Zarejestruj    Zaloguj    Dział    FAQ

Strona główna forum » BIBLIA dla KAŻDEGO- TWARDY POKARM » Jeśli nie UWIERZYCIE że JA -ON-JESTEM
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 15 ] 
Autor Wiadomość
 Tytuł: * JEŚLI nie UWIERZYCIE że JA ON - pomrzecie w grzechach
 Post Napisane: 6 lipca 2012, o 19:24 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 17:54
Posty: 13857

Tak mnie to boli moja Dusza wręcz CIERPI ,ze ludzie opowiadający sie za wierzących
dali się tak zwieść naukom tych co mają interes
w grzeszności .
Dlaczego nie skupia sie na tych słowach ŁASKI, samego Jeszuah Mesjasza ,który mówi jednoznacznie
Jeśli nie uwierzycie że JA ON- pomrzecie w grzechach waszych
Dlaczego NIE ZAUFAĆ kiedy mówi - Jeśli WAS SYN WYZWOLI - Prawdziwie WOLNI BĘDZIECIE ..

Na te słowa Żydzi sie oburzyli krzycząc - u nikogo nie byliśmy W NIEWOLI ....
odpowiedź padła -
KTO GRZESZY JEST NIEWOLNIKIEM GRZECHU
Żydzi nie pojęli SŁÓW O WYZWOLENIU od grzechu od czynienia grzechu od mocy od kontroli jaka Moc Żądła śmierci jakim jest GRZECH !
Apostoł Paweł przekazuje nam Objawienie TYCH SŁÓW , ale nie ma tych co przekażą je wierzącym
.

_________________
Isaj40/9
Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny Syjonie!
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judy: Oto wasz Bóg!


.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł:
 Post Napisane: 6 lipca 2012, o 19:24 
 


Góra 
  
 
 Tytuł: Re: * JEŚLI nie UWIERZYCIE że JA ON - pomrzecie w grzechac
 Post Napisane: 2 października 2012, o 15:00 
Offline
admin
admin

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 14:33
Posty: 1004
...
http://galacjan220.blogspot.jp/2009/02/ ... -jhwh.html
.
poniedziałek, 23 lutego 2009
Jezus jest JHWH?
Etykiety: wyznanie, zrozumienie

To ciekawa rzecz, z której wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy. Ludzie są skłonni przyznać, że Jezus jest Bogiem, ale kiedy przychodzi do przyznania, że jest JHWH zaczyna się jakiś problem. No bo przecież JHWH był w Starym Testamencie, a w nowym jest Jezus, no i... właściwie nie wiadomo czemu coś nie gra.
Tymczasem są bardzo mocne powody biblijne, by uważać, że Jezus jest JHWH, tym JHWH, który pojawia się na kartach Starego Testamentu. Poniżej przedstawię kilka z nich.

Izaj. 40:3
Głos się odzywa: Przygotujcie na pustyni drogę JHWH, wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego!

Mat. 3:1-3
A w one dni przyszedł Jan Chrzciciel, każąc na pustyni judzkiej i mówiąc: Upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios.
Albowiem ten ci to jest, o którym Izajasz prorok mówił, wypowiadając te słowa: Głos wołającego na pustyni: Gotujcie drogę Pańską, Prostujcie ścieżki jego

Mat. 3:11
Ja was chrzczę wodą, ku upamiętaniu, ale Ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja; jemu nie jestem godzien i sandałów nosić; On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem.

Jan przygotował drogę przed Jezusem, z kolei Izajasz, którego cytuje w swej ewangelii Mateusz, mówi o przygotowywaniu drogi przed JHWH!

5 Moj. 10:17
Gdyż JHWH, wasz Bóg, jest Bogiem bogów i Panem panów, Bogiem wielkim, potężnym i strasznym, który nie ma względu na osobę ani nie przyjmuje darów,

Obj. 17:14
Będą oni walczyć z Barankiem, lecz Baranek zwycięży ich, bo jest Panem panów i Królem królów, a z nim ci, którzy są powołani i wybrani, oraz wierni.

JHWH jest Panem panów i Jezus jest Panem panów - a Pan panów może być tylko jeden.


Jan. 19:34-37
Lecz jeden z żołnierzy włócznią przebił bok jego i zaraz wyszła krew i woda.
A ten, który to widział, dał o tym świadectwo, a jego świadectwo jest prawdziwe; i on wie, że mówi prawdę,
abyście i wy wierzyli.
To bowiem stało się, aby się wypełniło Pismo: Kość jego nie będzie złamana.
A na innym miejscu mówi Pismo: Zobaczą, kogo przebodli.

Zach. 12:10
Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleję ducha łaski i błagania.
Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka, i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym.

Jezus został przebity na krzyżu. Tymczasem w Księdze Zachariasza JHWH mówi, że ludzie spojrzą na Niego samego, przebitego przez nich, czyli JHWH będzie przebity.
Po raz kolejny zatem okazuje się, że Jezus to JHWH.


Izaj. 44:6
Tak mówi JHWH, Król Izraelski i jego Odkupiciel, JHWH Zastępów: Ja jestem pierwszy i Ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga.

Obj. 1:17
Toteż gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego jakby umarły.
On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł: Nie lękaj się, Jam jest pierwszy i ostatni,

JHWH nazywa się pierwszym i ostatnim, tak samo Jezus.

