia Kościoła.

Modlitwy za zmarłych były podyktowane silną wiarą, że mogą wpłynąć na los dusz potrzebujących oczyszczenia, by stanąć jako nieskalane przed Panem.

Dlatego Jan Chryzostom zachęcał: "Nieśmy im pomoc i pamiętajmy o nich. Jeśli synowie Hioba zostali oczyszczeni przez ofiarę ich ojca, dlaczego mielibyśmy wątpić, że nasze ofiary za zmarłych przynoszą im jakąś pociechę? Nie wahajmy się nieść pomocy tym, którzy odeszli, i ofiarujmy za nich nasze modlitwy".

Cytuj:
..o nie ja tak uważam, Noemi. Tego uczy Pismo.
Pismo mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć.

Pismo ci mówi, aby je fałszować wyrywając wersety z kontekstu? Dlaczego nie podajesz całego zdania, nazwy listu i numeru wersetu? Werset ten wygląda tak:
"Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć, darem łaski Boga zaś życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym."Rz 6:23
Apostoł Narodów wyjaśnia tu, że pozostawanie w niewoli nieprawości wiedzie jedynie ku śmierci. Od tego dramatycznego przeznaczenia może wyzwolić jedynie wiara w Chrystusa i przyjęcie daru zbawienia, którego synonimem jest życie. Jest tylko jedna niewola, która ma pozytywny wymiar. To służba miłości, której owocem jest uświęcenie oraz życie. Obowiązkiem chrześcijanina jest bycie niewolnikiem sprawiedliwości, jest dążenie do uświęcenia i doskonalenia się. To droga, której ostatecznym i doskonałym celem jest życie wieczne w Królestwie Bożym w ścisłej łączności z Panem Jezusem Chrystusem.

_________________
Boże, choć Cię nie pojmuję,
Jednak nad wszystko miłuję.
Nad wszystko, co jest stworzone,
Boś Ty dobro nieskończone.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł:
 Post Napisane: 29 marca 2020, o 07:04 
 


Góra 
  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
 
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 4 ] 

Strona główna forum » BIBLIA dla KAŻDEGO- TWARDY POKARM » BIBLIA a DOGMATY


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości

 
 

 
Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Skocz do:  
cron
To forum działa w systemie phorum.pl
Masz pomysł na forum? Załóż forum za darmo!
Forum narusza regulamin? Powiadom nas o tym!
Tłumaczenie phpBB3.PL