Zach. 11:12-13
Wtedy rzekłem do nich: Jeżeli uznacie to za słuszne, dajcie mi należną zapłatę, a jeżeli nie, zaniechajcie! I odważyli mi jako zapłatę trzydzieści srebrników.
Lecz JHWH rzekł do mnie: Wrzuć je do skarbca, tę wysoką cenę, na jaką mnie oszacowali! Wtedy wziąłem trzydzieści srebrników i wrzuciłem je w świątyni do skarbca.

Mat. 26:14-16
Wtedy odszedł jeden z dwunastu, którego zwano Judasz Iskariot, do arcykapłanów i rzekł: Co mi chcecie dać, a ja go wam wydam?
Oni zaś wypłacili mu trzydzieści srebrników.

I odtąd szukał sposobności, aby go wydać.

JHWH, czyli Jezus został oszacowany na 30 srebrników.

Wnioski z tego są takie, że ten JHWH, który wybawił Izraela, który jest jego Królem, Odkupicielem i Zbawcą, Ten, którego świątynia została wzniesiona przez Mojżesza i ten sam, który nadał przykazania na Synaju, to Jezus.
A także takie, że ten Jezus, który chodził po Galilei, miał 12 uczniów, uzdrawiał, nauczał, został umęczony, zabity i zmartwychwstał, to JHWH.

_________________
2Kor 10/4,5 oręż którym walczymy, nie jest cielesny ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej;
nim unicestwiamy złe zamysły
i pychę, podnoszącą się przeciw poznaniu Boga
i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Mesjaszowi


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: * JEŚLI nie UWIERZYCIE że JA ON - pomrzecie w grzechac
 Post Napisane: 14 listopada 2012, o 10:24 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 17:54
Posty: 13857
Metuszelach napisał

Jezus to objawiony Jahweh.
Bóg mieszka w światłości niedostępnej, jednakże Bóg został objawiony.
Kto objawił niewidzialnego Boga?
Odpowiedź na to pytanie znajduje się w Ew. Jana 1:18 " Boga nikt niegdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go."
Jezus Chrystus objawił Ojca.
Zobaczmy co mówi fragment Ew. Jana 12:39-41
"Dlatego nie mogli uwierzyć, że znowu rzekł Izajasz:
Zaślepił oczy ich
I zatwardził serce ich, Aby nie widzieli oczami swymi
I nie rozumieli sercem swym,
I żeby się nie nawrócili, I żebym ich nie uzdrowił.
To powiedział Izajasz, gdyż ujrzał chwałę Jego i mówił o Nim."
Cały kontekst dotyczy Jezusa, gdyż werset 42 mówi, że mimo to wielu członków Rady nie uwierzyło w Niego... Zobaczmy teraz, co mówi Izajasz w swojej księdze.
Rozdział 6 Księgi Izajasza mów: "W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Jahweh siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj Jego szaty wypełniał świątynię.
Co ciekawe Jahweh jest ukazany jako człowiek, na co wskazuje szata.
Jednakże co mówi werset 5 tego rozdziału?
"I rzekłem: Biada mi!
Zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały Króla, Jahweh Zastępów." Dalej werset 9 mówi:
"A On[Jahweh] rzekł:...,
Znieczul serce tego ludu i dotknij jego uszy głuchotą, a jego oczy ślepotą, aby nie widział swoimi oczyma i nie słyszał swoimi uszyma, i nie rozumiał swoim sercem, żeby się nie nawrócił i nie ozdrowiał!"(werset 10)
Jest to jasne potwierdzenie tego, że Izajasz ujrzał Jahweh na tronie i apostoł Jan zacytował Izajasza, aby pokazać, że Jezus to Jahweh.
Kolejny fragment to Księga Malachiasza 3:1, który mówi:
"Oto ja posyłam mojego anioła, aby Mi przygotował drogę przede Mną.
Potem nagle przyjdzie do Swej świątyni Jahweh, którego oczekujecie, to jest anioł przymierza, którego pragniecie. Zaiste On przyjdzie- mówi Jahweh Zastępów."
Wystarczy teraz spojrzeć na Ew. Marka 1:1-2, która mówi: Początek ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bozym.

Jak napisano u Izajasza proroka: Oto posyłam anioła Mego przed Tobą." Wynika z tego, że Jezus to Jahweh. Jeszcze odnośnie Ew. Marka 1:3, która mówi:
"Głos wołającego na pustyni: Gotujcie drogę Pańską; Prostujcie ścieżki Jego." Jest to cytat z Iz. 40:3, który mówi: " Głos się odzywa: Przygotujcie ma pustyni drogę Jahweh, wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego!"
Ten werset również dowodzi, [u]że Jezus jest Bogiem Jahweh.


Wiemy, że posłańcem, który przygotował drogę Jezusowi był Jan Chrzciciel, został nazwany aniołem, chodzi tu o funkcję anioła, gdyż anioł to posłaniec Jahweh.
Kolejny fragment to Zachariasz 12 rozdział.
W 1 wersecie jest napisane:
"Wyrocznia, słowo Jahweh o Izraelu..." Autorem słów jest Jahweh, werset 10 jest kluczowy, gdyż mówi:
"Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleję ducha łaski i błagania.
Wtedy spojrzą na Mnie, na tego, którego przebodli, i będą Go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka,
i będą gorzko biadać nad Nim, jak gorzko błagają nad pierworodnym." Autorem tych słów jest Jahweh, lecz kogo one dotyczą?
Jezusa Chrystusa, to Jezusa przebodli. Spójrzmy na Jana 19:37: " A na innym miejscu mówi Pismo: Zobaczą, kogo przebodli." Warto również zobaczyć Obj. 1:7, w którym Jezus przyjdzie na ziemię, ten, którego przebodli.
Ciekawe, że Żydzi będą błagać nad pierworodnym, a kto jest pierworodnym wszelkiego stworzenia?
Hallelujah Chrystus(zob. Kol. 1:15). Tak, więc Jezus Chrystus to objawiony Jahweh.

_________________
Isaj40/9
Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny Syjonie!
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judy: Oto wasz Bóg!


.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: * JEŚLI nie UWIERZYCIE że JA ON - pomrzecie w grzechac
 Post Napisane: 14 listopada 2012, o 10:32 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 17:54
Posty: 13857
kesja
Gdybym miała porównać te dwie odpowiedzi Matuszelach oraz
Artura .To musze przyznać ,że jest dokładnie tak jak mówi Izaj.
aby oczami swymi nie widzieli ,że /to JHWH/ i nie słyszeli Prawdy
I nie nawrócili sie .
A przecież ,tak WYRAZIŚCIE jest przez Izajasza przedstawione
Kim JHWH JEST =MOSZIJA ,który przyjdzie wykupić lud SWÓJ
ON sam a nie jakiś anioł ich wykupił.
Dlaczego jest tyle zamieszania ?
i tak trudno o Prawde

_________________
Isaj40/9
Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny Syjonie!
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judy: Oto wasz Bóg!


.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: * JEŚLI nie UWIERZYCIE że JA ON - pomrzecie w grzechac
 Post Napisane: 14 listopada 2012, o 10:33 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 17:54
Posty: 13857
2006-05-24, 11:23
Pięknie dziękuję za linki .http://www.old.jeszua.pl/...ntname=Szaliach
Raduje się serce moje kiedy widzi
tak wspaniałe rozważania.

Był taki dzień w moim zyciu ,że miałam Objawienie Kim JEST
Jeszua. ,ale okazało się ,że Objawienie to jeszcze nie zrozumienie.
Owszem był to "szok" ale po czasie się ZATARŁ ,stracił wyrazistość

minął czas ja już nie byłam w Kk ,i niestety tam gdzie zaprowadził
mnie DUCH PANA , było tak jakoś Inaczej serce się rwało
żeby WSZYSTKO POZNAWAĆ ! WSZYSTKO WIEDZIEĆ ,ale ?

byłam w tym odosobniona, pytałam o to i o tamto i okazało sie ,że
wcale nie sprawiam radości pragnąc Poznania ,wręcz przeciwnie
stałam się niewygodna,.Może nie umieli odpowiedzieć bo sami
nie wiedzieli ?

Ja pragnęłam Poznania i pytałam Panie jak to jest
z tym i tym ?
A On zadawał mi pytania i to ja szukałam
odpowiedzi? a była to JEGO odpowiedż.
Kiedy zobaczyłam z łaski Pana ,że nie ma trójcy wcale nie
było mi do śmiechu wręcz się BAŁAM jakbym była od kogoś uzależniona .
Trwało to ok .trzech lat ! tyle czasu żyłam w strachu
W Kk nauczono się bać ,a jak się tu nie bać skoro widzę INACZEJ
KOGO zapytać ,komu się zwierzyć ?
A ż raz odważyłam się powiedzieć jednej osobie ,że ja nie widzę trójcy, ! a ona mowi ,
JA też nie. I tak się zaczęło śmielej i odważniej
rozważać o tym ODKRYCIU ?

Jednak płakałam i wołałąm do Pana ,że ktoś jeszcze musi być
kto nie wierzy w trójce ,ale nie świadkowie bo oni nie uznają
,że Jezus jest Bogiem,a to musiało być jednoznaczne.
Jak to zobaczyłam ,że Jeszua jest TYM NAJWYŻSZYM !!!
W EWN, ŁUK 1/ kiedy no ale kazdy z was może SAM !!
Jest otwarta Biblia i na DWÓCH stronach są wersety w które
Wpatrywałam sie godzinami ,i powtarzałam O CO tu chodzi
CO chcesz powiedzieć przez to ,co tu ukryłeś ? I ZOBACZYŁAM !!!
I to jest MOJE !!!

Nikt tego nie zobaczy jeśli będzie naśmiewcą ,można mu pokazywac
a on będzie powtarza,ł nie widzę
Co innego jeśli NIE WIDZI a będzie Pragnął jak ten ślepiec
przy drodze ,
Nabądz MAŚCI NA OCZY ABYŚ PRZEJRZAŁ!!! obj.
TEMU kto Pragnie będzie dane.

_________________
Isaj40/9
Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny Syjonie!
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judy: Oto wasz Bóg!


.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: * JEŚLI nie UWIERZYCIE że JA ON - pomrzecie w grzechac
 Post Napisane: 14 listopada 2012, o 10:38 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 17:54
Posty: 13857
Ojciec WCIELIŁ sie W SYNA ???
Ojciec Objawił się W CIELE=OSOBA
Syn daje początek OJCU to jak w życiu mężczyzna jest ojcem
gdy rodzi się dziecko A nie wcześniej !
Duch zapoczątkował uniżenie siebie przez upodobnienie do SŁUGI
niemógł tego inaczej uczynić jak przez przyjście NA TEN ŚWIAT
W POSTACI LUDZKIEJ podobnej do grzesznej osoby-ciała
Ale tylko PODOBNEJ !!! Exclamation
ON NIE MIAŁ TAKIEGO CIAŁA jak my z prochu ziemi. lecz z NIEBA
I już TO CZYNI GO INNYM od nas i to MY mamy ŁASKE
STAĆ się NOWYM BARA i NOSIĆ JEGO OBRAZ Exclamation
tak jak nosiliśmy Adama z prochu ziemi ziemskiego.
Jeszua SAM o SOBIE MOWI,że JEST DUCHEM Exclamation
cz y ja mam MU powiedzieć ,"
....

Jan 6/63 Cóż dopiero ,gdy ujrzycie Syna Człowieka wstepującego
tam ,gdzie BYŁ pierwej.
Duch to jest Który Ożywia, Ciało NIC nie pomaga.
Słowa są DUCHEM i Życiem
A na początku BYŁ SŁOWO -DUCH, który unosił sie nad wodami

Że ma Ciało inne niz nasze
Zapewne znasz co mówi ap,Paweł do Koryntian w 15r tam masz wszystko

Wit
Izaj mówi NARODZI się wam dziecko Syn i NAZWIECIE GO .
......OJCIEC WIECZNOŚCI


Pytam dlaczego tego nie robimy

_________________
Isaj40/9
Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny Syjonie!
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judy: Oto wasz Bóg!


.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: * JEŚLI nie UWIERZYCIE że JA ON - pomrzecie w grzechac
 Post Napisane: 9 kwietnia 2013, o 18:13 
Offline
admin
admin

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 14:33
Posty: 1004
Wasz argument, ze YHVH JEST Jedynym Bogiem i nie ma innych i że JAHszua nie jest Bogiem STWÓRCA ,
ja PODWAŻAM SŁOWEM BOŻYM !!!!
Widzicie litere i nic poza tym ja tak moge czytac np cos z fizyki ? :-D

Isaj45/
20 Zbierzcie się i wyjdźcie, przystąpcie wszyscy, wy ocaleni z narodów!
Nie mają rozeznania ci, co obnoszą swe drewno rzeźbione i modły zanoszą do boga nie mogącego ich zbawić./יוֹשִׁיעַ

הַגִּידוּ וְהַגִּישׁוּ אַף יִוָּעֲצוּ יַחְדָּו מִי הִשְׁמִיעַ זֹאת מִקֶּדֶם מֵאָז הִגִּידָהּ הֲלוֹא אֲנִי יְהוָה וְאֵין-עוֹד אֱלֹהִים מִבַּלְעָדַי אֵל-צַדִּיק וּמוֹשִׁיעַ אַיִן זוּלָתִי׃

--------------------------------------------------------------------------------

Biblia Warszawska:
Zapowiedzcie i przedstawcie sprawę, niech także wspólnie się naradzą!
Kto od dawien dawna to przepowiedział, kto od dawien dawna zwiastował?
Czy nie Ja, YHVH , poza którym nie ma Boga? Oprócz mnie nie ma żadnego boga sprawiedliwego i wybawiciela.

--YHVH MÓWI ze JEST-----JEDYNYM BOGIEM ,który ZBAWIA -WYBAWIA !!!
I TAKIEGO NIE MA POZA NIM ! ALE ALE ZAPOMINACIE ,ŻE-------------------------------------------------------------------------


21 Przedstawcie i przytoczcie dowody, owszem, naradźcie się wspólnie: kto zapowiedział to już od dawna i od owej chwili objawił? Czyż nie Ja jestem Pan/YHVH, a nie ma innego Boga prócz Mnie? Bóg sprawiedliwy i zbawiający nie istnieje poza Mną.
Iz 43,9-12; Iz 41,22; Iz 48,5 Ps 18,32 Iz 44,8

22 Nawróćcie się do Mnie, by się zbawić, wszystkie krańce świata, bo Ja jestem Bogiem, i nikt inny!

פְּנוּ-אֵלַי וְהִוָּשְׁעוּ כָּל-אַפְסֵי-אָרֶץ כִּי אֲנִי-אֵל וְאֵין עוֹד׃
><

I tu zaczynają sie schody dla wielu Jedni twierdza ze tylko YHVH i maja racje ,ale biada im bo nie uznali w JAHszua YHVH ZBAWICIELA .

Inni uważaja ze Jezus Zbawicielem JEST ,ale nie uznaja ze On JEST YHVH .
JA MAM JEDNEGO ZBAWICIELA YHVH ,który unizył sie do bycia SŁUGA YAHSZUA
KIEDY TO UJRZYCIE - nie ma dwójcy trójcy - JEDEN -JESZUA JEST YHVH ZBAWICIELEM

Módlcie sie by UJRZEC SŁOWO ZYCIA
SAM YHVH NAZWAŁ SIEBIE ZBAWICIELEM ,ODKUPICIELEM
TO ON BYŁ BITY KIJEM PLUTY I ZAWIESZONY NA DRZEWIE PRZEKLENSTWA


Zydzi Ujrza KOGO PRZEBILI A PRZEBILI YHVH i DLATEGO BEDA BIADAĆ bo SAM
Bóg-Ojciec przyszedł a oni GO nie ROZPOZNALI .

Jezus powiedział jeśli ,nie uwierzycie ze JA ON POMRZECIE W GRZECHACH SWOICH
a to dlatego bo NIKT INNY nie moze Zbawic .
ON WIEDZIAŁ KIM JEST I MÓWIŁ
ALE NIE WIERZYLI .

...

Nowe Przymierze POKAZUJE KIM JEST JAHSZUA - JEST KAMIENIEM ODRZUCONYM
Nowe przymierze WE KRWI MOJEJ - mówi JAHSZUA .
Jesli nie uwierzycie ze JA ON - pomrzecie w grzechach swoich


popatrz jakie OSTRZEŻENIE jesli nie uwierzycie ze JAHSZUA ZBAWICIEL TO YHVH
który OSOBISCIE PRZYSZEDŁ w Postaci SŁUGI naCZAS ŁASKI ,ale tez na Czas
bardzo przesiewający KTO UWIERZY i zawoła GO YHVH ,ten bedzie wyzwolony ZBAWIONY.
/
Izajasz
49 wers26 ,45 wers23 i 24
i wreszcie rozdział 43 od 11 do 13
we wszystkich tych wersetach widać że YHVH objawił się w Jezusie
/

Tak to SAM DUCH MESJASZA zapowiadał Swoje przyjście -zapowiadał ustami Proroków
Jak napisano ; tylko ci CZystego serca ,Boga widziec beda ---
.

_________________
2Kor 10/4,5 oręż którym walczymy, nie jest cielesny ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej;
nim unicestwiamy złe zamysły
i pychę, podnoszącą się przeciw poznaniu Boga
i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Mesjaszowi


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: * JEŚLI nie UWIERZYCIE że JA ON - pomrzecie w grzechac
 Post Napisane: 9 kwietnia 2013, o 18:14 
Offline
admin
admin

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 14:33
Posty: 1004
Cytuj:
Cytat:
"Bobo"Dymensja
Cytat:
Bóg objawiony, odkryty, urzeczywistniony, ujawniony, manifestacja Bożej chwały


Jak to mam rozumieć? Czy to znaczy, że jak Bóg zamanifestował się w ciele Jezusa to... no właśnie, czy Bóg Ojciec był w tym czasie w niebie?

Jeśli Bóg JEST DUCHEM , to jest nieograniczony ,ale ze względu na nas Oblókł sie w
Namiot Niebiański i przebywał pośród Swojej Własności .
Ciało Jego jako Zasłona Miejsca Najświętszego .
Zasłona oddziela zewnętrzne od wewnętrznego , patrząc na Jahszua oczy zatrzymują
sie na Ciele na tym co jest zewnętrzne i nie dostrzega tego co jest za ZASŁONĄ Ciała.
Jahszua powiedział wyraźnie ; Kto MNIE WIDZI - WIDZI OJCA .
Ale Ojca widzą tylko ci ,którzy patrżą za Zasłonę do wnętrza .
Zazwyczaj widzi sie człowieka zrodzonego z niewiasty , nie widza TEGO CO NARODZIŁO
sie Z DUCHA ,ale widzą ciało i to ciało Miriam .
Cytuj:
Cytat:

Czy uważasz, że Ojciec i Syn to jedna i ta sama osoba?
Czy mam rozumieć, że Ojciec wszedł w ciało, które nazwał swoim synem...?


Duch wszedł w Ciało ,mówiąc inaczej Oblókł sie Ciałem i nazwał Siebie ,Synem-Sługą
On Sam przywołał do Istnienia , tą komórkę Ciała i Krwi i Zamieszkał w Tym Namiocie.
Najwyższy Bóg Duch Święty Objawił Siebie w Chwale Syna -Sługi-

Cytuj:
Cytat:

A co wg. Ciebie stało się z Ojcem, gdy Jezus został zabity?-Nikt mi Życia nie odbiera SAM JE KŁADE ,bo mam MOC Życie połozyc i wziąśc spowrotem.
-Nikt ,ale to NIKT nie mógł by zabić JAHszua ,gdyby On Sam Siebie nie poddał człowiekowi .
- Jeden moment jedno tchnienie Jego Ust i wszyscy i wszystko przestało by istnieć.
-Pomyslcie z jaka Wielka Miłościa ,Miłosierdziem Cierpliwościa ,Jego oczy patrzyły
-na Syna Izraela , który podniósł ręke na Ojca , którego nie rozpoznał jako swego Ojca
-ale juz wkrótce ujrzą kogo przebili , ale to bedzie BIADANIE.
Kiedy JAhszua "oddał Ducha " Zasłona został rozerwana i Duch opuścił Miejsce .
Stało sie to równoczesnie z Zasłoną Świątyni z kamienia .Obie Swiątynie stały .
Ale z kamienia była dla ludzi z kamiennym sercem a Jahszua Swiatynią z zercem mięsistym .
ale to inny temat...


Cytuj:
Cytat:

Jak to jest, że Bóg kiedyś objawił się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi choć przecież cieleśnie go nie widzieli...?


Widzieli cieleśnie ,Bóg był i JEST Widzialny .
To ,ze Boga widziec nie można to kolejne z kłamstw nauk kk , wciskali ludziom ciemnote
by trzymac ich na uwięzi.

Cytuj:
Cytat:

A co z modlitwami Jezusa do Ojca? Czyżby modlił się do siebie samego?

-Czy nie u Izajasza czytamy ,ze YHVH ma miejsce Swojej modlitwy ?

Cytuj:
Cytat:

A co z funkcją pośrednika? Pomiędzy kim Jezus jest pośrednikiem? Bo wychodzi mi, że pomiedzy sobą samym. Mozliwe to jest?

-Jest Pośrednikiem miedzy Niewidzialnym Soba -Ojcem a Widzialnym Soba -Synem
-On JEST TEN Korzen Niewidzialny , Widzialne Drzewo
-Abraham mówił o Niewidzialnym ,Mojżesz o Widzialnym .
-Jest Pośrdenikiem do SIEBIE SAMEGO bo Ojca mamy tylko W NIM .


Cytuj:
Cytat:

Dlaczego Jezus wyraża: nie moja ale Twoja wola?
Skoro Bóg i Jezus byłby tą samą osobą..


-Zapominamy ,ze JAHszua jako Sługa -Syn , wyraża to co powinien wyrażac Syn
-jako Adam Duch z Nieba ,a nie człowiek z ziemi .
.
Cytuj:
Cytat:
No i jaki sens ma tekst, że Jezus uczył się posłuszeństwa?
Czyzby Bóg musiał się czegoś uczyć? I jak to Jezus może być posłuszny sam sobie?


-Nie jestem pewna ,czy On sie uczył posłuszenstwa, raczej On nauczał posłuszenstwa
- przez cierpienie .
-Lub pomimo cierpienia uczył byc cierpliwym , Wszystko co robił robił ze wzgledu na nas
- a nie na Siebie - On niczego nie potrzebował jedynie naszą Dusze wyrwac z ciemności
-z mocy szatana - egoizmu .
-
Cytuj:
Cytat:
Jezusa nagrodził Ojciec, mam to odczytać, że nagrodził de facto sam siebie...?


-w tej chwili nie wiem o czym mowa ?
-
Cytuj:
Cytat:
Jaki obraz Boga mi się wytwarza? Czyzby to był Bóg wprowadzający ludzi w błąd, bo był ojcem ale nam przedstawił się jako swój własny syn? Dlaczego to zamieszanie z terminem syna?


- Zamieszanie nastąpiło juz dawno w Eden , a teraz wszystko ma zostać naprawione
przywrócone do stanu pierwotnego .
-Jak by to było gdyby Ojciec przyszedł jawnie w Majestcie , jak znam życie , to wszyscy
-by sie rzucili z usługami , każdy łajdak by dmuchał proch z pod nóg ,stroszył piórka .
-słał dywany , prezenty hotele , wszystko naj .
-Kapłani ,wszystkich świątynek , różnych maści prześcigiwali by sie jacy to ,oni cadykowie
-biskupi kardynałowie ,ze ho,ho .
-

- A ci mali , kloszardzi , nieuczeni , z bocznych naw wierni , z ostatnim groszem co by mogli
-gdzie by sie wcisneli ,kazdy przeganiał by motłoch .
- A tak , popatrz w jak Głupi sposób upodobał Sobie Zbawić , Sam upodobnił Siebie ,do
-nic nie mającego kloszarda ,a Bogatego we WSZYSTKO .
-Teraz maja wszyscy równy POZIOM , kto uwierzy ?
-że TEN tam co nie miał gdzie Głowy połozyc , opluty umeczony ,wyśmiany ,to jest
-TEN przed którym Bogacze tego świata powinni pochylic swoje głowy ?

Cytuj:
Cytat:

Bóg, który nagradza samego siebie? Sam siebie zradza...?
Jest posłuszny sam sobie?


-??? wiesz ,Sobie był posłuszny o tyle ,ze przenigdy nie powołał sie na Moc jaka miał
-ale nie wiem o co ci chodzi ?

Cytuj:
Cytat:

Nie wierzę w takiego Boga... mój rozum się buntuje :-D


Nie ty jeden , widocznie w twoich oczach taki Bóg , to za mały Bóg , niegodny twego rozumu?

_________________
2Kor 10/4,5 oręż którym walczymy, nie jest cielesny ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej;
nim unicestwiamy złe zamysły
i pychę, podnoszącą się przeciw poznaniu Boga
i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Mesjaszowi


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: * JEŚLI nie UWIERZYCIE że JA ON - pomrzecie w grzechac
 Post Napisane: 9 kwietnia 2013, o 18:15 
Offline
admin
admin

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 14:33
Posty: 1004
Ale jeśli Bóg, Prawdomówny, mówi - "poza mną nie ma Boga" - to mu wierzę.


Jesli Bóg mówi to nalezy przytoczyc to co mówi i nie ucinać

jesli powiedział - " poza mną NIE MA BOGA _to nie ucinamy lecz podajemy ,KTÓRY ZBAWIA

10 Wy jesteście moimi świadkami – wyrocznia YHVH – i moimi sługami, których wybrałem, abyście mogli poznać i uwierzyć Mi, oraz zrozumieć, że tylko Ja istnieję.
Boga utworzonego przede Mną nie było ani po Mnie nie będzie.

Dz 1,8+ Iz 41,8+; J 15,16 J 8,24; J 8,28+ Iz 44,6+

11 Ja, YHVH , tylko Ja istnieję i poza Mną nie ma żadnego zbawcy.
Oz 13,4; Pwt 32,39; Dz 4,12

12 To Ja zapowiedziałem, wyzwoliłem i obwieściłem, a nie ktoś obcy wśród was.
Wy
jesteście świadkami moimi – wyrocznia YHVH – że Ja jestem Bogiem,
><

YHVH mówi ze TYLKO ON JEST ZBAWICIELEM - MOSZIJA
Mówi ze pośród 'was' zapowiedał wyzwalał obwieszczał - a nie KTOS OBCY

macie wybór albo JAHSZUA ZBAWICIELEM JEST a to znaczy ze ON JEST YHVH OJCIEC WIECZNOSCI .
Albo jest Obcym jakims tam ..

Izajasza 46:5-9 5 Do kogóż więc Mnie przyrównacie, z kim Mnie zestawicie, do kogo Mnie uczynicie podobnym, kto miałby Mi być równy?

6 Tamci hojnie dobywają ze swych skarbców złoto i na wagę obficie kładą swoje srebro. Opłacają sowicie złotnika, by im bożka uczynił, potem mu cześć oddają i pokłony biją.
7 Biorą go na ramiona i z trudem dźwigają, potem stawiają na placu, gdzie zostaje.
Nie ruszają go z miejsca, na którym już stanął.
I choć wołają do niego głośno, on nie odpowiada, nikogo nie wybawia z żadnego nieszczęścia.
8 Przypomnijcie sobie to wszystko, grzesznicy, i nawróćcie się całym waszym sercem!
9 Przypomnijcie sobie to wszystko, co się już dawno zdarzyło!
Ja jestem Bogiem i nie mam sobie równego, Bogiem jestem i drugi taki nigdzie nie istnieje.
><><

Czy nie do Israela te słowa sa skierowane?

Jak to możliwe ,ze YHVH -Duch Mesajsza w taki sposób przemawiał przez Proroków?
Jak to mozliwe ,ze wiedzieli KTO ich wyprowadził z Egiptu z Micraim-Ucisku
A Skała która im twarzyszyła - Skałą TA BYŁ MESJASZ.
Jak to mozliwe ,że doświadczając Obecności Stwórcy -widzialnie ,dotykalnie ,musieli
byc napominani TAKIMI SŁOWAMI !?!

Arius
my wszyscy wiemy ,że TYLKO YHVH JEST BOGIEM ,ale ty nie wiesz KTO JEST TYM YHVH .
Świat przez Niego powstał i świat GO NIE POZNAŁ !

to jest NAJSMUTNIEJSZE STWIERDZENIE ,.

Stał przed nimi a oni byli ZAŚLEPIENI przez ducha tego świata ,boga tego świata a nawet
Boga przez duże Be ,bo czyż nie zbiera zniwa jak chce i kogo chce ,z powodu NIEWIARY?
Arius
czy zrozumiałes wers ?
- nie znając Boga słuzyli tym ,którzy z natury-istoty Boga nie sa nie maja ...
jak to rozumiecie ?

_________________
2Kor 10/4,5 oręż którym walczymy, nie jest cielesny ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej;
nim unicestwiamy złe zamysły
i pychę, podnoszącą się przeciw poznaniu Boga
i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Mesjaszowi


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: * JEŚLI nie UWIERZYCIE że JA ON - pomrzecie w grzechac
 Post Napisane: 9 kwietnia 2013, o 18:16 
Offline
admin
admin

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 14:33
Posty: 1004
.
nie po próznicy mamy NT , to o czym pisze wiedzieli ST -owi
I mamy napisane - NIE POZNALI TEGO , którego powinni Poznać .

I po co miały być takie słowa ....
><
Rzym 10/
13 Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego/YHVH , będzie zbawiony.

Żydzi odrzucili usprawiedliwienie z wiary

14 Jakże więc mieli wzywać Tego, w którego nie uwierzyli?
Jakże mieli uwierzyć w Tego, którego nie słyszeli?
Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił?1

15 Jak mogliby im głosić, jeśliby nie zostali posłani?
Jak to jest napisane: Jak piękne stopy tych, którzy zwiastują dobrą nowinę!

16 Ale nie wszyscy dali posłuch Ewangelii. Izajasz bowiem mówi:
IHVH, któż uwierzył temu, co od nas posłyszał?

17 Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa/Mesjasza.

18 Pytam więc: czy może nie słyszeli?
Ależ tak: Po całej ziemi rozszedł się ich głos, aż na krańce świata ich słowa.

19 Pytam dalej: czyż Izrael nie zrozumiał?
Mojżesz mówi: Wzbudzę w was zawiść do tego, który nie jest ludem, wzniecę w was gniew do ludu nierozumnego.

20 Izajasz zaś odważa się powiedzieć: Dałem się znaleźć tym, którzy mnie szukali, objawiłem się tym, którzy o Mnie nie pytali.

21 A do Izraela mówi: Cały dzień wyciągałem ręce do ludu nieposłusznego i opornego


><
Czy tylko Judejczycy odrzucili usprawiedliwienie z WIARY ?
bynajmniej ....
Przecież ONI WIERZYLI W YHVH czyz nie ?
Co niektórzy nie chcieli Zawołać YHVH na TEGO w którego nie uwierzyli ,ze ON NIM JEST
O jak piekne sa stopy tych co GŁOSZA KIM JAHSZUA JEST .


Tu mamy wszystko powiedziane ,kto przyjmie ?

_________________
2Kor 10/4,5 oręż którym walczymy, nie jest cielesny ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej;
nim unicestwiamy złe zamysły
i pychę, podnoszącą się przeciw poznaniu Boga
i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Mesjaszowi


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: * JEŚLI nie UWIERZYCIE że JA ON - pomrzecie w grzechac
 Post Napisane: 9 czerwca 2013, o 12:10 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 17:54
Posty: 13857
Zapytali Jego שָׁאַל אוֹתוֹ: "אֵיזוֹהִי הַמִּצְוָה הָרִאשׁוֹנָה מִכֹּל?"

Mk 12:28 bw "I przystąpił jeden z uczonych w Piśmie, który słyszał, jak oni rozprawiali, a wiedząc, że dobrze im odpowiedział, zapytał go: Które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich?"

Mk 12:29 bg "A Jezus/Jeszuah mu odpowiedział: Najpierwsze ze wszystkich przykazanie jest: Słuchaj, Izraelu! IHVH, Bóg nasz,
IHVH Jeden ."

.עָנָה יֵשׁוּעַ: "הָרִאשׁוֹנָה הִיא 'שְׁמַע יִשְׂרָאֵל יהוה אֱלֹהֵינוּ יהוה אֶחָד
Mk 12:30 bg "Przetoż będziesz miłował IHVH, Boga twego, ze wszystkiego serca twego, i ze wszystkiej duszy twojej, i ze wszystkiej myśli twojej, i ze wszystkiej siły twojej; toć jest pierwsze przykazanie."
.
J 14:15 bp "Jeśli Mnie miłujecie, będziecie przestrzegali moich przykazań."
MÓWI CAŁY CZAS O SOBIE ,ale mało kto WIDZI .

_________________
Isaj40/9
Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny Syjonie!
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judy: Oto wasz Bóg!


.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: * JEŚLI nie UWIERZYCIE że JA ON - pomrzecie w grzechac
 Post Napisane: 10 czerwca 2013, o 08:34 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 27 maja 2013, o 08:57
Posty: 274
Tekst ewangelii ukazuje nam osobę Jezusa,jako człowieka który sam z siebie niczego nie czyni.Wypełnia jedynie "wolę" Boga.Sam również nie nazywa siebie Mesjaszem,lecz oczekuje że otaczający Go ludzie poprzez jego uczynki i słowa,wzmocnione świadectwem pism, sami ujrzą w nim Pomazańca.
Tym bardziej nie sposób doszukać się w ewangelii wniosku że Jezus jest Bogiem .A tym bardziej, że Bóg jest Jezusem.Zazwyczaj takie wnioski wyciąga sie poprzez grę słów dostosowaną do wcześniejszego założenia.

_________________
"Celem naszego życia nie powinno być posiadanie bogactw, lecz bogactwo bycia."
Erich Fromm


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: * JEŚLI nie UWIERZYCIE że JA ON - pomrzecie w grzechac
 Post Napisane: 10 czerwca 2013, o 14:23 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 17:54
Posty: 13857
gapik napisał(a):
Tekst ewangelii ukazuje nam osobę Jezusa,jako człowieka który sam z siebie niczego nie czyni.Wypełnia jedynie "wolę" Boga.Sam również nie nazywa siebie Mesjaszem,lecz oczekuje że otaczający Go ludzie poprzez jego uczynki i słowa,wzmocnione świadectwem pism, sami ujrzą w nim Pomazańca.
Tym bardziej nie sposób doszukać się w ewangelii wniosku że Jezus jest Bogiem .A tym bardziej, że Bóg jest Jezusem.Zazwyczaj takie wnioski wyciąga sie poprzez grę słów dostosowaną do wcześniejszego założenia.

To zależy z której ewangeli i zalezy kto czyta .
Nazwał siebie Mesjaszem ,ale nie było to dla każdego jak sam powiedział .
Zgadza sie oczekiwał ,ze Ujrza Kim jest .
Kiedy dawał szli za Nim ,kiedy powiedział przyjmijcie Kim jestem ,złapali za kamienie.
Gra słów jest bardzo istotna i wiele kryje .

_________________
Isaj40/9
Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny Syjonie!
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judy: Oto wasz Bóg!


.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: * JEŚLI nie UWIERZYCIE że JA ON - pomrzecie w grzechac
 Post Napisane: 10 czerwca 2013, o 17:07 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 27 maja 2013, o 08:57
Posty: 274
Jezus zapytał ich: "A wy za kogo Mnie uważacie?" 16 Odpowiedział Szymon Piotr: "Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego"(.............)i na tej Skale zbuduję Kościół mój..
Można powiedzieć ,że nie ważne co sadzą wszyscy,tylko liczy sie zdanie ucznia Jezusa.
Każdego kto za takiego chce się uważać.A ten kto się za takiego uważa powie ,że jest Mesjaszem.

_________________
"Celem naszego życia nie powinno być posiadanie bogactw, lecz bogactwo bycia."
Erich Fromm


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: * JEŚLI nie UWIERZYCIE że JA ON - pomrzecie w grzechac
 Post Napisane: 11 czerwca 2013, o 10:29 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 lipca 2012, o 17:54
Posty: 13857
gapik napisał(a):
Jezus zapytał ich: "A wy za kogo Mnie uważacie?" 16 Odpowiedział Szymon Piotr: "Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego"(........)i na tej Skale zbuduję Kościół mój..
Można powiedzieć ,że nie ważne co sadzą wszyscy,tylko liczy sie zdanie ucznia Jezusa.
Każdego kto za takiego chce się uważać.A ten kto się za takiego uważa powie ,że jest Mesjaszem.


Właśnie o to chodzi - A wy za KOGO Mnie macie .... za Kogo ?
Piotr mówi z Objawienia Ducha ..
Ty Mesjasz Syn Bóga Żywego .... lub Mesjasz Syn Bóg Żywy.
Zalezy co kto widzi lub co dał sobie wmówić ,ze tak powinien czytac a nie inaczej.
Jesli Jest Skałą ..a jest , to Skałą z której na wyciosał ..

Samarytanka zapytała i otrzymała jednoznaczną odpowiedź , pobiegła i opowiedziała innym i nie miała wątpliwości.
Dlatego tez te Słowa.
" Jeśli nie uwierzycie ,ze Ja On , pomrzecie w grzechach swoich "

Jak widać wiara-ufnosc jest tu podstawą by byc uwolnionym od grzeszności.

_________________
Isaj40/9
Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny Syjonie!
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judy: Oto wasz Bóg!


.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł:
 Post Napisane: 11 czerwca 2013, o 10:29 
 


Góra 
  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
 
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 15 ] 

Strona główna forum » BIBLIA dla KAŻDEGO- TWARDY POKARM » Jeśli nie UWIERZYCIE że JA -ON-JESTEM


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

 
 

 
Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Skocz do:  
cron
To forum działa w systemie phorum.pl
Masz pomysł na forum? Załóż forum za darmo!
Forum narusza regulamin? Powiadom nas o tym!
Tłumaczenie phpBB3.PL